A 2010-es MAGYAR VÁLASZTÁSOK A RÓZSADOMBI PAKTUM TERRORJÁBAN

 

Kik voltak a rózsadombi paktum vezérei, akik megalkották azt a húsz pontot, amely szerint Magyarország „átalakítása” és lerombolása megtörtént. ...  www.lakatospal.hu/index.php?page=articles&id=160 - Similar

 

Lakatos Pál: "Rendszerváltó" miniszterelnökök pórázon (A könyv 2003 ban jelent meg.)

Mi történt a Pobedában?

 

Mi van a Rózsadombi Paktum mögött?

Antallt is balról küldték!• Dr. Kőrösi Imrével, az Agrár Munkaadók Szövetségének elnökével Az ellopott rendszerváltozás című közös könyvünkben már kijelentettük, akik önmagukat a baloldalhoz sorolják, azokról tudjuk, hogy honnan jöttek, tudjuk, hogy kicsodák, tudjuk, hogy mit várhatunk tőlük. Viszont ügynöknek tartjuk azokat a politikusokat, gazdasági szakembereket, akiket a baloldal átküldött a jobboldalra, akik a „rendszerváltozás” során jobboldaliakká „nemesedtek”, de közben a baloldal utasításainak megfelelően még erőteljesebben pusztították Magyarországot. Antall József miniszterelnök ezekről az emberekről úgy vélekedett, hogy vigyázni, figyelni kell rájuk, hiszen ők baloldalról jobboldalra átküldöttek. No de hát Antall Józsefet is küldték!
• A rendszerváltozás talán legérdekesebb kérdése volt az, hogy miképpen jelölik ki a miniszterelnököt. 1989-ben, az ellenzéki kerekasztal előkészítésekor még nem dőlt el, hogy ki lesz az a markáns személy, aki a szocializmus lebontásában döntő szerepet játszó kormányt majdan vezetni fogja. Antall József a legutolsó pillanatban került elő a sifonérből, gyakorlatilag az ország már a választás lázában égett akkor, amikor őt az mdf 1989 októberében elnöknek választotta. Ezzel irányt is váltott az mdf. Az országos gyűlésen sem értette senki, hogy mi történt. Ugyanolyan értetlenség volt az mdf tagságában, mint amilyen káosz uralkodott az mszmp utolsó kongreszszusán, ami hirtelenjében az mszp kongresszusává változott.
• Ez is 1989 őszén volt.
• Egyidőben történt a két váltás. A szocialisták kimondták magukról, hogy nem jogutódjai az mszmp-nek, csak a vagyonának. Öröklik a hierarchiát is, de a rendszer súlyos múltját nem. Visszatérve az mdf-re: olyan váltás történt azon az októberi kongresszuson, amit – hangsúlyozom – a küldöttek 99%-a nem értett. Ugyanis Bíró Zoltán menesztése az élről egyúttal irányváltást is eredményezett.
• Bíró Zoltán az mdf-nek, mint mozgalomnak volt a vezetője.
• Rendkívül megosztotta az mdf-et, amikor párttá kellett alakítani, hiszen a választási törvény alapján mozgalomként nem indulhatott volna az 1990-es választáson.
• Mielőtt még Antall Józsefről beszélnénk, szólnunk kell egy másik lehetséges elképzelésről is. Ismereteim szerint, abban az időszakban Prepeliczai Istvánt, a Független Kisgazdapárt főtitkárát emlegették lehetséges miniszterelnökként. Valakik akkor még úgy döntöttek, hogy a Független Kisgazdapártnak kell megnyernie a választásokat, és akkor Prepeliczai István lesz a Magyar Köztársaság miniszterelnöke.
• Valóban volt egy ilyen elképzelés, de 1989 közepére kiderült, hogy ez nem lesz jó. Ennek az elképzelésnek ugyanis az volt az alapja, hogy a politikusok az mdf-et és az szdsz-t nagyon fiatal mozgalomnak, illetve pártnak tartották ahhoz, hogy meghatározó erő tudjon lenni. Elég kishitűek voltak az ide betömörített ügynökök. Azt gondolták viszont, hogy Magyarországon az emberekben erős nosztalgia él az utolsó demokratikus választásra visszaemlékezve, ezért a kisgazdapárt a legesélyesebb a választások megnyerésére.
• 1945-re gondoltak, amikor a kisgazdapárt megnyerte ugyan a választásokat, de elsősorban az orosz jelenlét miatt, semmit sem tudott csinálni.
• Abszolút többséggel nyert a kisgazdapárt, mégsem kapott annyi funkciót, mint a tizenhét százalékot elérő kommunista párt. Ugyanis a kommunisták kapták meg a kulcstárcákat: a belügytől kezdve egészen a miniszterelnök-helyettesi posztig. Tehát úgy gondolták 1989-ben a fő konspirátorok, hogy 1945-re nosztalgiával emlékezik a magyar választó. Azonban 1989 nyarára kiderült, hogy ez nem igaz.
• De hát hogy történhet ez? Egy intésre megváltozik az elképzelés? Valahol volt egy boszorkánykonyha, ahol valakik kotyvasztották a jövőnket?
• A Grósz Károly vezette politikai bizottság 1989-ben már csak követte az eseményeket. Az igazi boszorkánykonyhát már az ún. rózsadombi paktumcsapat irányította, amelynek többsége tagja volt a Rotary Klubnak vagy a szabadkőművespáholynak, s jó részük végig a háttérben maradt.
• Kik voltak a rózsadombi paktum vezérei, akik megalkották azt a húsz pontot, amely szerint Magyarország „átalakítása” és lerombolása megtörtént.


