Megkapták a jóvátételt a 2006 őszi Kossuth téri jogsértettek is, de a felelősök még büntetlenek (A Nemzeti Jogvédő Szolgálat közlemény a 2006 őszi rendőrterror 12. évfordulóján)      
2018. október 23.

A napokban megkapta a kártérítést közel 12 évvel a véres gyurcsányi rendőrterror után a 2006. október 23-án hajnalban a budapesti Kossuth térről több mint ezer rendőr által erőszakkal kiszorított, feloszlatott kormányellenes tüntetők - Gonda László által vezetett és dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője által képviselt - 120 fős jogsértetti csoportja.

A vélemény-nyilvánítási szabadság és gyülekezési jog megsértése miatt személyenként 280 ezer forintnak megfelelő nem vagyoni kártérítés megfizetésére sok éves eljárást és egy tavaly októberben indított hazai próbapert követően, azután került sor, hogy a jogsértettek az Igazságügyi Minisztériummal egyezséget kötöttek az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásban és az egyezséget a strasbourgi fórum jóváhagyta.

Az ügyet 2016. decemberi haláláig néhai dr. Grespik László ügyvéd vitte, aki a tüntetés feloszlatást hazai bírósági úton jogellenesnek nyilváníttatta és a strasbourgi testület elé terjesztette 2009-ben 173 jogsértett igényét. Közülük azóta többen meghaltak és elérhetetlenné váltak: most 120 egykori Kossuth téri tüntetőt megkövettek és ők az egyezség révén végre kártérítéshez jutottak.

Tisztelet és elismerés mindazoknak, akik 12 évvel ezelőtt szembeszálltak a nemzetellenes balliberális hatalommal és akik jogtiprás és megtorlás áldozataivá váltak. Két éve a Nemzeti Jogvédő Szolgálat nekik a Hazatérés Templomának falán emléktáblát állíttatott, illetve az értük folytatott jogvédő küzdelmekről dokumentum-kötetet adott ki „Jelentés a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2006. őszi rendőrterrorral és megtorlásokkal összefüggő jogvédő küzdelmeiről a 10. évfordulón” címmel. 2013-ban készítettük el a Res iudicata – 2006 ősze című dokumentumfilmet, amely máig ható érvénnyel mutat be több mint fél tucat megrázó történetet jogerős ítéletek fényében a rendőrterror és megtorlások pokoli bugyrait megjárt több száz áldozaté közül.

A Gyurcsány- kormány rendőrterrorja keretében az azonosító jelvény nélküli, maszkos karhatalmi erők - a 2006 szeptemberi 19-20-i véres embervadászatokat követően – 2006. október 23-án egészen másnap hajnalig megemlékezők és a kormány ellen tüntetők ezreire rontottak rá: erőszakos tüntetés feloszlatások, kardlapos lovasroham, fejmagasságban százszámra civilekre lődözött több ezer könnygázgránát és gumilövedék, magyar zászló és nemzeti jelképeink megtaposása, utcákon és éttermekben történt brutális verések, fogdai kínzások és önkényes őrizetbevételek tucatjai jellemezték azokat a véres napokat. Majd következtek az évekig tartó megtorló koncepciós eljárások, amely alól közel száz meghurcoltat mentesítettek a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvédei, akik révén több száz fő jutott jóvátételhez, de csak két rendőr felelősségre vonását tudtuk elérni.

 

A 2006 őszi áldozatok elsöprő többségének jóvátétele a 2010-es kormány- és rendszerváltást követően rendeződött, de a Kossuth tériek mostanáig semmilyen jóvátételt nem kaptak, ezért fontos ez a mostani egyezség: ezzel a 2006 őszi jóvátételek ügye két ügyet leszámítva lezárásra került. (Dukán Dániel ügyében idén novemberben várható kúriai döntés: őt 2006 őszén az a Vasvári Csaba ítélte első fokú koncepciós és azóta megsemmisített verdikttel 2 és fél év letöltendő börtönre, aki most a bírói függetlenség egyik élharcosaként "tündököl"... Dániel a közel 40 nap előzetesért perrel közel 3 millió forint kártérítést harcolt ki, de az őt bántalmazó rendőröket felmentették, illetve az őt megverő, elfogó és kétnapos őrizetben tartó BRFK elleni keresetet jogerősen elutasították. Az ügyben a hazafiak iránt érzéketlen dr. Baka András kúriai bíró tanácsa dönt, aki elleni, kettős mércés bírói gyakorlata miatti kizárási indítványt elutasították. Fáber Károlyt, a Kossuth tériek egyik vezetőjét 2006. október 23-án hajnalban leteperték és előállították a rendőrök, a tavalyi próbaperben a jogsértést megállapította a bíróság, de tévesen elévülés miatt elutasította a kártérítési igényét, jelenleg másodfokon van az ügy.)

