A Rózsadombi Paktum

 

Magyarság, 1992. július 25.

 

Íme a "paktum", amelyről nem lehet beszélni. Ez volt írásom kiindulópontja. Most pedig közlöm a magyar népre erőszakolt gyalázatos szerződés szövegét. Egy otthoni publicista, mint Benedek István, nem teheti meg ezt jól felfogott érdekében, az Angliában élő Réffy László azonban a közelmúltban nyilvánosságra hozta ezt a megdöbbentő árulást.

Szövegét Németországban élő barátom küldte el, azzal a kéréssel, hogy terjesszük a magyarság minél szélesebb köreiben. Kívánságának eleget teszek, mert teljesen egyetértek vele, hogy ezt mindenkinek meg kell ismerni.

                Írását azzal kezdi, hogy 1989. Március 15-én, míg hazánk az első szabad emlékezést tartotta, egy budai villában titkos tárgyalás volt, amelyen a következők vettek részt:

                A távozó szovjet hadsereg tábornoka, a szovjet titkosrendőrség ezredese, az amerikai követség első titkára, a CIA egyik tisztje, az izraeli titkosszolgálat egyik képviselője, a magyar katolikus és az izraelita egyház egy-egy megbízottja, valamint öt magyar politikai vezető, akik ma is pozícióban vannak. Ők írták alá részünkről az ország szabad újjáépítésének a tervét korlátozó diktátumot, amelynek értelmében kimennek ugyan a szovjet megszállók, de ezért súlyos árat kell fizetnünk. Értesülésünk szerint Réffy László rövidesen nyilvánosságra hozza az aláírók neveit, hogy minden kételkedést eloszlasson e feltételek hitelességével kapcsolatban, amelyek a következők:

 

1.        A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországból.

2.        A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott értékekért, javakért.

3.        Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése a Szovjetunió és Magyarország között.

4.        Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása.

5.        A határok kölcsönös megnyitása a Szovjetunió és Magyarország között.

6.        A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése.

7.        A volt kommunista titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédése az esetleges megtorlásoktól.

8.        A megbízható volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon.

9.        Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe.

10.     Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében.

11.     Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása.

12.     A jobboldali, vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének a megakadályozása.

13.     Állandó hangoztatása annak, hogy a határok véglegesek, és azokon nem lehet változtatni.

14.     Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigráns személyekkel, szervezetekkel, csoportokkal.

15.     A románok, jugoszlávok és a szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot.

16.     Az 1956-os eseményeket, mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani, és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik.

17.     A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni.

18.     A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősíti gazdasági befolyását a magyar életben.

19.     Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására.

20.     Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért.

 

A fenti megalázó feltételek megfogalmazásakor még köthették az aláírókat, de ma (1992-ben) a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia összeomlása után semmi esetre sem. Akik 1989. március 15-én aláírták a fenti 20 pontot, még akkor sem mentesülhetnek a vádtól, ha kényszerhelyzetben tették ezt. Viszont, ha 1992-ben a Közép- és Kelet-európai események után is érvényesnek tartják, akkor ez a magatartás hazaárulásnak minősül, amiért a törvény előtt kell felelniük.

Íme a sokat emlegetett "paktum", amely mindeddig megakadályozta hazánk politikai átalakulását, és a magyar milliók emberi életnívójának megteremtését.

A találkozó résztvevői: Antall József, Boross Péter, Göncz Árpád, Horn Gyula, Paskai László, Pető Iván, Zoltai Gusztáv (MaSziHisz).