A HUNGÁRIA SZABADSÁGHARCOS MOZGALOM MINDEN ELISMERÉSSEL TERJESZTI 

Dr. Szeszák Gyula

Európa sorsáról irt csodálatos értekezését.

 

A sötét újkor

Európa végnapjai 

Az ókori Rómát csak a barbárok fenyegették. Az újkori Európának jóval több ellensége van, kivül és belül egyaránt. Rómának csak saját bűnei terhét kellett hordoznia. Európa viszont bűnbak. Mások miatt kell szenvednie és elbuknia. Az egykori nagy nemzetállamok Anglia, Franciaország, Németor szág a Zsidó Amerika csatlósaiként a NATO védernyője alatt dideregnek egykori nagyságuk sápadt visszfényében. A falat lesik, amelyen már olvashatók a "mene tekel ufarszin" szavak.

Az emberek, az országok és a birodalmak - eltérő időléptékben - egyaránt múlandók. Múlandóságra ítélik őket a belső kórságok, a külső ellenség, vagy a földanya időnkénti mostohasága.

Régen tudjuk, hogy Trianon nemzetvágóhídján nem született sem igazságos, sem tartós béke. Már kezdjük megérte ni, hogy Hirosima és Nagaszaki égőáldozatainak sorsában alighanem az egész emberiségnek osztoznia kell előbb - utóbb.

Csak most, azaz késön, kezdünk gondolkodni azon, miért kellett Európa népeinek két világháborút megvívniuk egymás ellen? Majd - miután elsírták könnyeiket, eltemették halottaikat, eltakarították a romokat, újjáépítették országaikat - miért kell hatvanhét évi béke után nélkülözniük, a jövőtől rettegniük? Az ok: lelki vakság, ill. közöny - a zsidóság irányában.

A "náci" Németország elleni háború széles spektrumban pusztított. A szövetségesek, abszolut erőfölényük révén, legyőztek egy hadsereget, amely a különb volt mint az övék. Szétzuztak egy katonai ipari komplexumot, amelynek technikai szintje magasabb volt az övékénél. Leromboltak egy gazdasági rendszert amely a háború legvégéig gondoskodni tudott az ország és a front szükségleteiről, azaz nem döfte hátba a frontot [dolchstoss], mint az első világháboru idejénh történt. Felszámoltak egy nemzeti szocialista rendszert, amely az utolsó töltényig képes volt polgárairól gondoskodni (lakás, élelmezés, szociális, egészségügyi ellátás, stb.), amely védte - támogatta a családot, ezáltal megoldotta a nemzetfenntartó népszaporodás, azaz a nemzeti továbbélés problémáját. Elpusztították azt a "diktatúrát", amely mindezt megtervezte, kiépítette és működtette. Végül kiírtottak egy ideológiát, amely nyíltan a nemzeti szocializmust és a fajelméletet hirdette.

És mi jött mindezek helyébe? Hát a demokrácia, pontosabban szólva a judeo-demokrácia. És most lássuk, mit nyújtott mindezekért cserébe a 67 békeév alatt?

Mondják, a XX század Amerika évszázada. Ez igaz... Mint ahogy az is, hogy Amerikát a Wall Street uralja, azt meg a

http://www.szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Europa%20vegnapjai/income%20falling-2.jpg 

 

 

 

 

  

 

 

 

zsidók, a pénz mágusai. Nos ennek ellenére, vagy éppen ezért, az amerikai gazdaság folytonosan a ciklikus válság állapotában van, amelyek révén a lakossági jövedelmek is "ingadoznak". A fenti diagram tanulsága szerint a jövedelmek 2010-re béka segge alatti zónát jelölő vörös vonal alá süllyedtek. Ebből többféle következtetés adódik.

http://www.szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Europa%20vegnapjai/us%20allamadossag.jpgA cikk közzététele után érkezett!!!
A You Tube-ra feltett
videoclipen látható, hallható, ill olvasható, hogy "az USA 65 ezer milliárd (65.000.000.000.000) dolláros államadóssága meghaladja az egész bolygónk GDP-jét!" Nos, itt megállt az eszem. Ha újraindul - szólok!

·         Amerikában társadalmi feszültségek indukálódnak. Ennek jele (talán) a Wall Street elfoglalását hirdető mozgalom. Az igazi feszültségek azonban még lapulnak és, miként a földrengések, csak akkor válnak érzékelhetőkké, ami kor már késő. Persze Amerika készül a maga keltette válság következményeinek elhárítására. Óriási koncent rációs, kinzó és megsemmisítő táborok épültek, épülnek. Cizellálódnak a "jogintézmények" is, amelyeket a 9/11-es [WTC] önrobbantás ürügyén, a "terrorizmus" elleni fellépés címén legalizálnak.
 