A legismertebbek Levendel László és csapata, valamint Schulteisz Emil és csapata. Csapatról beszélek, mert több személyről van szó. Markáns személyek voltak, akik megalkották az ún. jobboldalt, akik jobb- és baloldalon kijelölték a szereplőket. Említhetném még Benedek István pszichiátert vagy Csoóri Sándor Kossuth-díjas költőt is. De komoly szerepet játszottak mindebben az mszmp akkor még nem meghatározó, de szemmel láthatólag a Nyugat kedvencévé vált politikusai, Németh Miklós, Pozsgay Imre, Horn Gyula, Grósz Károly, valamint a sok problémával küszködő „szocdemes” Nyers Rezső is. Ők és közvetlen holdudvaruk gyakorlatilag valamennyi rendszerváltó pártra rátették a kezüket, felelősek voltak az mdf, az szdsz és a történelmi pártok létrehozásáért és újraindításáért, működéséért. A történelmi kisgazdapártot például annyira „ellátták” ügynökökkel, hogy ők később egymást is túllicitálva gyakorlatilag szétverték a pártot. 1989 őszére szemmel látható volt, hogy az erélytelen és öreg Pártay Tivadar, valamint a nagyon tehetséges, de alkoholfüggő Prepeliczai István nem képes úgy összetartani a kisgazdapártot, hogy eséllyel induljon a választásokon. Ellenőrizhetetlen volt a túl sok ügynök. Úgy járt a kisgazdapárt kicsiben, mint ahogy a Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagyban, ahová az mszp valamennyi jól képzett ügynökét beépítette. Ők szét is verték a pártot, nehogy véletlenül a két nagy történelmi pártra, a kisgazda- és a szociáldemokrata pártra épüljön a „rendszerváltozás”. A kisgazdákkal kapcsolatban nagyobb volt a magyarság nosztalgiája, és úgy látszott, hogy tíz-tizenöt százalékos eredményt érnek el az első választáson, ez azonban vajmi kevés volt ahhoz, hogy ők adják a miniszterelnököt.
• Még a Független Kisgazdapárt szervezői között is ügynökökre bukkanunk.
• Úgy lehetne összefoglalni, hogy a kisgazdapárt kétharmada ügynök volt. Ez úgy fordulhatott elő, hogy a politikai bizottság tagjai, akik teljes egészében tisztában voltak a III/II-es és a III/III-as ügyosztály működésével, külön-külön, a maguk biztosítására is szerveztek be ügynököt. Így nem a központi akarat érvényesült, hanem a hatalmi rivalizálás. Magyarul, több ügynököt szerveztek be, mint amennyit egy normális párt felépítése elbírt volna. Az ügynökök pedig vakon végrehajtják a rájuk bízott bomlasztási feladatokat. Tehát olyan nem fordulhat elő, hogy az ügynök önhatalmúlag másképp értékeli az eseményeket, és nem teszi azt, amire a közvetlen felettese utasítja. Miután Grósz Károly, Pozsgay Imre és valamennyi erős, rivális politikai vezető biztosítani akarta rálátását az ellenzéki mozgalomra, több ügynök épült be ezekbe a történelmi pártokba, mint amennyit elbírtak volna.
• Meg tudjuk nevezni ezeket az ügynököket?
• Nagyon sok nevet lehet mondani. Például a Pipás. A „szocdemeknél” nem is lehet sorolni, mert mindannyian beszervezettek voltak: Petrasovits Annától a Szövőig, a Húsosig, de említhetném az Ügyvéd fedőnevűt is. Tehát a szociáldemokrata párt ügynökhálózata szétverte a történelmi pártot, s ezután már nem is tudott talpra állni. A szocialista párt és a mögöttük álló „jövőcsináló” erők úgy értékelték, hogy a két nagy csapat, az Mdf és az Szdsz, valamint az utóbbihoz csatlakozó fiatal szervezet, a Fidesz együttesen sem lesz olyan erős, hogy veszélyeztetné az ő hatalmi ambícióikat.
• A pártok kialakulása kis cinizmussal is vegyült, hiszen volt, akinek azt mondták, hogy neked parasztos bajuszod van, te a kisgazdapárt tagja leszel (volt mszmp-sről beszélünk). Hiába ellenkezett, mégis a kisgazdáknál kötött ki.
Ezeket az embereket általában utasították arra, hogy beépüljenek egy-egy pártba. Ők többségükben a III/III-as ügyosztály foglyai voltak. Hazugság az az állítás, mely szerint megtehették az oda beszervezettek, hogy nem működtek együtt az ügyosztállyal. Hogy aláírtak ugyan, de nem jelentettek. Hangsúlyozom: szigorú utasításos rendszerrel működött ez a szervezet. Egyébként a kisgazdapártban elkezdődött ún. előnév-felvételek is az ügynöki múltra utalnak, s arra a szándékra, hogy legalább így elfedjék a múltat. Azt gondolják ezek az urak, hogy ezzel fátylat boríthatnak dicstelen tevékenységükre.
• Mire gondol?
• Például régen úgy hívtak valakit, hogy Kovács István, most meg Pelsőczi Kovács Istvánnak, vagy Kovács Bélát most Turi-Kovács Bélának nevezik. Megkülönböztető neveket vettek fel, amivel a szolgálat elől akartak elbújni. Nemcsak az életrajzokat kellett átírni, nemcsak megkeresztelkedni és bérmálkozni kellett 1990-ben vagy előtte. A rejtőzködés változatos variációival lehetett előrukkolni, ezek közé tartoztak a névváltoztatások, a foglalkozásváltoztatások, valamint az ún. lakhelyváltoztatások. Messziről, máshonnan jött emberek egy-egy nagyvárosban hirtelen legendás hősiességről tettek tanúbizonyságot, a ’80-as évek végén például bátran szobrot döntögettek, és ez által alapozták meg a helyi nimbuszukat, s alapítottak pártszervezeteket. Miután a kisgazdapártban 1990 előtt nem volt erélyes vezetés, szinte szabadcsapatként működtek, ezért a demokratikus választásokon a hangzatosságán kívül hosszú távon nem tudtak eredményt felmutatni. Ezért 1989-ben, az ellenzéki kerekasztal idején is az volt a kialakult politikai vélemény úgy a szabadkőműveseknél, mint az mszmp közvetlen irányítóinál, hogy „ejteni” kell a kisgazdákat, s helyettük jó lesz a talonba tett mdf és szdsz, amelyek alapítói a monori és a lakiteleki csapatból álltak. Ezután már ők lettek a „rendszerváltozás” letéteményesei.
• 1985-ben volt a monori találkozó, ’87-ben a lakiteleki, amiről azt mondták, hogy annyira titokban történt, hogy szinte senki nem tudhatott róla. Lakitelek egyik szervezője volt például a már 17 éves korában, a Madách Gimnázium tanulójaként ügynökké beszervezett Kámzsa. Ma az mdf egyik vezető politikusa.
• Természetesen a sátorban lévők és a szervezők jelentős része együttműködött a titkosszolgálatokkal, de nemcsak az említett helyeken, hanem az összes többi találkozón is. Ez történt például a kisgazdapárt megalakulásakor is. Nevetséges volt azt mondani, hogy nincs lehetőség a sátor lehallgatására. Pontosan tudom, hogy pár napon belül már tíz hiteles magnószalag-másolat készült. Az mszmp kb kulcsfigurái, például Lakatos Ernő, Berecz János és más ortodox vezetők tudták, hogy mi hangzott el a sátorban. És hangsúlyozom: nemcsak a hozzászólásokat, hanem a háttérben zajló magánbeszélgetéseket is lehallgatták.
• A háttérbeszélgetésekből megismerhetünk valami érdekeset vagy jellemzőt?
• Nagyon érdekes volt, hogy a lakiteleki sátorban milyen gyávák voltak általában az emberek. Egy-egy radikálisabb hozzászólás után – tehát amikor ügynök szólalt fel, mert csak ők mertek keményebb hangot megütni – többen megpróbáltak elmenni. Például igen híressé vált politikusok is, akik azóta államtitkárrá, miniszterré avanzsáltak, akik akkor mszmp-tagok voltak, a megyei tanácson dolgoztak, esetleg iskolaigazgatóként tevékenykedtek.
• Ott akarták hagyni Lakiteleket?
• Így van. Nem akartak ilyesmibe belekeveredni, nem bolondok lecsukatni magukat, mondták. A találkozón kifejezetten szondázásképpen szólaltak fel többen, tevőleges ügynöki háttérrel, hogy a többiek megismerjék őket, hogy kik ezek a bátor emberek, akiket a „rendszerváltozás” ellenzéki mozgalmainak vezetésére szemeltek ki.
• Tehát ez valahogy úgy működött, hogy én, aki ügynök vagyok, nagyon bátran fogalmazok, túlontúl bátran. Erre a nem ügynökök, akik még bizonytalanok abban, hogy megszólaljanak-e vagy sem, úgy gondolkodnak: ha ő ilyen bátor volt, akkor én is jól odamondogatok. Tulajdonképpen így kelepcébe kerültek.
• Olyan szempontból is kelepcébe kerültek, hogy sokukat nem lehetett beszervezni ügynöknek: a bírókat, az ügyészeket, az mszmp-tagokat elvileg nem lehetett sokáig ügynökként nyilvántartani. Ha beszervezték őket, akkor vagy a tagságukról, vagy a beszervezett háttérről kellett lemondaniuk. De a gyanútlan mszmp-tagok megijedtek a provokátoroktól, féltek, hogy kizárják őket a pártból, vagy megszüntetik igazgatói állásukat. Ebből is látszik, hogy az mdf célja a szocializmus megreformálása volt, nem pedig a rendszer megváltoztatása. Tehát egy-két hangzatos hozzászólás bizony rémületet keltett. Egy jellemző történet: az egyik szervező azt mondta, hogy az összejövetelt nem lehet lehallgatni, mert ő kitett egy kis zavaró szerkezetet az asztalra. De arra nem tudott magyarázatot adni, hogy az a szerkezet hogyan, honnan került hozzá. Szemmel látható tehát, hogy a rendszer megreformálására, az mszmp megújítására tettek kísérletet Lakiteleken. Ha megnézzük Pozsgay Imre csapatát, amit Bíró Zoltán neve fémjelez: ők egészen 1989 őszéig nem gondolkodtak jobboldali pártban, kizárólag baloldaliban. Nézzük meg, valamennyi mozgalom, majd később párt is engedélyezte a kettős tagságot. Az mdf vezetésében például nagyon sok mszmp-s volt.
