ELÉG A KOMMUNISTA CENZURÁBÓL !
 
 
  Nem bírják elviselni az EP választási vereséget és mindent be akarnak tiltani amit nem ök kontrolálnak. A kommunista
  képviselő Tabajdi Csaba elvtárs a Magyar Tudományos Akadémia piszkos magyarellenes gonviselete alatt akar  létrehozni
  egy új Világszervezetet amelyet a magyar parlamenti pártok javaslata alapján az Országgyülés törvényben szabájozna !
  Minket ne szabályozzon egy illegitim államforma, egy diktaturából átvedlett kommunista pártszervezet, egy kommunista  
  alkotmányra felépitett és volt kommunistákból  álló jogrendszer. Rendszerváltás sohasem volt, csak a kommunisták
  kikiálltották, hogy mától ők demokraták. Aztán a nemzet államositott vagyonát szétosztották egymás között. Az 1945 óta
  tartó szabad rablás továbbra is folyik és a DUNA TV-mutatta, amint a kormány  énekelte a kommunista internacionálét. Ezt
  szabad, de az Árpádház zászlaját be kell tiltani, de még azt is aki azt viseli. Demokratikus kommunista diktatura az EU-ban
  akar nekünk Világtanácsot kreálni.
 
  Elérkezett az idő, a Nemzeti Emigrációnak fel kell világosítani a nyugateurópai  EU képviselőket, hogy  ezek az elvtársak
  mit képviselnek. Őket kell betiltani.
 
  Itt egy ujabb bizonyiték ,hogy A JOBBIK AZ EGYETLEN KIUT
         
   AKI MAGYAR VELÜNK TART
                                                                                               ADD TOVÁBB ! 
----- Original Message -----
From: Blueskies346@aol.com
To: Blueskies346@aol.com
Sent: Friday, July 17, 2009 8:34 PM
Subject: (no subject)

 
A volt neo-kommunista igazságügy minizter a JOBBIKot akarja biróságilag megszüntetni, Tabajdi Csaba pedig a kormánytól és pártoktól független Magyarok Világszövetségét???
 
Tabajdi Csaba Magyar Világtanács létrehozását javasolja a Magyarok Világszövetsége helyett
 
http://www.hhrf.org/nepujsag/07sep/7nu0914t.htm

Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti küldöttségvezetôje, az Európai Parlamentben működô Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup elnöke a kárpát-medencei képviselôk fórumának pénteki budapesti ülésén terjeszti elô azt a javaslatát, amely egy hatékony, reprezentatív és legitim világszervezet, a Magyar Világtanács létrehozására irányul.

A magyar szocialista EP-képviselô az MTI brüsszeli irodájához eljuttatott közleményében hangsúlyozza: az egyetemes magyarság végre méltó képviseletet érdemelne, egy jól működô világszervezetet formájában. A jelenleg működô Magyarok Világszövetsége, dilettáns politikájával, erre alkalmatlan.

A Tabajdi Csaba és Korányi Dávid külpolitikai szakértô, a Kisebbségügyi Intergroup fôtitkára által kidolgozott elképzelés szerint az új világszervezet felállítására széles nemzeti konszenzussal, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének vezetésével, a magyar parlamenti pártok és a magyar EP képviselôk, a határon túli magyar szervezetekkel konzultálva tennének javaslatot az Országgyűlésnek, amely törvényben szabályozná annak működését.

A szervezetben széles társadalmi bázison arányos képviselettel rendelkeznének a magyarországi, a határon túli, illetve a diaszpórában élô (nyugati) magyarság képviselôi. A köztestület formájában felálló tanács egyaránt szolgálna egyeztetô fórumként, valamint a magyarság nemzetközi képviseletét elôsegítô szervezetként. A fô célok: a világ magyar közösségei érdekeinek védelme és elômozdítása, a nemzetközi kisebbségvédelembe való aktív bekapcsolódás, a magyar nyelv és kulturális örökség védelme, a magyar identitás erôsítése, az egység és a megmaradás segítése, az anyaországi és a határon túli magyarság kapcsolatainak elômozdítása, a magyarság- és Magyarország-imázs javítása, a magyarságkutatás.

Az EP-képviselô reményét fejezte ki, hogy az egész magyarság hosszú távú boldogulása érdekében kidolgozott tervezet nem válik majd a napi politikai csatározások áldozatává