Az USA-ban élő magyarok is nemet mondanak Trianonra

- Úti beszámoló Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő

észak-amerikai előadókörútjáról (június 1-7.) 1. rész

(A 2. rész a Cleveland-ben és New York City-ben történteket foglalja össze)

 

Hatalmas vastaps zúgott válaszul amikor Chicago-ban, Cleveland-ben,és New York Cityben is kimondtam: „nem engedünk Trianon revíziójából.”

 

Nemrég az a megtiszteltetés ért, hogy az USA-ban, az említett városokban és környékén élő magyar közösségek meghívtak, hogy velük együtt emlékezzek meg a gyalázatos, igazságtalan és nemzeti önrendelkezés elvét sárba tipró diktátum 91. évfordulójáról, illetve tájékoztassam őket a magyarság jelenlegi helyzetéről. Közel egy hetet töltöttem az USA-ban, ahol három megemlékezést és fórumot tartottam Chicago-ban, Cleveland-ben, és New York Cityben nemzeti jogvédőként és országgyűlési képviselőként.

 

(2010-ben a 90. évfordulón Brüsszelben a Nemzeti Érzelmű Motorosok tüntetésén, petíciójuk nyugati európai parlamenti képviselők részére történő átadásán, illetve a Magyarok Világszövetsége által Versailles-ban szervezett tiltakozó megmozduláson vettem részt Morvai Krisztina európai parlamenti képviselővel együtt. Az akkori összefoglalók és a Trianon palota előtti beszédem itt nézhető meg:

http://www.gaudi.jobbik.hu/egy_szemtan%C3%BA_besz%C3%A1mol%C3%B3ja_trianoni_b%C3%A9kedikt%C3%A1tum_90_%C3%A9vfordul%C3%B3j%C3%A1n_br%C3%BCsszelben_tartott_demonstr%C3%A1ci%C3%B3r%C3%B3l_k

http://www.gaudi.jobbik.hu/gaudi-nagy_tam%C3%A1s_magyarok_vil%C3%A1gsz%C3%B6vets%C3%A9ge_%C3%A1ltal_2010_j%C3%BAnius_4-%C3%A9n_versailles-ban_trianon_kast%C3%A9ly_el%C5%91t

 

A nemzetgyilkossági kísérlet miatti alkalmakat különleges és felemelő hangulat jellemezte, számos kiváló, elkötelezett magyar embert ismerhettem meg, illetve találkoztam többekkel ismét, miután először 2006 október közepén (még az október 23-i szemkilövések előtt, de már a szeptemberi embervadászatok után) jártam kint Clevelandben nemzeti jogvédőként.

(A Szittya Világkongresszus ma is időszerű akkori közleménye itt olvasható: http://kuruc.info/r/1/6518/). 2007-ben pedig a Civil Jogász Bizottság tagjaiként vittük hírét Észak-Amerikába a 2006 őszi rendőrterrornak Juhász Imrével, Morvai Krisztinával, M. Szabó Imrével és Szöőr Annával együtt.

 

Rendkívül kellemes meglepetés volt, hogy milyen kiemelt szimpátiával követik a kintiek a Jobbik nemzetért folytatott küzdelmét és mennyien bíznak erősen a nemzeti radikális mozgalomban, sokan a nemzeti megmaradás utolsó zálogaként tekintenek ránk. Meglepő volt, hogy hála nemzeti hírportáloknak milyen sokan naprakészek voltak a hazai közélet ügyeiben, de még a Jobbik parlamenti felszólalásait illetően is, bár ők is sokkal erősebb sajtójelenlétet sürgettek. Nagyon örültek, hogy elsődleges forrásból értesülhettek a hazai történésekről. Különös büszkeséggel töltött el az, hogy mindhárom helyen milyen elismeréssel és tisztelettel szóltak a Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Szolgálat tevékenységéről.

 

Az első, több mint 3 órás fórumra a szél és a blues városában Chicagoban került sor az Edison Park-ban található evangélikus templom előadótermében a Szabad Magyar Református Egyház és Chicago környéki magyar szervezetek szervezésében mintegy száz fő előtt. Az USA 3. legnagyobb metropolisában (itt található az ország legmagasabb épülete 442 m) és környékén a hivatalos adatok szerint 60 ezer magyar, illetve magyar származású ember él, azonban számuk egyre fogy és a közösségi életük intenzitása is csökken, de van egy igen erős mag, akik viszont egyre jobban összetartanak. Meghatározó szerepet játszik ebben az összetartásban Balogh András református lelkész és felesége, Éva, akiket feltétlen köszönet illet ezért.