• Az előbb említett egy lakiteleki szervezőt, aki azt állította, hogy az ő zavaró szerkezetével biztosan nem lehet lehallgatni az ott elhangzottakat. Ön akkor az egyik fő szervezőről, a Kámzsa fedőnevű ügynökről beszélt.
• Igen, róla. Ő nem tudott arra magyarázatot adni, hogy miképpen is került hozzá az a csodálatos készülék. Hiszen ilyen eszközöket nem árulnak boltokban, az biztos. Kizárólag a szolgálatok kezében volt ilyen.
• Mondtuk már, hogy Kámzsa ma az mdf országgyűlési képviselője.
• Természetesen képviselő. Ismételten visszatérek rá: a „rendszerváltó” pártok a volt mszmp tagjaiból, az ügynökökből és pár jóhiszemű emberből alakultak meg. A diktatúrákban – s itt nemcsak Magyarországra gondolok – a változások előkészítése mindenkor a titkosszolgálatokon keresztül valósult meg. Valamennyi rendszerváltozás, akár tőlünk keletebbre vagy délebbre történt, hasonlóképpen játszódott le. A kulcsfigurák
minden esetben szolgálatközeli személyek, vagy pedig az uralkodó párt tagjai voltak. Hadd mondjam meg, hogy az 1990-es parlamenti képviselők egy része jelenleg is képviselő, tehát a mai képviselők jelentős része mszmp munkatárs volt, vagy éppen mszmp tanácsadóként vagy valamilyen igazgatóként dolgozott.
Amikor a rózsadombi paktum szóba került, akkor ön említett két nevet, akik kulcsfigurái voltak a paktum megalkotásának, és akiknek jelentős szerepük volt a politikai változásokban, Levendel Lászlóról és Schulteisz Emilről beszélt. Ma már kevesen emlékeznek rájuk.
• Schulteisz Emil egészségügyi miniszter volt, Aczél György legszűkebb baráti társaságához tartozott
. Mindketten páholytagok. Nyugodtan ki lehet mondani, szabadkőművesek. Szabadkőműves Levendel László is, akinek nagy hatalma volt akkoriban. 1991-92-ben többször találkoztam vele, érdekes módon ő keresett meg engem egy ügynökön keresztül, aki szintén orvos volt. Kíváncsiak voltak a gondolkodásmódomra. Éreztem, hogy Levendel által káderez, rendkívül bensőséges viszony alakult ki köztünk. Tőle tudtam meg azokat az információkat, hogy Prepeliczai után miképpen jön a képbe Antall József, hogy miképpen indul el az ellenzéki kerekasztal, hogy mi módon alakulnak meg a különböző bizottságok, és hogy az Mdf az akkor legfontosabbnak tartott alkotmányozó bizottságba, amely az átalakulás kereteit szabja meg, Für Lajost és Szabad Györgyöt delegálja.
• Tiszta múltú ez a két ember?
• Egyiküket sem bántva, pöttyök mindkettőjük múltjában vannak.
• Csak nem ügynökök ők is?
• Hálózatközeliek mind a ketten. A civilben történész-tanár „Erdősi” tevékenységéről az azóta már elhunyt ’56-os Krassó György tudott volna mesélni. Levendel László mondta el, hogy megdöbbenve látta a jegyzőkönyvekből, és tapasztalta a neki elmondottakból, hogy mi történik az ellenzéki kerekasztal bizottságaiban. Hogy az mdf – bocsánatot kérek, az ő kifejezése volt – két buta szónokot ültetett be az alkotmányozó bizottságba, akik ráadásul nem is voltak jogászok, nem is értettek hozzá. Magyarul, az mdf volt a leggyöngébb a három oldal közül. Ekkor szólt Levendel Csoóri Sándornak, hogy kerítsétek elő Antall Jóskát, mert ő jól eladható figura. Antall majd Levendel akarata szerint rendszeresen konzultálni fog Pozsgay Imrével, aki előzőleg ötletekkel látja el, hogy miket mondjon másnap. Hangsúlyozom, ezt nekem Levendel László többször elmondta, most is élő személy jelenlétében, aki utána az összekötő tisztje lett. Az egészben az a legérdekesebb, hogy mi köze mindehhez egy látszólagos orvosnak a Budakeszi úton, hogy jön ahhoz, hogy felhívja Schulteiszt Emilt, az egészségügyi minisztert, hogy szóljon Antallnak, a barátjának, hogy most őrajta a sor.
• Ha jól értem, a tüdőgyógyász orvos, Levendel szólt Schulteisz Emilnek, hogy intézkedjen Antall ügyében.
• Igen, és azt is mondta, hogy beszéljünk Csoóri Sándorral, mert ő nagyon jó viszonyban van mindenkivel. Csoóri szintén mdf elnökségi tag volt, és rendkívüli ambíciókkal rendelkezett. A „rendszerváltozásnál” az értelmiség jelentős része az írók és a költők közül verbuválódott, akik a dramaturgiával, a drámai helyzetek keletkeztetésével és megoldásával irodalmi szinten tisztában voltak, de azt nem tudták, hogy a politika homlokegyenest más dolog. Tőke Péternek, aki akkor a Reform című hetilap főszerkesztője volt, munkatársa volt Antall József kisebbik fia, a fényképész, és
minden egyes nap azért ment haza hamarabb az újságtól, mert ahogy Antall Péter akkor mondta, Pozsgay Imre bácsi hivatja aput. Családi vacsora címén adták az instrukciókat, hogy az ellenzéki kerekasztalnál Antall József merre vezesse a tárgyalást. Tehát látszólag Pozsgay Imre az Mszmp, és később az Mszp egyik vezető politikusa, de közel sem erről van szó. Ő már felelős a „rendszerváltozás” ún. jobboldali csapatának is a létrehozásáért. Nemcsak a „baloldali” volt Mszmp-sekkel teli Mdf-ért! Hogy ez mennyire egyezik a Levendel László által elmondott más információkkal, jelzi az is, hogy hirtelen, a semmiből előjön Antall József, kezdenek beszélni arról, hogy milyen nagy alkotmányjogi ismeretekkel bír, holott ilyen ismerete, előképzettsége nem volt, irodalmi munkássága sem. Azt viszont mondták róla, hogy az édesapja nagyszerű ember volt. A Horthy-kormány lengyelügyi államtitkára, aki a fiát abban a konzervatív nevelésben és gondolkodásmódban részesítette, ami a Horthy-rendszerre jellemző volt.
• Idősebb Antall József, legalábbis ahogy a történelemből tudjuk, bújtatta a Magyarországra menekült lengyel katonákat, zsidókat Balatonfelvidéken, életesélyt adott nekik.
• Van egy alapvető problémája ennek a történetnek. Mint mindenben, ebben is van valami igazság. Idősebb Antall József lengyelügyi államtitkárként a lengyel menekült tiszteket, a jó lengyel-magyar kapcsolat alapján, a németek beleegyezésével és tudtával, kimenekítette. A két baráti ország hagyományos jó kapcsolata évszázados volt, a németeknek is volt annyi belátásuk, hogy ezt a kapcsolatot nem szabad megbontani. De ebben a történetben van egy olyan mozzanat, ami később meghatározta Antall gondolkodását. Tényszerűen bizonyítható, hogy idősebb Antall József lengyelügyi államtitkárként megnézte a lengyel tisztek dokumentumait, és akinél zsidó származásra bukkant, azokat az embereket többségében visszaadta a Gestaponak, így a Magyarországról elkerült zsidó származású lengyel katonatisztek mind meghaltak. Ezt az egyik legtekintélyesebb hazai zsidó vezetőtől tudom.
• Kitől?
• A mazsök elnökétől, dr. Tímár Györgytől. De a Bécsben élő Wiesenthal úrnak is ez a véleménye. Tehát az imént elmondottakat több forrásból is megerősítették. A magyar átalakulás legnagyobb hibája, hogy a vezető politikusok – köztük Antall József is – fogható személyek. Ambíció van a vezetésre, tiszta múlt nincs. Antall nemcsak a személyes sorsán fogható. Miért lett az orvostörténeti múzeum főigazgatója miniszterhelyettesi fizetéssel? Már ezzel is erősen megkérdőjelezhető a saját és családi múltja. Nyilvánvaló, hogy a rendszerváltozás alapvető kulcsfiguráinak a névsorát az Mszmp Kb, valamint a hasonló módon gondolkodó szabadkőműves csapat állította össze. Az alapelv világos volt, olyan embereket kell kulcsfiguraként szerepeltetni, akik foghatóak, vagy a saját vagy a családjuk múltja miatt, esetleg erkölcsileg elítélendők, például szenvedélybetegek, vagy gazdasági bűncselekményeket követtek el.
• Antall József más területen is fogható volt?
• Ezt nem szeretném részletezni, de egy területen biztos fogható volt. Antall elmondta nekem, hogy egy Pobedában utaztatták a viharkabátos ávósok, és bizony ő megtört. Ezt tőle tudom, saját lehallgatott miniszterelnöki szobájában mondta el. Valamint azt is, hogy nagyon szerette a gyöngébb nemet. Ezen keresztül is erősen zsarolható az ember, főleg, ha keresztény politikusnak mutatja magát. Ezek a tények nem cáfolhatóak. De hangsúlyozom, én soha nem ítéltem el senkit, akit egy átkos rendszer megtört, ha utána a tevékenysége – amikor már lehetősége van – olyan irányt vesz, hogy akár a múltjával is leszámol.

