Üzenet Sólyom Lászlónak,
                                 mint válasz, az INFORÁDIÓ közleményére, augusztus 18-án..

Azt, hogy mit lehet s mit nem lehet tenni a Szabadságharc 50-ik évfordulóján, azt nem a Köztársaság elnöke fogja megszabni.
Ha a hatalom 'ünnepelni' óhajt 2006 október 23-án, ám legyen, de nem várja el tőlünk 56-os veteránoktól, hogy mi is csatlakozzunk a felvonulásukhoz. Jó lenne tudni, hogy mit is'ünnepel' a magyarországi kormány/hatalom ezen az évfordulón.

Azt is jó lenne tudni, hogy miért tart igényt a Köztársaság elnöke a mi részvételünkrte ?!  "A politika hitelességét Magyarországon helyre kell állítani" mondta az elnök úr !  Ez azt jelenti, hogy most nincs a politikának 'nemzetközi hitelessége' Magyarországon !?

Nincs, mert a jelenlegi hatalom saját létjogosúltságát 1956 november 4-re építi, mint jogforrást, amikor is visszajöttek az oroszok és 35 éven keresztül basáskodtak az ország felett.

Bolsevista muszkavezetők, pufajkások sárba taposták a magyar zászlót, megalázták  és meggyalázták az országot, a nemzetet és megteremtették a 'panelproletáriátust'. Amikor összeomlott a nagy és 'dicsőséges' Szovjetunió megosztották maguk között a nemzeti vagyont, a felvett állami kölcsönöket pedig a nép nyakába varrták 1990-ben.

Tették ezt a mártírok csontjaira, a kivégzettek százaira való tekintet nélkül. Nem volt senki az országban, aki kérdőre vonhatta volna őket, mert sírhantjaik fölött varjak krágoktak. A nép pedig hallgatott. Remélte, hogy jön egy nemzeti feltámadás, mellyel adós maradt minden kormány1990 óta.
 
Nem Sólyom úr !

Nem fogunk menetelni a hóhérokkal, avagy azok utódaival. Nem fogunk összeölelkezni azokkal, akik 2000 forintos napidíjért nyomorékká verték elfogott bajtársainkat, akik állig fegyverben cipelték/hajtották bajtársainkat a bitófához.  Arra is emlékszünk, hogy 1956 október 23-24-én a rendszer egyetlen híve sem állt ki azt megvédeni.  Egyetlen pártitkár, avagy pártember sem fogott fegyvert a "proletárdiktatúra"  védelmére. Nem úgy, mint a spanyol polgárháborúban, melyben mindkét oldalon harcolóknak meg voltak a hősei. Nálunk az elvtársak elbújtak, csak november 4 után merészkedtek előjönni, hogy az MSZMP színeiben leszámoljanak- bosszúvágytól átfűtve - számtalan hazafival.

És a köztársasági elnök úr azt szeretné, hogy mi a volt MSZMP-vel együtt  emlékezzünk 56-ra. Izléstelen, megalázó és cinikus elvárás.

Ami a kormányzati megszorításokat illeti :  Az állam kölcsönök és a nemzeti vagyon kisajátításából eredő újabb és újabb kölcsönök felvétele, az újgazdagok felelőtlen tékozlása, a kormányok eszeveszett költekezése  és harácsolása a tönk szélére sodorta az országot. Most a hiányzó összegeket az államkasszából 'megszorításokkal' óhajtják behozni.
 
 Nem elnök úr !

Fizessenek az ujgazdagok, a kormányban is sokan vannak, akik olyan vagyonok 'örökösei', melyhez törvénytelenül jutottak hozzá. Ön szerint a 'megszorítások' egyike eleme sem 'alkotmánysértő' azaz alaptörvénybe ütköző. Megnyugtató, de mit szólnak hozzá azok, akiket érintenek a megszorítások. Jelenleg majdnem tíz millióan vannak.  Hogy Önök színjátékot akarnak az 50 éves Évfordulóból csinálni, semmi sem bizonyítja és világítja meg jobban, mint az hogy a Szabadság téren még mindig "büszkélkedik" a szovjet emlékmű,  ami azt jelenti, hogyÖnök, a hatalom, felszabadítóknak tekintik Ivánékat.
 
Éljen tehát1956 november 4!
 
Ráadásul, minden tiltakozás ellenére folyik az építése a 'Puifajkás Háromszöget, avagy a Bitófaerdőt' ábrázoló szörnyetegnek a Felvonulás téren. Vajon ki fogja lelelplezni az Évfordulón...netán Napolitano elvtárs. Mi  56-os veteránok hiszünk Magyarosrszág Feltámadásásban. Az Évfordulón együtt fogunk méltóságteljesen emlékezni Wittner Máriával és mindmegannyi bajtársakkal azokra, akik életüket adták Magyarország szabadságáért 1956-ban. Magyarország Felemelkedése megtörténhetett volna, ha kezdetnek eltűnnek a közéletből azok, akik Kádárék alatt elárúlták a hazát.. Ön mint az Alkotmánybíróság elnöke, 1992-ben, a 'Zétényi-Takács' féle  törvényjavaslatot - melyet a parlament elfogadott - s miután az államelnök azt nem írta alá, Önhöz továbbították. Ön sem írta alá, és maradt minden a régiben.

Szarvas József 56-os Veterán, London
2006 augusztus 19.