*************     
 
                                        AVOS TERROR  !!!!!!!!!
 
Ez csak azért jöhetett létre mert a lakosság nagy része közömbös a Nemzet Sorsa iránt !

Kirívóan súlyos jogsértés-sorozat történt a Gárda-tüntetés szombati feloszlatásakor

Nem engedélyezett tüntetést betiltani sem lehet - mondta Vona Gábor, a Jobbik elnöke 2009. július 6-án Budapesten, a Nemzeti Kávézóban tartott sajtótájékoztatón, ahol nagy média-érdeklődés mellett számolt be a szombati Magyar Gárda feloszlatása elleni spontán szimpátia-tüntetés feloszlatásáról. Majd hozzátette: - Szombaton a gárdisták spontán békés demonstrációt tartottak, melynek szétoszlatását a Jobbik jogszerűtlennek tartja, ui. békés tüntetést a Rendőrség nem oszlathat fel. Vona Gábor hangsúlyozta: a szombati nap a demokrácia szégyene volt, aznap több Gárda-tüntetést zavart meg a rendőrség igazoltatásokkal, előállításokkal. Közvetlen közelről fújták le gáz-spray-vel a békésen ülő, egymásba kapaszkodó tüntetőket. Ezzel a Rendőrség a gyülekezési jog szabadságát korlátozta. Az ORFK a Magyar Gárda tagjait ruházatuk miatt garázdasággal vádolja. De, mint mondta a Jobbik elnöke, a Magyar Gárdának nincs törvénybe iktatott egyenruhája.

Újságírói kérdésre Vona Gábor rámutatott: őt azért hurcolták el a rendőrök emberei a Gyorskocsi utcába, mert úgymond "ellenállt a rendőri intézkedéssel szemben", továbbá a gázspray-vel szemben egy gárdista sapkát tett az orra elé, melyen a Rendőrség véleménye szerint önkényuralmi jelkép látható, s ezáltal jogsértést követett el a Jobbik elnöke. A Gárda sapkán két Szent Koronás stilizált címerpajzs, valamint Szent Imre király kardja látható. Hogy ez önkényuralmi jelkép-e vagy szent történelmünk méltán becsült ereklyéi, döntse el a kedves olvasó!

Mi a Gárda? / A Magyar Gárda az azonos nevű egyesület által létrehozott mozgalom, amely magját képezi a nemzeti újjászületés programjának, és mintát ad a nemzet értékeinek megvédéséhez. Kívül kemény, mint az összezárt ököl, szívós mint a háncs, éles mint a kard. Belül élő és fejlődni kívánó szervezetet.
Mi a Gárda jelszava? / Hit. Erő. Akarat.

Mi a gárda címere? / Négy vörös és négy fehér sávval osztott pajzs, ahol a vörös mezőkben összesen kilenc arany oroszlán lépdel. Az első sorban három, a második sorban is három, azután kettő és végül egy arany oroszlán látható.

Mit jelképez a kilenc oroszlán / Az első sor a katona három fő erényét jelképezi: Erő, Bátorság, Fegyelem. A második sor a polgár három fő erényét: Becsület, Büszkeség, Szorgalom. A harmadik sor a tisztviselő két fő erényét: Hűség, Tisztaság. A negyedik sor a vezető legfőbb erényét: Bölcsesség.
(A Magyar Gárda becsületkódexéből)

Tiltakozásként a Jobbik, 2009. július 11-én újabb békés erő-demonstrációt tart Budapesten a Szabadság téren, ezzel üzenni kívánnak a hatóságoknak: a Magyar Gárda tagjai nem félemlíthetők meg.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Alapítvány ügyvezető elnöke elmondta: - 2004 óta működik az NJSZ, s azóta emeli fel hangját mindenféle jogsértés ellen, 2006 ősze óta elsősorban azok védelmét biztosítja, akik kritizálják a fennálló rendszert, ezért éri őket atrocitás.