 
• De akkor ki kell mondani egyértelműen, hogy Antall Józsefet a Pobedában beszervezték, és azt is, hogy mikor történt. Antall tehát III/III-as lett?


• Elmondom a történetet. Antall Józsefet a forradalom leverése után megtalálta ez az ún. viharkabátos csapat.
Ez volt a legsötétebb alakulat az ávh történetében. Ez a csapat a politikai rendőrség alapja, volt tagjaikkal egyébként nagyon sok, ma élő politikus rokoni kapcsolatban van, többük fényképe látható a Terror Házában. Tehát a viharkabátosok beültették Antall Józsefet a Pobedába, hátulra. Hárman ültek hátul, középen Antall, elöl, a gépkocsivezető mellett pedig az ún. figyelő személy, aki hátrafordulva nézte, hogy mi történik. Végestelen végig autókáztak, először a budai rakparton, utána átmentek a rakpart pesti oldalára, és minden egyes hídon az elöl ülő, fegyverével játszó tiszt megkérdezte, hogy itt lőjük-e fejbe ezt a fiatalembert, ha nem hajlandó velünk együttműködni, vagy amott. Ha valaki átélte a vallatásnak ezt a módját, az tudja, hogy ezt egyszerűen nem lehetett ép ésszel kibírni. Ilyen pszichikai kényszer hatására bárki – hangsúlyozom, bárki – hajlandó aláírni akármilyen nyilatkozatot, vagy éppenséggel megígérni az együttműködést. Lehetetlen ellenállni, ha valakit órákon keresztül azzal fenyegetnek, hogy itt és itt most lövünk fejbe. Gondoljunk bele, közelednek a hídhoz, és Antall nem tudja, hogy beledobják-e a Dunába vagy sem, és közben arról beszélnek, hogy majd Titelnél a harcsák zabálják meg. Félreértés ne essék, most azokat a szavakat használom, amelyeket Antall is használt, aki így emlékezett erre vissza: hát Imrém, én összecsináltam magam. A szó fizikai értelmében is.

