Szalay Róbert: Reszketnek a Dr. elvtársak!

 

Az elmúlt hetekben tanúi lehettünk annak, hogy a kommunisták és liberális kozmopoliták milyen elszánt gyűlölködő dühhel támadták a Köztársasági Elnököt. Smidt Pál öntudatosan lemondott posztjáról, amikor látta, hogy személye megosztja a társadalmat, még akkor is, ha az ellene támadók csak egy elenyésző töredékét képezik a lakósságnak. Igaz, nagyhangú és jellemtelen, de befolyásos  részét, akik fizetett bértollnokok és a liberális média által több becsületes embert megtévesztettek.

Smidt Pál gerinces lemondásával toronymagasan kiemelkedik azok közül a gyáva és jellemtelen politikusoknak a sorából, akik sötét kommunista múltjukkal,  államférfihez méltatlan magatartásukkal, méltatlanná váltak beosztásukhoz és százezrek követelték lemondásukat. Az elvtársaknak ez eszükbe sem jutott, inkább rohamrendőrök ezreivel zavarták szét az ellenük tüntetőket, a legsötétebb terrorista módszerekkel.

Az elvtársak örültek Smidt Pál lemondásának, de közülük biztosam sokan reszketni kezdtek, amikor a FIDESz frakcióvezetője felvetette a „tudomány „ felelősségét, hogy jó volna utánanézni a kommunista évtizedekben megszerzett Doktori címeknek!

Azt hiszem nem árulok el titkot, amikor kijelentem, hogy a Rákosi és Kádárrendszer évtizedeiben szerzett Dr-i címek jelentős része, elvtársi segítséggel, méltatlanul került tulajdonosának neve elé. Úgy gondolom, nagyon sokan tudnának erre példákat felhozni. Magam is ismerek jó néhány 6 és 8 elemis Dr-t, de a jó érzésem nem engedi, hogy megnevezzem ezeket a 70-80 éves embereket.

De, hogy mennyire felelős a „tudomány” a méltatlan címadományozással, arra csak egyetlen példa:

 

A kádári években egy függetlenített párttitkár tollából született egy érettségi dolgozatnak is gyenge „ doktori disszertáció.”  A téma sem akármi:  A párt és politikai szervek feladata a katonák kommunista szellemben történő nevelésével kapcsolatban.

Az un. rendszerváltáskor az elvtárs gyorsan átnyergelt. A történelemhamisító reformkommunisták örömmel ölelték keblükre és rövidesen kandidátusi címmel ruházták fel. Az már  csak hab a tortán, hogy ez az elvtárs, ma egyik egyetemünk oktatója lehet Azt is meg lehetne kérdezni, hogy 1990-91- ben milyen érdemek alapján lett a Magyar Tudományos Akadémia tagja néhány SZDSZ-es reformkommunista?

 

Nem véletlen, hogy a FIDESz frakcióvezető kijelentése után, már másnap a NÉPSZABADSÁG  hasábjain nyilatkozott a „tudomány” egy jeles képviselője, hogy nincs sem lehetőség, sem szakmai kapacitás ezeknek a régi Dr.-i  címeknek a felülvizsgálatára. Reszkessetek  és szégyenkezzetek elvtársi Dr-ok. Eljön még az idő és lesz kapacitás!0 Közeleg az igazság pillanata!