Nyílt levél Dániel Péternek, a Horthy szobor meggyalázójának.

                   Akinek tudatlanságától csak a gyűlölete nagyobb.

 

Bevezetőül annyit, hogy Önt méltatlannak találtam arra, hogy személyesen írjak levelet, de így talán elolvassa és rádöbben történelmi ismereteinek hiányára és gyáva, cselekedetének aljasságára, primitívségére és hiábavalóságára.

 

Most cáfolhatatlan történelmi tényeket sorolok föl, amit minden épeszű, 8 általánost végzett magyar ismer, vagy ismernie kellene, ha az önhöz hasonló történelemhamisítók az utóbbi évtizedekben nem igyekeztek volna eltorzítani az emberek történelmi tudatát.

 

1.     Horthy volt az, aki a 133 napos vörös rémuralom után rendet tett az országban. Hogy ennek során némi antiszemitizmus ütötte fel a fejét, az azzal magyarázható, hogy a vörös uralom népbiztosainak nagy többsége zsidó volt, élén a tömeggyilkos Számuelli Tiborral, és az emberek az un. Tanácsköztársaságot az orosz bolsevik emlőkön nevelkedett zsidók művének tekintették.

2.     A gyalázatos Trianoni „béke”diktátum, mely hazánk kétharmadát  és a magyar lakósság egy harmadát elrabolta, az országot gazdaságilag tönkretette és magyarok százezreinek kellett elmenekülnie, akik szükséglakásokban  és vasúti vagonokban húzták meg magukat. A Horthy rendszer 20 éve alatt, hazánk fölzárkózott Európához. A hatalmas infláció után a Pengő stabil valuta lett. A magyar ipar sok terméke világszínvonalra emelkedett. Mezőgazdaságunk az ország ellátása mellett számtalan országba exportálta termékeit. Közoktatásunk, egyetemeink példamutatóan kiépültek. A  „3 millió koldus” /?/ is jobban élt, mint napjaink megszámlálhatatlan létminimum alatt nyomorgó lakósa.

3.     A Trianoni igazságtalan területcsonkítást igyekezett részben kiigazítani. Igaz, ez csak Hitler segítségével volt megvalósítható, de akkor Hitlerről még nem az a kép volt a köztudatban, amit az önhöz hasonló történelemhamisítók hintettek el az utóbbi 60 évben. A 30-as években Curchill „Hitler és kísérete” c. írásában a következőket írta:  „Újra európai nagyhatalommá tette Németországot. Nemcsak, hogy visszaszerezte országa hajdani pozícióját, hanem jelentős mértékben meg is változtatta az első világháború eredményeit.  Bárhogy is vélekedjünk ezekről az eredményekről, kétségtelen, hogy az emberiség legkiemelkedőbb eredményei közé tartoznak. / 82.  140. old. /                     Lehet, hogy némelyeknek nem tetszik Hitler rendszere, de azért csodálják nagyszerű, hazafias tetteit…. Ha az én hazám vereséget szenvedne, remélem mi is találnánk ilyen nagyszerű vezért, aki újra lelket öntene belénk.  / 144. old. /

4.     A Horthy rendszer alatt a zsidóságnak a gazdasági és a kulturális életben kiemelkedő

szerepe volt. A háború alatt 1944. Márc. 19.ig Magyarország volt a zsidóság menedéke. 

Ide menekültek a zsidók a környező országokból az üldözések elől.  1944 nyarán, Horthy tiltotta le a zsidók deportálását. A budapesti zsidóság /250.000 ezer fő/ Horthynak és később Szálasinak köszönheti megmenekülését, mert az  Eichman kommandó örömmel hurcolta volna el az összegyűjtött zsidókat.

5.     A Nürnbergi Perben Horthyt csak tanúként hallgatták meg. Portugáliában, az emigrációban, főleg az általa megmentett zsidók támogatták. 

 

Aki a fentiek alapján Horthyt / hibái ellenére is / tömeggyilkosnak és háborús bűnösnek tartja, az tudatlan, eszelős gyűlölködő, ellentéteket szító provokátor, vagy feltűnési viszketekségben szenvedő nímand, aki így akar az érdeklődés középpontjába kerülni.

 

                                                                                    Szalay Róbert történelemtanár.