PALLAG LÁSZLÓ HARCA A BÜNSZÖVETKEZET ELLEN !

Az 1945 ? ös Szoviet megszállással és a kommunizmussal beindult szabadrablás a mai napig folytatodik Magyarországon. 1989-ben a nomenklatura apparátusa rendszerváltás néven átmentette hatalmát és demokratikus módszerek alkalmazásával kisajátitotta az államositással elkobzott Nemzeti vagyont. Tanubizonyság ma erre az Olajgate néven közismertté vált bünhalmaz és korrupció mely a politikai elit minden rétegét felöleli és veszélyezteti Magyarország stabilitását. Egy 18 ezer oldalas dokumentum összefoglalja, hogy ? az elmult tíz évben ki, mit lopott Magyarországon". 4331 ismert büncselekmény 90 milliárd Ft-al kárositotta meg az országot. Most már csak az a kérdés mennyiért adták el Kárpátalját és a többi országrészeket ?

A MAGYAR HIRLAP közel 150 oldalt felölelő cikksorozatában részletesen tárgyalja Pallag László kisgazdapárti képviselő a parlamenti olajbizottság elnőke által vezetett kivizsgálás történetét, melynek szörnyüségei felérnek egy jól kiagyalt ponyvaregénnyel. A korrupció és bűnözés egy világ jelenség, de most ebben is világcsucsot ért el Magyarország. Mivel az egy főre eső államadósságban is elsök vagyunk a világon, csoda, hogy még létezünk.

Az alábbi cikkeket átvettük a Magyar Hirlapból, hogy a Nemzeti Emigráció tiszta képet kapjon a mai hatalom igazi arcáról.


Nógrádi Zsolt súlyos vádjai
2000-08-02 (a nyomtatott MH cikke)

Az MDF, az SZDSZ és az MSZP szinte teljes apparátusa részt vett az olajsz?kítésb?l
származó pénzek felhasználásában - mondta el az olajtanúként ismertté vált Nógrádi Zsolt
tegnap az RTL Klub Akták cím? m?sorában. A olajbizottság tanúja azt állította: a
titkosszolgálattól a birtokába került egy 18 ezer oldalas dokumentum, amely összefoglalja,
hogy "az elmúlt tíz évben ki, mit lopott Magyarországon".

A privatizáció során megszerzett vagyont t?kével kellett feltölteni, s ezt a pénz nem az
államkasszából, hanem az olajüzletekb?l szerezték meg a politikai pártok - állította a
televíziós m?sorban a korábban olajsz?kítéssel foglalkozó fiatalember. Nógrádi Zsolt
szerint ugyanakkor fideszes, kisgazda és MIÉP-es politikusok csak elvétve keveredhettek
ezekbe a kétes ügyletekbe. A tanú az olajügyek kapcsán konkrétan említette Boross Péter
egykori MDF-es belügyminisztert, exkormányf?t, Orbán Viktor jelenlegi tanácsadóját, aki
állítólag korábban olajvásárlással foglalkozó fia számára biztosított piacot az állami
cégeknél. Így - a tanú szerint - a sz?kített olajból vásárolt a Malév, a Mahart és a BKV is.
Nógrádi Zsolt tegnap az RTL Klub Akták cím? m?sorában idézte meggyilkolt édesapját,
aki szerint az SZDSZ-es Pet? Iván korábban olyan törvényeket "járt ki", amelyek lehet?vé
tették az olajüzletek folytatását. Említette Csintalan Sándor szocialista képvisel?t is, aki a
kordaxos K. I.-vel való kapcsolata révén intézte a pénzátutalásokat.
A tanú meger?sítette korábbi állítását: eszerint saját szemével látta, amikor az általa "f?
keresztapaként" aposztrofált Pintér Sándor, korábbi országos rend?rf?kapitány, jelenlegi
belügyminiszter megjelent F. F. olajvállalkozó kastélyában és "védelmi pénzt" vett át. A
m?sorvezet? kérdésére Nógrádi Zsolt nem tartotta túlzásnak azt a feltételezést sem, hogy
édesapját Pintér Sándor és F. F. ölette meg.
Az olajgate tanújának elmondása szerint 1999 októberében a magyar titkosszolgálat
emberei keresték meg ?t, s azt ajánlották neki: ha tisztázni akarja magát, tárja a
nyilvánosság elé mindazt, amit tud az olajügyekr?l. Nógrádi hivatkozott egy a
titkosszolgálattól a birtokába került 18 ezer oldalas dokumentumra is.
Pet? Iván, az SZDSZ parlamenti képvisel?je nagy nyilvánosság el?tt tett rágalmazás vagy
hamis vád miatt helyezte kilátásba bírósági eljárás kezdeményezését a személyét érint?
kijelentések miatt - adta hírül a távirati iroda. A politikus el?ször felvételr?l megnézi az
interjút, majd ügyvédje véleményének ismeretében dönt az eljárások kezdeményezésér?l.
Nógrádi Zsolt láthatóan megkedvelte a szereplést, de a pártokra vonatkozó állításait hallva
azt gondolom, elmeorvoshoz kellene fordulnia - fogalmazott Juhász Ferenc (MSZP) a
parlamenti olajbizottság alelnöke.
Úgy t?nik, Nógrádi úr kevesli az ellene indított pereket. Ha nem lenne ilyen abszurd, amit
összehord, azt hihetnénk: a magyar közélet stabilitását akarja aláásni - közölte Csapody
Miklós, az MDF frakcióvezet?-helyettese.
Kuncze Gábor szabaddemokrata frakcióvezet? tömören hülyeségnek min?sítette Nógrádi
Zsolt SZDSZ-t illet? kijelentéseit.

MH-összeállítás


Négyezer-háromszáz olajb?nügy Györgyi Kálmán beszámolójában
2000-03-14 (a nyomtatott MH cikke)

A legf?bb ügyész két hét múlva adja át az olajügyekr?l készült jelentését a házelnöknek.
Ebben 4331 b?ncselekményr?l tesz említést. Nem voltunk felkészülve erre a b?nözési
hullámra - jelentette ki Pallag László kisgazdapárti honatya szerint tegnap az
olajbizottság el?tt Györgyi Kálmán legf?bb ügyész. Pallag szerint az alvilág 25 millió
forinttal támogatta a halasztott vámfizetést lehet?vé tev?, 1995-ben meghozott törvény
létrehozását. Györgyi Kálmán megtiszteltetésnek tartja Dávid Ibolya felkérését, hogy
miniszteri biztosként irányítsa a büntet?jog reformját, de csak kés?bb dönt, elfogadja-e.

Györgyi Kálmán lemondott legf?bb ügyész
meghallgatását tegnap felfüggesztette az
olajügyek és a szervezett b?nözés között az
egyes korrupciós ügyek feltárására létrehozott
parlamenti bizottság - közölte Juhász Ferenc
szocialista alelnök a zárt ülést követ?en. Az ad
hoc bizottság a legf?bb ügyész jelentésének
elkészülte, azaz március 27-e után szeretné a
büntet?ügyekben történt események
feldolgozását Györgyi Kálmánnal értékelni.
Györgyi technikai jelleg? beszámolójában a
bizottság elé tárta készül? jelentésük
munkamódszerét. Ebb?l kit?nt: a
Belügyminisztérium és a VPOP által korábban
összeállított, azóta a bizottság számára is
megküldött anyag a bizottsági alelnök szerint nem több, mint egy leltár, így az ügyészség
saját anyaggy?jtést is folytatott e tárgyban.
Összességében 4331 b?ncselekménnyel foglalkozik a jelentés - ebb?l 900 olajügy, 160
jövedéki ügy és 62 csempészet, illetve orgazdaság.
Pallag László, a bizottság elnöke úgy nyilatkozott: nem figyeltek kell?képpen az
olajügyekre, annak ellenére hogy Fábián János, a legf?bb ügyész helyettese e témában
már 1990. december 1-jén összehívta a vezet? megyei ügyészeket. Pallag elmondta: a
bizottság tájékozódni kíván arról is, hogy a parlamenti képvisel?knek milyen szerep jutott
az olajos-visszaéléseket lehet?vé tev? törvények meghozatalában. A kisgazda párti
honatya nem tartja kizártnak a politikusok közrem?ködését. A bizottság elnöke egy 25
millió forintos öszszegr?l beszélt, amelyet az alvilág állítólag az 1995-ben meghozott, a
halasztott vámfizetést lehet?vé tev? törvény parlamenti meghozatalára fordított.
Bizonyítékként Pallag egy tanút emlegetett.
A szocialista Tóth Károly korábbi javaslata volt a nagy felhasználók vizsgálata. Pallag a
honvédség esetleges olajsz?kítésér?l beszél, nem zárta ki, hogy ugyanez történt a
BKV-nál, egyes nagyvállalatoknál, téeszekben. Elfogadták azt a 9 szakért?t, akik a
továbbiakban segítik a munkát. Ha a C típusú átvilágításon eredményesen esnek át, akkor
Münich Iván és Finszter Géza kriminológus, Antal Györgyné könyvvizsgáló, Szikinger
István alkotmányjogász, Finta Zoltán jogász, Horváth Zsolt vámszakért?, Gyenes Károly
közgazdász, Pásztor Gedeon és Bólya Lajos segíti majd a bizottság munkáját.

Györgyi megtiszteltetésnek tartja a felkérést

Megtisztel?nek érzi Dávid Ibolya felkérését, de csak kés?bb válaszol rá Györgyi Kálmán, a
posztjáról leköszön? legf?bb ügyész. Mint arról a Népszabadság hírt adott, a miniszter a
büntet?jog reformjának levezénylésére kérte fel a távozó legf?bb ügyészt.
Györgyi Kálmán tegnap hivatalában lapunknak kifejtette: az új Büntet? törvénykönyv
kidolgozása fontos és komoly jogászi feladat, kell? mérlegelés után felel rá. Úgy véli, a
mostani parlamenti ciklus végéig csak a szabályozás alapelveinek kimunkálására lesz mód.
Arra a kérdésre, nem disszonáns-e, hogy az ügyészség kormány alá rendelését az utóbbi
id?ben nem helyeselte, s most esetleg mégis a miniszter beosztottja lesz, úgy reagált: a
tárca szervezeti felépítéséb?l következik, hogy munkatársait a miniszter irányítja. A
legf?bb ügyész lemondásával kapcsolatban lapunknak kijelentette: az elmúlt tíz év
legsikertelenebb megoldását választotta akkor, amikor úgy döntött, nem ad tájékoztatást
lemondásának okairól. Ha elfogadja a felkérést, Györgyi Kálmán visszatér 10 évvel ezel?tti
kiindulópontjához: a jogszabály-el?készítéshez. Mint Györgyi egy lapunknak adott
korábbi interjúban (MH, 1999. aug. 28.) kifejtette: 1990-ben nem kevés becsvággyal
ajánlotta fel szolgálatait Antall József miniszterelnöknek, aki ezt el is fogadta. Az akkor még
az ELTE büntet?jogi tanszékén dolgozó szakember részt vett annak a törvénycsomagnak a
kimunkálásában, amelynek egyik célja az ügyészség kormány alá rendelése volt. A
tervezetet azonban nem szavazták meg - egyik ellenz?je a Fidesz volt.


Keresik az olajügyek félszáz szerepl?jét
2000-06-28 (a nyomtatott MH cikke)

A vám- és pénzügy?rség az írott sajtó és az elektronikus média segítségét kéri
hamarosan 25, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó, az olajügyekben érintett személy
felkutatására - tudta meg lapunk Bencze József tábornoktól, a testület rendészeti
f?igazgatójától.

Az újságok és a televíziók hamarosan megkapják a gyanúsítottak fotóit és a hozzájuk
kapcsolódó személyleírást. A f?igazgató közölte, a vámhatóság újra vizsgálja az olajjal
kapcsolatos b?ncselekményeket.
A békési olajbotrány kapcsán tavaly ?sszel átfogó vizsgálatot rendeltek el a vám- és
pénzügy?rségnél, hogy kiderítsék történtek-e jogsértések a testület részér?l. A tényfeltáró
vizsgálat során 1992-ig visszamen?leg tekintették át az ügyeket, szám szerint 902 esetet.
Ezek során a gyanúsítottak több mint 90 milliárd forint érték? olajat és olajszármazékot
kíséreltek meg jogellenesen forgalomba hozni Magyarországon. A csempészet, adócsalás,
illetve jövedéki visszaélés miatt indított nyomozások többsége vádemeléssel végz?dött.

Kiderült, hogy a legtöbb, olajjal való visszaélés nem is Békésben, hanem
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt (171). A sorban a következ? Bács-Kiskun (138) és
Csongrád megye (84). Az ellen?rzések befejeztével Arnold Mihály, a Vám- és
Pénzügy?rség Országos Parancsnokságának vezet?je bejelentette: a pénzügy?rök minden,
az olajjal kapcsolatos b?ncselekményben törvényszer?en jártak el, egyetlen ügyet sem
tussoltak el. Ennek ellenére újra górcs? alá veszik az ügyeket - tudta meg lapunk.
A Magyar Hírlapnak nyilatkozó Bencze József ugyanakkor hangsúlyozta, nem arról van
szó, hogy újra átnyálazzák a 902 eset dokumentumait. Csupán azt a 84 ügyet veszik
kontroll alá, amelyeket a vizsgálat befejeztéig, azaz múlt év októberéig nem sikerült lezárni.
Mégpedig azért, mert elt?ntek a gyanúsítottak, vagy a nemzetközi b?nüldöz?
szervezetekt?l segítségét kellett kérni a különböz? b?ncselekmények felgöngyölítése
érdekében. Az elmúlt fél év során a meglév?khöz 23 újabb ügy kapcsolódott, ugyanakkor
15-öt sikerült vádemeléssel lezárni, 11-et pedig átadtak a társhatóságoknak. Vagyis marad
81 eset, amelyet megint áttekintenek. Ezek jó része a 90-es évek közepéig nyúlik vissza,
amelyek során zömében csempészetet, adócsalást valósítottak meg az elkövet?k, akik
közül 25-öt nem talál a hatóság. Felderítésükre a vám- és pénzügy?rség az írott sajtó és az
elektronikus média segítségét kéri. Bencze József közölte: a 81 ügy szerepl?i több milliárd
forinttal károsították meg a költségvetést, ami azt is jelenti, nem kisebb skandalumokról
van szó.
A rendészeti f?igazgató elmondta, a vizsgálatok során természetesen a vámosok munkáját
is górcs? alá veszik. Az eddig ismertté vált olajügyekben 31 fegyelmi vizsgálat indult a
pénzügy?rök ellen korrupció gyanúja és különböz?, a szolgálattal összefügg?
fegyelemsértések miatt. Ezekben 63 vámos volt érintve. Közülük 10-r?l id?közben kiderült,
hogy ártatlanok és ugyanennyi ügyét felfüggesztették bizonyítékok hiányában. Azokat a
pénzügy?röket, akikr?l kiderült, hogy vaj van a fülük mögött, azonnal elbocsátották a
testülett?l.
Bencze József szerint az id?közben megszületett jogszabályok, valamint az ellen?rzések
szigorítása következtében ma már nem kell arra számítani, hogy újabb fajsúlyosabb, több
milliárd forint kárt okozó olajügyek keletkeznek. Kisebb b?ncselekmények természetesen
mind a mai napig megtörténhetnek, illetve meg is történnek. Mostanság az dívik, hogy
kisebb lepárlókban állítanak el? bizonyos olajtermékekb?l motorikus üzemanyagot. A
közelmúltban 80 lepárlót fedezett fel a vámhatóság. A rendészeti f?igazgató megjegyezte:
Pallag László részér?l mostanság újra elhangzanak különböz?, a vám- és pénzügy?rséget
is érint? vádak, amelyek aláássák a testület tekintélyét. Jó lenne, ha a parlament
olajbizottságának elnöke bizonyítékokkal rukkolna el?, hogy minél hamarabb fel lehessen
deríteni az esetleges visszaéléseket - tette hozzá a tábornok.
 

