KOMMUNISTA SÖPREDÉK URALJA MAGYARORSZÁGOT

Kinek is kellene szégyenkezni a besúgók miatt?
2002. szeptember 2. 12:07


Dombrovszky Ádám

Miközben április óta kormányszinten a Kádár-rendszer rehabilitációjának, sőt
már-már restaurációjának lehetünk tanúi,
a kommunista világ legaljasabb
gépezetének, a besúgó rendszer működtetésének felelősségét nemhogy nem
vállalják fel az örökösök, de a hozzá tapadt szennyet nyilvánosan másokra
szándékoznak szétfröcskölni.

Az embernek az az érzése, mintha krimit nézne, amelyben a fondorlatos bűnöző
úgy hamisítja meg a bűnjeleket, hogy egyszeriben az ártatlan kerül gyanúba.
A filmekben persze végül többnyire a bűnös elnyeri méltó "jutalmát", de
vajon mi történik a rendszerváltozás utáni Magyarországon, a XXI. században?

Kinek is a szégyene az a lelepleződéssorozat, amelyik most érte el a magyar
politikai elitet,(kommunista söpredék) s az elkövetkező hónapok további időzített bombák
működésbe hozatalát ígérik? Egy pártnak, a szimpatizánsoknak nyilván nem
könnyű megélni, ha kiderül: tagjai, sőt prominensei közül korábban többen is
a III-as főcsoportfőnökségnek dolgoztak. Már a puszta érintettség is
demoralizáló lehet, még akkor is, ha bebizonyosodik: megzsarolták az
áldozatokat.

A helyzetet komplikálja, hogy az "érintettségnek" számos formája létezik - a
kabátlopási ügybe előszeretettel kevernek bele olyanokat is, akiknek
éppenhogy elvitték a kabátját.

A múlt feltárását most hirtelen, oly sebbel-lobbal végzők számára a lényeg
láthatóan az, hogy összekeverjenek, egybemossanak bűnöst és áldozatot, s az
eszköztárban még az iratok meghamisítása is elképzelhető. Nem esik szó arról
az alapvető különbségről, hogy ki volt a hatalom oldaláról a beszervező, ki
volt, aki önként és dalolva vállalta az ügynökösködést, s ki volt az, aki a
zsarolások és fenyegetések hatására bizonyult gyengének.

De hát kinek is a szégyene, hogy a magyar politikai elitbe könnyen
"beférkőzhettek" az egykori III/akárhányasok?

Fölöttébb nyugtalanító az a leleplező-kiszivárogtató "aknakereső show", amit
a Magyar Szocialista Párt rendezésében szemlélhetünk azóta, hogy a párt
által még mindig támogatott miniszterelnökről akarata ellenére kiderült
rejtegetett múltja.

Az MSZP elérkezettnek látta az időt arra, hogy az elődje által a
rendszerváltozás hajnalán a vészhelyzetre elrejtett időzített bombáit
működésbe hozza. Az aknakereső "demokratikus" parlamenti quiz során egy -
mellesleg alkotmányellenesen működő - bizottság még olyan fel nem robbant
lövedékek keresésébe kezdett, amelyet a "játék" egyik résztvevőjének és
szervezőjének elődje maga rejtett el. Azaz olyan nyilvános "kártyaparti"
kezdődött el, amelynek egyik résztvevője cinkelt lapokkal játszik.

Az MSZP mai vezetői között többen vannak (Horn Gyula, Medgyessy Péter,
Csehák Judit, Gál Zoltán), akiket a Parlament a törvény értelmében
felszólított a képviselőségről való lemondásra, mivel bebizonyosodott, hogy
ismerték a besúgók jelentéseit, hiszen annak a megrendelő körnek voltak
prominensei, akiknek reggelente az asztalára tették a spiclik által
összelapátolt információkat.

Az MSZP tehát nemcsak a vagyon örököse, hiszen részben ugyanaz az elit kerül
most vissza az ország irányításába, amelyik a pártállam idején is diktált.


Vajon eretnek gondolat-e azt feltételezni, hogy ez a kör birtokába jutott
mindazon ismereteknek, amit az MSZMP vezetői annak idején felhalmoztak.
Vajon miért állította oly magabiztosan Medgyessy Péter saját lelepleződése
után, hogy "lesznek még itt meglepetések". Keresztül verték volna-e a
jelenleg kormányon lévők a Mécs-bizottság felállítását, ha nem lettek volna
biztosak politikai hozadékában?

