cid:image001.jpg@01CBE73E.B10710D0

 

ONLINE HÍRSZOLGÁLAT www.szittya.com/hirek.htm

 

Ismerd meg őket!

Képíró-per: Zétényi Zsolt megkapta az „antiszemita” bélyeget

2011. július 24. 22:48
Szalay László - Hunhír.info

Nagyon vártam már, hogy a Képíró-perben hozott ítélet után mikor kerül elő az „antiszemita” kártya. A Hetek című lap legfrissebb számában Szobota Zoltán (a lap egyik rovatvezetője) írt hosszabb tudósítást a hét eleji ítélethirdetésről, s várakozásomban nem csalatkoztam: dr. Zétényi Zsolt megkapta „antiszemita” bélyeget. A szobotai társaságtól nem is vártam mást.

Köztudott, hogy az elmúlt években - az atv mellett - a Hetek című lap volt Képíró Sándor egyik fő rágalmazója. Fogalmazhatnék úgy is: ennek a társaságnak szívügye volt, hogy a volt csendőr századost elítéljék, érhető tehát, hogy a mocskolódásban nem ismertek határt.

Disz iz dö hángérien dzsásztisz – ez a címe Szobota rovatvezető úr írásának, amely a Hit Gyülekezete főnöke által alapított lap legfrissebb számának 10-11. oldalán olvasható. Nem áll szándékomban ismertetni a hiteles információkban elképesztően szegény, defektes iróniával átszőtt szöveget, csupán az utolsó bekezdését idézem. Hogy az olvasó is lássa, milyen módszerekkel dolgozik a cionizmust már-már hitelvei sorába iktató szekta bulvárlapja.

„Falvai Zsolt ügyész a tárgyaláson fellebbezést jelentett be, az ítéletet ugyanis ’megalapozatlannak, indoklását több helyen következetlennek’ találta. És erre a lépésre várt Képíró Sándor is, aki ügyvédjén keresztül kér jogorvoslatot, mivel szerintük a bíróságnak a bűncselekmény hiányát kellett volna megállapítania. Zétényi Zsoltnak még egy kis szalonzsidózás is belefért a közszolgálati tévé reggeli műsorában, mikor közvetlen izraeli befolyást sugallt az ügyészség szerepét illetően, és hamisítatlan, kódolt antiszemita szöveggel ’a megélhetési etnobiznisz részeként’ aposztrofálta az eljárást.”

„Szalonzsidózás” és „hamisítatlan, kódolt antiszemita szöveg”. Ennyire futotta a felmentő ítélet miatt csalódott, szellemi vérszegénységben szenvedő Szobota rovatvezető úr erejéből.

Vizsgáljuk meg röviden a két értelmetlen állítást.

Azt mondja a szektalap rovatvezetője, hogy az ügyvéd úr „közvetlen izraeli befolyást sugallt”, s ez a sugallás lenne a „szalonzsidózás” ismérve (legalábbis a szekta háza táján). Idézzük fel, mit mondott pontosan dr. Zétényi Zsolt július 19-én, a köztévé Ma reggel című műsorában:

„Az ügyészség egészen el nem ítélhető módon – én most már nem kímélem, mert eddig eléggé udvarias voltam, és semmiféle értelmét és eredményét nem láttam -, az ügyészség etikátlan módon és eléggé el nem ítélhető módon még az ítélethirdetés befejezése előtt közölte például Efraim Zuroffal - aki állandóan bejáratos az ügyészségre, mintha ott lenne a második irodája -, közölte vele, hogy fellebbezni fog. Ez tisztességtelen, becstelen eljárás.”

Amit idéztem – Szobota rovatvezető úr szerint „szalonzsidózás”. Idézőjelbe tettem a szót, mert a jelentése számomra zavaros. Nem értem például, hogy a sokak szerint (s szerintem is) szalonképtelen Zuroff nevének a kiejtése miért „zsidózás”? S mitől szalon”-jellegű? Ezt a vadászt nem lehet bírálni? Miért? Mert zsidó? Ha mondjuk dr. Zétényi Zsoltot bírálná valaki hasonlóan kemény szavakkal, akkor az illető „szalonmagyarozott”? Micsoda idétlen fajvédelmet művel, kedves Szobota rovatvezető úr?

De nem is ez a nyelvi idiotizmus a fontos, hanem a szerző ficamos állítása. Zétényi idézett szövege ugyanis semmiféle „közvetlen izraeli befolyást” nem sugall. Zuroff nem Izrael, csak egy darabkája annak. Az általa vezetett jeruzsálemi intézmény nem hivatalos állami szerv, hanem magántulajdonban lévő, profitorientált gazdasági vállalkozás. Ráadásul Zétényi nem is Zuroffot ostorozta, hanem - tessék csak még egyszer elolvasni a magyar nyelvű idézetet - Falvai Zsoltot. Aki már hétfőn közölte a nácivadásszal, hogy az ügyészség fellebbezni fog.

