SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT:  RIADÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   
BRÜSSZEL A TRIANONI GYILKOSOK NYOMDOKAIBA LÉPETT.
A BRÜSSZELI POLITIKA HIVATALOS SZINTRE EMELTE A KÁRPÁTMEDENCE ŐSLAKOSSÁGÁNAK KIIRTÁSÁT. MIT VÁRHATUNK ETTŐL AZ ARCTALAN
DIKTATÚRÁTÓL, AMELYNEK A LEGFŐBB ELLENSÉGE AZ ELSZAKITOTT
TERÜLETEK MAGYAR GYEREKEI.
 
ELVESZIK AZ ANYAORSZÁG SZUVERENITÁSÁT, ELTÖRLIK A TÖRVÉNYEINKET,   ELADJÁK A FÖLDJEINKET, TÖNKRETESZIK A GYÁRAINKAT, MEGTILTJÁK  A HATÁRON  TÚLI  MAGYAROK TÁMOGATÁSÁT ÉS FELIZGATJÁK ELLENÜNK A TRIANONI TERÜLETRABLÓK KORMÁNYAIT.
 
A HAZAI KOMMUNISTA APPARÁTUS BRÜSSZEL         KISZOLGÁLÓJA.
 
KINEK KELL EZ  AZ  EURÓPAI  ÚNIÓ ?????? 
 
MINDENKI MENJEN EL ÉS SZAVAZZON AZ ÚNIÓS CSATLAKOZÁS ELLEN !
 
felkérünk mindenkit, hogy azonnal írjon tiltakozó levelet az etnikai tisztogatás ezen újabb formája ellen az európai parlament elnökéhez. 
 
PAT COX
PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
BRUSSEL, BELGIUM
 
JAVASOLJUK ELKÜLDENI A LEVÉL MÁSOLATÁT AZ ALÁBBI CÍMRE:
 
EUROPEAN FREE ALLIANCE,  
EUROPEAN PARLIAMENT,
BRUSSEL, BELGIUM
   
 

 


Bezárás | Nyomtatás  

Kedvezménytörvény: ami Brüsszelnek nem tetszett
2003. január 9. 19:35


Pataky István
Kiknek az érdekeit képviseli a szocialisták által fémjelzett a magyar diplomácia? Elgondolkodtató Günter Verheugen EU-bővítési biztos Medgyessy Péterhez intézett levele annak tükrében, hogy miképpen viszonyul a kedvezménytörvényhez a balliberális kormány.

 
Ismét kiéleződött a vita a státustörvény módosításáról. Mint arról már beszámoltunk, Günter Verheugen EU-bővítési biztos Kovács László külügyminiszter bukaresti látogatása előtt egy Medgyessy Péter miniszterelnöknek címzett levélben fogalmazta meg véleményét a kedvezménytörvényről.

A lapunk birtokába jutott dokumentum egyebek mellett kihangsúlyozza: a törvény több cikkelyében történő utalások "a magyar nemzet egészére", a magyarok és a szomszédos országokban élő magyar közösségek nemzeti identitására oly módon értelmezhetőek, hogy azokkal Magyarország különleges politikai kötődések létrehozására törekszik, amely cél viszont ütközik a szomszédos országok szuverenitásával és joghatóságával. Ezért ezen kifejezéseket nagyobb mértékben kulturális jellegű hivatkozásokkal kellene felcserélni - fogalmaz a levél.

Verheugen kitér a kedvezménytörvény "területen kívüli és diszkriminációs hatásaira". A magyar nyelven tanuló gyermekeknek illetve szülői vagy tanári szervezeteknek folyósított támogatás diszkriminatívnak tekinthető, amennyiben az kötődik az egyének etnikai származásához - áll a levélben. A javaslat szerint a törvény hatályán kívül kellene maradniuk az elmaradott települések és a falusi turizmus fejlesztését célzó gazdasági tevékenységek támogatását lehetővé tevő pontoknak.

A levél szövegének magyar fordítását és az eredeti, angol nyelvű dokumentumot is közöljük.

 Medgyessy Péter őexcellenciája
A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke
részére

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Köszönöm levelét, amelyben értesített a Szomszédos Országokban Élő Magyarokról Szóló Törvény módosításával kapcsolatos legújabb fejleményeiről. Különösen örülök Kormánya azon döntésének, hogy a koppenhágai Európai Tanács utánra halasztotta a törvény módosítástervezetének tárgyalását.

Amint azt jeleztem legutóbbi telefonbeszélgetésünk alkalmával, megkértem az apparátusomat, hogy vizsgálják meg a módosított tervezetet. Elismerve, hogy történt bizonyos haladás – különös tekintettel a területi szuverenitás elvére történő explicit utalás tárgyában –, szeretnék megosztani Önnel néhány további észrevételt ezzel összefüggésben.

Ezúton szeretném mellékelni főbb megállapításaimat a törvénytervezetnek az Európa Tanács Velencei Bizottsága Jelentésével és az EU-joggal való összhangjáról.

Nagyra értékelném, ha figyelembe venné ezeket a megjegyzéseket a Szlovákiával és Romániával soron következő tárgyalásokon. Amennyiben Ön kívánja, kész vagyok a továbbiakban is segíteni a partnereikkel való dialógust.

Hadd húzzam alá ismételten a kérdés rendezésének fontosságát. Minden bizonnyal bonyolult helyzetet eredményezne, ha kétoldalú feszültség keletkezne Romániával és Szlovákiával időben ily közel az Ön országának és Szlovákiának az Európai Unióhoz történő csatlakozásához.

Üdvözlettel:

Günter VerheugenÖsszefoglaló a Szomszédos Országokban Élő Magyarokról Szóló Törvény módosított tervezetének az európai normákkal, a nemzetközi jog normáival és alapelveivel (az Európa Tanács Velencei Bizottsága jelentése alapján) és az EU-joggal való összhangjáról

Főbb megállapítások(1) A "politikai kötődés" kockázata

A felülvizsgált magyar törvényben a preambulumban és a 6., 17., 18. és 20. cikkben történő utalások "a magyar nemzet egészére", a magyarok és a szomszédos országokban élő magyar közösségek nemzeti identitására oly módon értelmezhetőek, hogy azokkal Magyarország különleges politikai kötődések létrehozására törekszik, amely cél viszont ütközik a szomszédos országok szuverenitásával és joghatóságával. Ezért ezen kifejezéseket nagyobb mértékben kulturális jellegű hivatkozásokkal kellene felcserélni.

Ráadásul a Magyar Hozzátartozói Igazolvány (amely a Törvény potenciális kedvezményezettjeit azonosítja) személyi igazolvány- vagy útlevél-szerű jellegzetességgel bír, a fedőlapon aranyszínben István koronájával. E formájában a dokumentum szintén politikai kötődés létrejöttét kockáztatja, annak ellenére, hogy a személyi igazolványként történő használat explicit kizárt. Ezen túlmenően, a használat módozatairól megállapodásra kellene jutni a szomszédos országokkal.


(2) A törvény területen kívüli és diszkriminációs hatásai

A Velencei Bizottság szerint az államok által elfogadott, a kisebbségeikhez tartozó személyek részére kedvezményeket megállapító egyoldalú intézkedések csak akkor jogszerűek, ha az államok területi szuverenitásának, a megkötött szerződések betartásának (pacta sunt servanda), az államok közötti baráti kapcsolatok, és az emberi jogok és alapvető szabadságok tisztelete, különösen a diszkrimináció tilalmának alapelveit tiszteletben tartják.

Az új magyar törvénymódosítás-tervezet nyilvánvaló területen kívüli hatással járó rendelkezéseket tartalmaz az oktatás (13., 14., 14A cikkek) és a kultúra (18. és 25. cikk) területén.

a) A szomszédos országokban akkreditált magyar felsőoktatási intézmények keretén belül működő intézeteknek és szervezeteknek közvetlen támogatásként nyújtott oktatási segély a lakóhely szerinti ország formális hozzájárulását igényli. Várható azonban, hogy ez a hozzájárulás nem jelent majd semmilyen különleges nehézséget, hiszen a szóban forgó intézmények már akkreditálásra kerültek az anyaországban.

b) A magyar nyelven tanuló gyermekeknek illetve szülői vagy tanári szervezeteknek folyósított támogatás diszkriminatívnak tekinthető, amennyiben az kötődik az egyének etnikai származásához. Ebből kifolyólag, a lakóhely szerinti állam hozzájárulásától függetlenül, ajánlatos lenne e támogatást általánosságban a magyar nyelv és kultúra támogatására adni.

c) A törvény 18. cikk e) pontjában foglalt, az elmaradott települések és a falusi turizmus fejlesztését célzó gazdasági tevékenységeknek a törvény hatályán kívül kellene maradniuk. E támogatási típus végeredményben kétoldalú szerződések keretében lenne tárgyalható.


(3) Kompatíbilitás az EU-joggal

Magyarország európai uniós csatlakozásakor a módosított törvénynek teljes kompatibilitást kell biztosítania az EU-joggal. A Szerződés 12. és 13. cikke szerint a magyar jog azon rendelkezései, amelyek diszkriminációra adhatnak alapot az EU-tagállamok állampolgárai között és etnikai származás alapján, hatályon kívül helyezendők. Ez különösen vonatkozik a módosított törvény 4., 8., 9., 10., 11., 12. és 14. cikkére, mert az ezekben foglalt kedvezményekkel csak bizonyos tagállamok állampolgárai élhetnek – azok rájuk korlátozódnak –, és/vagy e támogatások etnikai származás alapján járnak.

A jelenlegi törvénytervezet 27 (2) cikke alapján Magyarország kötelezte magát, hogy hatályon kívül helyez minden vonatkozó rendelkezést.

 
A képekre kattintva elolvashatja az angol szöveget. 


Kiadja a Nemzet Lap és Könyvkiadó Kft. © 2001