Major Tibor Emlékére

 
 
MajorTibor 56-os Szabadságharcos 2010 november 23-án visszaadta lelkét teremtőjének
Cleveland Ohioban.
 
1928 november 6-án született a sopronmegyei Egyházasfalun. Apja Major Sándor Anyja Isvender Anna. Hívatása,a Magyar Hadseregben teljesitett szolgálatot századosi rangban. A Zrinyi Akadémián fegyverhasználati tanár volt.Budapesten vett részt az 1956-os Szabadságharcban.Felesége Major Magda és két leánygyermeke Magda és Anna.A Szabadságharc után családjával elhagyta Magyarországot és 1956 november 27-én érkezett az Egyesült Államokba. Cleveland Ohio-ban telepedett le és itt kezdte el a közel fél évszázados munkáját a Nemzet Szolgálatában.  

Major Tibornak küldetése volt és igy Ő egy mérfőld kő lett Nemzeti Emigráció történetében. Tudta mit akar és mindent elkövetett, hogy ezt teljesiteni tudja.1962-ben egy kis 1956-os szabadságharcos  és 1945-ös emigrácios csapat megszervezésével létrehozta a Hungária Szabadságharcos Mozgalmat.

A mozgalomról igy írt Marschalko Lajos nagy magyar író a Magyar Aetna  irodalmi örökség-ében ahol a következő képpen jellemezte a HSZM-t.”A Magyar Szabadságharc vérfürdője  nyilvánvaló volt,hogy egy uj generáció elítje kijelentse küldetését:hogy céljuk egy heves kűzdelem a Bolsevizmus minden formája, és az igazságtalan Párizsi és Trianoni békeszerződések ellen és a történelmi Magyarország feltámadásáért. A  HSZM-nek igaza van: hívjanak össze egy új Nürenberg bíróságot és mi majd bebizonyitsuk, hogy Magyarország nem bünős volt, hanem áldozat.”

Azóta a HSZM tőbbmint egy fél évszázados küzdelemet folytat és ebben a küzdelemben Major Tibor mint újságíró, és a SZITTYAKÜRT főszerkesztője emberfeletti munkát végzett.  

Ha valaki joggal mondhatja,” hogy a Nemzet szolgálatában meghalni lehet,de elfáradni soha”, akkor Major Tibor, ezt kiérdemelte. -  Legyen a Hadur Veled ! Tibor  

Őszinte tisztelettel, barátod, harcostársad - TOVÁBB HARCOLUNK  

Molnár lajos
HSZM Elnök