cid:image001.jpg@01CBE73E.B10710D0

 

ONLINE HÍRSZOLGÁLAT www.szittya.com/hirek.htm

 

 

 

Aránytévesztés

 

2011. április közepén született meg a bírói ítélet Budahází György ellen, aki 2006 októberében megrongálta a Szabadág téren álló Szovjet Emlékművet és abban

200.000 Ft. érékű kárt okozott.

Már maga az a tény is szomorú és szánalmasan jellemzi a jelenlegi magyar igazságszolgáltatást, hogy öt évre volt szükség, hogy egy ilyen jelentéktelen ügyben megszülethessen az ítélet.

Azonban a legmegdöbbentőbb az ítélet indoklása volt. Ugyanis a bíró kijelentette, hogy ez a cselekedet veszélyeztette az orosz-magyar jó viszonyt, mert mint mondta, „ Magyarország és Oroszország között, az egymás területén lévő hadisírok, emlékhelyek gondozására vonatkozó, kölcsönös viszonosságon alapuló kötelezettség áll fenn, ami csak közös megegyezéssel változtatható meg.”  És itt álljunk meg néhány gondolat erejéig!

Magyarországon 66 éve ápolják és példamutatóan gondozzák a II. világháborúban és 1956-ban hősi halált halt szovjet katonák sírjait. Oroszországban, csak a kommunista rendszer bukása után kezdték el keresni azoknak a tömegsíroknak a helyét, ahol a harcok során, a hadifogolytáborokban és a GULAG lágereiben elpusztult magyarok százezrei lettek jeltelen gödrökbe elkaparva.

Az elmúlt évtizedekben e táborok megszűntek, a környék teljesen megváltozott. Ipari, mezőgazdasági, üzemek, lakóházak épültek a helyükön és környékükön, így a legtöbb tömegsírnak nyoma veszett. Az utóbbi két évtizedben, a Magyar Hadisírgondozó Szervezet kezdte el keresni az Oroszország területén még fellelhető sírokat, és ebben az orosz hatóságok is segítettek, de nagyon sok helyen, csak jelképes emlékhelyet tudtak létesíteni a feltételezett tömegsír közelében. Tehát ezen a téren meg is van úgy-ahogy  a kölcsönösség, / ha a nagyságrendek között van is némi minőségi különbség. /

A Szabadság-téri Emlékmű azonban egész más kategória! Itt nincsenek eltemetve hősi halottak és az emlékmű a Főváros reprezentatív helyén, a Parlament közelében áll, ráadásul a tetején „tiltott jelkép” hirdeti a kommunista rendszer „dicsőségét” /?/

Képzeljünk el egy méreteiben hasonló emlékművet Moszkvában, a Kreml közelében, valahol a Vörös tér közelében, tetején egy nyilaskereszttel és a felirat dicsőítené a bolsevizmus elleni harcban elesett magyar hősöket.

Ez  lenne arányban a Budapesti emlékművel!

És amennyire elképzelhetetlen egy ilyen moszkvai emlékmű, annyira megdöbbentő, hogy Budapesten még állhat ez a szovjet emlékmű.

Ez a „Rendszerváltó” /?/ Magyar Kormányok szégyene és Budaházi György büntetés helyett, dicséretet érdemelne, hogy felhívta erre az emberek figyelmét.

 

                                                                   Egy öreg 56-os harcos