Felhívás a Társadalmi Bíróságok felállítására
 
 
 
 
 
 
 
 
  A XX. századnak két nagy diktatúrája volt: a fasizmus és a kommunizmus. Az előbbinek 25, az utóbbinak 100 millió halálos áldozata volt világszerte. A fasiszta bűnösöket szinte mindenhol felelősségre vonták, a kommunista bűnelkövetőknek semmi bajuk sem lett. A faji alapon történő népirtás felelősei megbűnhődtek, de az osztályalapon való népirtás felelősei többnyire szabadlábon vannak. A 100 millió halálos áldozatot követelő diktatúra kiszolgálói hazánkban miniszterelnökök lehetnek, az '56-os sortűzperek elkövetőinek és az 1956-os forradalom utáni megtorló ítéleteket hozó bíróknak máig a haja szála sem görbült meg. A külföldi kölcsönök felvétele, és ezzel az ország kiárúsítása már a Kádár rezsímben elkezdődött, majd eltűnt 20 ezer millió Forint a privatizáció során, ám mindezek felelőseinek egy része ma a Parlamentben ül…. - és még sokáig folytathatnánk a sort.
   Ez idáig nem történt meg a kommunista bűnösök felelősségre vonása… és úgy tűnik, a jelenlegi igazságügyi tárca se fogja ezt megtenni.
 
    Mindezek ismeretében a  Magyar Világ Szerkesztősége elengedhetetlennek látja egy társadalmi bíróság felállításának kezdeményezését. Ahogy Simon Wiesenthal, túlélve a borzalmakat, azt tűzte ki célul maga elé, hogy egyetlen zsidón elkövetett náci bűntény se maradjon feltáratlanul, ugyanúgy célul tűztük ki, hogy egyetlen magyar emberen elkövetett kommunista bűntény se maradjon következmény nélkül.
 
   Elképzelésünk: létre kellene hozni egy 12 főből álló társadalmi bíróságot, amelynek tagjai egyrészt a Magyar Világ olvasóiból, másrészt pedig közéleti személyiségekből állnának. A bíróság elnöki tisztét a Magyar Világ egy-egy munkatársa töltené be. A vádat esetenként a szerkesztőség valamelyik jogi végzettségű személye képviselné, mint ahogyan "kirendelt" védőről is gondoskodnánk abban az esetben, ha a megidézett személy, vagy jogi képviselője nem jelenne meg az eljáráson. Reményeink szerint az első tárgyalásra januárban kerülhetne sor, a nyilvánosság teljes bevonásával. A hozott ítéletek részletes indoklása a Magyar Világ  adott számában lenne olvasható.
   Az elsők között szeretnénk beidézni például:
-         Fekete Jánost,
-         Horn Gyulát,
-         Medgyessy Pétert.
 
A társadalmi bíróság felállításához és működtetéséhez olvasóink segítségére feltétlenül számítunk!
  Kérjük, jelentkezzenek mindazok, akik szívesen lennének a bíróság tagjai, vagy:
akinek javaslata van:
-vádlottakra,
- akik szívesen lennének tanúk,
- akiknek bizonyítékai vannak a jövendő "vádlottak" ellen.
 
Megjelent: a Magyar Világ 2002 november 22.-i számában. ( IV. évfolyam, 7. szám)
 
***
 
Ez a cikk nem érhető el on-line módban.
 
A Magyar Világ című hetilap adatai:
A Magyar Világ - nemzeti hetilap
Alapítva:1999 Szivásy György,
Honfoglalás 2000 Egyesület
Szerkesztő:  Rozgics Mária
Munkatársak: Bokory Orsolya, Bunyevácz Zsuzsa, Fürj György István,
dr. Gidai Erzsébet, dr. Grespik László, Petráss László, Szakács Gábor, Szilvásy
                        Margit.
Tördelőszerkesztő: Benke Attila
Szerkesztőség: Budapest, V., Semmelweis u. 1-3.
Magyarok Háza  III. emelet 336.
Telefon (1)-328-0695;  Fax: (1)-328-0696
Titkárság: minden héten csütörtökön és pénteken 10-16 óráig.
Levélcím: Magyar Világ  1364 Budapest, Pf: 419
Kiadja: a Honfoglalás 2000 Egyesület  1279 Budapest Pf.:39.
Tel/Fax: (1)-326-8956
 
Terjesztés: Cserny Zsuzsanna, Tel: (06-70)318-2845
E-mail:zs.cserny@axelero.hu
A Magyar Világ bankszámlaszáma: 11702036-20688918
Nyomda: Semic Interprint Kft.    HU-ISSN 13889823
 
Előfizetés: belföldre:  egy hónap: 350 Ft
                                     negyedév: 1050 Ft
                                     félév:          2100 Ft
                                   egész év:     4200 FT
Külfödre:
 Szomszédos országba             Európai országba      Távoli országba       
Negyed évre 4500 Ft                    4700 Ft                        5000 Ft
                        18 E                          19 E                              20 E
Félévre           9000 Ft                   9400 Ft                       10000 Ft
                         36 E                           38 E                             40 E
Egész évre   18000Ft                    18800Ft                      20000 Ft
                          72 E                           76 E                             80 E