Megfenyegeti a kormányt az MSZP
2000-08-02 16:46

Az MSZP szerint a kormánynak le kell mondania, ha kiderül a kabinet, vagy egyes
kormánytagok érintettsége az olajügyekben, vagy nyilvánvalóvá válik, hogy a politikai
célokat szolgáló botrányt a kormány tev?leges vagy hallgatólagos támogatásával szítják,
illetve ha fény derül a titkosszolgálatok politikai szándékokat szolgáló, törvényellenes
szerepvállalására - tudatták tegnap a szocialisták. Oszlassa fel magát a parlament, ha
esetleg kiderül, hogy az olajügyben érintett képvisel?k száma jelent?s.

Hetvenhat szocialista képvisel? csatlakozott eddig ahhoz a nyilatkozathoz, amelynek
aláírói közlik, hogy az úgynevezett olajügyekkel semmilyen kapcsolatban nem álltak, illetve
nem állnak, ugyanilyen nyilatkozatra szólítják fel az Országgyelés valamennyi tagját, és
rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeznek.
Ezt a szocialista frakcióvezetés szerdai közleményében tudatta az MTI-vel.
Az MSZP-sek felszólítják a kormányt, hogy tájékoztassa a parlamentet és az ország
közvéleményét a kialakult helyzettel kapcsolatos álláspontjáról.
Kezdeményezik továbbá, hogy.
Az olajügyekben való érintettségt?l magukat nyilatkozat aláírásával elhatároló szocialista
honatyák közlik: megütközéssel fogadják az olajbotránnyal és az olajbizottság
tevékenységével kapcsolatos újabb fejleményeket.
- Álláspontunk szerint az egyre terebélyesed? botrány a politikai élet szerepl?inek
lejáratásához vezet, veszélyezteti Magyarország stabilitását, árt az ország nemzetközi
megítélésének - áll a közleményben.
A szöveg aláírói szerint méltatlan a demokratikus Magyarországhoz az a körülmény, hogy
egy büntetett el?élete személy a magyar titkosszolgálatok adataira és közremeködésére
hivatkozva intéz támadást a közélet több száz szerepl?je ellen, és hogy a vizsgálóbizottság
vezet?je "a Fidesz-kisgazda paktum ellenfeleinek lejáratására igyekszik felhasználni ezt az
ügyet".
A szocialisták szükségesnek tartják az olajügyek jogállami szabályoknak és normáknak
megfelel? tisztázását, és elengedhetetlennek látják, hogy világossá váljon: milyen
szándékok és kik állnak ennek az ország hitelét romboló akciónak a hátterében.
A közlemény szerint, ha bebizonyosodik a vádak alaptalansága, az ügyet haladéktalanul le
kell zárni, és a rágalmazóknak bíróság el?tt kell felelniük.
Az MSZP szerint a kormánynak le kell mondania, ha kiderül a kabinet, vagy egyes
kormánytagok érintettsége az olajügyekben, vagy nyilvánvalóvá válik, hogy a politikai
célokat szolgáló botrányt a kormány tev?leges vagy hallgatólagos támogatásával szítják,
illetve ha fény derül a titkosszolgálatok politikai szándékokat szolgáló, törvényellenes
szerepvállalására.
A szocialisták szerint le kell mondaniuk képvisel?i mandátumukról azoknak, akik
érintettsége mégis beigazolódik, és a parlamentnek fel kell oszlatnia magát, ha esetleg
kiderül, hogy az olajügyben érintett képvisel?k száma jelent?s.
Lendvai Ildikó frakcióvezet?-helyettes az MTI-nek elmondta: az a szándékuk, hogy a
nyilatkozatot minden MSZP-s képvisel? aláírja, amint visszatérnek szabadságukról.
A rendkívüli parlamenti ülést augusztus 15-re kérik majd összehívni, és a jöv? hét elején
juttatják el a házelnökhöz a kezdeményezés érvényességéhez szükséges számú aláírást.

A nyilatkozat aláírói között van - írja az MTI - Kovács László frakcióvezet? és pártelnök,
Kiss Péter, Lendvai Ildikó, Juhász Ferenc, Burány Sándor, Vastagh Pál, Nikolits István és
Vancsik Zoltán frakcióvezet?-helyettes, Molnár Gyula, Lamperth Mónika alelnök, Gál
Zoltán, Keleti György elnökségi tag, továbbá Horn Gyula, Nagy Sándor, Suchman Tamás,
Puch Lázsló, Csiha Judit, Baja Ferenc és Szekeres Imre

Olajgate: tart a hírzárlat az ügyészségen
2000-08-04 (a nyomtatott MH cikke)

Továbbra sincs semmilyen hivatalos ügyészi közlés Nógrádi Zsolt vasárnap esti
tévényilatkozatának valóságtartalmával kapcsolatban. Pallag László, az olajbizottság
kisgazda elnöke információnk szerint nehezen talált közjegyz?t az olajbizottságnak
átadandó dokumentumairól készült másolatok hitelesítésére.

Különféle nyomozati cselekményekkel folytatja a múlt héten elrendelt nyomozást a
F?városi Ügyészségi Nyomozó Hivatal - értesült a Magyar Hírlap a csoportvezet? ügyész
megbízott helyettesét?l. Dabi Mária lapunkkal közölte: a legf?bb ügyész által
elmondottaknak megfelel?en az eljárással kapcsolatban annak jelenlegi szakaszában nem
adhatnak tájékoztatást. Azt a lapértesülést, miszerint Nógrádi Zsoltot vasárnap esti
tévényilatkozata után ismételten kihallgatták volna, éppen ezért sem meger?síteni, sem
cáfolni nem tudta az ügyész.
Pallag László, az olajbizottság kisgazda elnöke információnk szerint nehezen talált
közjegyz?t az olajbizottságnak átadandó dokumentumairól készült másolatok
hitelesítésére. Az üggyel kapcsolatban Pallag annyit közölt: amikor itt lesz az ideje, be
fogják jelenteni a dokumentumok átadását.
Közismert, hogy az olajbizottság hetekkel ezel?tt felszólította Pallag Lászlót, helyezze el a
parlamenti bizottság titkárságán bizonyítékait. Áder János házelnök még júniusban
többször felszólította a bizottság kisgazda elnökét, nevezze meg azokat a képvisel?ket,
akikre akkor gondolt, amikor olajügyekkel kapcsolatosan a parlament 10-20 százalékos
érintettségér?l beszélt
A Magyar Hírlap értesülése szerint a közjegyz?k azért zárkóztak el a feladattól, mert a
hitelesítés csak úgy végezhet? el, ha összevetik a másolatot az eredeti dokumentumokkal:
mindenben megegyeznek-e. Ehhez végig kell olvasniuk az eredeti anyagokat is, ezen felül
tarthatnak attól, hogy bármikor "tanúként" idézhet?k az elrendelt büntet?eljárásban.
Továbbra sem tisztázott, létezik-e s ha igen, a titkosszolgálatoktól származik-e az a tetemes
mennyiség? iratköteg, amelyr?l Nógrádi Zsolt, egykori olajb?nöz? vasárnap esti
tévényilatkozatában szólt. A 18 ezer oldalas, a közélet szerepl?ire dehonesztáló adatokat
tartalmazó irat létér?l egyetlen állami szerv sem jelezte négy nappal a történések után:
létezik-e valójában.
Egy titkosszolgálati szakember lapunk figyelmét arra is felhívta, hogy érdemes fontolóra
venni Nógrádi nyilatkozata kapcsán: nem csak a magyar, hanem létez? és egykor létezett
államok titkosszolgálatok munkatársai is megfordultak Magyarországon.

Nógrádit mégis körözték a rend?rök

Az ORFK korábbi állításával ellentétben néhány éve mégis körözték a rend?rök Nógrádi
Zsoltot. Az egyik internetes újság az általuk megkérdezett hatóságoktól kapott
információkra hivatkozva két napja adta hírül, hogy nem körözték Nógrádit, jóllehet ? ezt
az olajbizottság el?tti meghallgatásán határozottan állította. A hírügynökség viszont
megtudta, hogy az olajos ügyek jelenlegi koronatanúját rossz min?ség? termék forgalomba
hozatala miatt 1993. december 20-ától 1997. május 8-áig a Kiskunhalasi Rend?rkapitányság,
1996. március 25-ét?l 1998. július 22-éig adócsalás és olajsz?kítés miatt a Kisk?rösi
Rend?rkapitányság körözte. A kiskunhalasi ügyben 1993. december 13-án indult
nyomozás, amelynek további gyanúsítottja volt Nógrádi édesapja is, akit a rend?rök
elt?nés miatt a mai napig keresnek.
Ferenczi Krisztina


Nógrádi Zsolt "vallomása" az olajbizottság el?tt
2000-07-18 11:08

Hosszas huzavona után közzétették az olajbizottság jegyz?könyvének egy részletét.
Ebben Nógrádi Zsolt arról beszél, milyen módszerekkel, kik vettek részt az ún.
olajsz?kít? bizniszben, a borhamisításban. Június 8-án hangzott el zárt ülésen a
"vallomás", másnap a bizottság elnöke, Pallag László sajtótájékoztatón ismertette az
általa fontosnak tartott részleteket. Ennek nyomán az érintettek sorra tettek
feljelentést. Július 17-én úgy döntött a bizottság, hogy közzéteszi a jegyz?könyv
kivonatát . Ebben csak a Nógrádi-féle beszámoló és a kapcsolódi bizottsági kérdések
szerepelnek.

O VB/4-10/2000. O VB/4-10/ 1998-2000.
KIVONATJegyz?könyv az Országgyelés az olajügyek és a szervezett benözés között az esetleges
korrupciós ügyek feltárására létrehozott vizsgálóbizottságának 2000. június 8-án
(csütörtökön) 14 órakor az Országház f?emelet 11. számú üléstermében megtartott zárt
ülésérol.

ELNÖK: Jó napot kívánok! Üdvözlöm Nógrádi Zsoltot, aki vállalta, hogy a bizottság el?tt
tájékoztatást ad a Bács megyei és a Bács megyéhez kapcsolódó olajügyek történéseirol.
Felkérem Nógrádi Zsoltot, hogy mondja el mondandóját.
NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Jó napot kívánok! Nógrádi Zsolt vagyok. Soltvadkerti
lakos vagyok, ott éltem a szüleimmel együtt.
ELNÖK: Elnézést kérek! Kérjük egy kicsit közelebb húzni a készüléket, hogy hallható
legyen.
NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: A Bács megyei olajmaffiának voltam a tagja. 1991-tol
vagyunk érintettek olajügyekben. El?ször édesapám révén kerültem kapcsolatba vele,
utána önállóan intéztem az egyik olajbáró pénzügyeit. Flaisz Ferenc nevezet? keceli
illet?nek hordtam a pénzeket, az adás-vételt, az olajügyeket intéztem neki. Ot édesapám
mutatta be nekem 1993-ban. Ok 1991-tol voltak kapcsolatban Flaisz úrral. Flaisz úr 1991-t?l
a jogszabályok adta lehetoségek miatt Romániából irányvonatokat hozott Kecelre és
Kisk?rösre, és ott végezték a HTO vámolását. Ezekben én csak úgy vettem részt, hogy
apuék elvittek engem a telepre, ahol folytatódtak ezek. Az elso olajos korszak 1993
májusáig tartott. Kiskorösön, Kecelen Harkakötönyben, Kiskunhalason, Solton körülbelül
olyan 50 és 100 millió liter közötti gázolaj érkezett be, amit a Flaisz úr intézett. Ezek a
gázolajak HTO-ként lettek vámolva. Mindig Kisk?rös és körzetének vámhivatala vámolta e
szerelvényeket, mivel ott Narancsik István volt a vámparancsnok. Nem festették be a
szerelvényeket. Ezek a festések úgy mentek, hogy Narancsik kiküldte az emberét, akit
Csapó Bélának hívtak, vagy ? saját maga is kint volt, és a Csapó lent állt a tartálynál,
odaálltak a tartálykocsik, és akkor írták be, hogy be van festve a szerelvény, amikor mind ki
lett fejtve. Ha véletlenül ellen?rzést kaptunk - volt, amikor Pestr?l is lejöttek -, akkor úgy
oldották meg, hogy ne legyen probléma, hogy volt ez az olajos keszty?, mert bele kellett
meríteni az üveget, volt benne egy injekciós t?, és ez a te fel volt töltve piros
HTO-színezékkel, és ahogy belemerítettük a tartályba, kicsit megmerítettük, és a gázolajba
nyomtunk egy kicsit, mert benne volt az egyik ujjunk. Ha Pestr?l vagy Kecskemétrol
ellen?rzést kaptunk, nem másztak fel a vámosok a tartályok tetejére, hanem megengedték,
hogy mi vegyük le a mintát. A vámolási ügyeket a Narancsik és a Csapó Béla intézte.
Szinte 5O és 100 millió liter körüli tétel érkezett be 1993 május 15-ig, amikor a jövedéki
törvény valamit változott. Addig hordták be, mert utána már nem lehetett megoldani a
vámolási procedúrát. A vámolásokban... Soroljam, hogy kik voltak benne? (Az elnök
bólint.) Gy?ri Zoltán volt benne, Soltvadkertrol, ? 4-5 benzinkúttal rendelkezett már abban
az id?ben. Pál Sándor, Sárffy Jeno; Solton a benzinkutas Fáy János vagy valahogy így
hívják. A Murányiék vámoltak, de ?k nem nálunk, Soltvadkerten, hanem a helvéciai
telephelyen. Mindenki 1993 májusáig folytatta ezt a mahinációt, hogy nem festettük be az
olajat. Az volt az egész lényege, hogy gázolaj érkezett be, és megkeresték azokat az
embereket, akik nem... Bács megye alkalmas volt, iparvágányokkal, ipartelepekkel
rendelkezett, és az Energol Rt.-tol a Hungitaliáig mindenki hordta oda a szerelvényeket,
mert ott volt korrupt vámos, aki 5-10 forintos ken?pénzért megcsinálta ezt a vámolást.
Ahogy 1993 májusában vége lett az importor korszaknak, utána kerültem én kapcsolatba
vagy már el?tte is, mivel a megszerzett piacokat a tsz-eknek hordtuk. Békés megye - a
buszvállalatoknak, a Magyar Államvasutaknak, a Bábolnának, vagyis a nagyobb állami
cégeknek a Hungarocamiontól kezdve mindenhova. Amikor láttuk, hogy változás lesz, nem
volt más megoldás, a HTO-t le kellett szokíteni, és én ebben kaptam utána szerepet, mert
én intéztem a HTO elosztását, a beszerzést, az eladást. Apu nem nagyon akarta, de Flaisz
nyomására rámbízták ezt az egész HTO-t. Több 10 telepen dolgoztunk, sz?kítettünk, és én
bonyolítottam neki a beszerzéseket, a lesz?kítéseket és az eladások nagy részét is.
Mondjam, hogy melyik telepeken?