Szobota rovatvezető úr egyébként nagy bakot lőtt. Az atv honlapján az ítélethirdetés első napján, 11 óra 52 perckor jelent meg a hír, hogy felmentették Képíró Sándort. A tárgyaláson én is jelen voltam. Mivel megígértem egy ismerősnek, hogy sms-ben tájékoztatom az ítéletről, ezért előre beírtam telefonomba a három lehetséges üzenetet (az eljárást megszüntették, Képírót felmentették, Képírót elítélték), hogy az ítélethirdetés pillanatában azonnal el tudjam küldeni a megfelelő szöveget. Most megnéztem, másodpercre pontosan mikor ment el telefonomról a „felmentő”, szép üzenet: 11:51:24. Mint az előbb említettem, ugyanebben az időben bukkant fel az atv honlapján „ml” szignójú szerző Első fokon felmentették Képíró Sándort című írása, amelyben azt olvassuk: Efraim Zuroff „egyetért a szerb főügyésszel, hogy fellebbeznek”. Ezt, ismétlem, az az „ml” írja a felmentő ítélet kihirdetésének pillanatában, aki mellesleg Szobota Zoltán rovatvezető úr szorgos (hit)elvtársa a szektalapnál - Molnár László néven jegyzi dolgozatait.
Dr. Zétényi Zsolt méltán háborodhatott fel az idézett zuroffi kijelentésen, hiszen nemcsak az atv, hanem több sajtótermék is idézte a nácivadász július 18-án elhangzott kijelentését. Az újvidéki Magyar Szó című újság honlapján ugyanezen a napon megjelent tudósítás szintén idézi Efraim Zuroffot: „Remélem, hogy az ügyészség fellebbezése után máshogyan dönt a bíróság. Ígérem az újvidéki és a szerbiai embereknek, hogy minden tőlem telhetőt megteszek egy elfogadható bírósági döntés meghozatalának érdekében.”

Tudjuk, az ítélethirdetés július 19-én, kedden délután három óra körül fejeződött be, tehát a jeruzsálemi ember meg sem várta az ítélet ismertetésének a végét, már egy nappal korábban tényként közölte, hogy „fellebbeznek”. Ezt hogyan kell értelmezni, kedves Szobota rovatvezető úr? A vád képviseletében ugyanis csak a magyar ügyésznek van joga fellebbezni, nem pedig a szerb ügyésznek, vagy a jeruzsálemi vadásznak.

Persze lehet azt is mondani, hogy Falvai Zsolt ügyésznek semmi köze Zuroff kijelentéséhez. Az is lehet, hogy Zuroff hazudott (ebben, tudjuk, van már gyakorlata). A Ma reggel című műsorban erre a műsorvezetői felvetésre Zétényi Zsolt csak ennyit válaszolt: „Ennél egzaktabb ismereteim vannak.”

Szobota Zoltán rovatvezető úr butaságokat beszélt, hiszen Zétényi Zsolt semmiféle izraeli befolyást nem „sugallt”. Efraim Zuroff sugallt csupán – zuroffi befolyást. Ez cáfolhatatlan tény. Kérdezze csak meg Szobota rovatvezető úr a szektalapba firkáló Molnár kollégát.

Ezek után lássuk dr. Zétényi Zsolt „hamisítatlan, kódolt antiszemita” szövegét. Elöljáróban megjegyzem, hogy ez a jelzős szerkezet számomra több okból érthetetlen. Ki dönti el, mi a kódolt szöveg, s mi nem az? Bizonyára az olvasóknak is feltűnt, hogy csak bizonyos „antiszemita” kijelentések esetén szoktak említeni „kódolást”. Olyat én még nem hallottam, hogy „kódolt magyarozás”, „kódolt románozás”. Ócska trükk tehát ez a „kódolt anti”. Egy célja van: korlátozni a szólásszabadságot, karanténba zárni bizonyos körök számára kellemetlen véleményeket.

Az igazi bajom azonban magával az „antiszemita” szóval van. Ennek a szónak a határait annyira kitágították, hogy ma már nincs általánosan elfogadott, pontosan körülhatárolható jelentése. Korábban úgy tanultam, hogy az „antiszemitizmus” a rasszizmus egyik fajtája. Rasszista pedig az, aki egy népet, népcsoportot ki akar rekeszteni a mindenkit megillető politikai, gazdasági, kulturális stb. jogokból. A „kirekesztés” alapja tehát egy adott csoporthoz való tartozás, vagyis az ember akkor rasszista, ha a kollektív jogfosztás híve, sőt gyakorlati megvalósítója. Tessék csak Palesztina földjére pillantani: az őshonos lakosokkal való több mint hat évtizedes bánásmód a szomorú példa a virulens rasszizmusra.

Sok-sok évvel ezelőtt olvastam egy tanulmány vagy könyv élén az alábbi, három soros mottót:

„Aki nincs velünk, az ellenünk van.”
„Aki nincs ellenünk, az velünk van.”
„Aki nincs velünk, az antiszemita.”

