KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

 

Az interneten egy érdekes levelet kaptunk (lásd alább), amit egy bizonyos Urbán Szabó József a jól hangzó „Választópolgárok Szövetsége” nevében és levélpapírján írt, a Hungária Szabadságharcos Mozgalom nyilatkozatával (lásd alább) kapcsolatban.

 

Eltekintve a magyar helyesírás alapvető szabályainak felrúgásától és primitív gépelési elütésektől, mint pl. A t betű kihagyása a címben az utca nevében, a levél közérdeklődésre és komoly válaszadásra tarthat igényt.

 

Szabó úr felveti az „emigráció” szó használatának kérdését. Látszólag igaza van, a körülmények amelyek emigrációra késztettek bennünket, nagyjából megszűntek, azonban az Értelmező Szótár szerint „Emigráció ... 1 Emigrált személy(ek) külföldi tartózkodása.” Tehát aki valamikor emigrált, az mindig emigráns, amíg külföldön tartózkodik.

 

Emigráns vagy nem, Szabó úr fél a külföldi magyarok beavatkozásától a magyar politikai életbe. Azaz nem ő fél, hanem a JOBBIK-ot félti. Fél, hogy ha mi nyilvánosan beavatkozunk, az árt a JOBBIK-nak, mert azt „a pártok és a választópolgárok a (beavatkozás) miatt tönkretennék.”  

 

Először is, az emigráció ellenére, mi megmaradtunk magyar állampolgárnak, így bár a jelen alkotmány szerint a választáson való részvétel magyarországi lakhelyhez van köve, mint nemzetrész és állampolgároknak jogunk van a választással és a pártokkal kapcsolatban a szólásszabadsághoz.

 

Másodszor, a nemzet szempontjából nézve, az u. n. Rendszerváltáskor az akkori politikum durván és arrogánsan elutasította a nemzeti emigráció támogatását és részvételét, félvén, hogy akkor valódi rendszerváltást nem tudják elkerülni. Majd 2000-ben a A Magyar Nemzeti Világtanács Elnöksége felhívással fordult a Magyar Nemzethez, felajánlotta segítségét, és kérte, hogy „mind a Kormány, mind pedig a párt és a társadalmi szervezetek tekintsék a magyar emigrációt partnerüknek a Magyar Nemzet sorsának alakításában.”

 

Erre a felhívásra is néma csend volt a válasz, és mindenki tudja, mi történt az elmúlt tíz év alatt. Ezért reméljük, hogy bár egyre fogy az emigráció száma akik még segíthetnek, még tudunk segíteni a nemzet sorsának jobbrafordulásáért folytatott küzdelemben.

 

Végül nézzük meg, ki is ez az illető, aki félti tőlünk a nemzeti jobb oldalt illetve a JOBBIK-ot. Az interneten megtaláltuk, hogy Urbán Szabó úr nem újonc a politikában. 2002-ben országgyűlési képviselő jelölt volt az Új Bal párt színeiben, és kapott pontosan 315 szavazatot (lást részletes információt alább).  Tehát a baloldal félti a JOBBIK-ot, hogy ha mi segítjük őket, azzal elvesztik a választást.

 

Urbán Szabó úr, nem gondolja, hogy nagyon kilóg a ló láb?

 

Nem gondoltuk, hogy a baloldal ennyire megijed egyszerű bejelentésünktől.

 

                                                                        Hungária Szabadságharcos Mozgalom
 

_________________________________________________________--

 

 

FELHÍVÁS,            FELHÍVÁS,              FELHÍVÁS,

 

A HUNGÁRIA SZABADSÁGHARCOS MOZGALOM VEZETŐSÉGE, ARRA AZ

ELHATÁROZÁSRA JUTOTT, HOGY  ÉLETRE HÍV  EGY SZERVEZŐ BIZOTTSÁGOT

HOGY A NEMZETI EMIGRÁCIÓVAL ELŐSEGITSE A JOBBIK 2010-ES VÁLASZTÁSI KAMPÁNYÁT.

 

EGY VOLT  NEO-KOMMUNISTA IGAZSÁGÜGYI  MINISZTER  ELHATÁROZTA, HOGY

BÍRÓSÁGI DÖNTÉSSEL FEL KELL OSZLATNI A DEMOKRÁCIA NEVÉBEN AZ

MSZP-re  és A FIDESZ-re VESZÉLYES JOBBIKOT.  EGY ILLEGÁLIS RENDSZER,

EGY ILLEGÁLIS KORMÁNY, AMELY  A DUNA TV-n  A KOMMUNISTA INTERNACIONÁLÉT

ÉNEKELTE  ÉS A PRIVÁT IN- KAL HADSEREGÉVEL GÁZZAL ÉS GUMIBOTTAL

VERTE A BÉKÉS TÜNTETŐKET, MOST "JOGOT FORMÁLT" AZ ELLENZÉK FELSZÁMOLÁSÁRA !