ELNÖK: Kérjük részletesen felsorolni a telepeket, a neveket

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Maradt valamennyi HTO a Flaisz
importortevékenységéb?l, amit a végén már nem sikerült úgy levámolni, ahogy ok
szerették volna, és kénytelenek voltak beszínezni. Én 1993 májusának elején a Flaisz Ferenc
tüzéptelepén, Kecelen kapcsolódtam bele a sz?kítésbe. Oda elvittek, hogy tanuljam meg.
Ezt a sz?kítési manovert nem volt nehéz elsajátítanom. Mivel ugyanúgy kellett csinálni az
olajsz?kítést is, mint a borcsinálást. Én gyerekkorom óta ismertem ennek az ülepedési
dolgait. Teljesen ugyanaz a két eljárás. Gyorsan beletanultam. Ezt a tevékenységet én
Kecelen Lajkó Károllyal - ? szintén egy keceli olajsz?kít? -, Vajda Ferenccel és Dudás
Jánossal végeztem, ezt csinálgattuk a Flaisznál. Ott kisz?kítettünk körülbelül 1-2 millió
litert, és amikor látták, hogy már önállóan tudom csinálni, akkor megbíztak, és
Soltvadkerten Nyúl József udvarára beraktak nekünk I1 darab alumíniumtartályt. Ezek 30
ezer literesek voltak. Pál Sándor nevezete soltvadkerti benzinkutas és Kismók András
szintén vagonoztak, és nekik is volt valahonnan tudtak szerezni, vagy nem tudom, hogyan
intézték. A lényeg az, hogy 330 ezer liter volt egy feltöltés, és ezt nekünk 6 óra alatt
feltöltötték. Ezt kezdtük mi csinálni Nyúl Józsival. Ezt a kanyart kétszer megcsináltuk, 720
ezer liter olajat sz?kítettünk. Ez az olajsz?kítés tulajdonképpen olyan jól sikerült nekünk,
hogy elvittük Kecskemétre a MOL-laborba bevizsgáltatni az olajat. Ez a kénsavas eljárás.
Mesélhetek róla? (Balogh László: Hogyne!) Ez a kénsavas eljárás olyan, hogy beleöntjük -
nekünk volt egy speciális eljárásunk - a savat a tartályba, és búvárszivattyúkkal
keringettetjük. Azért kell búvárszivattyúkkal, mert a kénsav fajsúlya duplája, mint az olajé
vagy a vízé. Ezért ha beleöntöm az olajba a kénsavat, rögtön leülepedik az aljára. Ez 98
százalékos kénsav, és ha kevertetem, akkor folyamatosan kimarja a festékanyagot. A
kevertetés körülbelül fél órát vesz igénybe. Nyáron 20 perc is elég. Nem tudom a kémiai
folyamatokat, hogy miért. Ha meleg volt az olaj, gyorsabban marta ki bel?le a kénsavat.
Utána kellett belerakni a mészhidrátot. Ez egy tüzép-telepeken vehet? filléres anyag, amit
építkezésekhez használnak. Világoszöldnek kellett lennie, és ha beleöntöttük a
mészhidrátot, akkor aranysárga lett az olaj. Nem tudtuk, hogy miért, de azonnal
aranysárgává vált. Hat-tizenkét óra kellett, mert ez a kénsav és a kimart anyag az olajban
mozgott. Ugyanaz volt, mint a bor esetében. Ha a bor esetében préselünk, abban is mozog,
ezért várni kell egy-két napot, vagy ahogy ülepszik. Itt elég volt 6-8 óra, fél nap - akkor már
nagyon jó volt. A tv-ben az szerepelt, hogy megakadtak a tagolók. Ezek azért akadtak mert,
mert volt, aki türelmetlen volt, és ami benne mozgott - a maró molekulák -, bementek az
adagolóhoz, nem voltak leülepedve, bement az adagolóhoz, és rögtön megszorult. De ha
valaki kivárt egy fél napot - mi vittünk mintát a MOL-telepre Kecskemétre, ?k bevizsgálták
a mintánkat, és azt mondták, hogy ilyen anyag nincs az országban, mivel a kénsav minden
szennyez?anyagot kimar, a ként is. A gázolaj kéntartalma 0,2, ennyiben van behatárolva.
Még ilyenkor lehet elfogadni, min?síteni gázolajként. Nekünk 0 volt, mivel a kénsav
teljesen ki lett maratva bel?le. Ilyen min?sége anyagot állítottunk el?. Ennél az illet?nél 720
ezer liter olajat sz?kítettünk ki. Utána kiköltöztünk Soltvadkerttol nem messze egy
telephelyre, szintén ezzel a 11 darab alumíniumtartállyal. Ott egy ipartelepen voltunk, ahol
jó hírünk lett, és olyan kapacitással tudtunk dolgozni. A vámosok szóltak Flaisz úrnak,
akinek dolgoztunk, hogy feljelentés érkezett, hogy mi a falu kell?s közepén szokítünk, és
valahova vigyük el a tartályokat. Ezután kiköltöztünk Bócsára, amely Soltvadkert és Kecel
között van - a bal oldalon kell bemenni. Ez régen busztelep volt. Itt kezdtünk el dolgozni.
Valahogy megoldották, hogy a MOL-telepekr?l a szigorítás után is ki lehetett hozni a
HTO-t. Nem tudom, hogy ezt hogyan tudták megoldani. Stadler Józsinak Akasztón a
fuvaros társasága oldotta meg valahogy, hogy mivel elfogyott a Flaiszéknak az olaj, nem
volt utánpótlás, és a piacokra nagyon kellett ez a jó minosége gázolaj. Tulajdonképpen a
HTO is gázolaj, csak benne volt a festékanyag. De mivel ilyen tiszta és bevizsgálható volt,
vitték a benzinkutakra, a Shell-kutakra, a MOL-kutakra, mindenhova el lehetett adni,
annyira tiszta volt. Valahogy megoldotta a Stadlerék akasztói csapata, hogy kapjunk
gázolajat a MOL-tól - nem tudom, hogyan tudták megoldani -, és folyamatosan
szállítottunk ide. De itt sem tudtunk sokáig ügyködni, csak két hetet, mert valaki
feljelentett. Utána költöztünk Imrehegyre. Ez a telephely egy hút?ház mögött van. Szintén
oda hurcibáltuk. Ezek ezt a 11 darabot Nyúl Józsival elvittük Imrehegyre. Ott is két hetet
voltunk. De úgy beindult a sz?kítés - nem tudom, hírünk lett, vagy mi történt -, hogy az
összes benzinkutasnak kellett. Hívtak minket Debrecenbe, nem tudom, ki - a vasút mellett
sz?kítettünk. Abádszalókon van egy nagy m?trágyatelep, és ott volt öt darab százezres
tartály. Akkor csináltunk ott eloször százezer literes edényekben sz?kítést. Az a telep a
kés?bbiekben megbukott, de ott napjában 500 ezer litert kellett kisz?kíteni egy-két héten
keresztül - de már nem tudom pontosan a napokat. Utána valaki más vette át t?lünk. Ezt mi
júniusban csináltuk, és egészen októberig azon a telepen folyamatosan ment a sz?kítés.
Lehet, hogy olcsóbban csinálták mások, de nem minket hívtak. Flaisz úr úgy egyezett meg,
hogy literenként 4 forintot fizet neki az, aki akarja, hogy sz?kítsünk neki. Lehet, hogy
találtak 2 forintért. Ezek a vegyszerek tulajdonképpen fillérekbe kerültek, nem kerültek sok
pénzbe. Egy tartály anyagköltsége körülbelül 10 ezer forint volt. Az 30 vagy 50 ezer liter
volt, és volt egy olyan man?ver, hogy Flaisz, aki intézte, 4 forintot kért, és az 120 ezer. Volt
olyan, aki azt mondta, hogy megcsinálja, mert utána az újságok, a tv és mindenki ezzel
foglalkozott. Hogy volt, aki megcsinálja, vagy kerestek mást, vagy nem tudom. Minket
utána elhelyeztek Orgoványra. Ez a telephely benne volt a kés?bbi újsághírekben is. Ott
volt el?ször rend?rségi ügyünk. A csapat - Nyúl Józsi, az édesapám, Flaisz, Litauszky
István - szintén ott telepített 6 darab 30 ezer literest. Nyúl Józsi lakására pedig, ahol
régebben dolgoztunk ezzel a 11 darab tartállyal, visszavittünk 4 darab tartályt. Ekkor
kerültem kapcsolatba Dékány Istvánnal - ?k most szabadultak -, és a kés?bbiekben ?k
alapították ezekb?l a pénzekb?l az Energol Rt.-t. Ez a telephely úgy helyezkedik el, hogy
ahogy megyünk Jakabszállásról Soltvadkert felé, jobb oldalon van Orgovány, és a bal
oldalon egy kertészetbe beraktunk még 6 darab tartályt. Valahogy, nem tudom, hogy
történt, mind a két telepünk megbukott, kivonultak a rendorök, és mindent lefoglaltak.
Soltvadkerten kimentek a Nyúl Józsihoz a vámosok. Ott nem lett különösebb probléma,
annyit mondtak a vámosoknak - fel volt töltve a tartály, fenn álltunk a tartályokon, kinn a
vámosok, és annyit mondott a Nyúl, hogy a Flaisznak az olaja. Mondták a Nyúlnak a
vámosok, hogy készüljön, pakoljon, viszik be letartóztatni. A Flaisz felhívta a vámosokat,
és akkor mindenki elhúzott, és adtak 24 órát, hogy elvigyük a tartályokat. Ezeket a
tartályokat mi kivittük. Ami Orgoványon maradt, az benne maradt az újságban, ott 140 ezer
liter kisz?kített kész gázolaj maradt. Utána én nem foglalkoztam vele, a lényeg az, hogy a
tsz-elnökkel beszéltem, valamilyen úton-módon elvitték a tartályokkal együtt. Gondolom,
nem a rend?rségnek vagy a vám?rségnek volt szüksége 6 darab vastartályra, amikor a
súlyuk 50-60 mázsa. Valami stikli úton, de nem tudom, a lényeg az, hogy elt?nt, mert azért
visszamentem megnézni, érdekelt a dolog, de egy fél év múlva nem voltak ott a tartályok.
Akkor volt az a nagy t?z a környéken, amikor égett az egész nemzeti park. Pont e tartályok
körül volt. Ki akarták telepíteni, de nem volt már idejük, pont körbeégte ?ket, és bent volt a
140 ezer liter gázolaj. Itt kerültem kapcsolatba Dékány Istvánnal és a Pócsa Lászlóval,
akiknek kés?bb szerepük lesz. ?k mindketten az Energol f?szerepl?i lesznek majd a
mondandómban. Utána visszakeveredtünk szintén a Flaisz tüzéptelepére, Kecelre, és ott
sz?kítgettünk, körülbelül 1993 novemberéig. Addig tudtuk csinálni, mert a Flaisz fia egy
balesetben a Pintér Józsi fiával együtt meghalt, és akkor még csinálgattuk, de utána
abbahagytuk a Flaisznál az olajsz?kítést, és inkább más telephelyekre tettük át a
székhelyünket. A telepekre általában 98 százalékos kénsavat és ólmot hoztunk. Ezt a Tiszai
Vegyi Kombinátból hozták el apuék. Nagyon egyszere volt, hamis rendszámmal mentünk
be, és feltöltötték az edényeket, mert a 98 százalékos kénsavból, ha háromszoros hígítás
van, akkor lesz az akkumulátorokban használatos akkusav. Így hamis papírokkal elintézték,
hogy megkapjuk azt a mennyiséget. Tulajdonképpen hetente jártunk vagy még s?r?bben,
ezt Litauszky István intézte, a Flaisz úr szomszédja, és Pócsik Lacika, ?k hordták apuval.
Néha elmentem velük, de nem volt jelentosége az ügynek. 1993 novemberében a Flaisz
csinált 4 telepet Kiskunhalason, mind a 4-et én igazgattam. Volt egy másik telephely, amely
a Flaisznak szúrta a szemét, és megegyezett a rend?rökkel, hogy azt a telephelyet
lebuktatják. Mit tudom én, ismer?se volt, vagy valamiért haragudott rá. A rend?rök
tévedésbol a mi telephelyünkre jöttek ki. Az egész társaságot ott fogták, csak engem nem.
Teljesen váratlanul ért mindenkit, mert eltévesztették a telephelyet. Mindenkit
letartóztattak. Pont akkor volt ez az ügy, amikor az Antall József, az el?z? miniszterelnök
meghalt. Pont azokban a napokban. Egyedül engem nem tudtak letartóztatni, de abban
maradtak a Flaiszék, hogy mivel én fiatal vagyok, ezért azt mondják, hogy én voltam a
f?nök. A lényeg az, hogy ne menjek haza, és nem lesz semmi probléma, a rend?rök nem
fognak velem foglalkozni. Három évig kell bujkálnom, és vége lesz az ügynek. Én
természetesen fel is vállaltam, de nem 3 év lett, hanem 1998 decemberéig kellett bujkálnom;
S évet. Végül is nem volt nagy jelent?sége, mert elláttak iratokkal, mindennel a
rend?rségt?l - mit tudom én, hogy oldották meg, szóval teljesen azonosíthatatlanná tettek.
Csak nem volt szabad haza mennem, nehogy rám mondják, akik ismernek engem, hogy ez
az az illet?, akit körözünk. Különben senki nem tudott azonosítani. Elköltöztettek arról a
környékrol, nem messzire, Pest környékére. Ekkor indult be valahogy 1994 elején
országosan a sz?kítés, amit intéztünk Szentendrén, ahol van egy növényvéd?... Ilyen
üvegházas terület. Ott voltak bent tartályok, ezt a Szecs Attila intézte a Litauszkyval, a
Litauszky az a Kakas szomszédja, a Flaisz úré. A Szecs Attila az pedig a Flaisznak a nevelt
fia, gyerekkorától nevelte. Ok ügyködtek ott. Ezekben a napokban megismertettek engem a
szegedi olajos társaságokkal. Bánffy Tibor hódmezovásárhelyi, Kovács László
hódmezovásárhelyi, Nagy Mihály - ?k hordták a Bácsimpex vezetésével már Kiskunhalasra
is a HTO-t, és a Dékány István vezetésével Pócsa Lászlóék és a Kárász László vitték el. A
Dékány félegyházi lakos volt, Pócsa László Kecskemét mellett lakott, és a Kárász László
Fehérváron lakott. Utóbb kiderült, hogy én nem véletlenül jöttem össze velük, mivel a
legelején a vagonozások alatt ?k behoztak több szerelvényt, és innen volt a kapcsolat,
hogy ?k import?rködtek, és szintén benne voltak ebben a Flaiszékkal, csak ?k Solton
vámoltak. Ezekkel az illet?kkel megismerkedtem, és Békés megyében van egy Békés
nevezete falu, és a szegedi illet?kön keresztül jöttem össze a Molnár László nevezet?
illet?vel, aki késobb autóbalesetben meghalt. Ezt a telepet ? bérelte ki, és mi az apuval
lementünk oda, és a Nárai Lacival, a Pálffy Lászlóval, a Bánffy Tiborral és a Kovács
Józsival nekiálltunk sz?kítgetni. Ez 1993 decemberétol 1994 március közepéig tartott.
Nekünk december 10-én volt az ügyünk, amikor aput letartóztatták. Január 10-én, egy
hónap után kiengedték a letartóztatásból. Folyamatosan ? is rám vallott, mert abban
maradtak a Bálint Gyula doktorral, a szegedi ügyvédemmel, hogy mondják azt, hogy én
voltam a f?nök, mivel ez van kiadva utasításba, és akkor ellene elejtik a vádat, és engem
k?röznek; vagy megtalálnak, vagy nem. De tulajdonképpen sokban nem befolyásol. Mi ez
alatt az id? alatt is Békésben egy vasútállomáson... Úgy helyezkedik el a telep, hogy
vasútállomás van, és a vasútállomás és a telep közé beállhatnak hátul a tankerautók. Így a
falu népe nem láthatta, hogy mi folyik ott. Tulajdonképpen a lényeg az volt ezeknél a
telepeknél, hogy ne lássák a tankerautókat, mert mi nem olajtelepeken, honvédségi
telepeken dolgoztunk, ahol az olajezredesek voltak, hanem mi ilyen kisebb telepeken
dolgoztunk, és nem volt úgy kiépítve, nem voltak úgy elbarikádozva, mint egy honvédségi
terület, és akkor már szem el?tt voltunk. Egy id? után, ha bejött napjában 4-5 autó, a 15O
ezer liter is kiment, akkor az azért 40-50 tonnás szerelvényeknél ilyen kisebb helyeken
el?bb-utóbb feltenik. Ezért voltak a kalamajkáink. Ezen a telepen '94 március közepéig
sz?kítettünk. A mennyiséget nem tudom, hogy mennyit sz?kítettünk ki. Folyamatosan jött
a HTO. Ekkor már úgy oldották meg, hogy Nagy Mihály vezetésével, milyen jövedéki
engedélyekkel - a rend?rség az én ügyemben is vizsgálta, hogy hogyan tudták kihozni - a
MOL kiadta a HTO-t minden további nélkül. Mi a Bácsimpex kecskeméti céggel voltunk
kapcsolatban a legelején. Ezek körülbelül 20 tankerautóval rendelkeztek. Ott Kolláth István
és Kolláth Angéla volt a fonök. Kolláthék édesapja volt fenn, egy autót vezetett, aki
irányította az autókat a fuvarok közben. Mi '94 márciusáig voltunk itt. Akkor Flaiszék
összevesztek. Volt egy I millió 300 ezer forintos tartozás felénk. Ezek az illet?k nem akarták
kifizetni, és akkor Nyúl Józsival, akivel az elején olajat sz?kítettünk, vagyis folyamatosan
mellettünk volt, apuék lementek erre a békési telepre, és a Nyúl bement egy kibiztosított
kézigránáttal, és akkor a cigányok odaadták. Utána megsz?nt a kapcsolat velük úgy, hogy
a továbbiakban együtt sz?kítettünk volna. Üzleti kapcsolatban maradtunk velük, de közös
szo?kítésben nem vettünk részt. Ezen a telepen a Tisza József nevezet? csongrádi illet?
mint eladó lépett fel. ?k Békés megyét terítették Molnár Lacival, és Pécs környékén a
benzinkutakra vitték el az üzemanyagot. Ez a telep annyiból érdekes - bluesystem telepnek
hívták -, hogy '92 nyarán valamilyen úton-módon kihoztak a honvédségi tartalékból 800
ezer liter letárolt üzemanyagot. Amikor mi nekiálltunk; tiszta kék szín?ek voltak a tartályok.
Ezt Tisza Józsefék és Molnárék már '92 nyarán intézték el. Nem tudom, hogy volt ez, de azt
tudom, hogy biztosan valami kék szín? anyag volt benne. Utána bonyodalom is volt ebb?l
a honvédségben. A honvédségnek - utána elmagyarázták - van egy olyan vésztartaléka,
hogy akármi, és azt színezték abban az idoben kékre. Ebb?l az üzemanyagból keveredett
oda 800 ezer liter. Minden tartály csupa kék volt. Onnan tudom, hogy nem hazudtak. Apu
kiszabadulása után január 16-án elmentünk Kenderesre. Kenderesen a telep
Törökszentmiklóstól 20 kilométerre van. Ez szintén egy vasúti tározó. El?ttünk a Hungitalia
nevezet? szegedi cég bérelte. ?k importorködtek, és utána Leimetter Tiborék bérelték - azt
nem tudom, hogy megosztásban-e. Amikor szintén ment a HTO és gázolaj, ez a '92-es, a
Hungitaliának, a testvéreknek a MOL-nál volt - most le vannak tartóztatva ezen ügyek
végett, most szabadulnak valahogy - a f? tárolójuk, és itt nem vámolták le a beérkez?
gázolajat, vagyis levámolták HTO-nak. De nem voltak befestve, és innen lettek kifejtve. Mi
elmentünk oda, befejtettünk egy pesti céggel. Kiss Magdolnának hívják, Budafokon lakik,
aki gázolajat, vagyis HTO-t intézett Flaisznak. De nem voltunk hosszú élet?ek, mert ahogy
befejtettük a HTO-t, apu eljött oda, a Nyúl adott Mercedest - ez a soltvadkerti illet? -, a
rend?röknek pedig rögtön felt?nt. A rend?rök elkezdték üldözni, és beleborultunk az
árokba. Nézték az iratokat, mert benne volt a rendorségi számítógépben, hogy ? le volt
tartóztatva, és rögtön kijöttek a telepre, és ott hagytunk 60 ezer liter HTO-t, aminek nem
tudom, mi lett a sorsa. A '93-94-es idoszakban a Flaisz úrék körülbelül 5 milliárdos
vagyonra tettek szert. Ezt elkezdték szépen befektetni - én végig ott voltam a fia halála
után mellette, és amikor köröztek, akkor is nála laktam -, megvette Hosszúhegyen az állami