A július 4-i Magyar Gárdisták békés tüntetésének feloszlatását kirívóan súlyos jogsértések sorozatának tartja a nemzetközi jogász. Véleménye szerint a Rendőrség módszereivel kezd visszakanyarodni a 2006. őszi jog-gyakorlathoz, amikor a Rendőrség a hatalom jogtipró eszközévé vált. Jelenleg több mint 200 embert állítottak elő, akiket súlyos jogsértés ért, ezért az NJSZ ügyvezető elnöke arra biztatta a kárvallottakat, tegyenek feljelentést a jogtiprások ellen. Gaudi a 2007-es Alkotmánybíróság törvényére hivatkozva kijelentette: a Rendőrség nem oszlathatta volna fel a békés, be nem jelentett, spontán tüntetést. Véleménye szerint megalázó, módszereket alkalmaztak békésen tüntető állampolgárokkal szemben, valamint nem biztosították a szabad eltávozás jogát.
 
Frigyesy Ágnes

Az Országos Rendőr-Főkapitányság közleménye

Tájékoztatás a jogerősen megszüntetett Magyar Gárda Egyesület egyenruháiban megjelenő személyekkel szemben foganatosított rendőri intézkedésekről
2009.07.04. szombat 14:24

A mai napon a rendőrség az ország több településén a jogerősen megszüntetett Magyar Gárda Egyesület egyenruháiban, közterületen megjelenő személyekkel szemben foganatosított intézkedéseket, mivel ruházatuk másokban félelmet, megbotránkozást, valamint riadalmat keltett.

A bíróság döntése értelmében a Magyar Gárda Egyesület és a Magyar Gárda Mozgalom csak formailag különül el, egységes képződményként kell kezelni, ezért a jövőben a rendőrség intézkedést fog kezdeményezni, ha gárdista egyenruhában jelennek meg, illetve vonulnak közterületen.

A rendőrség nyomatékosan felhívja a közvélemény figyelmét, hogy ezekben az esetben - élve a jogszabályok adta lehetőségekkel - a leghatározottabban fog fellépni az ilyen személyekkel szemben.
 
ORFK Szóvivői Iroda


 


Tömören, Arcba, 20- 40 cm-ről.... Ideggázt!

2009.JÚLIUS O4-ÉN, BUDAPESTEN AZ IDEGGÁZT HASZNÁLT A RENDŐRSÉG /VALAMINT ÉGÉSI SEBEKET OKOZÓ PAPRIKASPRAYT/
ECHO TV, 2009.JÚLIUS O6. 18.55.

9 ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLT, 2 ÚJRAÉLESZTETT-EGY INFARKTUS.

"Az ideggázok valójában folyadékok, amelyek egy enzim (az acetilkolin-észteráz) működését gátolják, és ezzel károsítják a központi idegrendszert.

Nagy mennyiségű ideggáz belélegzése esetén, a sérült zavart lesz és ataxiás (végtagok mozgási zavara). Megváltozhat a beszéde, nehezen formálja a szavakat, esetleg többször megismétli az utolsó szótagot. Ezután elveszítheti eszméletét, eltűnnek a reflexei, és általános rángatózás jelentkezhet. A szív és a légzőrendszer leállása, könnyen halálhoz is vezethet."
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1zpisztoly

 
 
*** www.nemzetihirhalo.hu *************

"Mindannyian gárdisták vagyunk!"

A rendőrterror ellen, a gárdistának felesküdött állampolgárok védelmében, az alapvető szabadságjogok jegyében újabb, bejelentett tüntetést tart a Jobbik július 11-én, szombaton 17 órától a budapesti Szabadság téren, a kommunizmust dicsőítő emlékmű előtt. Megjelenő szimpatizánsainktól szolidaritásként - lehetőségük szerint - sötét nadrág és fehér ing viselését kérjük.

A rendőrséggel hétfőn egyeztető tárgyalást tartott a Jobbik a múlt szombaton tett rendezvény-bejelentéséről. A BRFK tudomásul vette a gyülekezési szándékot, jogvita most csak a gárdisták egyenruhája tekintetében van. A Magyar Gárda Egyesületnek azonban soha nem volt egyenruhája, a tíz tag rendszerint öltönyben jelent meg. Ezt a feloszlatott egyesület alapítói szombaton le is veszik, szolidaritásként a gárdistákéhoz hasonló népviseletet - fekete nadrágot és fehér inget - hordanak majd, és erre kérik a törvényes tüntetés részvevőit is. Most ugyanis lélekben mindannyian gárdisták vagyunk.