 

56 NINCS BEFEJEZVE ÉS NEM IS LESZ, AMIG EZEKET KOMMUNISTÁKAT  NEM

ÁLLÍTJAK  EGY NEMZETI SZÁMONKÉRŐ SZÉK ELÉ.

 

ITT AZ IDEJE , HOGY  A NEMZETI EMIGRÁCIÓ  IS  HADAT ÜZENJEN  ÉS RÉSZT VEGYEN

EBBEN A KÜZDELEMBEN.  A SZERVEZŐ MUNKA  EZENNEL MEGKEZDŐDIK.

 

A KŐVETKEZŐ KILENC HÓNAPBAN  ÍRÁSBAN, ÚJSÁGBAN, INTERNETEN, AZ UTCÁN

A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBAN, EURÓPÁBAN  ÉS VILÁGSZERTE  OTT LESZÜNK ÉS GYŐZNI FOGUNK.

 

TOVÁBB HARCOLUNK

 

MOLNÁR LAJOS

HSZM ELNÖK

 

_________________________________________________
 

VÁLASZTÓPOLGÁROK

SZÖVETSÉGE

SZIGETSZENTMIKLÓS, SZEN MIKLÓS ÚTJA 2/B.

E-mail cím: valasztopolgarok@vnet.hu; 06/20-935-71-72

Tisztelt Ignácz Antal Úr!

 

Határozott álláspontom hogy Magyarországon a valamennyi polgár a törvényekben biztosított szabadságjogokkal élve hasznosítja szakmai és szellemi értékét. Azonban nem szerencsés az alábbi kezdeményezés bevonni külföldi emigránsokat hazán belpolitikai kényes ügyében. A Jobbik Magyarországért Mozgalom vezetőivel mindenképpen meg kellene beszélni az Őket érintő kérdésben, hogy egyáltalán van e igény a külföldön élő emberek beavatására és/hogy mi várható?

 

A választópolgárok részvétele kb. 70% -k várható, azaz kb. 5. 600. 000 szavazó voksolására lehet számítani. A Jobbik Magyarországért Mozgalom előretörése meghökkentő eredményt fog produkálni. E szóban fogó párt népszerűségét semmi eszközzel már nem lehet megállítani, ha bántják az is reklám, ha nem bántják az is reklám. A legnagyobb ellenfele jelenleg a Fidesz. Maradandónak véssük fel, hogy a választópolgárok nem pártokra fognak szavazni, hanem hiteles programra ezért a Jobbik Magyarországért Mozgalom részesül a legmagasabb erkölcsi támogatásban. A Jobbik kb. 3. 528. 000, 63%. 243 képviselője) (A Fidesznek kb. 1. 7000. 000, 30 %. 115 képviselője) (MSZP kb. 392. 000. 7%. 28 képviselője) A választási paletta teljesen át fog rendeződni. A Fidesz az EP -választáson azért kapott több mint 50% - t mivel a választópolgárok nem értékelték kellő súllyal a Jobbik üzenetét.

 

Úgy érzem, hogy ha a közvéleményben kitudódna egy ilyen gyakorlati közreműködés, akkor a szóban forgó szervezetet a pártok és a választópolgárok az alábbiak miatt tönkretennék, kiszorulna a parlamentből. Így nem szabad segíteni Jobbik szervezetét.

 

„A Hungária Szabadságharcos Mozgalom vezetősége, arra az elhatározásra jutott, hogy  életre hív  egy szervező bizottságot, hogy a nemzeti emigrációval elősegítse a jobbik 2010-es választási kampányát”

„Itt most álljunk meg egy pillanatra, hogy utaljunk egy mind gyakrabban előkerülő nézetre, ami szerint az "emigráció" elnevezés már idejét múlta, hiszen emigrációnak ma már nincs létjogosultsága. Hogy kinek mitől és mikor támad olyan érzése, hogy megszűnt emigráns lenni, az teljesen egyéni. Mint ahogyan az is egyéni volt, hogy ki, miben látta emigrációs mivoltát. Ha valaki a szó klasszikus értelmezését használja, akkor szinte aligha mondhatja magáról bárki is, hogy emigráns, hiszen ilyen értelemben emigráns az, aki politikusként kiesik a hatalomból, és külföldön igyekszik hazája részére olyan helyzetet teremteni, ami lehetővé teszi visszatérését a hatalomba. Rákóczi Ferenc ilyen volt, Kossuth Lajos is ilyen volt. A huszadik század nagy magyar emigrációjának nem voltak ilyen vezérei. A mi emigrációnk tömegek emigrációja volt, a nemzet egy számottevő része képezte szinte névtelenül az emigrációt, és végezte is ugyancsak szinte névtelenül az emigrációs munkát”

 

2009. július 17.