gazdaságot, ami a Hey-Ho üdítoknek, az egylitereseknek volt a beszállítója. Ez egy 205
hektáros almásterület. Ezt vette meg 31 millióért. A felszámoló ott lakott nála, 2 milliót kért a
felszámoló. Ezt a területet a magyar állam '80-ban félméteres csövekkel - egy hegyen
vezetik át a locsoláshoz használatos vizet "-500 millió forintért csinálta meg, és '93-ban
ugyanezt a területet friss almaültetéssel, kastéllyal, 31 millió forintért adták oda Flaisznak.
Ez az ügy úgy zajlódott, hogy el?tte egy hajósi személy, Faddi nevezet?, a Postabanktól
vagy valamelyik banktól felvett 140 millió hitelt, és az almás volt a fedezet. Le sem szedte
az almát, '93-ban ott maradtak a fák alatt, és Faddi megmondta Flaisznak, hogy melyik a
banki felszámoló, és úgy vette meg 31 millióért és a 2 millió ken?pénzért. Flaisz
befektetéseit Soltvadkerten a Martin nevezet? illet? intézte - régen ez az OTP-nek volt a
f?nöke, de belekeveredett egy borhamisítási ügybe -, mivel megvoltak a banki
összeköttetései, ? helyezte el Flaisz pénzeit a bankokba. Kecskeméten
ingatlanfelvásárlásba fogtak, családi házakat és üzletházakat vettek. Két repül?teret épített
Soltvadkert mellett. Nem olyan kiépített repül?tér volt, de 10 millióba került az engedélyek
és a gépek megvásárlása. Ebben az idoszakban két gépet vett. Vadonatúj gépek voltak:
MD-500-asok, amilyen a rend?rségnek van. Késobb a Híradóban benne volt, hogy ez a
gép esett le '94 oszén. Ezeket a gépeket ? 35 millió forintért leselejteztette darabonként.
Akkor ennek egymillió dollár volt az ára, körülbelül száz forint volt a dollár. Az a két gép
200 millió volt, és 70-ért kaptuk meg a gépeket. Kisk?rösön a Flaisz megbízta Frei Lászlót, ?
egy vállalkozó, akivel ? '92-ben és '93-ban együtt importorködött. Ezt a Frei László
nevezet? illet?t úgy vette be Flaisz az olajügyekbe, hogy odament hozzá, és azt mondta,
hogy Ferikém, van 10 millió forintom, meg tudnád-e forgatni. Akkor ? került bele, de nem
tartott, csak az import?rködésig a viszony, mert a Frei, amikor fizettek nekik a brókerek,
vagyis akik vitték el a gázolajat a vagonok mell?l, 90 darab - egy kötegben száz darab van
-, vagy 85 darab... De ez megsz?nt. Utána az olajból kihagyta, de megvetette vele a
kisk?rösi mosodát, Kisk?rösön megvetetett vele pincét a Petróczky nevezet? illet?nek a
vasút mellett, aminek még jelent?sége lesz. 1998-ban benne volt a híradásokban, hogy ott
találtak 600 ezer liter pancsolt bort. Ennek a kisk?rösi illet?nek adott 200 millió forintot, és
saválló tartályokkal újjáépíttetett egy bortelepet, ami a kisk?rösi vasútállomáson
helyezkedik el. Soltvadkerten az Agárdiné és Dobszai Zoltán nevezet? illet?k
alkatrész-kereskedelemmel foglalkoznak. Az NDK, vagyis az NSZK csatlakozása után
IFA-alkatrészeket lehetett olcsón beszerezni, és a Flaisz ?ket anyagilag támogatta, hogy be
tudják importálni kintr?l, mert a német leselejtezés végett olcsón meg lehetett venni.
Ezekhez az olajvámolásokhoz nagyon sok valutára volt szükség, meg ezt a nagy halom
pénzt mindenáron valutába akarták fektetni. Emellett a Flaisz és a Stadler még üzleti
kapcsolatban volt, mert egymás között folyatták, ott a stadion körüli építkezéseknél, mert
az 980 millió forintba került. ?k egymás között intézték a kisded játékaikat.
Valutavásárlással bízta meg... Kastély, vagy nem... Hogy is hívták? Egy pillanat,
megnézem. (Rövid szünet.) Cseszneki Lajost bízták meg valutaváltással. Tulajdonképpen
olyan 100 millió márkát hordtunk vele Kecelre - a márka akkor olyan 70 forint volt - olyan 7
milliárd forint értékben. ? intézte. Akasztón Kastély Attila intézte a Stadlernak az
átváltásokat. Ja, és a Szabó Ákos, ?k tudták felhajtani. Körülbelül 10 és 30 fillér haszonnal
váltották át nekünk ezt a nagy érték? pénzt. Be lehet szorozni, hogy mennyi pénzt
kerestek, akik leváltották nekünk. Utána az importorködés, mivel dollárban kellet fizetni, és
volt, amikor 200 vagon állt Kiskoröstol Kecelig, egészen Kiskunhalasig. Ezt a 200 vagont
meg kellett hitelezni az ukrán és a román beszállítóknak, és ezért kellett ezeket leváltani.
Plusz a Sz?cs Attila nevezete illet? külföldre hordta neki ki már akkor ezt a nagy
mennyiség? valutát, hogy ne legyen kéznél, ha valami probléma lesz. Ebben az id?ben
kezdett lejárni hozzá az akkori rend?rkapitány, Pintér Sándor. Amikor nem volt dolgunk,
orvvadászattal ütöttük el az id?t, és természetesen nem volt senkinek engedélye. Ezeken az
orvvadászatokon részt vett Bozóki László, Litauszky István, Nyúl József, Frei László,
Narancsik, a kiskorösi vámparancsnok. Akkor kezdett odajárni. Tudnak a Flaisz sumák
dolgairól. A Pintérék egy autóval jöttek másod- vagy harmadmagukkal. Ezeken a
turnusokon apuék diplomatatáskában 25 vagy 50 milliót adtak át nekik. (Dr. Kóródi Mária:
Kinek?!) Ennek a társaságnak. A Pintér rend?rkapitánynak. 1992-t?l volt 1996-ig. Ez a
kapcsolat a késobbiekben erosödött, és serebben járt le. A végén már úgy
összebarátkoztak, hogy szinte tegez? viszonyban lettek. A Flaisz, ha a Pintérr?l volt szó,
mindig csak annyit mondott, hogy a Sanyi bácsi. Ja, igen! A beruházások. Akasztó mellett
építettek még egy repül?teret, azt a Frei László üzemeltette, és Soltvadkerten Pál Sándor
üzemeltette a másik repül?teret. Hét borpincét vásároltatott fel a Frei Lászlóval a Flaisz úr.
Ezekben 1994-ben elindult a borcsinálás. Megvetette a soltvadkerti állami pincét,
Cseng?dön megvették a pincéket, Kisk?rösön megvették a vasút melletti pincét,
Imrehegyen meg a környékben felvásárolták a pincéket. Egy pince 20-25-30 millió, a
kapacitástól függ és attól, hogy mekkora volt. Tíz forint volt litere az edényeknek.
Természetesen az olajsz?kítés teljes g?zzel ment, csatlakozott hozzánk még Kisk?rösön a
Kakuszi András, aki a benzinkútja mögött épített hotelt ezekbol a pénzekbol, és mi hátul, a
vasúttól leselejtezett piros tartályokban sz?kítettünk. A Pál Sanyinál szintén 10 darab
tartály volt letéve. 1993-tól 1994. december 31-éig, amíg az új kormány beszüntette a
HTO-mahinálást, hogy egymáshoz emelte a gázolajnak és a gázolajnak az árát, körülbelül
mi havonta kisz?kítettünk olyan 15-20 millió litert. Mondjam, hogy merre? (Az elnök
bólint.) Ebben a másféléves idoszakban körülbelül 500 millió liter sz?kítést jelentett, amit
15-20 forintos árréssel adtunk el. Mondtam már Pál Sanyinak a telephelyét, hogy ott 10
darab tartályban folyamatosan ment. A Flaisz tüzéptelephelyén körülbelül 500 ezer liter
tartály volt. A hódmezovásárhelyi társaság, ami benne volt a pilisvörösvári fegyveres
rablásban itt az olaj ügyben, Debrecenben a szeméttelep mellett dolgoztak, ott 200 ezer liter
volt. Azt minden nap töltötték, és ürítették. Az ? f?nökük Nárai László volt, Bánffy Tibor
és Kovács József. Utána, amir?l a sajtó is értesült, Nagybajomba rakták át ezek az illet?k a
székhelyüket. Pont bent voltam a Bácsimpexnél, a fuvarozó cégnél, és akkor volt a cirkusz.
Nem lettek meg az elkövet?k, csak a bácsimpexes kocsikat... Nem lett meg, hogy kié az olaj,
kik voltak a f?nökök, mert úgy voltak beidomítva az emberek, hogy hamis
személyigazolványokkal lettek a telephelyek bérelve. Ha megkérdezték, hogy ki a f?nök,
mondták, hogy westernkalapos, kandúrcsizmás és nem tudják, valami külföldiül beszélt. A
rend?rségnek ez pont elég volt arra, hogy lezárja az ügyeket, így ismeretlen tettes ellen
meg tudták szüntetni az eljárásokat, mivel csak az elkövetés tárgya volt meg, vagyis az
olaj, de nem vállalta senki, hogy ki a f?nök. Úgy, ahogy az én esetemben, hogy nem tudták
rábizonyítani senkire, és így kénytelenek voltak el?bb-utóbb... Ezt az ügyet Balogh Sándor
kisk?rösi rend?rkapitány intézte. ? látott el bennünket fantomcégekkel. Ez úgy épült fel,
hogy a Kakasnak, vagyis ennek a Flaisz nevezet? illet?nek - Kakas a beceneve - Pálffy
László volt az egyik olajsz?kít?je, és annak volt a Mészáros László a rokona. Ez az illet? állt
kapcsolatban valamilyen úton-módon, hogy ne érintkezzen a Flaisz és a rend?rkapitány;
nem akartak találkozni. Ez a Mészáros nevezet? illet? intézte el a fantomcégeket, amelyek
1998-ig, a rend?rkapitány leváltásáig, nullás papírokkal, Tiszaugra nagy mennyisége -
Tiszaug az Kecskemét mellett van - tiszta szeszt hordtak ki. Ezt tudom, mert apu is benne
volt, és apu hordta a kisk?rösi rend?rkapitánynak a ráes? részeket, ? vitte át személyesen.
A tisztaszeszügyön kívül ment a borcsinálás. Ezt a Kudron Nándor nevezete illeto, aki
régen Zánkának volt a kormánybiztosa, és akkor váltották le, amikor el akarta adni 1 millió
márkáért... (Dr. Kóródi Mária: Még egyszer legyen kedves megismételni a nevet. Nem
értettük.) Kudron Nándor. ? Zánkának volt a kormánybiztosa '94-ben. Benne volt a tv-ben
is, amikor leváltották. El akarta adni egy olasz illet?nek 1 millió márkáért, de úgy, hogy
Kakasék akarták megfinanszírozni, és ráíratták volna egy olasz illet? nevére Zánkát, csak
nagyon olcsón adták az árat. Volt egy ilyen meghallgatási ügy a tv-ben. ?t el is
menesztették, és nem lett ebbol tranzakció. ? Tiszaugon borcsinálással foglalkozott.
Körülbelül havi 1 millió litert bort kevertek le apuékkal, plusz mellette ment a tisztaszesz,
amit a BUSZESZ vezérigazgatóján keresztül intéztek. Ez a tisztaszesz úgy ment, hogy 70
forintért lehet kihozni tisztaszeszt, aki tudja igazolni, hogy mire használja fel. A
rend?rkapitány segítségével úgy elintézték, lepapírozták, hogy 70 forintért ki lett hozva, és
250 forintért terítették ott a tisztaszeszt, ami kamiononként 4-5 millió tiszta hasznot jelentett
csak egy autónál. Ezt a tisztaszeszt a Nyitrai nevezete tiszakécskei illet?nek - ez egy
szeszes, neki volt a Zsurki Vodkagyárban az a machinációja, amit a tv is lehozott -
szállították a tiszaugi telephelyr?l, a Sallainak Kecskeméten, és Akasztóra szállítottunk
Stadlernak nagyon nagy mennyiséget. Folyamatosan hordták ki a BUSZESZ-hez, a
BUSZESZ-t?l. A rend?rkapitány literenként kért 20 és 30 forintot, és így állt meg nekünk,
vagyis Flaisznak 100 forintjában, plusz ha el tudtuk adni 400 forintért, akkor 400-ért, de
220-250 forintért folyamatosan el lehetett adni. Ez a tevékenység azon a telephelyen
egészen '97 végéig folyt. Kudron Nándort én '93-ban ismertem meg, aki ezt a
tevékenységet folytatta. Neki kellett odaadnom a sz?kítési pénzeket, nem Flaiszhoz vittem
el, hanem neki kellett leadnom. Hozzá hordtam át ezeket a pénzeket. 1994 ?szétol ez a
Nárai-féle csapat, akik Debrecenben dolgoztak, Pestre költöztek, és a Csepeli Vasmeben
dolgoztak. Lezsák Sándor, aki akkor képviselo volt - vagy még most is az -, biztosított
valami telephelyet. Apu be is vitt oda, és ott napjában 2 millió litert tudtak kisz?kíteni a
brókerjai, vagyis az elszállítói vitték el ezt a mennyiséget. Onnan tudom, hogy nagyon jól
kerestek, mert az Omnia Szállóban laktak. Kaszinózni jártak, és volt olyan este, hogy 16-17
millió forintot elkaszinóztak. A kisz?kített 2-3 forintokból napjában meg tudtak keresni 4-S
millió forintot, és szeptembert?l decemberig dolgoztak, ameddig az olaj nem lett
megszüntetve. Összeemelték a két árat. Mi folyamatosan a Flaisz tüzép-telepén
sz?kítettünk. A vev?k, a kisk?rösiek és a soltvadkerti vev?ink ingyen vitték el az olajat,
fizetés nélkül. Gerencsér Béla volt az egyik nagy eladó. ? '93-ban már egy
olajszerelvénnyel rend?rségi ügybe keveredett, de nem tudták rábizonyítani. Egy ilyen
vámolási man?ver volt. ?neki adtuk oda, és ? továbbította az orosz kapcsolatban állt
cégein keresztül nagyon sok brókernek, és plusz még a Náraiék csapatát Kárász Lászlónak
adtuk el, aki nagy vev? volt, Molnár Laci, a Békés megyei, Pálffy László, Pesten az a
hölgy, akit említettem, Kiss Magdolna, aki Budafokon lakik, akinek Boda Tamás volt a
férje. Ez a Boda Tamás 11 darab szerelvényt vett a Hungitaliától, a szegedi cégt?l,
amelynek Kenderesen volt a telepe. Mindig utólag fizetett az els? tíznél, le tudta
vámoltatni. A Hungitaliások nem foglalkoztak vele, ?k csak importálták Oroszországból a
gázolajat, és rögtön pár forint árréssel tovább adták. Ez a Boda Tamás levámolta. A tíz
szerelvényen körülbelül 300 millió forintot keresett. A tizenegyedik szerelvénnyel még a
Hungitalia - 55 millió forinttal - mindig adós. El?re fizette ki, és nem kapta meg a
szerelvényt, mert akkor tartóztatták le, a Hungitaliás csapatot akkor vitték be. 1994 végén,
mivel Flaisz gyorsan akart pénzt keresni, Dunaföldvárra behozott száz orosházi, vagy
hódmezovásárhelyi illetosége személlyel két szerelvény olajat. Az els? szerelvény átment a
vámosokon, gond nélkül levámolták, nem volt befestve. A második került a tv-adásokba,
amikor leszállt a helikopterével, és akkor kivonultak a rend?rök. Azon a telephelyen ott
volt az egész kompánia, akik sz?kítettek, akik vettek és eladtak. Mindenkit bevittek. Azon
az estén mindenkit kiengedtek. A Flaisznak van egy gömböly? táskája, amibe pont 50
millió forint fér bele. Apu gy?jtötte a pénzt, és bevitte a rend?rségre a pénzt, rádobta a
kabátját, a rend?rök nem foglalkoztak vele. A Litauszkynál akkor volt fegyver,
letartóztatták oket, ültek a folyosón. A fegyvert belerakta a szemeteskosárba, a l?szereket
a wc-be, ott lebegtek, és abból lett utána keveredés, de nem tudtak bizonyítani semmit.
Ahogy szabadlábra engedték oket, apu visszament Flaisszal befesteni a tartályokat, mert
apu kezelte a Hondát. Ez a Honda úgy m?ködik, hogy szívta a Honda, és volt egy ilyen kis
csap, és ott ment volna bele a festékanyag, de ha azt a csapot nem nyitották ki, akkor nem
ment bele a festékanyag. Az összes tartály mind sárga volt, amikor kimentek. Apu és Flaisz
visszament Frei Lászlóval befesteni, de akkor tartóztatták le - a tv-ben is benne volt -,
három napig bent fogták, mert valahogy felfigyeltek, hogy zseblámpával ügyködnek.
Két-három tartályt festettek be, de a többi vagont nem tudták befesteni. Akkor Flaiszot
letartóztatták, apunak sikerült elszaladnia, és így nem fogták meg. Az az ügy folyamatban
van - erre még visszatérek, mert perdönt? lesz az én ügyem szempontjából. Fontos lenne
elmondani, hogy Flaisz olyan embereket keresett - számítástechnikusokat -, akik a meglév?
rádiótelefonokat át tudták kódolni úgy, hogy sose tudják lehallgatni, és léptethettünk, és
sosem kellett fizetni érte. Én nem értek hozzá. Én is kaptam ilyet. Más számlájára tudtunk
beszélni. Nem tudom, hogy hogyan oldották meg. Így a rend?rség nem tudta lehallgatni.
Ezeket a telefonokat Török György csinálta Soltvadkerten, Veiszák Attila és Csilik Szilárd.
Nem tudom, hogy oldották meg, de évekig tudtuk használni, és minden nap eggyel el?rébb
ugrott a számsorban. Ezt nem tudtam követni. 1994 végén, amikor már nyilvánvaló volt,
hogy nincs tovább, befejez?dik az olajsz?kítés, a decemberi hónapban... Soroljam, hogy
hány telepen vettünk...? (Az elnök bólint.) Az utolsó hónapokban Nagykorösön vettünk
üzemanyagot, itt a Dékány István és a Bulcsú László, akit említettem, ?k import?rködtek.
Ez már akkor is Energol társaság volt. Ide hozott 1994-ben körülbelül olyan 200 millió litert.
Itt úgy ment a vámolás, hogy felsorakoztunk a kamionokkal a telep el?tt, szinte naponta
levámolták: Az els? 300 ezer liter nem volt befestve, azt el tudták intézni, és utána mi
kaptuk meg a többit. Három-négy forinttal a MOL-ár felett kaptuk meg. A gázolajat a Pócsa
László vitte el, hogy ne legyen nyoma. ? adta el. A kiskorösi rend?rkapitány azt javasolta,
hogy úgy számlázzanak körbe, hogy két cég után rakjanak be egy fantomcéget, utána egy
igazit, és utána nem tudják, hogy a sok HTO-eladás hogy változott gázolajjá. Így oldották
meg, hogy 3-4 cég közé betettek egyet. A rend?rség a mai napig ezen verg?dik, hogy
hogyan alakult át a HTO gázolajjá, és nem találja annak a fantomcégnek az embereit.
Nagyk?rösön az Energol Rt.-t?l hordtunk, Cegléden a MOFIT Kft.-tol. ?k is folyamatosan
import?rködtek. Az olajsz?kítok mindig csak úgy kaptak olajat, ha nem tudták levámolni az
importorök gázolaját. Vagyis levámolták HTO-nak, de be kellett festeni. Akkor az
olajszokít?k megkapták a HTO-t, mert az import?r nem tudott annyi mennyiséget
lesz?kíteni, mivel neki nap mint nap érkeztek be a szerelvényei. A MOL-tól kaptunk
nagyon sok gázolajat - a Pongrácz nevezet? illet?. Ide folyamatosan érkeztek be a
szerelvények, ezek közt sok volt a Flaiszéknak is a pénzük, mert már egymás között
keveredtek. De a vasút meg tudja mondani, hogy pontosan hány vasúti kocsi érkezett.
Kápolnásnyéken volt egy nagy elosztó. A legyártott gázolajat oda kellett behordani. Ott 2
millió liter gázolajat tudtak egyszerre betárolni. Tolna Károly volt, aki ezeket rendezte,
vagyis ? bevételezte és minket kifizetett. A lényeg az, hogy mindig készpénzzel lettünk