A Magyar Gárda Egyesület feloszlatásának ügye a Legfelsőbb Bíróságon folytatódhat, addigra a Jobbik Magyarországért Mozgalom az Országgyűlésben gátat szabhat a bíróságokra gyakorolt politikai nyomásgyakorlásnak, de ehhez szombaton mindenkinek Budapesten a helye! Ha elég sokan leszünk, meghátrálhat a diktatúra...

Vona Gábor,
a Jobbik elnöke

 
*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Vona Gábor egy hiteles ember a magyar politikában
2009-07-07 08:57


Mintha csak folyamatosan csúsznánk vissza a kommunista diktatúra éveibe. Az elmúlt 20 évben, az állítólagos rendszerváltás óta nem volt még példa arra, hogy egy törvényesen működő politikai párt elnökét a karhatalom megbilincselve hurcolja el egy tüntetésről, szimpatizánsai és bajtársai éléről. De mondhatjuk azt is, hogy évtizedek óta nem volt olyan politikusa Magyarországnak, aki a meggyőződéséért képes lett volna ilyen bátran kiállni és farkasszemet nézni a rendőri brutalitással, mint Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, illetve a koncepciós per során feloszlatott Magyar Gárda Egyesület elnöke.

 

Ez az ember szombaton bebizonyította, hogy nem fél a szimpatizánsai közé menni az utcán, ez az ember nem fél közösséget vállalni a vele azonosan gondolkodó emberekkel, ez az ember nem fél a társai sorsában osztozni, ha a helyzet úgy kívánja, ez az ember nem száll páncélozott kocsiba, hogy a biztonságot válassza, mikor a barátaira, a bajtársaira, a szövetségeseire erőszakos hordák rontanak rá! Ő nem eszközként tekint az emberekre a pártpolitika, a hatalom megszerzése érdekében, hanem ellenkezőleg, eszközként tekint a politikára, az emberek jövőjének építése érdekében, melyért kész harcolni, áldozatokat hozni és a saját testi épségét, biztonságát is kockára tenni. Az ilyen emberekre mondják azt, hogy igaz hazafi, akire fel lehet nézni, aki érdemes arra, hogy kövessék!

Volt idő, mikor egy nép vezetője az első sorban lovagolt, karddal a kezében, hogy csatába vigye véreit és megküzdjön az ellenséggel, életre-halálra. Példát mutatott a népének, bátorságból, harciasságból és önfeláldozásból. Jelen korunk vezetői azonban elpuhultak. Rendszerint szép íróasztal mögül, bársonyszékből, vagy gondosan elkerítve, szinte megközelíthetetlenül emelkednek népünk fölé, többnyire érdemtelenül. A szavakat nem követik tettek, ha pedig igen, csak biztonságból figyelik, koordinálják, kockázatmentesen konspirálnak. Vona Gábor azonban nem ilyen. Vona Gábor nem hagyta cserben azokat, akik felsorakoztak mögé. Az élükre állt és ahogy egy vezetőhöz illik, osztozott követői sorsában, bármi legyen is az, jelen esetben a rendőri erőszak, végül pedig a bilincs. De nem csak nekünk magyar embereknek mutatott példát, hanem a gyáva politikai elitnek is, amely 20 éve a parlament falai mögül, olykor kordonokkal megerősítve igyekszik a hatalmába kapaszkodni és maga alá gyűrni a magyar nemzetet, miközben nem ismeri a hétköznapi embereket. Nem ismeri a fájdalmaikat, a problémáikat, a mindennapos küzdelmeiket. Egyszerűen nem hallgatja meg őket! A jelenlegi politikai elit, nemzetidegen és emberidegen.

Vona Gábor köztünk él, köztünk dolgozik, ismer minket és ismeri a problémáinkat. Segíteni akar, rajtunk és az országon, mert közülünk való.