Az első mondat a Rákosi-korra, a második a Kádár-érára utal, a harmadik pedig sanyarú jelenünket jellemzi.
De nézzük, mit is mondott „kódolva” dr. Zétényi Zsolt. Valami nagyon csúnya dolgot művelhetett az ügyvéd úr, ha a szektalap tollnoka szükségesnek tartotta a „dekódolást”. Tagadhatatlan, hogy Zétényi a köztévé műsorában kemény szavakkal minősítette a nácivadász által kierőszakolt büntetőeljárást és annak hátterét:

„Tisztességtelen és becstelen az eljárás kezdeményezése és megindítása is. A megélhetési etnobiznisz részeként tekintjük ezt, s valójában sikerült egy ártatlan embert tönkretenni. Ezt semmilyen ítélet nem teheti jóvá.”

Szobota rovatvezető úrnak a „megélhetési etnobiznisz” szintagmával van baja. Ez az, ami szerinte „hamisítatlan” is, meg „kódolt” is. De mi is a gond Zétényi Zsolt szavaival? Hol van a szobotai „kód”? S ami a legfontosabb: az idézett szövegben hol bukkanunk kollektív megbélyegzésre, ami a rasszizmus ismérve?
Efraim Zuroff köztudomásúan vadászatból él. Ez a foglalkozása. Van, aki csak mellékállásban műveli az embervadászatot, Zuroff azonban nem ezek közé tartozik. Nem véletlen, hogy a Simon Wiesenthal Center minapi közleménye is „chief Nazi hunter”-ként – „főnácivadász”, „nácivadászfőnök” – említi az éjjel-nappal magaslesen ólálkodó jeruzsálemi zsidót. Aki olvasta ennek az embernek a könyvét, tudja: hol Dél-Amerikába röppen nácilesre, hol európai vadászkörútra szottyan kedve. Költséges szórakozás ez, sok pénz kell hozzá. Zuroff hobbiját tehetős emberek finanszírozzák, amiért cserébe vadásztrófeákat kell szállítania. Ilyen trófeának szemelte ki Képíró Sándort is, mert egy megszerzett trófea sok pénzt jelent a kasszában, amiből újabb vadászat költségeit lehet fedezni.

Zuroff főnácivadásznak van egy különös specialitása is: ő nem általában az ún. „háborús bűnösökre” vadászik. Nem, ő nem pazarolja fölöslegesen az idejét. Csak azok a vadak érdeklik, akik a zsidóknak valaha ártottak. Illetve a fővadász szerint ártottak. (Zuroff vadászati nézeteit egy másik írásban fogom röviden bemutatni.) Bármily furcsán hangzik is: Zuroff zsidókból csinál pénzt. Hogyan fogalmazott a holokauszt-iparról szóló könyvében N. G. Finkelstein? „A zsidó szenvedés tőkésítése.” A zuroffi gazdasági vállalkozásnak is ez az „üzletfilozófiája”.

Évtizedekkel ezelőtt, a második világégés idején rengeteg embert megöltek. A zuroffok erre a tényre alapozták gazdasági tevékenységüket. Mi a teendő? A megöltek halmazából különítsük el a zsidókat (illetve azokat, akiket zsidónak tekintünk), s az így létrejött „zsidó” halmazt - mint „eszmei” értéket - apportáljuk a holokauszt-ipar szerves részét képező alvállalkozásunkba. Ezután már csak a törzstőke többi részét kell összekalapozni, de ez nem oly nagy dolog, az adományozók hasonló jellegű „halmazában” könnyű segítőkre akadni. Ezután már indulhat is a vadászat – az apportált „eszmei” értékre, tehát a „zsidó szenvedésre” hivatkozva. Jól jövedelmező vállalkozás ez, dúsan meg lehet élni belőle. A vállalkozás neve: „megélhetési etnobiznisz”. Normális ember az egész iparágtól elhányja magát.

A szoboták persze az ilyen szavakra rögvest lecsapnak, s érdemi érvek helyett egyből „antiszemitáznak”, „szalonzsidóznak”. Hogy miért? Mert találva érzik magukat.

A Hit Gyülekezete nevű szektáról ugyanis két dolgot mindenki tud: egyrészt szerteágazó üzleti vállalkozás, másrészt picinyke cionista sziget Szent István országában. A Hit Gyülekezete számára a vallás - árucikk. Amikor a parlamenti többség egyházi rangra emelte ezt a szektát, az egyik tévéműsorban a szektafőnök kijelentette: az egyházak között is van verseny (hogy ezt a magvas gondolatot melyik evangéliumból csente, nem tudom). A Hit Gyülekezete: „megélhetési vallásbiznisz”. Nem véletlen, hogy a jeruzsálemi fővadász magyarországi garázdálkodását, a Képíró Sándor elleni nemtelen hajszát is ők támogatták a legjobban. Ezért fáj nekik nagyon a volt csendőr százados felmentése. S ezért szálka a szemükben dr. Zétényi Zsolt.

A Hetek című bulvárlap is sokat tett azért, hogy sikerüljön Képíró Sándort tönkretenni. Igaza van dr. Zétényi Zsoltnak: ezt a bűnt semmilyen ítélet nem teheti jóvá. A zuroffok, a szoboták bűnére tényleg nincs mentség.