ROMÁN TERROR
 
"az idén sokkal fényesebben ünneplik meg a megyében
december elsejét, Románia és Erdély egyesülésének nemzeti
ünnepét, mint bármikor az elmúlt 12 évben"
- "nagygyűlést tartanak a megyeszékhelyen, Csíkszeredában"
- "Lesz katonai díszszemle..."
- "Megnyitják a Hargita-Kovászna megyei ortodox püspökség
kulturális központját" !!ez nagyon fontos a 80-90%os magyar
többségű megyékben!!
- "A városban állomásozó hegyivadász alakulatok az
ünnepségek színhelyéről fáklyás felvonulás keretében
vonulnak majd vissza laktanyájukba"

Tehát - magyarán - arról szól az egész, hogy megmutatják,
ki az úr a háznál - és, hogy az esetleges nemtetszésnek
elejét vegyék, ott lesz a katonaság. A '90-es
marosvásárhelyi pogrom után is hegyivadászok szállták meg a
várost (többek között). És katonai helikopterek röpködtek
sűrűn a levegőben. Emlékeztetve arra, hogy a román
alkotmány szerint Románia !egységes nemzetállam!.

- "A prefektus arra szólította fel a megye döntő
többségében magyar nemzeti lakosságát, hogy vegyen részt az
ünnepségeken." 

Önként és dalolva, nemde ?

Hargitában 'helyreállt a román államhatalom'
2001. november 25. 18:14

MTI
Helyreállt a román állami hatalom a többségében magyarok
lakta Hargita és Kovászna megyében, ahol valójában 2001
elejéig voltak gondok - jelentette ki a hét végén tartott
sajtóértekezletén Octav Cozminca román közigazgatási
miniszter.

- Lényegében az év elejéig léteztek problémák, de miután
kormányra kerültünk, sikerült jelentős mértékben
helyreállítanunk az állami hatalmat, felelős kormányzást
folytatunk - szögezte le a helyi közigazgatások működéséért
felelős román miniszter.

Cozminca szerint vannak még megoldásra váró kérdések. Ezek
között azoknak a románoknak a helyzetét emelte ki, akik az
elmúlt időben elköltöztek a két megyéből. Ugyanakkor
hangsúlyozta: a legfontosabb dolog az, hogy a jelenlegi
román kormánypárt nem csak jelzi a problémákat, hanem
lépéseket is tesz azok megoldására.

Mint mondta, konkrét lépéseket tettek a tényleges és
felelős kormányzás megteremtése érdekében Hargita és
Kovászna megyén kivül Maros megyében is. A konkrét lépések
között kiemelte a kormányt képviselő megyei prefektúrák
megerősítését a magyar többségű választott tanácsi
testületek munkájának fokozottabb ellenőrzése érdekében.

- Többé már nem lehet csak magyar nyelven, román nyelvre
történő fordítás nélkül tanácsi üléseket tartani, nem
lehetséges az, hogy a hivatalos dokumentumokat ne adják ki
román nyelven is - hangsúlyozta a miniszter. A miniszter
közölte, hogy számos intézkedés született a magyar nyelven
történő oktatás kérdésében is. Mint mondta, ezek
eredményeként már nem hoznak be olyan tankönyveket, amelyek
nem felelnek meg az oktatási minisztérium által elfogadott
tantervnek.

Mircea Dusa, Hargita megye prefektusa elmondta, hogy az
idén sokkal fényesebben ünneplik meg a megyében december
elsejét, Románia és Erdély egyesülésének nemzeti ünnepét,
mint bármikor az elmúlt 12 évben. Első alkalommal
nagygyűlést tartanak a megyeszékhelyen, Csíkszeredában a
közigazgatási palota előtt. Lesz katonai díszszemle,
lesznek népművészeti bemutatók, koszorúzások. Megnyitják a
Hargita-Kovászna megyei ortodox püspökség kulturális
központját. A városban állomásozó hegyivadász alakulatok az
ünnepségek színhelyéről fáklyás felvonulás keretében
vonulnak majd vissza laktanyájukba. A prefektus arra
szólította fel a megye döntő többségében magyar nemzeti
lakosságát, hogy vegyen részt az ünnepségeken.

A román kormánypárt vezető politikusai közül többen az
elmúlt hónapban arra hívták fel a figyelmet, hogy
meggyengült a román állami hatalom a többségében magyarok
lakta két székelyföldi megyében. Hargita és Kovászna
leválni készül Bukarestről, valós a veszélye annak, hogy
Románián belül "magyar határok" jönnek létre.
A Romániai
Magyar Demokrata Szövetség vezetése határozottan
visszautasította a romániai magyarságot ért hazug rágalmak
sorozatát, példátlannak minősítette, hogy a magyar nemzeti
közösség jogos törekvéseit a román nemzetbiztonságot
fenyegető veszélynek tüntessék fel.

Az RMDSZ olyan határozott állásfoglalást vár el minden
felelős politikai erőtől, az államelnöktől, a kormánytól, a
parlamenti pártoktól, amely egyértelmű jelzést ad az egész
társadalomnak, hogy a hosszú évtizedeken át gyakorolt
asszimilációs hatalmi politikának ma már nem lehet esélye
Romániában.