 

Számos jelentés, jogerős ítélet és cáfolhatatlan terhelő bizonyíték ellenére a felelősök eddig lényegében megúszták: Gergényi Péter volt budapesti rendőr-főkapitány jogerősen 400 ezer forint pénzbüntetést kapott, de ezt sem a meggyalázott évfordulón elkövetett gaztettekért, hanem az MTV székház védelmére 2006. szeptember 18-án kirendelt rendőri erők nem kellő felszereltségéért... A többi nagyhal megúszta, néhány "kisrendőrt" ítéltek el csupán... A nemzetellenes terrorcselekményért felelős akkori politikai vezetők, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, jelenlegi "demokratikus" ellenzéki vezető és akkori politikus társai ellen - dacára a számtalan feljelentésnek - büntetőeljárás sem indult. Sőt: a terror felelősei szabadlábon gyűlölködnek, az általuk 12 éve meggyalázott szabadságjogokra hivatkozva most önkényt emlegetnek és hatalomátvételt célzó ellenállást hirdetnek.

Továbbra is elfogadásra javasoljuk a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tavaly október 18-án nyilvánosságra hozott Alaptörvény módosítási javaslatát, amellyel elévülésre tekintet nélkül felelősségre vonhatók lennének a 2006 őszi rendőrterror és megtorlások politikus, rendőr, ügyész és bíró felelősei. Javaslatunkat a Miniszterelnökséget vezető akkori miniszter, Lázár János támogatásáról biztosította.

Ezt indokolt összekötni a Budaházy-Hunnia néven ismert, Gyurcsányék idején indított, az új eljárást elrendelő, idén áprilisi hatályon kívül helyező ítélőtáblai végzéssel szétzúzott vádakon alapuló, anakronisztikus koncepciós eljárás 17 üldözöttjének törvényi közkegyelmével, amelynek tervezetét szintén közkincssé tettünk.

Nagyot tévednek az elkövetők, ha azt hiszik, hogy az idő múlásával megúszhatják az elszámoltatást. A 1990-es bukaresti „bányászjárás” felelőseit huszonhat esztendő, az 1972-es észak-írországi „véres vasárnap” tetteseit több mint negyven év után kezdték felelősségre vonni.

A liberális, álcivil jogvédő szervezetek ezt soha nem követelték, mivel a balliberális korszak rémtetteiről van szó, amit máig fedeznek, ellenben gőzerővel szolgálják európai nemzetek felszámolására irányuló bevándoroltatással övezett romboló háttérhatalmi terveket az őket kitartó gazdák szándékainak megfelelően.

1956, majd 2006 őszén a magyarok a nemzet szabadságáért keltek fel, most pedig a nemzetellenes globalista nemzetközi erők egész Európa, a valódi európai értékek és nemzetek, de különösen a hazafias ellenállás útját járó hazánk elleni támadásaival kell szembeszállnunk, megvívnunk legújabb szabadságharcunkat a velünk szövetséges nemzetekkel, de egyúttal kiállva az elcsatolt magyar közösségek önrendelkezéséért és jogaiért is.

Mi, nemzeti jogvédők ebben a mostani szabadságharcban ismét a nemzetünk védelmében veszünk részt, de a jogsértettekkel együtt nem felejtünk és soha nem adjuk fel a 2006 őszi igazságtételért folytatott küzdelmet, nem nyugszunk addig, amíg Gyurcsány és társai a rendőrterror miatt börtönbe kerülnek, illetve a jogtiprásokat elkövető rendőri vezetők, ügyészek és bírák elnyerik méltó büntetésüket és eltávolításra kerülnek a testületekből.

Budapest, 2018. október 23.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője