Egy órát sem állt a Székelyföld-tábla !
(RMDSZ-kampány hatalmi közbelépéssel)
forrás: http://www.3szek.ro/#1


Incidensekkel tarkított RMDSZ-kampányrendezvény színhelye volt tegnap
kora délután Székelyföld, Háromszék, Kökös határa. A háromszéki RMDSZ
háromnyelvű turisztikai táblát helyezett el Székelyföld felirattal, ám a
rendezvényt megzavarta a megyei rendőrparancsnok-helyettes, később a
rendőrök leszerelték a táblát. A kormánypárt megyei szervezete által
be­ígért utászgépek sem hiányoztak.

Egy héttel ezelőtt az RMDSZ háromszéki szervezetének képviselői
rendhagyó sajtótájékoztatón ígérték, Székelyföld-táblát helyeznek el a
megye bejáratánál. Csütörtökön Adrian Căşune­an-Vlad parlamenti
képviselő bejelentette, fél órát sem fog állni a tábla, készen állnak a
traktorok annak eltávolítására. A tegnap 13 órára hirdetett esemény
színhelyére érkezőt tucatnyi rendőr fogadta Nichita Teodor
(felvételünkön), a megyei rendőrfőkapitány első helyettese vezetésével.
Arrébb, a mellékutcában a parancsnok közrendészetért felelő helyettese,
Silviu Stoe­nes­cu és a megyei közlekedés­rendészet parancsnoka, Ioan
Huţanu várakozott. A Feketeügy partján, a kökösi híd szomszédságában
levő parkolóban a rendőrautókon kívül két utászgép állt. A Brassó megyei
jelzésű egészen ráhajtott a székely kapura, hóekéjével a megyetáblát
karcolta, a Bákó megyei kissé hátrébb állt.

A beígért időpontra megérkeztek az RMDSZ háromszéki szenátorai,
képviselői, jelöltjei, területi elnöke, a megyei önkormányzat vezetői.
Puskás Bálint Zoltán szenátor megkérdezte az utászgép vezetőjét, mit
keres ott. A válasz az volt, hogy éppen elromlott az autó, s az
alkatrészre várnak, nem tud mozdulni. Akkor a mögötte álló kocsi
vezetőjét kérte, segítene arrébb vontatni a másik járművet. A válasz
ugyanaz volt, ugyanarra a pótalkatrészre várnak. Megjegyezzük, hogy
utóbbi kocsi a tábla elhelyezése után már semmire sem várt, egyszerűen
elhajtott.

A politikusok elővették a naparccal és növekvő holdsarlóval díszített,
Ţinutul Secuiesc - Székelyföld - Szeklerland felirattal ellátott kék
színű táblát, és felszerelték a 2000-ben állított kis székely kapu
nyílásába.

Tamás Sándor képviselő elmondta, Székelyföldet mint néprajzi tájegységet
jelölték meg. Ez is olyan övezet, mint számos más hasonló ebben az
országban. Amint a kökösi hídon átmegy valaki újabb típusú
Connex-telefonnal, a készülék kiírja, hogy a Barcaságban van. Ez
történelmi valóság, ugyanolyan, mint a Mócföld. Fényképpel igazolta, a
Hunyad megyei Gyalár község bejáratánál tábla hirdeti, ott kezdődik a
,,Ţinutul Pădurenilor". Ebben az esetben sem történik semmi egyéb, mint
a táblát a valósághoz igazítják - mondotta.

Márton Árpád képviselő a jogi kifogásokat cáfolta. Hangsúlyozta, a tábla
elhelyezése teljesen törvényes, hiszen nem húztak fel semmiféle
építményt, és nem közigazgatási táblát állítottak, mivel arra valóban
nincs törvényes lehetőség, hanem már létező építményre, a székely kapura
helyeztek el egy turisztikai névtáblát, aminek semmi jogi akadálya
nincs. A tábla ugyanazt jelzi, mint a kapu: Székelyföld határában
vagyunk. Ugyanúgy, mint ahogy Máramaros megye bejáratánál nagyméretű
máramarosi ácsolt-faragott kapu fogadja az utast. A képviselő
hozzátette, a prefektusnak semmiféle jogköre nincs ebben az esetben.

Puskás Bálint gúnyosan jegyezte meg, ünnepélyes keretek között kerül sor
a tábla elhelyezésére, hisz bizonyos állami szervek közreműködése
mutatja, nagyra értékelik az eseményt, és az autókat is megrendelték.
Ekkor közbeszólt Nichita Teodor, akit az SZDP által nyert 2000-es
választásokat követően a korábbi rendőrparancsnok kényszernyugdíjazása
után megyei rendőrfőkapitánnyá próbált kineveztetni a Căşunean vezette
megyei szervezet. Puskás felháborodott, hogy kampányrendezvényen
politikai nyilatkozat közepette félbeszakítják. Közölte, jelenti a
belügymi­niszternek a történteket, hisz ez bűn­cselekménynek minősül. A
tovább erősködő rendőrtisztnek mondta: ne szakítsa félbe, erre nincs
joga, várja meg, hogy befejezze, amit elkezdett, aztán szívesen
rendelkezésére áll, s tárgyalhatnak. Hozzátette, ha törvénytelenséget
tapasztal, tegye meg kötelességét, de ne azt, amire valakik utasították.
Kiemelte, ők mindent törvényesen tesznek, ám a parancsnokhelyettes
cselekedete alkotmányba, választási törvénybe ütköző, emberi jogokat
semmibe vevő tett.

Márton Árpád megjegyezte, ilyesmire, hogy egy rendőrparancsnok
beleszóljon egy rendezvénybe, a kilencvenes évek elejétől nem volt példa.

Megtudva, hogy Horia Grama prefektus azzal fenyegetőzött, a honatyákat
magánszemélyként felelősségre vonatja, Tamás Sándor azt üzente, nézzen
utána a törvényeknek, és aztán kezdjen fenyegetőzni. Továbbá november
28-a után, ha az RMDSZ bejut a parlamentbe, és kormányzati tényező lesz,
a prefektust le fogják váltani. Jó lenne, ha kissé meghúzná most magát,
mert hamarosan nehezebb időszak kezdődik számára - mondotta.

A társaság elvonult, csak a rendőrök maradtak ott. Néhány újságíró még a
közelben ólálkodott, cirkált, aztán amint fél óra elteltével a rendőrök
közül kivált két civil ruhás férfi, és leszerelte a táblát, előugrottak.
A Székelyföld-tábla már Nichita Teodor kezében volt. Újságírói rohamra a
rendőrparancsnok-helyettes közölte, a táblát leszerelték, ezután
kivizsgálják az ügyet. Azt mondta, nem küldte őket senki, bűnüldöző
szervek, s a kötelességüket teljesítik. Azért léptek, mert itt
bűncselekmény történt, az esemény szervezői nem tartották be a törvényt.

- Honnan tudják, hogy nem tartották be a törvényt? - kérdezte lapunk
tudósítója.

- Olyan kérdést tesz fel, amire nekem nincs válaszom.
- Akkor miért szerelték le a táblát?
- Mert itt bűncselekmény elkövetéséről van szó.
- De honnan tudja, ha csak ezután végzik a kivizsgálást?
- Én nem válaszolhatok ilyen kérdésekre.
- De tudja, hogy itt bűncselekményt követtek el?...
- Igen!Román iskolára magyar felirat

Szekeres Attila