ROSARIUM - Rozsnyói Magyar Közművelődési Intézet
Bányászok tere 18 Rozsnyó Szlovákia
 
A felvidéki hegyek között, a krasznahorkai vár közelében fekvő kisvárosunkban, Rozsnyón két évvel ezelőtt hoztuk létre intézményünket. Ennek fő tevékenységi területe a magyar művelődési rendezvények szervezése, magyar könyv- és lapkiadás, magyar könyv- és videotár építése. Tevékenységünk nemcsak Rozsnyó városára korlátozódik, hanem kiterjed a környező, mintegy ötven, a többségében magyarok lakta településekre is. E vidéken jelenleg kb. húszezer ember őrzi magyarságát. Részükre juttatjuk el az általunk megjelentetett egyedüli helyi magyar újságot, a Rozsnyói Futárt, könyv alakban megjelenő Rozsnyói Kalendáriumot. Intézetünk kiadója jelenteti meg a rozsnyói magyar református alapiskola - 14 tanár, 210 tanuló - évkönyvét. Művelődési rendezvényeink közül kiemelten foglalkozunk nemzeti ünnepünk, március 15-I ünnepségek szervezésével, a II. Rákóczi Ferenc emléknap megrendezésével. Ezen kívül éves műsorunkban író-olvasó találkozók, hangversenyek, irodalmi estek megtartása szerepel.
Az Intézetünket létrehozó egyesületünknek három évvel ezelőtt sikerült megvásárolni Rozsnyó főterén egy szép, kétszintes műemlék épületet. Ez a Magyar Közművelődési Intézetünk székháza, s e mellett több bérbe adható helység is van benne. A megvétel után megkezdtük az épület felújítását. Sajnos az elmúlt év végére, a munkálatok teljes befejezése előtt elfogyott minden pénzünk s nincs már kihez fordulnunk. Veszélybe került célkitűzésünk és nagy értékű ingatlanunk, mert a bérbe adható helyiségeket addig nem tudjuk kiadni, amíg a felújítást be nem fejezzük, márpedig ezek bére nélkül az Intézményt és épületet nem tudjuk fenntartani. Ezzel nagy veszteséget szenvedne Rozsnyó és környékének magyarsága, amely egyébként biztos hátteret jelentene magyarságtudatunk, műveltségünk és hagyományaink ápolása területén végzett nem könnyű munkában. Az épület befejezéséhez kb. háromezer dollárra lenne szükség, miután beindíthatnánk kitűzött céljaink megvalósítását.
Ehhez kérem, kérjük honfitársaink nagybecsű támogatását.
(Csekket a Norridge United Church of Chist nevére szíveskedjenek kiállítani, és a memon a Rozsnyói Magyar Közművelődési Intézet nevét tüntessék fel.)
 
 
Ambrus Ferenc
népművelő, újságíró, tanár
2001. január az Intézet vezetője
 
 
A Rozsnyói Magyar Közművelődési Intézet részére adományozok $ ____________-t
 
Név:________________________________________________________________
 
Házszám és utca: ______________________________________________________
 
Város: ___________________________________ Állam: ______ Zip: ___________