 

A fórumon áttekintést adtam a nemzetpolitika alapvető kérdéseiről, a csonka-országi és elszakított területeken élő magyarság helyzetéről, a 2002-2010 közötti szociálliberális uralom elleni politikai ellenállási és jogvédő küzdelmekről és a kormányváltás óta eltelt egy év történéseiről, alkotmányozásról, magyar-cigány együttélés nehézségeiről, az államadósság-csapda miatti kiszolgáltatottságról, a székely önrendelkezési törekvésekről. A résztvevők megdöbbenve fogadták a 2006 őszi rendőrterror, a jogvédők (Morvai Krisztina és jómagam) elleni 2009. március 15-i rendőri támadás, illetve a békésen tiltakozó gárdistákkal szemben 2009. július 4-én alkalmazott kegyetlen erőszak felvételeit és azt, hogy a bűnösök még szabadlábon vannak.

 

A legnagyobb felháborodást a Budaházy György és társai elleni koncepciós eljárásról és Gyuri ellenzéki tevékenysége miatti elszenvedett üldöztetések miatt készített film bemutatása keltette.( http://www.youtube.com/watch?v=SkuWkVYkLkU&feature=player_embedded)

Senki sem értette, hogy egy állítólagos forradalom útján hatalomra jutott kormány miért hagyja rács mögött és vád alatt Budaházyt és társait, mint politikai foglyokat és meghurcoltakat és hogy vannak még szabadlábon Gyurcsány, Szilvásy, a rendőrterrorért felelős rendőri vezetők és a tisztességtelen eljárásokban érintett ügyészek. Többen keményen bírálták a kormányt, amiért nem emelték be az alaptörvénybe az elprivatizált nemzeti vagyon visszaszerzését és a termőföld, vízkincs magyar kézben tartását.

 

Különös pikantéria, hogy éppen Chicago-ban indítottak meg döbbenetes pertárgyértékű pereket nemrégiben holocaust túlélők a MÁV-val és néhány magyar bankkal szemben. A MÁV-perben 95 örökös követel jóvátételt; 240 millió dollár vagyoni kár és egymilliárd dollár nem vagyoni kár megtérítésére tartanak igényt. A bankperben pedig kétmilliárd dollár vagyoni kárra, illetve az 1944 óta halmozódó kamatot követelnek. A helyi magyarok felháborodottan ítélik el ezt a nyerészkedést, ráadásul 1973-ban kötött egyezmény alapján a magyar állam húszmillió dollárt fizetett, hogy véglegesen rendezze az Amerikában élő egykori magyar állampolgárok 1939 és 1973 közötti vagyonjogi követeléseit. Az alperesek perbeli képviselete igazi nemzeti jogvédő ügy, ha módom lenne szívesen elvállalnám.

 

Nagy örömmel fogadták sokan a helyi magyarság tagjai közül a magyar állampolgárság visszaszerzésének lehetőségét, hiszen a kommunizmus időszakában a disszidenseket megfosztották az állampolgárságuktól. Megköszönték többen a Magyarok Világszövetségének és a Jobbiknak, hogy keményen küzdöttek magyar állampolgárságért. Rengetegen jelezték: már beadták a kérelmeket és ha tehetik magyar termőföldet vásárolnak, illetve ha szavazati jogot kapnak, akkor élni fognak a lehetőséggel. A chicagoi magyar közösség egyik büszkesége Radics Géza (http://www.magtudin.org/Radics.htm) is részt vett a fórumon, aki hosszú évek óta a hazai, elcsatolt és emigrációban élő fiataloknak ír közérthetően könyveket magyar történelemről, őstörténetről, hagyományokról, Trianonról. Ezen műveit a chicagoi magyarság támogatásával adja ki és juttatja el rendszeresen több ezer példányban iskolákba, kulturális intézményekbe. A 10 évig általam vezetett Magyar Csodaszarvas Egyesület (www.csodaszarvas.hu) ebben közreműködött, táborainkban pedig előadóként rendszeresen vesz részt.