 

Borzasztó belegondolni is, hogy egy fiatalember, élete teljében, a halak gyomrában végezze. Egyébként erre a beszélgetésre azután került sor, amikor Antall József többször eljátszotta a borítékhistóriát. Én kértem tőle, hogy ne tegye ezt. Sem Torgyán Józseffel, sem Csurka Istvánnal, sem a többi, mdf-be betelepített ügynökkel, akik köztudottan szép számmal voltak.
• Antall József mint miniszterelnök a politikai ellenfeleit olyan borítékokkal fenyegette, amelyekben az illetők beszervezési dokumentációja volt.
• Igen, ez szörnyűséges zsarolás. Ezt megélte egyébként az általam nem nagyon tisztelt Torgyán József is. Amit Antall csinált, az államtitoksértés volt. Fel is hívtam a figyelmét arra, hogy neki sincs joga arra, hogy bárkinek a dossziéját egyszerűen csak elővegye, mert vagy generálisan rendezzük ezt a kérdést, mint ahogy Magyarországon kívül valamennyi környező ország megtette, nemcsak a magánosítás formájában, hanem az ügynökkérdés kezelésében is, vagy hagyjuk az egészet a fenébe. De ahhoz sincs joga, hogy például Csurka Istvánnak azt mondja, az alakuló miép-ben – akkor még Magyar Igazság Pártban –, nagyon sok ügynök van a harminc tagból. Mondtam neki, hogy ez a módszer – ha tiszteli a polgári demokráciát – nem megengedett. Ez
minden esetben kétélű fegyver, akár belső, akár külső politikai ellenfeleinkről van szó. Tudniillik, ugyanezt a zsarolást követte el velük szemben, de még alattomosabban a Horn-csapat, amikor Kósa Ferenc Kossuth-díjas művészt, filmrendezőt, mszp-s országgyűlési képviselőt átküldték, és közölték, hogy hagyja abba az mdf a privatizáció felülvizsgálatát, mert ha nem, akkor kiteregetik az mdf-es képviselők ügynökmúltját. A szocialisták akkor ezt nem tették meg, látszólag abbahagyták ezt a piszkos politikai zsarolást, és akkor mi folytatjuk ezt 1991-ben. Antall József szocialista kérésre eltávolítja Torgyánt a kisgazda frakcióból, de nem sikerül teljes egészében a terv, mert a kisgazda 36-ok ott maradtak a húsos fazék mellett. Vagy éppenséggel az mdf-ből kiváló miép-ből sem lehetett nagy pártot csinálni, mert az ügynökök – Antall korábban idézett megjegyzése után – haladéktalanul eltávoztak Csurka mellől. A harmincfős alakuló csapatból alig maradtak a Magyar Igazság és Élet Pártjában. (Ez lett aztán a Csurka-féle párt végleges neve.)
• Antall József beszervezése után jelentett?
• Ugyanúgy, mint Csurka István vagy Bilecz Endre, vagy sorolhatnám a volt képviselőket, akik félig meggyónták az igazságot, és azt állították, hogy nem működtek együtt a tartótisztjükkel. Ilyen nincs, ez gyakorlatilag lehetetlen! A titkosszolgálatoknak nem lehetett butaságokat beszélni, vagy dezinformálni őket, csak az hiszi el, aki nem ismeri a szolgálatok működését. Magyarországon a titkosszolgálatok ’56 után teljes egészében átvették az Ávh politikai rendőrségének szerepkörét, személyi állományában is szinte teljes egészében megegyeztek.
• Mint ahogy 1990-et követően a Nemzetbiztonsági Hivatal is – feltételezem – átvette a III-as főcsoport-főnökség embereit.
• Nagyon kevés kivétellel igen, öt-hat főtiszt eltávolítása volt csak napirenden. Ez utóbbiak menesztésének az volt az oka, hogy nagyon magas beosztásba kerültek az általuk korábban beszervezett személyek, akik aztán lelkiismeretfurdalásuk miatt eltávolították beszervezőiket a hatalomból. Néhány emberről van csak szó, ők az újsütetű képviselők és politikai vezetők személyes bosszújának áldozatai. Egyébként aki személyes bosszút állt, az a saját rendszerén állt bosszút, nem pedig a szolgálatból kitaszítottakon.