kifizetve azonnal, ha bárhova vittük az országban; az állami vállalatok, a Hungarocamion, a
tsz-ek, a Volán-vállalatok, a BKV, a benzinkutak, mindig azonnal, nem átutalással - nem
tudom, hogy intézték el a bankok, de mindig készpénzzel fizettek. Ha a honvédségnek
szállítottunk, akkor a kápolnásnyéki telephelyen összeszervezte egy valaki, és ? kifizette a
sz?kít?knek a beszállított olajmennyiséget, és utána intézte az állami cégekkel. Nagyon
sokat hordtunk Bajára, az ENSZ-hajókba is tankoltak. Végül is ezt az 500 millió litert nem
öntöttük a Dunába, és valahova fel kellett használni. Ez gázolaj volt, valakinek ezt el kellett
használni. A Zsíros Gézáé volt Békés megye, és ott ? 36 tsz-szel volt kapcsolatban a
Molnár Lacival. Ok elintézték, hogy oda lett adva a sz?kít?knek 60 százalékért. Az
olajkúton 70 forint volt, akkor 45 forintért odaadtuk a gázolajat. A továbbiakban ?k
intézték mit tudom én milyen kft.-ken és milyen banki ügyeken keresztül. Amennyi volt az
üzemanyag, mindig 60 százalékot kaptak az olajsz?kítok, és 30-ért lehetett megvenni.
Szóval annyi volt az árrés. 1994 végén az olajosok összeültek Soltvadkert mellett. A Seres
nevezet? illet?nek, akit agyonl?ttek, ott van nyaralója. Látták, hogy nincs tovább, nincs
HTO - vagyis van HTO, de nem tudnak vele mit csinálni, mert visszaemelték az árat. Ezért
olyan módot és lehetoséget kerestek, ami kiskaput jelent, hogy az olajtevékenységet
tovább folytassák. Ekkor a kisk?rösi rend?rkapitányság és Mészáros László, mit tudom én
milyen törvényalkotó talált olyan kiskaput, hogy ipari tüzel?olajat, petróleumot és
orsóolajat 1995 januárjában, és ennek az illet?nek 25 millió forintot fizettek. Mészáros
László konkrétan tudja, mert ?k hozták fel a pénzt. Azt még el kell mondanom, hogy 1994
elején a választások el?tt 750 milliót én számoltam le. Apuék hozták fel az MSZP
pénztárnokának, nem tudom ki volt az. A Mercedesszel hozták fel a Flaisz és az apuék, mit
tudom én milyen céllal. A Pintér Sanyi ez ügyben járkált le, hogy ezt az ügyet lefixálja. 1995
elején megkeresték ezt a kiskaput, de el?ször felvették az országos vámparancsnoksággal a
kapcsolatot, és halasztott vámfizetési ügyeket javasoltak, mivel sürg?sen nem volt HTO,
és a HTO jegy ment 1995 januárjától 1995. április 31-ig, de nem sikerült annyi üzemanyagot
szerezni már, hogy ellássák a megszerzett piacokat. A vám?rségen nem tudom kik el?ször
felajánlották a halasztott vámfizetést, hogy egy cégnek 15 napos, és számlázzanak mindent
arra a cégre, utána nem lesz kifizetve. Kecskeméten ezt eljátszották egy Arab nevezet?
illet?vel, a tévé is bemondta, hogy 4 milliárdos tb- és adócsalás merült fel ez ügyben. Ezt a
Schober Iván csinálta, aki a Papának, aki most napvilágra került, ennek a rend?rnek volt a
f? ügyintéz?je Kecskeméten. ?k intézték ezt a vámhalasztási ügyet. Vámhalasztási ügyet
csináltak még Koncz József és Balcsi Zoli Solton és Félegyházán. Ennek az illet?nek sok
benzinkútja van Félegyháza környékén. Ahogy ez a variáció lecsengett, a vámosok azt
javasolták, hogy amikor befizetik a csekkeket, írjanak utána még egy nullát, vagyis kett?t,
hármat. Pár alkalom ahhoz pont elég volt, hogy a 100 milliós stikliket végrehajtsák.
Ameddig leellen?rizték, hogy beérkezett-e a postáról a pénz, addig a vámosok
felszabadították, és el lehetett adni. Mire észbe kaptak, ez pont elég volt, hogy 15-20
szerelvény elmenjen. A másik variáció a harmadik volt, hogy belenyúltak a vámosok - az is
elég sok pénzükbe került - a számítógépbe. Ez is a tévében volt, hogy nem értették, hogy
van. Valahogy beírták a szerelvényekre, hogy fizetve van az illeték, a vám meg mit tudom
én. Utána derült ki, hogy valaki megpiszkálta, és nincs befizetve semmi. Itt is elment
egypár milliárd. '95 nyarára kapcsolt a hatóság, hogy ez nem mehet tovább. Addigra ez az
illet?, akinek fizették a 25 milliót, kijárta, hogy a dunastore anyagok és ilyen orsóanyagok,
aminek a paraméterei szintén a gázolajjal..., de nem lehet besorolni, mert mindig olyat
vámoltottak a Szlovnában, hogy egy paraméter ne legyen megfelel?, és így ipari
tüzel?olajjá lehetett min?síteni. Ez az illet? ezeket a kiskapukat kijárta, és engedélyezte
egypár cégnek az országban, akinek a nevei ismerosek, az E.L.M. Rt.-nek, az
"Energol"-osoknak a "Conticar"-osoknak, hogy ?k importálják be ezeket az olajakat.
Tulajdonképpen ebb?l robbant végül is ki késobb a bandaháború vagy a robbantások,
mivel aki az olajat birtokolta, többszáz milliót, milliárdokat tudott hetek alatt vagy hónapok
alatt besöpörni, és neki így több étterme, több szállodája lett. Ez konfliktust szült, mert
tulajdonképpen '94-ig több ezer ember sz?kített, és most lett '95-tol egy kiválasztott
garnitúra - hogy miért pont ezek, azt nem tudom -, de ezek az emberek hordhattak csak be,
és ?náluk ragadt meg a nagy haszon. A Flaiszék '95 novemberét?l indultak be újra.
Dunavecsén van egy tározó, körülbelül 2 millió liter fér bele, és '95 novemberét?l '96
májusáig 20 millió liter ilyen dunasztore - ami a gázolajjal megegyez? minoség? - olajat
importáltunk be, és szortíroztunk szét. Ebben Pálffy László, Mészáros László - akirol már
szóltam -, Zsubori Laci, Kubas Zsolt volt az ügyintézked?. A Fekete Levente biztosította a
számlákat, amit Kecskeméten a Schober Iván intézett a Terminál-Full kúton keresztül. Úgy
csinálták, hogy állandóan adták-vették azt a kutat, és csináltak mindig egypár millió liter
leszámlázott gázolajat, és új cég jött, új emberekkel, és akkor utána nem piszkálgatta, nem
foglalkozott vele az APEH meg a hatóságok, mert nem volt meg sose senki, hogy kik
állították. Ide 20 millió litert importáltunk, vagy a Flaiszék annyit importáltak be. Ezen az
olajon körülbelül 20 forintos árrés volt, 400 millió lett fél év alatt a haszon. Ezt úgy tudták
elintézni, hogy az országos... a Mercontrol vizsgálja be az országba beérkez?
üzemanyagokat. A vámosok nem voltak hajlandók itt a korrupcióra, ezért két alkalommal,
egyszer 150 milliót és egyszer 60 milliót szállított fel a Pálffy László... vagyis a Mészáros
Laci, a Zsubori és a Fekete Levente a "Mercontrol"-osoknak, hogy olyan minosítésbe
vigyék bele..., mert ez gázolaj min?sége volt, és a vámosok nem mentek bele, azt mondták,
ha amott elintézik, akkor intézzék el ott, ?nekik kell egy hivatalos papír, ez nem ipari
tüzel?olaj, hanem gázolaj. ?k nem vállalták be, mert gázolaj min?sége volt. Egy fekete
Puntoval vitte fel a Harkai Anikó - ez a Mészáros Lacinak a felesége - a Zsugorival és a
Fekete Leventével két részletbe a 150 és a 60 milliót ezeknek az embereknek, vagyis akik ott
bevizsgálták, akik jóváhagyták. De így se volt probléma, mert 200 millió maradt tisztán a
haszon, mert gázolaj volt, és el lehetett adni. Ezekben az id?kben a vadászatokban
körülbelül minden nap ki lett l?ve 5 és 10 trófea, tíz szarvas, a gemenci erd?kbol tévedtek ki
ezek az állatok. Már hatalmas trófeagyejtemény..., apu segítségével és a Litauszky - ? a
Kakasnak a szomszédja - segítségével megkezdték eladni. Ajándékba is kaptak a rend?ri
vezet?k, a Bodrácskától kezdve mindenki megfordult ott nálunk, vagyis a Flaisz
kastélyában, és megkezdték Jugoszláviába és Ausztriába kiszállítani a trófeákat. Volt, amit
nem tudtak készpénzzel kifizetni nekünk, és ehelyett fegyvereket és robbanóanyagot
hoztak vagyis csempésztek be az országba, amit a kés?bbiekben egy kisk?rösi illet?sége
személy, a Seres és csapata szállított el onnan a mi környékünkrol Budapestre. Ja, igen,
ezek után körülbelül 500 millió forint lett a trófeának és az ide-oda csempészgetésnek a
haszna. Úgy egyeztek meg apuék, hogy 250 millió a Flaiszé, 125 millió a Litauszkyé és 125
millió az apué. De Flaiszot ez id?ben letartóztatták, és egy évig benn volt. Mivel ezt én
intéztem apuval, halottak nevére adtuk le évente az almásának a termését, amit terem az a
205 hektár, 300 millió forint. Egymillióig adómentesek az ottani ?stermelok, ezért a Flaiszot
letartóztatták, mert a Hey-Ho-hoz, az üdít?céghez beszállította az almát, és nem találták.
Mind halott nevén lett leadva, és elárulták, vagyis megmondták azok, hogy ki volt a
beszállító. Amikor kiszabadult, '97 tavaszán - tulajdonképpen addig nem folyt semmiféle
olajozás - a Halászéknál olajozott apu, ez egy polgármester Kunbaján, benne volt a
tévében... Nem is biztos, hogy Kunbaján, valahol ott polgármester... Nem tudom, hova
valósi, de valahol arra van. Volt a tévében is, ? folytatta Flaiszéknál. Pata Zoli...
megnézem... (Az irataiba tekint.) a Fodor nevezet? bajai illet?kkel, Jánoshalmán és azokon
az ipartelepeken Baján ezekkel az illet?kkel folytatta ezt, az ipariolaj- és az
orsóolaj-kevergélését és a vámolást. Amikor a Flaisz kijött '97 ?szén, nekem ötéves
elévülésben volt az ügyem. Vagyis nekem el?ször azt mondták, három év múlva évül el, és
utána az ügyvédek fölvilágosítottak, hogy adócsalásért öt év jár, mert az olajsz?kítés az
adócsalási kategóriába keveredett. A Flaisz kijött, és aput fölhívta, hogy van
Kiskunhalason egy ügyész, aki most azonnal elintézi nekem az egész ügyemet, nem kell
még hogy egy évet körözzenek. Leutaztam a Kakashoz, akkor vette ? meg azt a 30 millió
literes borpincét '98 februárjában, ami a tévében is benne volt, hogy 2 millió liter pancsolt
bort találtak a vámosok. Már akkor ment a borsz?kítés, amikor én lementem. Megjelent az
ügyész - én lent voltam péntek, szombat, vasárnap -, és mondta, hogy 200 ezer forint. Ez
november 20-án volt, és egy hónap múlva, december 20-án megkaptam a rend?rségt?l az
elévülési papírt. Mondták, hogy úgy intézik, hogy két héten belül ne tudják
megfellebbezni. Pont az ünnepekre, a karácsonyi ünnepekre teszik, hogy ne tudja
megfellebbezni se a környezetvédelem, se az APEH, se senki az én ügyemet. Én nem
akartam elhinni, nem is foglalkoztam vele. Végül is nem fizettem ki a 200 ezer forintot, azt
majd elmesélem... '97-ben, ahogy a Flaisz szabadult, Dunavecsén behoztak 5 millió liter
olajat. '97 november 15-tol december 31-ig, még az utolsó napon is szállítottunk
decemberben, mondták, hogy a rendorség nem tudott rábizonyítani semmit, és ez egy
kárpótlás volt ezért a 9 hónapért, hogy ne perelje be a rendorséget, hogy bizonyítékok
hiányában bent tartották 9 és fél hónapig, és így ötmillió liter gázolajat - szinte gázolaj volt
- bevámoltak orsóolajnak, vagy mit tudom én minek vámolták. Szlovákiából jött az áru,
többet találkoztam a szlovák importorrel. Ezeket mind lehet ellen?rizni, hogy onnan mi jött
ki, és mi lett bevámolva. Ekkor petróleumot is hoztak, és ekkor Nyúl József, soltvadkerti
illeto, akinek volt három kamionja, feltöltötte azt a három autót, és a petróleum teljesen
gázolaj, csak ARO 2T-t kell beleönteni; ezért hozták be, mert gázolajként el lehet adni,
különben nem volt értelme. Most nem volt senki, mert nincsenek korrupt emberek, nem
tudják levámolni, most érdekes módon nincs olaj. Akkor azért hozták be, mert mindenkit
meg lehetett korrumpálni és vesztegetni. Most, hogy mindenki ezzel foglalkozik, egyb?l
nem meri senki bevállalni, és a Nyúl elvitte Dunántúlra, és ez is ellenorizhet?, hogy ezt a
három autót elkapták a rendorök, és átárazás volt a menetlevélen, és nem kapta vissza azt
az olajat, elkobozták. Petróleum volt, ott álltam a tartályautó mellett, amikor beleöntötte ?
és az apósa. Itt 5 millió litert hozott be a Flaisz, olyan 20 forintot keresett literenként, olyan
százmillió forint lett a tiszta nyeresége. Itt a telepen Varga István dömsödi illet? volt akkor
a f?nök, ? négy tankerautóval fuvarozik, társjellege volt a Flaisznak ebben a másfél
hónapban. Ekkor volt a tárgyalás, '97. december 6-án. Eddigre apuval úgy elmérgesedett a
viszony, mert nem fizették ki neki a trófeát és ebbol a 125 millió forintját, hogy apunak
lemondták a tárgyaláson való részvételét, Flaisz úgy intézte, mert megmondta, hogy ?
abból, hogy beismer? vallomást tesz, hogyha nem fizeti ki, hogyha nem adják oda neki a
pénzét... Nem is kellett elmenni a tárgyalásra. A legközelebbi kapcsolat '98 februárjában
volt, amikor elmentek Flaiszék apósa, Litauszky Flaisz telepére, ahol a borügyködés folyt,
és rá két napra kimentek a rend?rök. Litauszky és apu jelentette föl, mivel egyikük sem
kapta meg a ráes? részt. Utána Flaisznak folyamatban van ez az ügye, de a vámosok
fölküldték mint Tóth János nevezet? mintáját, akkor kiderült, hogy hamis bor, amikor mint
Flaisz Ferenc mintája jött Budapestre az OBI-ba, ugyanaz volt az OBI-ban, mint a
Mercontrollban, hogy aki milliós összegeket fizet, annak jó a bormintája, aki nem fizet és
bort csinált, annak beismerik, hogy rossz a bormintája. Flaisznak folyamatban van ez az
ügye, de itt is a korrupció teljesen már elintézés alatt volt, mert a vámosok azt mondták,
hogy nem borcsinálás, pedig neki Kévés Imre soltvadkerti személy, akinél
cukorkereskedést csinált, az a személy szállította neki, napi két kamionnal fogyott el a mi
környékünkön, és ? szállította be a cukrot. Szeretnék rátérni erre a három emberre, mert az
én ügyem, végül is azért akartam vallomást tenni, mert engem nem érdekelnek ezek a
gazdasági stiklik, hogy kik mit csináltak, nekem aput eltüntették és megölték ezek a
személyek, és engem az motivált a vallomás megtételére, hogy a rendorség, még a
belügyminiszter is Flaisz kenyeréb?l eszik, és a rendorség lezárta apu ügyét. Arra számítok,
hogy valahogy ez a bizottság oda hat, hogy el tudjam temetni a holttestet. Litauszky
benne volt egy gyilkossági ügyben, jártak ki Jugoszláviába, és hoztak egy terroristát, és
aput elhívták, és megöltek egy embert, és apu megmondta neki március közepén, hogyha
nem kapom meg most már véglegesen azt a pénzt, amivel ti tartoztok nekem, akkor
följelentelek a rend?rségen, mivel apu nem volt részes, csak elkísérte, ? nem tudta, hogy
mirol van szó. Áprilisban Litauszky szívinfarktust kapott, májusban elhívták aput kibékülni
Flaisz kastélyába, és felhívtak engem onnan, és utána megfenyegettek engem, Flaisznak
felismertem a hangját; '98 szeptemberében Litauszky István, Nyúl József, Bozóki és apu
Litauszky meszesi házánál összejövetelt rendeztek, és egy kaskantyúi ember vállalta, hogy
kétmillió forintért megöli Flaiszot. Ez az ügy kiderült, utána nem tudták lebonyolítani ezzel
az emberrel, kimentek Jugoszláviába, hogy hoznak onnan valakit, ez volt szeptemberben,
ezután Flaisz megjelent apám házánál, és azt mondta, Józsikám, nem éred meg a
karácsonyt, és utána október 25-én apu elsétált otthonról, és azóta nincs sehol. El?ször a
Bács megyei rendorkapitány..., és ezeknek a nyomására megpróbáltak minket gyanúsítani,
hogy mi tettük el láb alól. Nem jutottak semmi eredményre. Nekem szerencsémre a
rend?rségen kívül olyan nyomozó társaság, amelyik nem tudja elviselni, hogy Pintér,
vagyis a belügyminiszter együtt dolgozik ezekkel a b?nöz?kkel, és véletlen úton-módon
megtaláltak, és olyan stádiumba került az ügy, hogy mi csak egy paraszthajszálra vagyunk
most már, hogy megtaláljuk a holttestet, de nem mehettünk ki még egyszer hozzájuk most
már házkutatni, mivel lezárták apu ügyét mint államigazgatási ügyet, elt?nés, azt mondták,
nincs holttest, nincs gyilkosság. De a rend?rségen, a BRFK-a és az ORFK-a itt van az
Aradi utcában az ügy, meg vannak gy?z?dve, hogy itt gyilkosság történt, csak nem voltak
hajlandók nyomozni ez ügyben. Tavaly december 6-án Litauszky, aki elcsalta apámat -
addig eljutottunk, hogy ? csalta el -, agyonl?tte magát. Ezután az öngyilkosság után
tudomásomra jutott, hogy február 18-án Pintér, Gergényi és Flaisz találkoztak Flaisz
kastélyában, most jut eszembe, teljesen nem vagyok észnél, hogy a belügyminiszter is a
gyilkosokkal meg a rablókkal paktál, most volt a találkozó, Flaisz tudja, hogy szorul a
nyaka körül a hurok, megpróbál megúszni egy gyilkosságot. Nekem nem az ? feje kell,
hanem hogy b?nh?djön. És azért mondtam el ezeket a gazdasági ügyeket - itt van még, ami
nem évült el -, hogyha eljárások indulnak, akkor könnyebben meglesz a holttest is. Mert itt
a holttestet egybe kell venni az olajügyekkel, mert egy és ugyanaz, itt két barát közül tette
el egyik a másikat, és ha megvan a holttest, megvannak a gazdasági b?ncselekmények is,
ha megvannak a gazdasági b?ncselekmények, megvan a holttest is. Mert a Kakas is
öngyilkosságot kísérelt meg, csak nem sikerült neki. Engem nem érdekelnek a stiklik, hogy
ki mit csinált, mert minden nap itt folynak..., de nekem okvetlenül fontos volt elmondanom,
hogy ezeken az ügyeken fölbolygatják apám holttestét. Végül is önök azért kapják a
fizetésüket, hogy megoldják ezt az ügyet, ha már a rend?rség nem akar nyomozni, és nem
akarnak egy gyilkost becsukni.