 

A chicagoi magyarság nagy fájdalma, hogy nincs Magyar Ház, amely a közösségi élet állandó színtere lehetne, illetve a magyar főkonzulátus is megszűnt, kérték tolmácsoljam kérésüket a magyar kormány felé, remélem nyitott fülekre talál kérésük. A fórum másnapján ellátogattam egy magyar tulajdonú, tekintélyes élelmiszer kereskedelmi és gyártó céghez (Bende Inc., www.bende.com), amely hagyományos magyar élelmiszereket és szeszes italokat importál, de saját készítésű szalámit és kolbászt is forgalmaz szerte az USA-ban. Bízom benne minél több magyar partner találja meg velük a kapcsolatot és terítik sikerrel a magyar mezőgazdaság kiváló terményeit.

 

Atlanti-óceán felett, 2011. június 6.

Gaudi-Nagy Tamás

(A rövidesen megjelenő 2. rész az előadókörút Cleveland-ben és New York City-ben zajlott eseményeit foglalja

 

 

A VIII. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus zárónyilatkozata

A Magyarországon tomboló súlyos válság az 1956-os szabadságharcot vérbe tipró kommunista párt eszmei örököseinek felelőssége. Az 1990 után gazdasági hatalmukat megtartó, majd a megtévesztett magyar emberek szavazataival politikai hatalmat ismét visszaszerző, magukat szocialistának nevező kommunisták olyan intézkedéseket hoztak, amelyek a gazdaság megroppanásához, jelentős társadalmi feszültségek kialakulásához és az elszakított nemzetrészekkel való kapcsolat megromlásához vezettek. A hatalom illegitim erők kezében van, a választóktól kapott felhatalmazásuk nem érvényes.

2006. október 13-15-a között Cleveland, Ohio-ban került megrendezésre a VIII. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus az Észak Amerikában élő magyarok képviselőinek részvételével. A kongresszuson számos értékes előadás hangzott el a magyar történelem, hagyományok, illetve a magyar élet aktuális kérdéseinek témaköréből. Többek között Rácz Sándor, az 1956-os Nagy-Budapesti Forradalmi Munkástanácsok elnöke, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke tartott megemlékező beszédeket az 1956-os szabadságharc 50. évfordulója alkalmából. A nagy sikerrel zárult rendezvényen a Hungária Szabadságharcos Mozgalom képviseletében Major Tibor és Molnár Lajos átadták a Magyarok Világszövetsége részére a Nemzeti Emigráció Vándorzászlóját, amelyet Rácz Sándor és a Magyarok Világszövetsége USA országos tanácsának főtitkára Kádár Dániel vettek át.

A kongresszus egyhangúlag megállapította, hogy 1956 nincs befejezve, az akkori célkitűzések nem teljesültek és ezt a jelenlegi magyarországi események tökéletesen igazolják.

A Magyarországon tomboló súlyos válság az 1956-os szabadságharcot vérbe tipró kommunista párt eszmei örököseinek felelőssége. Az 1990 után gazdasági hatalmukat megtartó, majd a megtévesztett magyar emberek szavazataival politikai hatalmat ismét visszaszerző, magukat szocialistának nevező kommunisták olyan intézkedéseket hoztak, amelyek a gazdaság megroppanásához, jelentős társadalmi feszültségek kialakulásához és az elszakított nemzetrészekkel való kapcsolat megromlásához vezettek. A hatalom illegitim erők kezében van, a választóktól kapott felhatalmazásuk nem érvényes.

A kongresszus október 12-én kiáltvánnyal fordult a világ magyarságához, amelyet a Kossuth téri tüntetőkhöz is eljuttatott.
Az USA-ban és Kanadában élő magyarok aggodalommal és együttérzéssel figyelik a hazai eseményeket, amelyek kísértetiesen emlékeztetnek az 1956-os forradalom és szabadságharc időszakára. Eljött az ideje annak, hogy a magyar nép megint kezébe vegye a sorsát, most már a szovjet tankok sem akadályozhatják meg ebben.

