Gyékényesi György László:

FELELET - Korunk kérdései a Hungarizmus tükrében

 

 A hungarizmusról, a Szálasi Ferenc nevéhez köthetö ideológiáról nagyon kevés könyv látott eddig napvilágot. Ezek általában liberális oldalról birálják és természetesen az mellet, hogy meghamisítják, nem csak egy gonosz, embertelen ideológiának állítják be, hanem egyszerüen örültségként vagy egy elmebeteg agy szüleményeként kezelik azt.

 

Talán elöször fordul elö, hogy egy benfentes - Gyékényesi György László - rendhagyó módon, a hungarista ideológia tükrében megvilágítva ad válaszokat korunk kérdéseire. A szerzö maga is az 1945 elötti hungarista elithez tartozott és az összeomlás után Amerikába emigrált, ahol az ottani hungarista szórvány tagjaként közíróként és kulturbölcseleti gondolkodóként tevékenykedet egészen 1982-ben bekövetkezett haláláig.

 

Világképét a FELELET címü tanulmányában foglalta össze. A mü elsö kiadása Hungarista Szociálnacionálé címmel 1962-ben ötszáz számozott páldányban látott napvilágot Cleveland-ben (USA). A könyvpiacon nem volt kapható, csak a szerzö személyes ajándékaként lehetett hozzájutni.

 

A könyv tulajdonképpen egy szokatlan, kérdés-felelet formát használó filozófiai értekezés. Azonban az egyszerü, rövid kérdések és az azokra adott érthetö és közvetlen válaszok mindenki számára világos feleletet adnak a magyarság sorskérdéseire, ezeréves küzdelmünkre és a hungarizmus igazságára. Külön érdekessége, hogy a szerzö már 1962-ben világosan látott olyan problémákat, amelyek csak most, az utóbbi években váltak igazán aktuálissá. Ilyenek például a pénzrendszerrel kapcsolatos megállapításai vagy az ún. „zsidó-kereszténység” fából-vaskarika lehetetlensége. Végül a Függelék c. részben két további értékes tanulmány is található: „A válság férfija” címü Szálasi Ferenc életével és politikai küzdelmeivel foglalkozik, míg „A korona eszme és a hungarizmus” a címben felvetett kérdésre ad választ.

 

Külön köszönet illeti a szerzö utódait, akik nem hagyták, hogy eszmei öröksége a feledés homályába vesszen. A könyvet ajánljuk minden igaz magyarnak, akit még nem fertöztek meg a történelemhamisítók hazugságai.

 

A KÖNYV MEGRENDELHETŐ A GEDE SÁNDORNÁL (ára 800 Ft + póstaköltség).

Cím:Gede Sándor 1385 Budapest 62. Pf 849, Tel 349-4552

Észak Amerikai rendeléseket továbbitjuk, Dr. Gyékényesi Pál címére.