THE HUNGARIAN FREEDOMFIGHTERS FEDERATION
IN THE UNITED KINGDOM
(Founded in 1957)
NON- COMBATANT.
Secretary-General
Joe F. Szarvas
27 Aragon Ave
Thames Ditton
Surrey KT7 0PY
T: +44-208-398 1541
E-mail : joe@ szarvas.
demon.co.uk
NYILT LEVÉL MEDGYESSY PÉTERHEZ.
 
Tisztelt Miniszterelnök Úr !
 
Bizonyára  Őn is tud arról, hogy november 9-én, Bukarestben, sulyos támadás érte CSIKSZEREDA  város futtbalcsapatát.
 
A TRANSZIDEX napilap beszámolója szerint --- két játékost ---- névszerint :
Szőcs Szabolcsot és Konsztyantin Bucenkót az öltözőben egy tíz tagból álló társaság baseball ütökkel megrohanta. A két játékos életveszélyes koponya és
mellkas sérüléseket szenvedett.  Jelenleg kórházban ápolják őket.
 
A Hatvanégy Vármegye Ifjusági Mozgalom elnöke, Toroczkai László úgy nyilatkozott, hogy a játékosok pusztán azért váltak áldozatokká, mert a magyarlakta  CSIKSZEREDA mezét viselték !
 
MINT SZÁMOS ELŐZŐ ESETEKBEN A ROMÁN HATÓSÁGOK TÉTLENKEDTEK ÉS SZEMET HUNYTAK A GYALÁZAT FELETT  !
 
Toroczkai felhívással fordúlt minden magyarhoz, hogy követeljük a román hatóságoktól a történtek alapos kivizsgálást és a tetteseket vigyék bíróságra !
 
Jól tudjuk, hogy ez a magyar-ellenes támadás nem volt előzmények
nélküli.  Azt is tudjuk, hogy Hargita és Kovászna megyékben abszolút többségben élnek magyarok.  Jégkorong csapataikat nem akarják indítani
a román bajnokságban, a magyar-ellenes kilengések és atrocitások miatt.
 
Elvárjuk a magyar kormánytól, hogy a legerősebb hangnemben követelje a
tettesek felelősségrevonását  a bukaresti kormánytól  !
 
 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy mi  56-os Szabadságharcos Veteránok mélyen elitéljük az előző kormányok ’tétovázását’  s mondjuk csak ki nyugodtan : GYÁVASÁGÁT, amikor véreink, honfitársaink védelmében kellett volna fellépni az utódállamokban.
 
KEMÉNY SZAVAK DE IGAZAK MERT ÍGY VOLT MOSTANÁIG.
Most az új kormány, az Ön vezetése alatt, sok minden jóvátehet, ha
bátran kiáll a Csikszeredai  csapatot ért  sérelem orvoslása érdekében.
S ezentúl, minden olyan esetben----ha az utódállamok bármelyikében----
ahol üldözik a magyart. 
 
MERT MINDEN MAGYAR FELELŐS MINDEN MAGYARÉRT !
 
Szövetségünk ezt az incidenst fel fogja terjeszteni orvoslásért az Európai Tanácshoz is.
 
Tisztelettel kérem, hogy álláspontját ebben az ügyben, valamint határozatát, velünk közölni szívekedjék.
 
Annak ellenére, hogy mi,  56-osok,  nem értünk egyet kormányának politikájával----sem a belpolitikában----sem a külügyekben---
Úgy gondoljuk, úgy érezzük, hogy magyarságunkat, honfitársainkat
megvédeni, MINDANNYIÓNK  KÖTELESSÉGE.
 
A JÓSZOMSZÉDI VISZONY LÉTREHOZÁSA  AZ UTÓDÁLLAMOKKAL CSAK
A KÖLCSÖNÖSSÉG  ALAPJÁN  ELKÉPZELHETŐ !  MINDEDDIG, CSAK MI MAGYAROK
VETTÜK KOMOLYAN  ÉS DOLGOZTUNK E JÓSZOMSZÉDI VISZONY MEGTEREMTÉSÉN, DE EREDMÉNYTELENÜL !
 
Tisztelettel,
 
Szarvas József.
Bondár Ferenc.
Ellenbacher Károly.
Révffy László.