Belbiztonsági minisztériumot tervez Orbán Viktor? - Készül a cionista politikai rendőrség (AVH másnéven)

A Nemzetbiztonsági Hivatal megszüntetését tervezi a kormányra készülő Fidesz – értesült a Népszava. A titkosszolgálattal kapcsolatos valamennyi fideszes lépés, a parlament nemzetbiztonsá gi bizottságának bojkottálása, illetve a szervezet elleni lejáratási kísérletek e cél megvalósítása érdekében történtek – állítják forrásaik. Orbán Viktor belbiztonsági tárcát hozna létre kormányában, ahol a rendőrség és az elhárítás közös irányítás alatt működne.

Komoly átalakítás várhat a titkosszolgálatokra, ha a Fidesz, illetve Orbán Viktor kerül kormányra jövőre – értesült a Népszava. A kiszivárgott elképzelések szerint a Nemzetbiztonsá gi Hivatal (NBH) és a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata (a fegyveres szervek belső elhárítása) megszűnne, illetve más néven fuzionálna. Ez lényegében olyan politikai rendőrség lenne, mely a terrorizmus, az extrémizmus (értsd: hazafiak, hungaristák -szerk.) ellen, a gazdaságbiztonsá g és az alkotmányvédelem érdekében, továbbá a kémelhárításban, illetve a biztonsági ellenőrzésekben kapna önálló, a jelenleginél szélesebb hatáskört. Mindezt egy, a rendőrség irányításával is megbízott csúcstárca alá rendelve, mely esetleg a börtönügyet, vagyis a mai büntetés-végrehajtá st, valamint a pénzügyőrség bűnügyi szakterületét is magához vonná a jelenlegi Igazságügyi és Rendészeti, illetve a Pénzügyminiszté riumtól.

A felépítés nem teljesen idegen a demokráciáktól, hiszen lényegében hasonlóképpen működik 2001. szeptember 11. terrorsokkját követően az USA Belbiztonsági Minisztériuma, vagy éppen a norvég rendvédelem is. A magyar politikai közegben azonban ez a fajta fúzió sokkal több bizalmatlansá got és aggodalmat kelthetne. Különös tekintettel arra a – már a jobboldali sajtóban, így a Magyar Nemzetben is megjelent, bár hivatalosan cáfolt – hírre, hogy ismét Pintér Sándor biztonsági nagyvállalkozó lehetne a mindezen területeket irányító csúcsminiszter. (főgengszter tejhatalmat kapna -szerk.)

Ahhoz, hogy a Fidesz megvalósíthassa tervét, az NBH megszüntetését és az új belbiztonsági minisztérium létrehozását, a nemzetbiztonsá gi szolgálatokról szóló 1995-ös törvény módosítására is szükség lenne. Az ehhez szükséges kétharmados többséget a Fidesz – reményei szerint – egymaga megszerzi a következő parlamenti választásokon. Ha ez nem sikerül, de a Jobbik is bejut, az is bizonyos, hogy a „rendpárti" szervezet a Fidesz mellé állna ebben az ügyben – vélik a jobboldalon. (Ez bizony elképzelhető, hogy Jobbikos támogatással fognak üldözni bennünket! - szerk.)

Amint azt egy a lapnak nyilatkozó, hamarosan nyugdíjba vonuló NBH-tiszt elmondta, meggyőződése, hogy a titkosszolgálat jelenlegi állapotáért a Fidesz is felelős. Mint fogalmazott, ebben az évben sok tapasztalt szakembernek „megüzenték", hogy a következő kormány alatt nem számítanak munkájukra, illetve hogy magát az NBH-t sem kívánják tovább működtetni jelenlegi formájában. Ennek tudható be, hogy igen sokan azt a lehetőséget választották, hogy kérelmezik szolgálati vagy öregségi nyugdíjazásukat.

Az, hogy a legnagyobb ellenzéki párt és a KDNP másfél évig lényegében bojkottálta a nemzetbiztonsá gi bizottság munkáját – Simicskó István elnökkel az élen –, ezzel lemondva a szolgálatok politikai ellenőrzéséről, egyenesen vezetett a jelenlegi állapotokig.. Mindezzel ugyanis azt jelezték a szolgálatoknak, hogy nem különösebben számít a munkájuk. Ezt Laborc Sándor működésének is betudják, ugyanis tény, hogy a tábornok már megbízott főigazgatóként is szorosra zárta a „hírcsapokat", azaz lényegében megszüntette a – főként politikai természetű – kiszivárogtatá sok lehetőségét. (Ha minden igaz, ezért is sürgölődtek a Fidesz korábbi titokminiszterei az UD Zrt. körül.)

Érdekes módon a hírszerzés tevékenysége iránt több érdeklődést mutatott a jobboldal. Az NBH-nál emiatt bizonyos belső apátia uralkodott el, sokan keresték-keresik a távozás lehetőségét. A maradni szándékozók közül pedig többen – a szolgálat működésével összeegyeztethetetle n módon – már most építgetik politikai jellegű kapcsolataikat karrierjük érdekében. Mint forrásunk megjegyezte, ez egyenes út az NBH „összeomlásához" , szakmai csődjéhez, amihez azonban egyetlen pártnak sem fűződhet érdeke.

Forrásuk rámutatott: Lázár János, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke nemrégiben már célzott az amerikai mintájú belbiztonsági tárca létrehozásának szükségességére. Ugyanakkor tény, hogy a szeptember 11-i merényletek idején Orbán Viktor volt kormányon, és ha ez valóban szándékában állt volna, abban a „kegyelmi pillanatban" lehetősége is volt rá, hogy ellenzéke támogatását kérje a terrorizmus elleni harc új szervezetének megteremtéséhez egy törvényjavaslat benyújtásával. Ezt azonban akkor nem tartotta szükségesnek.

(Népszava nyomán)

Megjegyzés: A hazafiak meg gondolkozzanak el, hogy szeretnének-e előrehozott választást és ezáltal a valóban nemzeti erők az eddigieket is felülmúló cionista üldözését! Kíváncsian várjuk, hogy vajon a Jobbik támogatja-e majd ebben a Fideszt, akár még beáldozva a Gárdát is... A nemzeti radikálisok és hungaristák a legrosszabbakra készüljenek föl ebben az esetben!