·         Minthogy az amerikai magánpénzrendszer óriási nemzetközi szivattyúként is működik, hasonló trendeket mutatnának az európai jövedelem görbék is, ha készítenének, vagy közzétennének ilyeneket. A feszültségek Európában már jól kitapinthatók. Kioltásukra a tőke urai az integráció ütemének gyorsitására törekszenek. Azt remélik, hogy a nemzeteket egy összeurópai fiskális - rendőrállami rendszerbe fűzve a válság kezelhetővé válik.

·         Talán így is lenne, ha nem lenne nemzetközi helyzet, amely ráadásul napról - napra fokozódik, lehetetlenné téve mindenféle racionalitást, kiszámíthatóságot. Foglalkozzunk tehát ezzel.

Izrael helyzete a saját hibájából (!) lassan tarthatatlanná válik. Ebből a helyzetből a világ társadalmi, gazdasági rendjét és békéjét veszélyeztető módon szeretne kimászni. Ennek során beveti az uralma alá hajtott Amerika teljes eszköztá rát is.

Amerika két alkalommal sodródott világháborúba, mindkét alkalommal kiprovokált megtámadtatása ürügyén. Az ürügyet az első világháborúba való belépéshez a csaliként használt Lusitania elsüllyesztése, a másodikhoz pedig a védtelenül szendergő Pearl Harbour megtámadása szolgáltatta. A  Zsidó Amerika világméretű katonai beavatkozá sainak jogalapját pedig a World Trade Center [Oszama Bin Ladenre fogott] "házilagos" felrobbantása teremtette meg.

Ilyen előzmények után az ember kiváncsivá válik, mi lesz a következő ürűgy, azaz a casus belli? Azt hiszem tíz ember közül legalább nyolc Iránra tippelne. Ezen a fonalon haladok tehát tovább.

Érdekes eredményre vezet már az elején Irán és Izrael "történelmi priuszának" összehasonlítása.

Az ókor perzsa állam háborúzott és hóditgatott is idönként, de a középkori és főleg az újkori Irán politikai priusza úgyszólván makulátlan. Legutolsó háborúja védekező háború volt. [Irak 1980. szeptember 22-én hadüzenet nélkül, megelőző légicsapásokkal támadta meg Iránt, majd benyomult a forradalomtól meggyengített ország területére. Iránnak sikerült viszonylag gyorsan újjászerveznie hadseregét, és az Irak által elfoglalt területeket 1982 nyarára visszafoglalta. A háború következő hat éve lényegében állóháború volt, amely módszereit tekintve az első világháborúra hasonlított a legjobban.] [Wikipédia] Ezért nevezik ezt a háborút teljes joggal joggal [kikényszerített háborúnak (جنگ تحمیلی, Jang-e-tahmīlī) és Szent Védekezésnek (دفاع مقدس, Defā'-e-moghaddas),] [Wikipédia]

Ezzel szemben a "modern" Izrael története, az egész arab világ tervezett leigázásának jegyében, a szomszédos államok és saját palesztin lakossága elleni könyörtelen, népírtó háborúk története. Amerika e küzdelmekben az állandó tettestárs szerepét játssza.

Csakhogy mára radikálisan megváltoztak a gazdasági, politikai és katonai erőviszonyok. Üres kamrának pedig bolond a gazdasszonya. Amerika, a córesz okán, elhalasztja a közös izraeli - amerikai védelmi hadgyakorlatokat és jelentős létszámleépítést tervez a hadseregnél. Az Irak ellen viselt háború csillagászati költségeinek sarokszámait nagyjából ismerjük. Nyilván sokba kóstál az afganisztáni háború is. Ezért is áll kifelé onnan Amerika szekere rúdja. Ráadásul beláthatatlan következményekkel fenyeget a nukleáris nagyhatalom Pakisztán fokozódó ingerültsége a felségterü letén végrehajtott amerikai katonai akciók miatt.

Képzeljük el, mennyibe kerülne egy Irán elleni háború... Az olajembargó olcsóbb megoldásnak látszik, főleg úgy hogy a készséges európa-vérebet is ráuszítják arra az Iránra, amely Európának semmit sem vétett, sőt állandó és fontos kereskedelmi partnere, különös tekintettel az olajszállításokra.

Aztán gondoljunk arra, hogy Izrael és Zsidó Amerika embargói milyen gyorsan kiterjednek a gyógyszerek és élelmisze rek bevitelének tilalmára is. Irakban ötszázezer kisgyermek pusztult el az éhezés és a gyógyszerhiány következtében. Nem kevésbé drámai "kicsiben" a Gázai Övezet helyzete sem.

Mindezt http://www.szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Europa%20vegnapjai/eU%20szankcio.jpgtudnia kellett a gyalázatos EU-nak is, amikor csatlakozott az Irán elleni embargóhoz, ill. tagállamaira kötelezően elrendelte azt. Megtetézve a bank embargóval, azaz a [jogos] iráni követelések befagyasztásával. Olajat nem vásárolni, ez egy dolog. A befagyasztás azonban tipikus gengszter akció, amely vért kiván.

Aztán lesz ennek az embargónak valami eredménye? Naná, már van is!

Kina ellenzi az embargót és óriás-tankereket indított az iráni kikötőkbe. http://www.szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Europa%20vegnapjai/kinai%20tankerek%20irani%20olajert.jpgMég határozottabb, előre mutatóbb India reagálá sa. Az embargót szintén ellenzi. Folytatja a kereskedést Iránnal. És ami a lényeg: az elszámolásnál kikapcsolta a dollárt és aranyban fizet! Felmérhetetlen jelentőségü lépés ez. Korábban abban reménykedtem, hogy a BRIC csoport országai bevezetik a Jüan alapu nemzetközi valutát egymás közötti ügyleteikben. Kina azonban maga is lepaktált az IMF-el http://www.szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Europa%20vegnapjai/india%20arannyal%20fizet.jpg és a terv egyelőre (?) füstbe ment. Dehát India sem kis hal a népek óceánjában a maga 1.1 milliárdnyi népességével és azon kivül atom nagyha talom is.

Irán európai üzleti partnerei máris kongatják a vészharangot. Az olasz olajfinomitó lobby vezetője máris http://www.szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Europa%20vegnapjai/olajfinomito.jpg bejelentette, hogy kb. 70 olajfinomítót kell bezárni, ha velóban leáll az iráni olajimport. Márpedig úgy néz ki, leáll. Vajon mit fognak gondolni, ill. cselekedni az utcára tett munkások? Béketűrőbbek lesznek, mint görög sorstársa ik? Aligha.

Máris nyilvánvaló, a gaz Európa az amúgyis mélyülő recessziót szemrebbenés nélkül tovább mélyíti, ha ezt parancsolja Izrael.

Az igazi poén azonban nem ez, hanem Irán válaszlépései az EU irányában. Irán ugyanis ellen embargót kiván életbe léptetni az Európai Unió ellen. A törvényhozás [Madzslisz] arra készül, hogy leállítja az Olaszországba, Spanyolor szágba és Görögországba irányuló olajexportot. Pontosan azokról a "gyenge hiénákról" van szó, akik máról holnapra tengődnek az IMF infúzióra kötve. Könnyű elképzelni, hogy e három kódis mennyiért kap a világpiacon olajat, ha kiszáradnak a tartályaik és helyettes beszállítót kezdenek keresgélni.

Ez azt jelenti, hogy a hitvány EU sajátmaga és tagállamai stabilitását is képes kockára tenni, ha zsidó urai így kivánják.

További kérdés, hogy egy ilyen rohadt hatalomnak milyen erkölcsi összetartó ereje van. Semmilyen. Dehát az EU-t nem is a népek "szeretete" tartja össze, hanem az adósrabszolgaság, amelyre a "nemzetállamok" jutottak.

A mi sorsunk pedig a pénzügyi labirintusban futkosni, hogy néhány százaléknyit letornázhassunk az államadós ságunkból és a folyó mérleghiányunkból. Igenám, de minket nem egyenlő mércével mérnek, mert bár egyenlők vagyunk, az állatfarmon vannak még nálunk egyenlőbbek is. Megint egy grafikon.

http://www.szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Europa%20vegnapjai/allamadossaq.jpg 

 

 

 

 

  

 

Amint az ábra mutatja, a magyar államadósság a GDP százalékában kifejezve igen előkelő zónában van. Azt pedig nem vagyok képes belátni, hogy a folyó mérleghiány esetében néhány százaléknyi, vagy csak tizedszázaléknyi eltérés [felfelé] miért okoz magyar, EU, vagy pláne világtragédiát?