 

Gyakorlatilag a politikai rendőrség, amelyik az ávóból alakul, személyi állományában és módszereiben is azonos az elődjével, és közel másfél millió embert foglalkoztatott ügynökként, hálózati személyként, gazdasági besúgóként. Innen nem lehetett szabadulni, a titkosszolgálatoknak szigorú elemzéses rendszerei vannak, írásos nyoma van a jelentéseknek, és a jelentéseket olyan tisztek elemzik – akiket az ügynökök természetesen nem ismernek –, hogy a harmadik hazugság után vagy ha éppen nem jelentettek, azonnal megkeresték, és az összes előnyt megvonták tőlük. Tudniillik az ügynököknek hatalmas előnyöket biztosítottak. Nemcsak Pokorni volt fideszes pártelnök édesapjára volt ez jellemző. A céggel együttműködő emberek családja minden esetben előnyösebb helyzetbe került. Nemcsak az mszmp kb-nek voltak előnyt élvező emberei! Akik együttműködtek a politikai rendőrséggel, azok sokszor a civil emberek szempontjából érthetetlen módon gazdagodtak, vagy jutottak más lehetőségekhez. A „rendszerváltozásunk” egyik legsúlyosabb problémája ez, hogy az ügynökök valóban végig szerepet játszottak az átalakításban, majd utána a politikai vezetésben is, minden kontroll nélkül, és annak előnyeitől sem lettek megfosztva. Sem a politikai, sem pedig a gazdasági vezetők, utóbbiak jelentős része egyébként ügynökként együttműködött a múlt rendszerrel, ha nem volt párttag. Tehát a mai milliárdosok is jelentős részben ügynökök voltak, mint ahogy a sztárbűnözök és sztárügyvédek is. Hivatalosan is együttműködő személyek voltak, miután az ügyvédi kamarák kialakítását is az mszmp kb társadalmi kapcsolatokat felügyelő osztálya ellenőrizte. Erre külön funkciót hoztak létre minden megyei és városi pártbizottságban.
• Antall József beszervezése kapcsán említette a viharkabátos embereket, és azt mondta, hogy közülük nagyon soknak a fényképe megtalálható a Terror Háza Múzeumban, és bizony a mai politikai utódokkal rokoni kapcsolatba hozhatók. Mondjunk neveket!
• Pető Iván, Bauer Tamás... Rengeteg nevet felsorolhatnánk. Azt mondjuk, hogy az apák bűneiért a fiúk nem felelnek. Erről Antall Józseffel kétszer is beszéltem. Nagyon sántít ez az állítás. Tudniillik, ha azt mondom, hogy nem felelünk a szüleink, nagyszüleink bűneiért, a Karikás Frigyesekért, a Szamuely Tiborokért, a Kun Bélákért, a Petőkért, a Princzekért, a Bauerekért, a Péter Gáborokért (Péter Gábor unokája hatalmas vagyonnal rendelkezik, jelenleg Svájcban él), sem politikailag, sem gazdaságilag, akkor én, mint ezek fia, hogy kerültem a rendszerváltozást követően vezető szerepbe. Hatalmas előnyöket élvez a mai politikai és gazdasági vezetők jelentős része, akiknek az édesanyjuk, édesapjuk, nagyapjuk részt vett a magyar nemesség, a
magyar értelmiség, a magyar érzelmű, hazai érdekeket képviselő emberek fizikai kiirtásában is.

 

 Súlyos problémákat vet ez fel. Féloldalú igazságokkal van teli az egész magyar politikai „rendszerváltozás” gondolkodásmódja. Mennyire felháborodik a sajtó vagy a politikai elit, ha valaki szóba hozza, hogy kinek ki volt az édesapja. De elnézést kérek, az ősök nyomán lettek ők milliárdosok, politikai vezetők, bankárok, gazdasági vezetők, diplomaták. Ezért nem kerülhetett más abba a pozícióba, mert annak nem volt besúgó, nem volt ávós az édesapja, nem volt beszervezett bíró, ügyész és rendőr sem. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a politikusok nem felelnek a szüleik bűneiért, akkor az előnyeit miért élvezhetik? A magyar „rendszerváltozás” egyik legsúlyosabb szégyene, a gazdasági váltásokon túl, hogy voltak olyan miniszterelnökök, akik ávósok voltak, voltak olyanok, akiket beszerveztek, de voltak olyanok is, akik nem voltak hajlandók bocsánatot kérni, soha semmilyen szituációban, sőt a piszkos múltjukat még büszkén vállalták is. Nem igaz, hogy a magyar társadalomnak nem volt meg az igénye az erkölcsi megújulásra. Az viszont igaz, hogy nem volt olyan miniszterelnök, aki erre egyáltalán ösztönözte volna a magyar társadalmat. Ma az igazán jól élő emberek az ügynökök vagy a családi kapcsolatukkal a párthoz és a titkosszolgálathoz kötődő személyek közül kerülnek ki, és a szocializmus vesztesei ma is vesztesek maradtak. Gondoljuk akkor végig, hogy milyen váltást irányítottak ezek a miniszterelnökök! A tulajdonuktól korábban megfosztottak jelenleg is kisemmizettek.

