cid:image001.jpg@01CBE73E.B10710D0

 

ONLINE HÍRSZOLGÁLAT www.szittya.com/hirek.htm

 

 

                Molnár István csendőr százados (1915-2011) emlékére.      

 

 

 

Kassán született 1915. augusztus 11-én, apja banki főkönyvelő és kisbirtokos volt. Iskoláit Debrecenben a Református Gimnáziumban, Nagykárolyban az Állami Gimnáziumban, majd a miskolci Tisza István Tudományegyetemen végezte, ahol jogászi végzettséget szerzett. Kassán tanúja volt a felvidéki bevonulásnak. 1939-ben ment katonának, először Kassára került, ahol 1942-ig volt, onnan zászlósként csatlakozott a Csendőrséghez. Ő volt a Sátoraljaújhelyi Szárnyparancsnokság utolsó vezetője. A háború végén Németországba vezényelték, ahonnan 1945 októberében hazatért. A kommunisták először deportálták Sátoraljaújhelyre, majd “felforgató elemként” és lévén “nyugatról hazatért csendőr”, internálták, táborba került kényszermunkára. Onnan sikerült megszöknie és egy ideig sofőrként dolgoznia, ám a kommunista üldözés további erősödésének jeleire 1948. december 31-én elmenekült Magyarországról.

1951-ig Németországban volt amerikai fennhatóság alatt, ahol szintén sofőrködött, majd ’51-ben Clevelandbe települhetett. Ott még az évben megalapították a Magyar Csendőrök Családi Közösségét, melynek 1978 óta vezetője volt. Ez a szervezet fénykorában mintegy hatvan magyar királyi csendőrt tudott tagjai között, és a legerősebb helyi jellegű csendőrszervezetnek számított. Igen sikeresen végezték a hagyományápolást, Molnár százados többek között jó negyven éven át, egészen 2010-ig szervezte a februári Csendőrebédeket, ahol a részvétel rendszeresen 180-200 fő fölött volt. Segélyező tevékenységük is kiemelkedő volt, az évek során mintegy 60,000 dollárt küldtek haza Magyarországra szűkölködő bajtársaknak és csendőrözvegyeknek.

A közelmúltbeli emigrációs élet egy felemelő pillanata volt az a 2008-as, február 22-23-án Venice-ben rendezett floridai Csendőrnap, melyen együtt volt Molnár István a clevelandi szervezet vezetőjeként, v. Kőrössy Zoltán, a szintén emigráns Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség vezetője Marylandből, Ságvári Pál alezredes, a magyarországi Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnöke, és öt eredeti magyar királyi csendőr: Honos Ervin Kanadából, Döme Károly, Szabó Gyula (aki 2010-ben hazaköltözött Mádra) és v. Tamáska Endre (+2010) Floridából, valamint Molnár István Clevelandből.

Molnár István rendkívül nagy tudású, kiegyensúlyozott szemléletű, csendőrtiszt volt, a Testület egyik utolsó Amerikában élő tagja. Támogatta az egyéb helyi magyar szervezeteket is, igen jó volt a kapcsolata a cserkészettel is.

A Jóisten nyugosztalja, emlékét megőrizzük!

 

           Molnár István csendőr százados 1915-2011

 

 

Dr. Tóth Gergely, Kalifornia, 2011. június 5.