Persze ott vannak a hitelminősítők. A Standard & Poor' s ellen pl. ügyészségi vizsgálat folyik, mert kiváló minősítést adott annak http://www.szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Europa%20vegnapjai/enron.gif http://www.szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Europa%20vegnapjai/lehman.jpgLehman Brothers bankháznak amelynek csalárd csődjével 2008-as világ-hitelválság kirobbant, amely a minősítést követő napon csődbe ment...

Ennek a mocskos kompániának a neve felmerült már korábban is egy vállalati csődsorozat kapcsán, amelyet akkor az Enron neve fémjelzett. Az Enron botrány kapcsán már napvilágra került, hogy a csődöt csak a auditáló cégek segitségével sikerült évekig titkolni, a vállalati mérlegek meghamisítása révén. Az Enron esetében a Deloitte Touche volt ez a cég, amely vígan auditál ma is, Magyarországon is. Tessenek csak a nevet beütni a Google keresőbe. A minősítők akkor is arra hivatkoztak, amire most, hogy a piacon versenyhelyzet van és az a cég kap megrendelést, ill. maradhat a felszinen, amely "megértő" üzleti partnereivel szemben. Hogy e cégek garázdálkodása miatt dögrovásra kerülnek egész országok is, kit érdekel? Hát a pénzügyi háttérhatalmat érdekli, minthogy e cégek segítik nemzetközi pénzügyi manipulációiban.

* * *

És most ugorjunk egyet Európa és saját kilátásaink latolgatása végett.

Nyilván ismerik tisztelt olvasóim egy új földrész nevét, "Eurisztánét". E néven emlegetik azt a jelenséget, amelyről az Új Exodus címú zsidó teológiai és hitéleti folyóirat internetes kiadásában már 2005-ben ezt írták
"Európában 15 millió arab és muszlim él – többségük szavazati joggal. A bevándorló családokban háromszor annyi gyermek születik, mint az európaiakéban, így például Brüsszelben a leggyakoribb fiúnév a Mohamed. Minden európai zsidóra hét arab jut, és sokan ezt összekapcsolják az Izrael-ellenesség erősödésével. A legtöbb európai úgy gondolja, hogy Izrael veszélyezteti legjobban a világbékét." És mi van azóta? A helyzet azóta változott, de nem Európa és főleg nem Izrael javára.

Ami engem illet, már korábban észrevettem, hogy az "őrült" Hitler mennyire előrelátó volt a "nácizmus" és az Iszlám viszonyának megítélésében. Egy blogot írtam erről "Egy őrült politikai végrendelete" cimmel. 

[E cikk folytatása csak akkor igazán érthető, ha a tisztelt olvasó elolvassa a blogot, amelyről elérhetö a politikai végrendelet is. Ha nem, itt abbahagyható...]

A blog - Hitler politikai végrendeletéből - az alábbi idézetet (is) tartalmazza.
"Németország azok közt a népek közt fogja legmegbízhatóbb barátait megtalálni, akik lényükben immunisak a zsidó méregre. Meg vagyok róla győződve, hogy a japánok, a kínaiak és az iszlám népei (!) mindig közelebb fognak hozzánk állni, mint teszem azt Franciaország, és ez a köztünk levő vérrokonság ellené re [lesz így]. A szerencsétlenség azt akarta, hogy Franciaország az évszázadok folyamán deformálódott, és vezető erői a zsidó lélek áldozataivá lettek. Ez már olyan mértékű, hogy nem lehet visszacsi nálni. Franciaország arra van ítélve, hogy a zsidók politikáját gyakorolja." Hitler azt nem láthatta, rémálmaiban sem jelent meg, hogy halála után szeretett Németországa az elzsidósodásban utoléri, sőt messze megelőzi Franciaországot. Persze nem láthatta a német földön emelkedő mecseteket (moshé), bennük a Mekka irányába imádkozó százerekkel, nem hallhatta a karcsú minaretekből a müezzinek énekét. De ezek a zsidó méregre immunis népközösségek ma már az európai és a német valóság szerves részei.

Most pedig térjünk vissza a cikk címére és Spenglerre.