 

Tisztelettel:

Urbán Szabó József

 

 


___________________________________________________________
 


 

 


 

URBÁN SZABÓ JÓZSEF

A jelölt indulási helye, mint egyéni jelölt

Jelölő

Főváros, megye

OEVK

VB Döntés

VB Döntés
dátuma

2. Fordulóban
indulhat?

ÚJ-BAL

PEST MEGYE

12

Nyilvántartásba véve

2002.03.14

Nem indulhat

A jelölt indulási helye területi listán

Jelölő

Főváros, megye

Lista típusa

VB Döntés

VB Döntés
dátuma

2. Forduló

ÚJ-BAL

PEST MEGYE

Önálló lista

Nyilvántartásba véve

2002.03.18

Az 1. forduló érvényes

A jelölt helye országos listán

Jelölő

Lista típusa

VB Döntés

VB Döntés
dátuma

ÚJ-BAL

Önálló lista

Nyilvántartásba véve

2002.03.21

 

* * * * *

Az “új-bal” a nemzetközi social-demokrata listán található információ szerint mint “Új Baloldal Párt” van az “Other Center Left Parties” kategóriában nyilvántartva. (lásd http://www.broadleft.org/socdem.htm

Hungary, New Left Party (Új Baloldal Part, Új-Bal)”


 

Urbán Szabó József az 2002-es választáson  315 szavazatot, azaz 00.7 %-ot kapott

 

 

PEST 12 (Szigetszentmiklós)
====================================================================
                                        First round     Second round
--------------------------------------------------------------------
Candidate                  Party        Votes   %       Votes   %
--------------------------------------------------------------------
Ágics Péter                                677  01.6
Hoffman Pál                FIDESz-MDF   13,332  31.4    18,809  43.3
Dr Koós Ferenc             MIÉP          2,804  06.6
KUNCZE Gábor               SzDSz        11,099  26.1    24,593  56.7
Urbán Szabó József                         315  00.7
Varga Gyuláné                              245  00.6
Varju László               MSzP         14,009  33.0
--------------------------------------------------------------------
Total                                   42,481          43,402
Lásd http://psephos.adam-carr.net/countries/h/hungary/hungary20023.txt
 
________________________________________
 
MAGYAR NEMZETI VILÁGTANÁCS343. N. HAMETOWN ROAD, AKRON, OHIO, 44333+Főtiszteletű Dr. DÖMÖTÖR TIBOR, püspök, KÖZPONTI ELNÖK
A Magyar Nemzeti Világtanács Zárónyilatkozata, Cleveland 2000 November hó.
Nyílt levél a hazánkhoz!
A Magyar Nemzeti Világtanács a Magyar Társaság 40. Kongresszusán elhangzott előadások, megbeszélések és javaslatok alapján megállapította:
Az összmagyarság sorsa kedvezőtlenül alakul, a rendszerváltás következetlenül lett végrehajtva, a gazdasági, politikai és társadalmi problémák megoldása késedelmet szenved.
Továbbra is érvényben van a kádári nomenklatúra meghatározó befolyása a gazdasági életre, a médiára, a politikai életre és az igazságszolgáltatásra. Elmaradt az egykori bűnöket elkövetők felelősségre vonása, a társadalom előtt nem hozták nyilvánosságra az illegitim paktumokat.
Tovább folyik a népesség fogyása, a nemzeti vagyon (termőföld) elherdálása. a korrupció virágzása, a magyar nép érdekeivel ellentétes idegenek nagyszámú betelepítése.
A száműzetéséből felszabadult magyar emigráció, - élve honpolgári jogaival - be kíván kapcsolódni a magyar közéletbe és felajánlja segítségét a fenti problémák megszüntetésére és elvárja, hogy mind a Kormány, mind pedig a párt és a társadalmi szervezetek tekintsék a magyar emigrációt partnerüknek a Magyar Nemzet sorsának alakításában.

A Magyar Nemzeti Világtanács Elnöksége 1450 Grace Avenue USA. Lakewood,OH. 44107