ELNÖK: Köszönjük az eddigi tájékoztatót. Van-e még olyan, amit el kívánsz mondani?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Egy picit átnézhetem még az iratokat?

ELNÖK: Természetesen. Kérdezem, hogy tartsunk-e tíz perc szünetet. (Dr. Vastagh Pál.
jelentkezik. - Rövid szünet.) Kérem, tartsunk tíz perc szünetet. (Dr. Vastagh Pál: Kérdezni
szeretnék.) Egy pillanat, egy kis türelmet kérek mindenkit?l. Tessék, képviselá úr.

DR. VASTAGH PÁL (MSZP): Egy kérdést szeretnék önhöz feltenni. Esetleg azt a
dokumentumot meg tudná-e mutatni, amiben a rendárség értesítette az elévülésrál?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nekem otthon megvan.

DR. VASTAGH PÁL (MSZP): Megvan?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Igen, csak most nem hoztam magammal.

DR. VASTAGH PÁL (MSZP): Nem baj, de gondolom, el tudja küldeni, ha...

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: De ez az ügy Kiskunhalason volt, a kiskunhalasi
rendárségen. Ha nálam nincs meg, akkor ott van az iktatóban.

(Közbeszólás: De csak megvan! - Dr. Kóródi Mária jelentkezik.)

ELNÖK: Tessék, képvisel? asszony.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Köszönjük ezt a nagyon részletes tájékoztatót. Ezen igen
érdemes megakadni, azért ez elég érdekes, és ebben érdemes lenne egy picit jobban
belenézni: én nem egészen tisztán értem, hogy önt ugye körözték, de ön nem volt meg.
(Nógrádi Zsolt bólint.) Azért évült el az ön ügye. Ezek után hivatalosan értesítik, hogy
önnek, akit nem találnak meg, azért, mert nem találták meg öt évig, elévült az ügye. Nem
vagyok mélyen jártas a büntet? eljárásban, de ez egy picit furcsának tenik, ezért szeretném
tudni, hogy ön szerint pontosan mit tartalmaz ez az irat, hova kézbesítették önnek, amiért
nem fizette ki ezt a 200 ezer forintot.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Milyen 200 ezer? Most nem értem a...

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Az elévülést...

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Engem három és fél évre évültettek el. Öt év a magyar
törvények szerint...

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Ezt értem, de azért évült el az ügye, mert nem találták.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: El?bb lezárták. Végig nem találtak, de ki kellett volna
várniuk az öt évet. Nekik akkor kellett volna kézbesíteni nekem a papírt, amikor az öt év
lejár. Hát akkor egy év után is én megkaphattam volna a papírt. Ötéves elévülés az
adócsalás mértéke.. .

