HUNGÁRIA SZABADSÁGHARCOS MOZGALOM
-HUNGÁRIA FREEDOM FIGHTERS MOVEMENT-
P.O. BOX 35245 PURITAS STATION, CLEVELAND, OHIO 44135, U.S.A
 
 
Dr.Orbán Viktor Miniszterelnök Úr
Miniszterelnöki Hivatal, 1055 Budapest, Kossuth Lajos Tér 1-3
 
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
 
Köszönettel és elismeréssel vettük a kormány azon bátor határozatát, hogy az 56-os Intézet néven működő reformkommunista szervezet állami támogatását évi 6 millió forintra csökkentette. Véle-
ményünk szerint még ez is túl sok egy olyan szervezet számára, amely az 56-os Magyar Szabadság-
harc vívmányait a reformkommunisták javára akarja kisajátitani és az eseményeket hamis beálli-
tásban rögziteni a világtörténelemben.
 
Elesett bajtársaink vére kötelez minden számüzetésbe került 56-os szabadságharcost, hogy az 56-os
Intézet ellen éppen olyan erővel küzdjünk, mint minden kommunista elődjük ellen. Sajnos a mai napig nem történt számonkérés és felelősségre vonás a kommunista tömeggyilkosok ellen és nem
kaptak jóvátételt a Kádár rendszer börtöneiben sinylődök sem.
 
Az 56-os Magyarok Világszövetsége az egyedülálló hazai szervezet amely joggal képviseli a külföl-
dön élő szabadságharcosokat.
 
1956-ban radikális megoldáshoz folyamodott a Nemzet, nem reformokhoz!
 
Miniszterelnök Úr! Kérjük az Ön kormányát, hogy az 56-os Magyarok Világszövetségét előnybe
részesitse a reformkommunista törekvésekkel szemben és a Corvin Közt a Szabadságharc meg
nem alkuvó fellegvárát egy államilag védett nemzeti Panteonná avassa.
 
Szervezetünk minden tagja nevében sikeres munkát kivánunk Önnek és kormányának.
 
Őszinte Tisztelettel
 
A Hungária Szabadságharcos Mozgalom központi vezetősége nevében
 
Lovagi Tibor ,       Major Tibor,              Molnár Lajos,                              Szalay Róbert
Cleveland, Ohio    Cleveland, Ohio        Rock Hill, South Carolina         Budapest