NYÍLT LEVÉL MEGYERI DÁVIDNAK,
A MAGYAR NEMZET ÚJSÁGÍRÓJÁNAK

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Cseppnyi kétségem sincs afelől, hogy a magunkfajták (!) észrevételeit még a „mi oldalunk” sem részesíti egy csekélyke figyelemre sem, ha ún. kényes kérdésekről van szó, mint például a zsidók említése avagy a holokauszt-szentség. Ennek ellenére - egyáltalán nem szereplési viszketegségből - szeretném néhány dologra felhívni szíves figyelmét a „Hiábavaló kormányzáspótló árpádsávozás” c. cikke alapján (MN 2007. április 3.). Miközben vitézül leírja a „tömeggyilkos Szálasi”, „Szálasi és bandája”, a „nyilas rémuralom”, „idegenszívű náci kollaboránsok” kifejezéseket, semmiféle jelzőt nem illesztett Rákosi és Kádár neve elé, mögé, holott az egyféle mérce alapján minimum „nemzetpusztító gonosz bolsevik diktátor Rákosit" és a „nemzetgyilkos Kádár hóhér korszakát" kellett volna használnia. Rákosi 11, Kádár 33 évig volt békeidőben (!) élet-halál ura, míg Szálasi Ferenc 1944. október 16-től 1945. március 27-ig, öt és fél hónapig, - pontosan 164 napig! - egy szörnyű világháború végnapjaiban. Sem Horthy kormányzó, sem a magyarok döntő többsége egyáltalán nem rokonszenvezett a Hungarista Mozgalom ideológiájával és későbbi gyakorlati ténykedésével (így magam sem!), jóllehet 1939-ben a parlamenti választáson jelentős sikereket értek el, ám ez nem jelentheti azt, hogy mindenféle sületlenséget összeírhatnak. Amikor Rákosi és Kádár valóban súlyosan megszentségtelenítette a magyar nemzet szent zászlaját, Ön csak „tiltott önkényuralmi jelképről” beszél, míg a nyilasok zászlaját mindennek elmondja. Odáig elmegy, hogy „a nyilaskeresztes zászlók egy részén található fehér (ezüst!) csíkoknak csupán vizuálisan (?), megtévesztésül (?) van közük az Árpád-sávokhoz" avagy "Szálasiék heraldika-történeti analfabétizmusát bizonyítja, hogy nem ismerték, illetve nem tisztelték a sávok hagyományosan rögzült, a folyókat hangsúlyozó jelentését, ezért nem nyolc, hanem kilenc csíkot alkalmaztak.....így álcázásképpen (?) csak egyfajta csíkos pizsamát (?!) társítottak gyalázatos jelképükhöz."

Önök ennyire tájékozatlanok vagy ennyire gyávák? Meddig és hová akarnak hátrálni még?

Jól tudom, hogy Ön most, kedves Szerkesztő Úr, engem is nyomban "leantiszemitáz" (jóllehet az antijudaizmus szót kellene használniuk, minthogy az arabok is szémiták!), ámde nem jól teszi. Mert elveszti a hitelét. Már akkor elvesztette, amikor besorolt a kijelölt irány szerint. Amint, nemrégiben, érthetetlenül, „besorolt” a Fidesz és a KDNP is a sunyi módon kitalált „nulla-tolerancia” mögé!

A nyilaskeresztesek vezetői kiválóan ismerték az ősi magyar jelkép-rendszert, ezért használták a veres zászlón ezüst (fehér) alapon a zöld nyilaskeresztet, majd 1942 után a csúcsban végződő fanonként az ötször vágott Árpád-sávot. A magyarok ősi lobogja (Szent Istváné is!) a veres zászló volt, fekete turullal, illetve Boldogasszonnyal, (később kettős kereszttel) s II. András királyunk 1231. évi pecsétje bizony kilenc osztású s az öt pólyával osztott pajzs mezején 11 oroszlán lépdel, amelyeknek semmi közük sincs a négy folyóhoz!

Szálasi Ferenc nem a III. Birodalom zászlaját másolta tehát, annál kevésbé mert fanatikus hungarista volt. Ezek tények, amelyeket a mai újságírók már egyáltalán nem tisztelnek. Bizony ennyire hatalmi kábítóeszközzé züllött a média-világ s ennyire mélyre süllyedtünk a reszkető félelmek által vezérelt öncenzúrázásban.

Egyszer talán majd lesz bátorságuk hitelesen és igazan írni. Így például össze merik majd vetni az A. Fraccaroli és L. Mainardi által leírt ("Hullaszag van mindenütt". 1919. Budapest, 2003) szörnyű borzalmat, amely 1919-ben 134 napig tartott, a nyilasok 164 napjával. A két időszak csaknem ugyanannyi ideig tartott. Az 1919-es rémkorszak iszonyú pusztításai és öldöklései messze és sokszorosan felülmúlják a nyilaskeresztes időszak szenvedéseit. Mivel azonban az 1919-es kommunista-bolsevik tanácsköztársaság 35 legfelső vezetője közül 25 zsidó volt, a főkolompos Kun-Kohn Bélával az élen, mindmáig dicső korszakká magasztosult. Mindmáig szobra van a hazaáruló bitang Károlyi Mihálynak, utcája sok 19-es kommunistának, köztük köztörvényes gyilkosoknak is.

Szerkesztő Úr, Ön nyilván jót akart, de nagyon rossz módszert választott. Nem először történik ez meg a Magyar Nemzetben.

2007. április 24-én

Üdvözli:
Bakay Kornél

P.s. A levelet természetesen elküldtem a szerkesztőségbe is. A visszhangtalanság okán tesszük közzé.