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): De miért évült el az ön ügye?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Azért, mert mondták, hogy engem úgyse találnak meg,
és valahogy a Flaisz megegyezett ezzel az ügyésszel, hogy kap 200 ezer forintot, és mit
tudom én milyen paragrafusokra való hivatkozással elévülteti, a rend?rségnél
kezdeményezni, vagy mit tudom én. A rendorségtol kaptam egy papírt, hogy nekem ez az
olajsz?kítési históriám elévült.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Azon a címen, ahol nem tartózkodott egyébként, mert ott
nem találták meg addig?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem. Beleírták, hogy mivel szökésben van, nem tudjuk,
hogy hol van, és elévül ez az ügy.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Egy kicsit érdekes. Amit még szeretnék megkérdezni,
hogy amikor el?ször kapott - ha jól értettem, de lehet, hogy nem egészen jól értettem abból,
amit mondott... Pontosabban azt kérdezem, hogy jól értettem-e, hogy a Pintér Sándor 25
millió... (Nógrádi Zsolt: 25 és 50 között.) ... 30 millió forintot kapott. Nem egészen értettem,
hogy ez forint volt, dollár volt, mi volt. (Nógrádi Zsolt: Forint.) Ki adta át, és ön honnan
tudja ezt pontosan, hogy ott akkor ezt ? kapta meg? Azt mondta, hogy volt egy ilyen
orvvadászat, és akkor ott többen voltak, és odavittek táskában 25-30 millió forintot. Ön azt
honnan tudja, hogy ezt a Pintér kapta meg?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy az a
kastély, amely Hosszú-hegyen található, egy pusztában van bent, vagy nem puszta,
hanem egy sík terület, és tulajdonképpen itt van ez a nagy almás, és ebbe az almásba
járkáltak be vaddisznók. Mellette van egy állattartó telep nem messze, és ott van több ezer,
tízezer hektár, amit a Flaisz megvett, és akkor oda jártunk ki, és akkor bejöttünk, kimentünk,
és a kastélynál volt a gyülekez?, mert az nem volt szem elott. Oda bárki bejött, ide nem járt
be más, csak a Flaisz. Itt adták oda apuék, a Pintérnek rakták be a kocsijába a pénzt.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Ön ezt látta?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Igen.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Igen. Tehát ön is volt ott.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem ott leskel?dtem, hanem amarrébb voltam egy tíz
méterrel.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Honnan tudta, hogy ott át fogják adni, vagy amit átadtak
táskát, abban mennyi pénz volt?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Mert apu intézte a Flaisszal. ?k barátok voltak.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Értem. Volt még egy ehhez hasonló. Ez is egy kicsit
tisztázatlan el?ttem, hogy '94 végén... (Nógrádi Zsolt: Nem, '94 elején...) Igen, de utána volt
itt valami, hogy az olajosok összejöttek Soltvadkerten, és utána, ezt nem értem pontosan,
hogy kinek vitték a 25 milliót és kinek a 750 milliót. A kett? között volt-e valamilyen
összefüggés. Nem tudtam pontosan követni, amit ön elmondott.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: '94 elején az MSZP választására hozták a pénz, és '94
végén, nem a végén, hanem '95 elején pedig annak az embernek adták, aki kitaposta, hogy
hogy lehet kibújni a magyar törvények alól, olyan üzemanyagot behozni, ami üzemanyag,
de nem üzemanyagként vámolják.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Ki ez az ember?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Én nem találkoztam vele, Mészáros László intézte vele és
Balogh Zoltán.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Akkor egész pontosan honnan tudja, hogy egy ilyen
emberr?l van szó?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Mert ott ültünk a Flaiszéknál, és ott lett megbeszélve ez
az egész história.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Az rendben van, de eddig mindig, minden esetben ott
voltak a nevek. Ha ott beszélték meg, akkor valamit közelebbr?l...

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Az, aki írta itt a törvényeket... Én nem tudom, mert én
nem foglalkoztam vele, engem köröztek. Én nem ültem ott állandóan a szoknyájukon,
nekem volt dolgom, hogy sz?kítsek. Amikor ott voltam, akkor elpletykázták a dolgokat,
amikor nem voltam ott, akkor nem voltam ott. Én ezzel az üggyel nem foglalkoztam, hogy
most kit hogy korrumpálnak, mert engem ez nem érdekelt.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): De azt pontosan tudta, hogy 25 millió forintot kapott.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Annyit. Ebb?l nem volt titok.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Amikor el?ször mesélte el az elobb ezt az egész dolgot,
akkor ide kapcsolódott ez a 750 millió, most pontosított, hogy a 750 millió '94 elején volt, ez
a másik pénz pedig '95 elején. Biztos nem olyan könnye megjegyezni ezeket a dátumokat,
ezt én nem vitatom, de hogy jön ide a 750 millió az MSZP pénztárnokához?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: A Pintérék mondták, hogy kell támogatni, mivel ennyit
síboltak itten ezek az emberek.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): '94 elején azt mondta a Pintér, hogy az MSZP
pénztárnokát támogatni kell?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem. Az MSZP-t kell támogatni, és megmondta, hogy
kinek kell fölvinni a pénzt.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Köszönöm szépen.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen. Én is köszönöm ezt a kimerít? vallomást.
Engedje meg, hogy én ne a konkrét ügyekre kérdezzek rá, hisz itt két óra alatt nagyon sok
konkrét nevet és összefüggést kaptunk, amelyet egyb?l nem is lehet áttekinteni, és
nyilván, majd a részletes jegyz?könyv alapján fogunk tudni egy id? után elemezni. Én mást
szeretnék kérdezni. Ön egy olyan világról beszélt nekünk, ahol mindig mindennek megvan
az ára. Mindennek megvolt az ára, és nem vitatta senki. Akkor volt némi zavar, amikor
valaki nem kerülhetett el?, és a ki nem fizetett nagy pénzek konfliktusai okoztak bels?
problémát. De amikor korrumpálni kellett, vagy valamit el kellett intézni, ott soha nem volt
zavar. Azt, kérem, elintézték. Egyet szeretnék megkérdezni, az ön egy fél mondatát. Az,
hogy ön újra szabad ember lehessen, potom 200 ezer forintba került, és ön megjegyezte
azt, hogy: amit egyébként nem fizetett ki. Miért? Mindennek megvan az ára. Én
végighallgattam önt, itt sokkal nagyobb pénzek röpködtek. És akkor, amikor 3 év után
önnek lehet?sége volt arra, hogy némi korrupcióval véget vessen a bujkálásnak, akkor a
betyárbecsület is azt mondja, hogy 200 ezer forint nem tétel egy ilyen ügynél. Én a
lelkületét szeretném ennek megismerni.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Azért nem fizettem ki, mert nekem, amikor én nem voltam
otthon, én '94-ben lízingeltem egy készüléket, rádiótelefont. És '96-ban betörtek hozzám, és
elvitték. Apuék bejelentették, hogy ellopták ezt a készüléket. Erre az ügyészség engem
beperelt, hogy én elloptam a készüléket, és nem elég, ha apu jelenti be, nekem kellett volna
bejelenteni, és ezért köröztek engem három évig. És ennek az ügynek az elévülése '98
decemberben volt, és az az ügy elévülése az is '98 decemberében, nekem végig kellett
ugyanúgy bujkálnom, hiába intézték el ezt az ügyet, azt a három évet le kellett..., és az
'98-ban apu eltent, és engem még utána is köröztek. Ez volt az egyik ok. A másik ok. Én
apunak odaadtam a kétszázezer forintot, és mivel neki a 125 milliót nem fizette ki a Flaisz,
azt mondta, hogy egy fillért nem ad neki, és azt odaadta az öcsémnek. Ennyi történt.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Elnézést, ne haragudjon, ha három év után ekkora tételnél
potom kétszázezer forintba kerül, hogy én nyugodtan felülhessek a vonatra vagy
vehessek egy jegyet a moziba, akkor ez nem lehet tétel egy 170 milliós ügynél. Én ezt nem
értem.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: De enélkül is el lett intézve, mert én mondtam az el?bb,
hogy engem még köröztek utána egy évig. Nekem hiába intézik el az egyik ügyet, ha a
másikban még köröznek. Akkor ugyanúgy nem ülhetek be se moziba, se sehova. A másik.
Nem Soltvadkerten éltem és olyan iratokkal láttak el engem, hogy nekem nem volt gond, én
levezettem százezer kilométert, engem igazolhattak, azt csináltak, amit akartak. Csak nem
mehettem haza a lakásomba. Az, hogy most köröznek vagy nem köröznek; úgy jártam az
országban, mint akárki más, csak nem mehettem a lakcímemre haza. A másik, hogy hiába
fizettem volna, az csak egy jóindulat volt, vagy mit tudom én, mi volt a Kakasék részér?l,
hogy elintézik, amikor engem még utána egy évig köröztek másik ügy miatt. Akkor se eleje,
se hátulja nem volt. Kakas csapdát állított nekem, elintézték, haza akartak csalni, és a másik
ügyben le akartak tartóztatni, mivel volt apuval az ügyük. Innen indult közötte meg apu
között a konfliktus.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Nem nagyon értettem ezt a másik ügyet. Azért, mert öntol
elloptak egy mobiltelefont, azért körözték?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem, ahogy elkezdtek körözni, én lízingeltem egy
készüléket, a soltvadkerti lakcímemen maradt otthon, történt ott egy betörés, és ott
ellopták ezt a készüléket. Apu bejelentette Kiskorösön a rend?rkapitányságon, hogy
elvitték a Zsolti készülékét is. És akkor a lízingcég küldözgette a papírt, hogy adjam vissza
a készüléket, én nem tudtam visszaadni, mert nem volt meg. És akkor a lízingcég följelentett
az ügyészségen Kisk?rösön, hogy elloptam a készüléküket. Hiába mutattuk, azt mondta az
ügyész, hogy nem fogadja el, mert nem én tettem a feljelentést. És akkor ott álltam
befürödve, hogy olyan ügyért keresnek, amihez semmi közöm.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Lenne még egy kérdésem. Ön azt mondta, hogy a kisk?rösi
rendorkapitányság...

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Igen, Balogh Zoltán...

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Mert nem Zoltánt mondott az elobb...

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Hú, már nem emlékszem.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): És vele meddig voltak kapcsolatban?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Még hozzájuk jelentettük be apu elt?nését is. Apunak
volt vele nagyon jó kapcsolata, mivel ezek a fantomcégügyek; ezen a környéken ? volt ott
a szeszdolgok, olajügyek, aki a berken belül volt, azt patronálták, aki nem, azt mind
megbuktatták.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): És mi van most ezzel a Baloghgal?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Most elhelyezték Szegedre, mivel megtalálták nálam a
rend?rök ezeket az iratokat, ahol Baloghról is írok, kecskeméti rend?rök megtalálták nálam,
és azonnali hatállyal elhelyezték Kisk?rösrol, most Szegeden rend?rkapitány.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen.

ELNÖK: A most közvetlenül feltett kérdéshez kapcsolódik az én kérdésem: milyen iratokkal
látták el akkor, amikor bujkálni kellett, honnan és milyen iratokat kapott?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem tudom, hogy honnan, a rend?rség berkein belül
jött ki az irat, kerestek egy olyan személyt, aki büntetlen el?élete, nincsenek gazdasági
ügyei, és egyel?re nem is lesznek, és az ? személyi igazolványát legyártották, ugyanazzal a
sorszámmal, és az én képemet rakták be az ? neve alatt. Azonosíthatatlan voltam teljesen,
csak aki ismert arcról... A személyi igazolványomba is és az útlevelembe is ugyanezt
csinálták.

ELNÖK: Jogosítvány?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Jogosítvány is.

ELNÖK: Milyen irat volt még?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: A tb-kártyától kezdve mindent megcsináltak.

ELNÖK: Mennyi ideig voltak ezek, milyen néven szerepelt ön?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem akarok a névr?l beszélni. Szinte végig.

ELNÖK: Az ügy szempontjából fontos lenne ez a név is.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Ez egy létez? személy, és végig tudta, hogy kett? van
minden iratából.

ELNÖK: Alelnök úr!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Nem nagyon szeretnék az ügyek érdemébe belekérdezni. Ön
most bujkál?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem, ja, igen, mert '99. február 25-én kaptam két l?szert
egy levéllel, hogy az öcsém is és én is ki leszünk végezve.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Ha jól értem, akkor azok el?l bujkál, akikr?l azt feltételezi, hogy
az édesapját is megölték.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Igen.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm. Amit még én kérdezni szeretnék: egészen biztos
abban, hogy Pintér Sándor és MSZP és 750 millió forint, tehát hogy ez a három információ
együtt van?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Igen.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Ön számolta meg a pénzt, azt tudjuk, de onnantól kezdve,
hogy ez is volt az útirány?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Persze, most nekem miért hazudtak volna.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Világos. Lezsák Sándor hogyan adta bérbe a telephelyet, vagy
milyen tudomása volt err?l a dologról?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem ? adta bérbe, hanem az emberei. Tulajdonképpen az
MDF-vonal végigkanyarog az egész ügyön. Helvécián Murányi, Szabó Iván adott
bankhiteleket ennek a Murányi nevezete illet?nek még '92-ben, akkor volt ? úgy tudom, a
pénzügyminiszter, hogy azon hozták be, import?rködték, mert nem volt pénzük,
import?rködték az olajat. Ez az MDF-vonal, itt nekem föl van írva, minimum '94-ig
végigkísérte, szinte az MDF futtatott emberei, vagyis akik közeli kapcsolatban álltak velük,
azok import?rködtek akkor olajat.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Amit itt elmondott, az ön tudomása szerint van-e más tanú, aki
ezt vagy ezeknek egyes részleteit meger?síthetné, illet?oleg vannak-e olyan
dokumentumok, papírok, fecnik, amelyek ezt az ön által elmondottakat igazolhatják, illetve
meger?síthetik?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Az olajvonalon, vagy minden...?

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Bármi, amit itt most eloadott.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Akiket felsoroltam, de én akkor mondom a neveket,
hogy kik azok.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Azok, akik ezeket meg tudják erosíteni.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Persze, akikkel együtt olajoztunk, azok mind egy
kompánia voltunk, több százan.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Világos. És ok azok, akiket idáig felsorolt, ugye?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Igen, a közvetlen baráti kör.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Jó, majd úgy is szeretnénk kérni, mert a jegyz?könyvvezet?k
néhány névvel amúgy is bajban voltak a lejegyzetelésnél, és ha már itt szerepelnek benne,
akkor ha pontos név van a jegyz?könyvben, akkor az már tökéletesen elég. Köszönöm
szépen.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nekem még lenne, akkor majd mondanám a
jegyz?könyvbe, mert sok mindent kihagytam, még a felét.

(Közbeszólások: Szünet?)

ELNÖK: Elnézést kérek, most már nem javasolom a szünetet. (Dr. Kóródi Mária: Tartsunk
szünetet, és utána folytassuk.) Megkezd?dtek a kérdések. Kívánod folytatni még a
tanúvallomást?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Ha lehet, akkor...

ELNÖK: Ha van még mit mondani, akkor természetesen állunk rendelkezésedre. (Balogh
László: Bocsánat, elkezdtünk egy kérdéskört.) Természetesen, úgy érzékeltem el?ször,
hogy a tanúvallomás megtörtént. Akkor javasoltam, kérdeztem, hogy tartsunk-e szünetet,
de közben mindjárt volt kérdés, gondolom, el kellett menni, sürgos kérdés volt, és
belebonyolódtunk a kérdésekbe.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Én azt mondom, kérdésekkel folytathatjuk.

ELNÖK: Természetesen folytathatjuk a kérdésekkel. Csak kéne pár perc szünetet tartani.
Ahhoz, hogy szünetet tudjunk tartani, Zsoltot át kell vezetni ismételten a másik
helyiségbe. Utána folytatnánk akár a kérdésekkel, akár a tanúvallomással, azért jöttünk
össze. (Dr. Kóródi Mária jelentkezik.) Parancsoljon, képvisel? asszony!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Lehet szünet is, csak döntsük el, hogy szünet van vagy
nincs szünet.

ELNÖK: Nem muszáj szünet. Haladjunk a kérdésekkel!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Ha nem tudunk szünetet tartani, akkor folytatnám a
kérdéseket. Engem nagyon megdöbbentett, amikor eljutott az úr oda, ahhoz a részhez, ahol
elt?nt az édesapja, és lehet, hogy ezért nem tudtam onnantól kezdve követni. El?tte is már
nagyon sok információt mondott, nem mindig tudtam követni. Belenézve a jegyzeteimbe,
nem tudom pontosan, hogy jól értettem-e, amikor azt mondta, hogy elt?nt az édesapja
otthonról október 25-én. Azt követ?en megvádolták önt, hogy ön gyilkolta meg az
édesapját? Vagy ezt rosszul értettem? És ha megvádolták, akkor err?l volt-e hivatalos
vádemelés vagy nyomozást indítottak? Ezt nem értettem kristálytisztán.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Poligráfos vizsgálatoknak vetettek alá. Apu elt?nt
október 25-én. Én '98. december 10-én kaptam új személyi igazolványt, addig köröztek.
Akkor mentem be a BRFK-ra, de mivel Bács megyét apuék korrumpálták folyamatosan,
mindenki afelé nyomta, hogy mi öltük meg az öcsémmel aput. Addig-addig
cs?rték-csavarták, ameddig hivatalosan nem tudtak begyanúsítani, mert ugyanaz a helyzet
náluk is, mint az én esetemben, hogy nincs holttest. Holttest nélkül nem lehet valakit
begyanúsítani, hogy megölt valakit. Ezért addig már nem mertek elmenni, hogy
gyilkossággal vádoljanak, de minket meghurcoltak. Mi akikre gyanakszunk, hogy ?k
voltak, azokhoz... elmondom az eseményt. A Litauszkyt kihallgatták március közepén.
Ahogy megtudta, hogy ki fogják hallgatni, rögtön szívinfarktust kapott, a másodikat egy
éven belül. Utána szerdán megcsinálják a poligráfos vizsgálatot, és ? csütörtökön beállít
hozzám Soltvadkertbe, vagyis az öcsémhez, és azt mondta, hogy ? nem gyilkos, ? ártatlan,
mert a poligráfos vizsgálat ezt mutatja ki. A poligráfos vizsgálatot hetek kellenek, hogy
kielemezzék. Honnan tud valaki 24 órán belül eredményt?