Az emberi társadalmak [legalábbis egy részük] kultúra teremtőkké válnak. A kultúra felvirágzik és amikor fonnyadni kezd civilizáció lesz belőle. Ennek a folyamatnak velejárója a kiterjeszkedés, amit Spengler hol imperializmusnak, hol expanziónak nevez. Ez utóbbiról azt állapítja meg, hogy "Az expanzív tendencia valami démoni és rettenetes végzet, ami e késői kor világvárosokban élő emberét megragadja, szolgálatába kényszeríti és felhasználja, akár akarja, akár nem, akár tudja, akár nem."  ["A Nyugat alkonya" 77. old.] A világhabzsoló Amerika az expanzív tendencia különösen ijesztő példája. Azért, mert ezt a civilizációt egy olyan szörny lovagolja, a cionizmus képében, amelynek nem volt igazi kultúrája és amelynek ösztönvallása a nem ember nemzsidók leigázását hirdeti. Ez a spengleri "rettenetes végzet", amely időről - időre lesujt a zsidókra pogromok, üldözések formájában. A veszélyt növeli a globalizáció, amit a tőkének köszönhetünk és amely a társadalmi tudatosságot is globalizálja, nem kivánt kockázatokat és mellékhatásokat kapcsolva a folyamathoz.

Ez vonatkozik a zsidóság igazi szerepének megismerésére is a gazdasági, társadalmi és szellemi folyamatokban.

Egyre világosabbá, egyetemesebbé válik az a felismerés, hogy a mai Nyugat civilizációja javíthatatlanul elzsidósodott. Azt egy olyan új civilizáció fogja felváltani amely - nemzetállamok kereteiben - szociális, azaz sterilen zsidómentes, alapokon építkezik. Az új világ civilizáció tehát mentes lesz a zsidó "diaszpóráktól". A földön ma élő több mint hatmilliárd embernek egy közös gondja marad: a világ valamely pontján úgy elhelyezni tizenötmillió embert, hogy független nemzeti államot alkotva, beteljesíthesse Herzl nagy álmát és egyszersmindenkorra megszüntesse az antiszemitizmust.

Spengler 1918-ban adta ki először korszakos nagy művét. Ma már látjuk, mit nem látott előre. A kultúrá(k)ról írja. "Amikor eléri célját ... hirtelen megmerevedik, elsorvad, vére megalvad, erői megtörnek - civilizáció lesz belőle ... S e civilizáció, mint valami viharvert faóriás az őserdőben még évszázadokon, vagy évezredeken át meresztheti ily módon korhadt ágait az ég felé; ez a helyzet Kínával, Indiával és az iszlám világgal." [Id. mü 188.old.]

Hogy mit nem látott világosan? Hát a népek [fajok] megújulási képességét. Mert mit látunk napjainkban? Épp Kína, India és főleg az Iszlám megújulását, amely új kultúrákat teremt. Ennél a pontnál kell beugrania egy fogalomnak: reneszánsz.
"A reneszánsz (francia renaissance, olasz rinascimento, jelentése magyarul: újjászületés) a képzőművészetben 1420 körül alakult ki Firenzében, majd átterjedt egész Itáliára. Az Alpoktól északra fekvő európai területeken majd csak 1500 után terjedt el. A reneszánsz megjelölés a XIX. században keletkezett, elsősorban az 'ókori klasszikus szövegek, ismeretek és ezek hasznosításának művészeti és tudományos újra felfedezésére utal'. Másodsorban ezeknek a szellemi tevékenységeknek az eredményeként az európai kulturális élet általánosságban vett újjászületését is jelöli." [Wikipédia]

Ebben a mogyoróhéjban a következők foglaltatnak benne. A Római Birodalmat az expanzió és a kereszténység (!) tönkretették. Összeomlott. Romjai maguk alá temették a hellenisztikus ókori kultúrát is. Európa sötét középkora következett. A gondolkodók az antik kultúra újrafelfedezésében látták egy emberibb jövő felépítésének lehetőségét. A Római Katolikus Egyház úgy kivánta támogatni az ujjászületést, hogy Krisztus gyilkosait nem veszi be a játékba. Mivel ez sehogy sem akart sikerülni felállitották a Szent Inkvizíciót, megteltek a kinzókamrák és fellángoltak a máglyák.

Ez is csak ideiglenes [mindössze néhány évszázadig szuperáló] megoldásnak bizonyult. A zsidóságnak a "szabad ság - egyenlőség - testvériség" jegyében sikerült megdöntenie, ill. úgy meggyengítenie az európai monarchiákat, megszelidítenie a harcos egyházat, hogy azok végülis kénytelenek voltak emancipálni őket. Ezzel Európa, majd az egész világ, rálépett arra a végzetes útra, amely mostantól járhatatlan Európa, ill. a világ népei számára.

Ez jelenti [a mai értelemben vett] Európa végét is.

2012.01.29

Sz. Gy.