 

 És itt vannak az életüktől, a szabadságuktól megfosztottak. 1956 áldozataira csak és kizárólag hivatkozik a magyar politikai elit jobbról, balról, középről, még azok is, akik 1956 leverésében tevőlegesen részt vettek. Ugyanakkor egyetlen egy komoly ítélet nem született sortűz-ügyben! Tudatosan nem született. Azért, mert a sortüzek irányítói vagy gyerekei ma is irányítanak. 2002-re eljutottunk odáig, hogy a mai kormányban ügynökök és a volt mszmp Politikai Bizottságának tagjai szerepelnek. És mind azt mondja, hogy ők akkor a titkosszolgálati anyagokat nem vizsgálták, nem is kaptak belőle.


• Csehák Juditra gondolt az előbb?
• Igen, és Gál Zoltánra, Horn Gyulára, Medgyessy Péterre. Titkosszolgálati anyagok nélkül, az ügynökök jelentése nélkül politikai, főleg gazdaságpolitikai, társadalmi döntések nem is születhettek. De ők azt hazudják, hogy ez az egész nem is érdekelte őket, tulajdonképpen nem is voltak kapcsolatban a titkosszolgálatokkal. Holott Gál Zoltán volt a belügyminiszter, akinek közvetlen irányítása alá tartoztak a főcsoportfőnökségek. Ez az, amit a magyar társadalom oly nehezen ért meg, és nehezen fogja a következő évtizedekben is megérteni. Tudniillik a Gestapo, majd az ávo, utána a politikai rendőrség vezetésével gyakorlatilag Magyarország értelmiségét fejezték le. Vagy együttműködővé tették, vagy egyszerűen fizikálisan megsemmisítették. Jelentős részben az ún. ’56-osok emlékének kiirtása is folyamatban van, mert ma már eljutottunk odáig Antall József és a többi miniszterelnök vezetésével, hogy ha az ’56-osok kerülnek szóba, csak marakodó, civódó öreg emberekről beszélnek. Rácz Sándorról például Antall József nekem is olyanokat mondott, amiket nem szívesen mondanék el. A lehető legnegligálóbb volt a véleménye.
• Volt Antallnak egy kijelentése Rácz Sándorral kapcsolatban, hogy ő nagyon szereti Rácz Sándort, és nagyon szívesen vinne koszorút a sírjára.
• Ez például ízléstelen. Valakinek az életével játszani, vagy a halálát kívánni még viccből sem szabad. Antall Józsefnél ettől függetlenül egész élete, miniszterelnöki pályafutása alatt tapasztaltam a félelmet. Félt a személyi döntésektől, mindig halasztgatott, mint egy osztályfőnök, látni, hogy nem jó, de mit csináljak, maradjon még. Például Csurka Istvánról mondta, hogy milyen rossz a személyzeti politikája. Megkérdeztem tőle, hogy miért, amire azt válaszolta, hogy ő jelölte Gombár Csabát, Hankiss Elemért…
• A rádió- és tévéelnököt.
• Valóban igaz, hogy ő jelölte, ő is beszélt először velük, és ő győzte meg őket. Utána pedig kiderült róluk, hogy mennyire nem Mdf-pártiak, és menynyire rosszak azok a személyi döntések, amelyek egyébként nemcsak a média területén történtek meg. Mert Magyarország a fizikálisan is kiirtott nemessége miatt meghasonlott állapotban éli meg a „rendszerváltozást”. Meghasonlottak a miniszterek, a miniszterelnökök, a nyolcszázezer párttag, meghasonlottak az ügynökök, akik szerették volna, ha a tettük soha nem derül ki. A párttagok átírták az életrajzukat, beépültek a civil szervezetekbe, mindenhova. De meghasonlottak olyan komoly tartású volt főnemesek is, akik hazajöttek, és egy pillanat alatt kikoptak a magyar politikai életből, a perifériára szorultak. Mondok erre egy példát: amikor az Áv
ó éléről leváltották a kommunista ivadék Tömpét, az utódját csak nagyon nehézkesen jelölték ki. Hazahozták Teleki Pál unokáját, s kinevezték mint gazdasági szakembert az Ávü élére, de az ifjabb Teleki nem volt hajlandó ezt a privatizációs szabadrablást engedélyezni. Ezért azonnali hatállyal eltávolították úgy, hogy a lába sem érte a földet. Olyan helyzetet teremtettek, hogy ne lehessen tovább igazgató, mert ő komolyan gondolta hazája érdekeinek érvényesítését. Hoztak egy Szekeres Szabolcs nevezetű szélhámost – természetesen a miniszterelnök hozta őt, hiszen mindig a miniszterelnök dönti el, hogy ki kerüljön az ávü, később az ápv rt. élére –, aki Bokros Lajos haverja volt. Tehát, ha valaki becsületes, akkor hoznak helyette egy korrupt, lecsúszott gazembert. Ő sem válik be, amikor róla is kiderül, hogy már tényleg nem közénk tartozik, akkor a negyedik megoldásra megjön Csepi Lajos. A volt kisz kb-ből. Itt a rendszerváltozás legsúlyosabb problémája. Antall József többször kérdezte, szerintem kit lehetne kinevezni. Hisz Tömpe nem volt jó, Teleki sem, nem jó Csepi Lajos sem, mondjak neveket. A végén kiderült, hogy nevek lettek volna, lett volna itt mérnöki kollégium, lett volna itt minden, csak 1990-ben, a „rendszerváltozás” után az volt az első, hogy az értelmiségi bázist azonnal szétzúzták. Például az ezertagú mérnöki kollégiumot azonnal szétverte az Mdf. Amikor győztünk, attól kezdve nem volt már szükség szakértőkre. Egyetlen igaz embert sem vettek igénybe, csak egy párat pártkatonaként, de nekik sem volt jelentős szerepük.