Most ez a párt - abszurd módon - az erkölcs bajnokaként abból akar magának
tőkét kovácsolni, hogy nemcsak megtalálja, de működésbe is hozza az elődje
által elrejtett aknákat. Olyan ez, mint amikor az ötvenes években a rendőrök
maguk dugták el a bűnjelet az áldozat lakásában...

De hát kinek is a szégyene, hogy a magyar politikai elitbe befészkelték
magukat a III-as főcsoportfonökség emberei?

A Magyar Szocialista Munkás Párt vezette pártállam a nyolcvanas évek végén
zsarolással és fenyegetéssel emberek sokaságát kényszerítette az ellenzéki
pártokba való beépülésre.
Bizonyos az is, hogy a III-as főcsoporttal
együttműködők között nem mindenki íly módon sodródott az alakuló pártokba.
Nem kevesen voltak olyanok, akik a rendszerváltozás idején új életet akartak
kezdeni, s végre szakítva múltjukkal a demokratikus pártokban keresték a
helyüket. Jó szándékukat nem vitatva azonban leszögezhetjük: e nagy lelki
tehertől akkor szabadulhattak volna meg igazán, ha - legalább akkor, amikor
komoly szerephez jutottak - feltárták volna a múltjukat a nyilvánosság
előtt. Annál is inkább, mert tisztában lehettek azzal: nevük "valahol" úgyis
fel van jegyezve, s lelepleződésük választott pártjukat is kínosan
érintheti.

Vajon valóban ezeknek a pártoknak volna elsősorban a szégyene, ha
hierarchiájukban olyanok is magasra szökhettek, akik egykoron a III-as
főcsoportfőnökség emberei voltak?

A beépítettek annak idején azt kapták feladatul, hogy lessék a pártállammal
szemben állókat, s jelentéseket készítsenek róluk. Majd a rendszerváltozás
hajnalán feladatuk a bomlasztás, a szétzilálás volt.

Az első likvidálandó pártok azok voltak, amelyek a kommunisták által egyszer
már hidegre tett szociáldemokraták színeiben jelentek volna meg a porondon.
Ha nem is ilyen gyorsan, de sikerrel járt további történelmi pártok (előbb a
kisgazdák, majd a kereszténydemokraták) összeugrasztása, egymás elleni
kijátszása is.

De ugyanígy elhelyezték az aknákat minden új pártban, hiszen azok is egyre
komolyabb veszélyt jelentettek az egypártrendszerre. (1989-ben 8479 hálózati
személy védte a pártállamot a többpártrendszerrel szemben.)

Ha kezünkbe vesszük a Magvető által 1996-ban kiadott Kis állambiztonsági
olvasókönyvet, abban százával találhatjuk a bizonyítékokat. Ilyen
megbízásokat kaptak a beépült ügynökök 1989-ben, Nagy Imre újratemetése
előtt:

"Kalla fedőnevű tmb. (titkos megbízott) figyelemmel kíséri az SZDSZ
demonstrációval kapcsolatos egyeztető megbeszéléseit. A tervezett
tömegmegmozdulás helyszínének kiválasztása során a temetőben történő
megrendezés mellett foglal állást. Amennyiben más helyszíneket javasolnak,
akkor a kevésbé frekventáltak mellett voksol."

"Jácint fedőnevű tmb.-n keresztül a sajtó felé kiszivárogtatja a
Fidesz .megosztott álláspontját."

A temetést megelőzően készült jelentés már előre jelzi, hogy Orbán Viktor
meglepetés erejű beszéd elmondására készül.

"Palástfű fedőnevű tmb., mint az SZDSZ kerületi csoportjának egyik vezetője.
befolyásolja a tagok és Kőszeg Ferenc álláspontját. Felkérés esetén
elvállalja a rendezői teendőket."

"Az MDF választmányában tevékenykedő Kukorica fedőnevű tmb. feladatául
szabják, hogy hangoztassa azon véleményét, miszerint az amúgy is feszült
politikai légkört nem kell fokozni."

"A III/III. csoportfőnökség érintett operatív területei tisztázzák a temetés
pontos helyét, idejét, forgatókönyvét. Állapítsák meg, kik tartják a
búcsúztató beszédeket, lehetőleg azok tartalmát is. Vizsgálják meg, hogy a
legszélsőségesebb elképzelésekkel fellépő szervezetek - FIDESZ, SZDSZ,
Republikánus Kör - egyes vezetői miként járathatók le a többi szervezet
előtt."

Ez utóbbi mondat különösen fejbe kólintja az olvasót. Mintha e módszerek ma
is ismerősek volnának.

 ----------------------------------
Mindezeket figyelembe veve,lehetetlen,hogy a "rozsadombi paktum" nem tortent
meg!

RA.