A Szabadság téri televízió székház elleni támadás és a szovjet emlékmű megrongálása a jogos népharag megnyilatkozása volt. 1956-ban ugyanez történt a rádióval és a Sztálin szoborral. A több száz főt érintő, indokolatlan fogva tartásokkal járó, statáriális megtorlás a kommunista diktatúra elfogadhatatlan módszere. A politikai foglyoknak minősülő, meghurcolt tüntetőket a börtönökből haladéktalanul ki kell engedni és közkegyelemben kell részesíteni. A rendőri túlkapások elkövetőit felelősségre kell vonni.

A válság megoldásához az első lépés a jelenlegi nemzetáruló kormány azonnali menesztése, a az országot csőd szélére sodró bűnösök felelősségre vonása és a kommunista rendszerben vezető tisztséget betöltők politikai közéletből történő száműzése. Szükséges egy olyan nemzetstratégiai érdekekért megalkuvás nélkül tenni kívánó és tudó szakértőkből álló nemzeti kormány felállítása, amely egyúttal elő kell készítse a történelmi magyar jogrendhez, alkotmányossághoz való visszatérés zálogát jelentő alkotmányozó nemzetgyűlés mielőbbi összehívását.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás
Cleveland, 2006. október 15.

 2011/6
hírlevél

Az USA-ban élő magyarok is nemet mondanak Trianonra - 2.

2011. június 23.

 Úti beszámoló Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő észak-amerikai előadókörútjáról
(2011. június 1-7.)
2. rész

(Az 1. rész a Chicago-ban, a 2. rész a Cleveland-ben és New York City-ben történteket foglalja össze)

 

Hatalmas vastaps zúgott válaszul, amikor Chicago-ban,

Cleveland-ben és New York City-ben is kimondtam:

„nem engedünk Trianon revíziójából.”

Nemrég az a megtiszteltetés ért, hogy az USA-ban az említett városokban és az azok környékén élő magyar közösségek meghívtak, hogy velük együtt emlékezzek meg a gyalázatos, igazságtalan és nemzeti önrendelkezés elvét sárba tipró diktátum 91. évfordulójáról, illetve tájékoztassam őket a magyarság jelenlegi helyzetéről. Közel egy hetet töltöttem az USA-ban, ahol három megemlékezést és fórumot tartottam Chicago-ban, Cleveland-ben és New York City-ben nemzeti jogvédőként és országgyűlési képviselőként.

Az előadókörút Chicago-ban zajlott eseményeiről szóló beszámoló 1. része itt olvasható.

Röviddel a visszaérkezésem után jött a hír, hogy tucatnyi magyar honfitársunk tette le az állampolgársági esküt Chicago-ban és több más városban is készülnek erre amerikai magyar honfitársaink. Csak így tovább!

·         Tovább

 

Gaudi-Nagy Tamás az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén emelt szót a magyarellenes román közigazgatási átalakítás ellen és a független képviselők hátrányos helyzete miatt

2011. június 23.

Az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének nyári ülésszakán, június 22-én Strasbourgban Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő felvetette a tervezett román közigazgatási átalakítás ügyét, amely az erdélyi magyarságot és különösen a Székelyföldön egy tömbben élő több mint 600 ezer székelyt rendkívül hátrányosan érintené.

8 olyan új régióba sorolnák át őket, amelyek egyikében sem lennének többségben, sőt egyes területeken még a nyelvhasználati jogok érvényesítéséhez szükséges 20%-ot sem érnék el. Nikolai Mladenov bolgár külügyminiszterhez intézett kérdésében azt tudakolta a Jobbik által az ET közgyűlésébe delegált képviselő, hogy vajon Bulgáriában vagy bármely más Európa Tanács-beli tagállamban elképzelhető lenne-e egy ilyen közigazgatási határátszabás, amely egyértelműen megbontja az érintett területek demográfiai arányait az ott élők megkérdezése nélkül, és veszélyezteti az őshonos 1,5 milliós magyar nemzeti közösség életét. Ráadásul egy ilyen lépés ellentétes az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által 1993-ban elfogadott 1201-es ajánlás ezt tilalmazó 5. pontjával, amelynek betartását Románia vállalta, tehát rá nézve kötelező. A tervezett intézkedés ellen Szegedi Csanád, a Jobbik alelnöke és EP-képviselője, valamint a Székely Nemzeti Tanács is tiltakozott (itt és itt).

·         Tovább


Kérjük a hírlevélre ne válaszoljon! Amennyiben nem kíván több hírlevelet kapni, ide kattintva leiratkozhat.