• Régóta szeretnék visszatérni a rózsadombi paktumra. Beszéltünk már róla, és említettünk neveket. Azokét, akik a húsz pont elfogadásánál jelen voltak. Nyers Rezsőnél és az mszmp tagjainál hagytuk abba. De bővebb listáról kell beszélni.
Ezek az ún. paktumokat létrehozó emberek lazán csatlakoztak egymáshoz. Rendszeresen összejártak, mint ahogy a szabadkőműves hálózatok is mondjuk kártya- vagy sakkpartinak álcázva szoktak összejárni. A rózsadombi csapatba bankároktól, értelmiségi személyektől kezdve a jelenlegi pénzügyi vezetőkig többen tartoznak. Ezt a szellemiséget úgy lehetne talán megnevezni, hogy ez olyan pénzügy-kutató szellemiség, ahol a hazai érdek nem játszott szerepet. És mindegyiküket, akiket előre toltak, a média pillanatok alatt sztárolta.
• Olvastam egyes kiadványokban Antall József nevét, mint résztvevőt, Boross Péterét, Horn Gyuláét, Göncz Árpádét, Paskai Lászlóét, Zoltai Gusztávét, a Mazsihisz akkori ügyvezető igazgatójának a nevét. Olvastam az izraeli, az amerikai titkosszolgálat képviselőjéről, a kgb-ről, a magyar titkosszolgálatról. Ezek mind valós információk?


• E nélkül nem lehetett volna a „rendszerváltozást” levezényelni. A szolgálatoknak mindenre rálátásuknak kellett lenni. Elképzelhetetlen, hogy a kgb, vagy a magyar titkosszolgálatok – amelyek egészen a legalsóbb szereplőkig beépültek a legkisebb téesz hierarchiájába is –, ne szereztek volna folyamatosan információkat a „rendszerváltozás” boszorkánykonyhájának működéséről. Ez lehetetlen! A fölsorolt nevekhez tudnék még kétszáz nevet mondani, akik jelenleg a Rotary Klub, a szabadkőműves páholy tagjai. Hogy melyiké, az nem is igazán lényeges, inkább az, hogy a szabadkőművesség nemzetek fölötti csapat, a működése mindig átnyúlik – a „magasabb szellemiség” nevében – a határokon. A szabadkőművesség nem hagyja a hazai érdekeket érvényesülni, az alantas.
• Kik ma a hazai szabadkőműves páholy vezérei?
• Ha valaki megnézi a Rotary Klub tagságát, akkor
minden további nélkül rájuk bukkan. A hazai politikai vezetők jelentős része tevőlegesen vagy rokoni kapcsolatok révén kapcsolódik ide. Tehát mindegyik kormány alatt – a jelenleginél is, a Fidesz-, a Horn- és az Antall-kormány ideje alatt is – mindenről informálva voltak a szabadkőműves páholyok.
• Ön azt mondja, hogy 1990 óta mindegyik magyar miniszterelnök tagja volt a szabadkőműves páholynak, vagy akik élnek, még ma is tagjai? Páholytag a többi vezető politikus is?

• Az igazi baj a magyar „rendszerváltozásnál” az, hogy alapvető kérdéseket nem tisztázott, nem beszélte ki a társadalom magából. Alapvető társadalompolitikai, történelmi kérdéseket, az egyházakkal, a hitélettel kapcsolatos kérdéseket, amelyek nélkül nem lehet egészséges módon társadalmat építeni. Nagyon vigyázok itt a szavakra, tudniillik ameddig egy szabadkőműves nem tesz beismerő vallomást – amit nem nagyon tesznek meg – addig igen esélytelenül lehet bizonyítani, hogy a páholy tagja-e vagy sem. A szabadkőművesek több száz éves történetében nagyon kevés áruló élte túl a „gyónását”, amikor elmondta, hogyan működik a szabadkőműves hálózat. Teljesen biztos viszont, hogy ha nem a hazai érdekek érvényesülnek, akkor az idegenek akarata szerint történik
minden.
• Már pedig a mögöttünk álló esztendők azt bizonyítják, hogy nem a hazai érdekek voltak a legfontosabbak.
• Magyarországon nem a hazai érdekek szerint történt az átalakulás, sem gazdaságilag, sem társadalmilag, de ezt nem most mondom először. Elmondtam már a magyar parlamentben 1992-ben vagy ’93-ban mint parlamenti képviselő. Soha senki nem cáfolt, hogy ez nem így van. Tehát, ha nem a hazai érdekek érvényesülnek, akkor valamilyen más érdeknek kell érvényesülni. Én legjobban attól féltem a magyar társadalmat, amikor a privatizációs csalók és politikai vezetők kérésére ezt a gondolatsort tudatosan úgy jelenítik meg, hogy antiszemita kijelentésekre ragadtatják magukat. Magyarul: elkezdenek zsidózni. Tudni kell, hogy ha valaki ma Magyarországon felveti a zsidó kérdést, és erőszakosan teszi azt, az mindenkor a baloldali és a szabadkőműves csapat megbízottja. Száz százalékosan bizonyítható, hogy ha valaki erősen zsidózik és bátran kiabálja, hogy Magyarországon cionista gondolkodásmód érvényesül, akkor az kizárólag utasításra cselekszik. Ez azért veszélyes – itt most nagyon nehezen formálom megint a szavakat –, mert nagyon sok bátor ember tűnik föl manapság is, és mondják a zöldségeket a zsidó terjeszkedésről, egyébről, majd érdekes módon ezeknek a kijelentéseknek soha nem lesz következménye. Sem a Csurka-féle Pannon Rádióban, sem a televízióban, sehol sem. Tehát ebből látható, hogy minden egy tőről fakad, kimondatnak bizonyos féligazságokat, és ezáltal negatívan befolyásolják hazánk megítélését.
• Kimondhatjuk a magyarországi két legmagasabb rangú szabadkő-műves nagymester nevét?
• Biztosan megsértődnének, ha kimondanánk, de azért annyit hadd mondjak, mind a kettő több ország állampolgárságával rendelkezik, nem csak magyarral. Bankári-politikai körökhöz csatlakozók. Lehet, hogy a végére kimondjuk ezeket a neveket.