Emlékszem, mikor egy internetes közösségi portálon ráakadtam Vona Gábor profiljára. Először arra gondoltam, ez nem lehet Ő, csak valami lelkes szimpatizánsának a regisztrációja a nevével, de mivel erre semmi nem utalt, hajtott a kíváncsiság, hogy írjak neki egy levelet. Akkoriban már egyre többet lehetett hallani a Jobbikról, illetve a zászlót bontó Magyar Gárdáról is, de még nagyon messze volt a nemzeti oldal az EP sikerétől. Én magam azonban úgy éreztem, hogy a Jobbikban megtestesülő nemzeti identitás lehet az a politikai kiút, amely kivezethet minket a magyarellenes ingoványból, ahová a parlamenti elit süllyesztette le az országot. Tetszett, hogy egy fiatal, dinamikus pártról van szó, amely foglalkozik az emberek hétköznapi problémáival is, mint pl. a cigánybűnözés, valamint felvállal olyan történelmi értékeket, amelyet a rendszerváltó politikusaink visszataszítónak tartanak és veszélyesnek a hatalmukra nézve.

Míg a parlamenti székükbe kapaszkodó politikusok valamiféle fertőzésnek bélyegzik meg a Jobbikot, Én reménysugárgént kezdtem el rá tekinteni.

Szóval, billentyűzetet ragadtam és élve a lehetőséggel, írtam egy rövidke levelet Vona Gábornak, a Jobbik elnökének. Nem is számítottam rá, hogy válaszolni fog... Ő egy politikus - gondoltam - és biztos nincs ideje arra, hogy mindenféle ismeretlen embernek válaszolgasson a levelére.

Aztán jött a döbbenet. Még aznap kaptam egy néhány soros választ. Nem egy mondatot, vagy egy köszönömöt, hanem egy rövidebb levelet, egy valódi választ. Szimpatikus gesztusnak találtam. Csak megerősített abban, hogy a Jobbikban és a vezetőiben is van valami emberközeli, valami olyasmi, ami a parlamenti politikusokból vagy kiveszett már, vagy sosem volt meg.

Nem kellett csalódnom egy fél évvel később sem, mikor fiatal újságíróként először nyílott rá alkalmam, hogy személyesen találkozhassak Vona Gáborral. Legalább annyira közvetlen volt, mint amikor az ember a munkahelyén a kollégájával beszélget. Nem tűnt egy megközelíthetetlen, elrugaszkodott népvezérnek, aki csak a saját hangját szereti hallatni, mint némelyek a magyar politikában, ellenkezőleg, barátságos volt és mentes minden nagyképűségtől.

A Bajnai Gordon beiktatása elleni demonstráción, az Alkotmány utcában szintén, mint újságíró voltam jelen, mikor Vona Gábor megígérte, hogy ő lesz az utolsó, aki elhagyja aznap az események helyszínét. A saját szememmel követtem végig, ahogy ezt következetesen be is tartotta. Hiába szakadt az eső, hiába kapott az első sorban könnygázt, hiába széledt szét az emberek többsége, hiába trappoltak vele szemben a darth vaderek irgalmatlanul, Vona Gábor betartotta az ígéretét! És tudják mit? Nincs ma még egy ilyen ember egyik politikai párt élén, de az egész jelenlegi parlamentben sem, aki valóban így állná a szavát, mint Vona Gábor. És ez nem demagógia, hanem tény!

Vona Gábor olyan ember, akire minden magyar ember számíthat, aki betartja amit ígér és kész kiállni az elveiért, illetve mindannyiunkért. Szombaton nem először és egészen biztos vagyok benne, hogy nem is utoljára tette ennek tanúbizonyságát.

Hát nem egy ilyen vezetőre lenne szüksége Magyarországnak?

ellenkultura.info - barikád.hu


No viruses found in this outgoing message
Scanned by iolo AntiVirus 1.5.7.1
http://www.iolo.com


No viruses found in this incoming message
Scanned by iolo AntiVirus 1.5.7.1
http://www.iolo.com