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Azt nem értettem, hogy a BRFK alatt melyik rend?rséget
értette.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Én a BRFK-n a Doszpot Péterhez mentem, de mivel apu
Bács megyében t?nt el, ott is lett bejelentve, Kisk?rösön, és a Bács megyei kapitányság
nyomozott ez ügyben. Utána államigazgatási ügy keretén belül megszüntették az eljárást.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): A Doszpot úr behívta magát vagy maga jelentkezett be a
Doszpot Péterhez, és mondta, hogy van itt egy ilyen? Mert ? életvédelmis. Lehet, hogy
gyilkossági ügyekkel foglalkozik, a maga édesapjával kapcsolatosan még azóta se lehet ezt
tudni pontosan, mert csak az elt?nés az, ami tény pillanatnyilag. Akkor ez a
Doszpot-vonal...

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Én megkaptam az irataimat csütörtökön, és akkor
bejelentkeztem a BRFK-ra hétf?re. Ott fogadtak engem, fölvezettek a Doszpot Péterhez, és
mondtam, hogy föl szeretnék kínálni 2 millió forintot a rend?rségnek, hogy keressék meg
az édesapámat. Mondták, hogy egyel?re ok nem tudnak mit csinálni. Elirányítottak a dr.
Kovács Lajoshoz - a döglött ügyek osztályára, az Aradi utcában van -, akinél megtettem a
vallomásaimat. Azóta is ?k ügyködnek, de nincs konkrét eredmény. Közben a
kecskemétiek megtudták, hogy én itt vallomást tettem, és a Flaiszra terhelo vallomást
tettem mindenféle téren. Ezt megtettem január 17-én. Kecskemétre február közepén
lehívtak, valahogy kiderült, hogy én Pesten tettem vallomást, lefaxoltatták aznap a
vallomást, és két nap múlva megkaptam a golyókat. Szóval még két nap kellett ahhoz, hogy
kiszivárogjon. Én még meg is kaptam az öcsémmel a l?szereket. Tulajdonképpen, ha
mindenki minket gyanúsított, mi ez a nagy felhajtás? Fenyegetni kell... Tulajdonképpen
rend?rségi pszichológusokkal és nemzetbiztonsági tisztekkel keveredtem össze, ?k
nyomoznak, és behatárolták most már mind az elkövetési kört, mind a helyszínt.
Éppenséggel jogalapunk nincs újra kimenni, hogy most már fölássuk azt, csak akkor, ha ez
a bizottság újra eljárásokat kezd gazdasági ügyekben, vagy ilyenbe vagy olyanba, és
akkor a holttestet ki tudjuk ásni. Ott van elásva a kastélytól száz méteres pontossággal,
nekem be van határolva, hogy hol. Ezért találkozott most a Pintér februárban a Kakassal,
hogy öntse bele a lelket - mivel a Litauszky se bírta már idegileg, és agyonl?tte magát -,
hogy "úgyse lesz úgy - gondolom -, mit tud beszélni egy országos b?nöz?. Ott volt a
Gergényi, a megyei kapitány, "mit tudnak ezek beszélni ilyen emberrel". "Ez azért érdekes
história, hogy mir?l tudnak ezek bájcsevegni." Amikor a Kakas... Én megmondtam, hogy ?
ölte meg apámat... Több körülmény emellett szólt, mert engem kivittek a Bács megyei
rend?rök a Flaiszhoz szétnézni, és én megjelöltem, hogy hol történtek az események, mert
szerintem aput elcsalták - vagyis ezek álltak össze nekünk -, két napig kínozták, és utána
agyonütötték. Én megjelöltem a helyeket, hogy hol történtek. Ugyanilyen helyszínük van
(Körbemutat a teremben.), ez a helység (Az ülésterem fél oldalára mutat.), ahol én
megjelöltem, föl volt sikálva, mindenhol nyakig ért por, csak ebben a helyiségben volt
vérminta. A másik: azt mondja nekem a Flaisz a rend?rök jelenlétében: "Zsolt, amikor elt?nt
apád azon a vasárnapon - ez augusztusban volt -, te Pesten voltál". Honnan tudja, hogy
elt?nt apu? Honnan tudja visszamen?legesen majd egy évre, hogy azon a napon 25-e volt
és vasárnap? És még egyet honnan tud, hogy én Pesten voltam? Ezeknek a rend?röknek
semmi nem volt elég. Utána látták, hogy nem bírnak velem, és akkor kész, vége ezeknek a
históriáknak. A másik: a rend?rök hívatták velem a Litauszkyt, és a Litauszky nekem azt
mondta: "Zsolt, aki elcsalta apádat, annak a kocsijában nem maradhat ujjlenyomat,
láblenyomat, ilyen bizonyítékok." Miért foglalkozik apu legjobb barátja, aki mindennap
vitte a kocsijában, egy személy, hogy most van benne ujjlenyomat, hajlenyomat, vagy
nincs benne hajlenyomat, mert az ? kocsijában megtalálhatták apunak a... Azt mondja:
"Annak ki kell mosni." Mindig azt kérdezte: "Zsolt, aki megölte apádat, és beismeri a
rend?rségen, azt megölik bent?" Miért foglalkozik valaki ilyen problémákkal, amikor nincs
köze az ügyhöz? Ez az ügy így is fog bebizonyosodni, hogy aput elcsalták vasárnap
délután 2 órakor. Elcsalta a Litauszky, két autóval mentek, elvitte egy puttonyossal a
Kakas kastélyához, ott megkínozták két napig, valamire kíváncsiak voltak, de nem tudták
meg. Az én lakcímemre voltak kíváncsiak, mert engem is meg akart a Flaisz ölni, mivel
tudta, hogy el?bb-utóbb úgyis rájövök, hogy ok azok. Hiába trükkölnek, meg leállítjuk a
nyomozást, mert bogarásznak, o tudta, hogy elobb-utóbb... Mivel oda akart vinni, elintézte
nekem ezt az ügyemet, hogy dolgozzak ott mellette, de ilyen stiklik végett én nem voltam
hajlandó, engem is el akart tenni láb alól. De o azzal az eljárással volt, hogy aput megöleti,
s hátha én kijövök, és le tudnak tartóztatni, mivel köröztek. De én ameddig nem járt le a
körözésem, egy moccanást nem csináltam. Csak az ismeretségi körben kerestük. Amikor
elt?nt apu, odament a házunkhoz rá két napra, és akkor beröhögött, és elment tovább.
Addig nem járt oda, mit tudom én, fél év óta, vagy mit tudom én, mióta nem volt. Szóval
ezek mind gyanús dolgok, nem bírtak a lelkiismeretükkel. Mi összeállítottuk az egész
hóka-mókát. Apu után Flaisz állt legközelebb hozzám, de nem fogok belenyugodni, hogy
nem kapja meg a büntetését, mert a barátját elcsalta, megkínozták és megölték. És még egy.
Pénteken, apu elt?nése el?tt két nappal ez a Gerencsér nevezete, ez egy vak, Kisk?rösön
lakik, behívta Litauszkyt egy étterembe és azt kérdezte t?le, Zsoltikám, merre szokott...,
vagyis Gerencsér, nem tudom, Bélának hívják, Béluskám, merre szokott a Jóska sétálni
Soltvadkerten. Ez az elt?nés el?tt két nappal volt. Mi ezt mind összeszedtük, a rend?rség
odament az én tanúimhoz és azt mondta, hogy a gyerekek voltak, és maguk mit hadoválnak
itt össze. El?ször is a rend?rség nem befolyásolhatta volna az én tanúimat, és nem
vonhatott volna le semmiféle tanulságot ebb?l az ügyb?l. Ez volt a legegyszerebb, hogy
rámkenjék, mivel engem köröztek. Csak hát akkor be kellett volna bizonyítani. Minimum
egy elszólás van, Litauszky feleségét is hívtam, Zsoltikám, mondja nekem a no, mentem a
házatok el?tt el, mert keceli, úgy sajnálom, hogy elment apád közülünk. Honnan tudja,
hogy elment? És semmivel nem foglalkoztak, de el?bb-utóbb úgy is, nekem már nagyjából
be van határolva, de itt eljárás kell, hogy újra kimehessünk oda és megtaláljuk a holttestet.
Itt nemcsak egy holttest van, mert eltettek itt több embert láb alól, és épp ezt mondom a
rendoröknek is, hogy mi lesz, ha legközelebb rend?rt ölnek vagy akárkit, mert itt nem
lesznek gátlások.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Én köszönöm szépen ezt a kimerít? választ, és tényleg ez
a dolog borzasztóan szomorú, megrázó, nagyon nehéz objektívnek maradni ilyen dolgok
után, de azért mégis azt gondolom, hogy összességében a szerepl?knek egy hihetetlen és
mérhetetlen cinizmusára vall az, hogy magukat gyanúsították meg, ha ez igaz, ismervén;
vagy legalábbis benyomásai az embernek néhány szerepl?rol vannak a sajtón keresztül
vagy egyéb módon. Ez a fajta maffiózós cinizmus nagyon súlyosnak t?nik itt nekem, de
lehet, hogy ennek van valami olyan oka, el?zménye vagy egyáltalán, nekem az ön
el?zetesen elmondott vallomásából, vagy nem is tudom, minek nevezzem, amit elmondott,
nevezzük vallomásnak, amit itt tett el?ttünk, abból nem értem, hogy hogyan következik.
Hogy elt?nt az édesapja, azt odáig tudom követni, és hogy ezzel kapcsolatosan
megpróbálják a felel?sséget elhárítani. De hogy ebbe aztán önöket keverjék bele, ennek
nem látom az értelmét.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Tulajdonképpen elmesélem, apu Flaisznak dolgozott az
olajbukási ügyben is, '94-ben Dunaföldváron ? volt, aki színezte az olajat, utána ebbe a
trófeacsempészeti históriába, meg ide-oda csempésztek fegyvert, meg mit tudom én,
robbanószert, meg jött Jugoszláviából kábítószer; apu tudta ezeket a dolgokat. Volt még
egy nagy probléma, hogy Flaisznak van egy Andrea nev? felesége, és tudták, hogy én
n?tlen vagyok, és az asszony mondta Flaisznak, hogy szimpatikus vagyok, és mi lenne, ha
a Zsolttal szexparti... És Flaisz ezt megengedte nekem, de én ezt elpletykáztam apunak, meg
elmondtam az egész bandának, és apu amikor letartóztatták Flaiszt, a b?nszövetkezetekben
ez a legnagyobb, f?ben járó b?n, ha kikezd valaki a fonök n?jével. És akkor ezen
felbikásodva, hogy nekem ezt lehet, mindenki beleugrott, és ahogy Flaisz szabadult, a
felesége rögtön kitálalta, hogy ezek meg ezek a személyek körülötte sündörögtek, és akkor
mik történtek. Nekem ett?l függetlenül elintézte az ügyem, szóval rám nem volt haragos, de
apuékra rögtön haragos lett, és elkezdte fenyegetni ?ket a Nyúl, a Litauszkyt, Bozókit és
aput állandó halálos fenyegetéseknek..., és utána akkor jött ez a tárgyalás, amire már el sem
hívták aput, mert mondta, hogyha nem fizettek engem ki, akkor bejelentelek benneteket.
Utána apuék följelentették borügyben, Litauszky elmondta Flaisznak utána, hogy ?k
jelentették fel. Ez is egy momentum volt, a pénzügy is momentum volt, a n? is momentum
volt, rajtam is állta bál, azt akarta, hogy odamenjek melléje és én ügyködjek neki, mert
mennyit segített, meg mit tudom én, én meg nem voltam hajlandó. Apu nem is befolyásolt.
És akkor ezek az ügyek összességében oda vezettek, és még egy nagy ügy volt, hogy ?k
négyen összeálltak és ki akarták végezni; Litauszky, Nyúl, Bozóki és apu, Litauszkynak,
ahogy meséltem, Kalocsán, Meszesen volt egy nyaralója, ott összejöttek és akkor
lobogtatták, hogy mindenki bedob ötszázezret és egy kaskantyúi illet?, Bordás Mis..., a
rend?rség tud róla, mert meglep?dtem rajta, hogy mondták nekem ezt az egész históriát, ?
vállalta, hogy kétmillióért, és ha odaviszi, akkor elteszi láb alól, és akkor hazasétál. És akkor
ez az ügy kiszivárgott, utána rohangáltak külföldi terroristáért, hogy onnan hoznak valakit,
hogy akkor ne szivárogjon ki. És akkor ezek Flaisz fülébe jutottak, hogy ezek itt mit
sündörögnek, és azóta abból a négyes brigádból elment apu, elment Litauszky, hogy most
önként, agyonl?tte-e magát a pszichiátrián, benne volt a tévében is, tavaly decemberben,
pont télapó napján, hívtak a rend?rök és azt mondták, Zsolt meghozta a télapó a csomagot
neked. És hogy is hívják, maradt még a Nyúl, a Nyúl teljesen be van zizzenve, nincs is már
észnél, ki sem mer otthonról mozdulni, és Bozóki is, mindegyiket fenyegeti folyamatosan...

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ehhez kapcsolódóan volt-e más is, aki elt?nt? És ha volt, akkor hogyan tüntették
el?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Apu ennél a b?nszövetkezetnél, vagyis mit tudom én,
hogy hívjam, azért tudom, hogy ok voltak azok, mert ha lel?tték volna az utcán, sose nem
jövök rá, hogy ?k azok. Az, hogy barátokat, ismer?söket elásnak, eltüntetnek, savval,
hogy ne maradjon semmi nyoma. Abban a nagy pusztában, ami van ott az Alföldön, ott
bárkit elásnak, és akkor sose kerül el?. Az idegeneket, akiknél nincs jelentosége, hogy
most nyomoz a hatóság vagy nem, azokat lövik le az utcán. Aki bels?s, egy brigádon
belüli, azt nem merik lel?ni, mert tudják, hogy a rend?rség nagyjából tudja, hogy ki kivel
volt kapcsolatban, és ott kezdenek el szimatolni. Ezek a rend?rséggel nem nagyon akarnak
partizni egy gyilkossági ügyben, és én kiismertem, ezek nem is olyan nagylegények, csak
úgy, ha mögöttük áll valaki, vagy bandában, de egyedül föl fogják adni a harcot, még így
is, ha nem piszkálják ?ket, mi lesz, ha er?sen..., és ez az elt?nés..., és innen egyértelme volt,
hogy csak ismer?s tüntethette el, mert aput látták, hogy elsétál egy úton, és kicsalták a
faluból, és azért csalták ki, mert ha ismer?s jön oda a házhoz, azt mindenki látja, hogy
ismer?s. Mert biztos, hogy ismer?s, az száz százalék. Litauszky csalta el, de a momentumot,
ahogy a rend?rséggel kiértékeltük, mert pont akkor volt ez a sorozatgyilkos ügy, és engem
behívtak a rend?rség laborjába és az FBI-os gyilkossági ügyeken elemezték ki apu egész
históriáját. Kecskemét nem csinált semmit, és ?k, akiknek semmi ügyük nem volt, vittek,
hordtak mindenhova, és ott kielemezték ezt az egész ügyet, és ugyanaz jött ki már ott is,
ami nekünk összeállt kép, hogy nem mertek odajönni a házhoz, ezért valami trükkel kihívták
aput a falu végére, egy ismer?s hívta ki, mert végig fenyegetve volt, és nem ült be
akárkinek a kocsijába. Nincs öt személy, akivel elment volna, mert halálos fenyegetéseket
kapott. Nem foglalkozott vele, mert nem volt ?; féltek t?le, mint a t?zt?l, de akkor sem ment
volna el, csak ismer?snek a kocsijába ült be, és azért hívták ki a falu végére, hogy ne
lássák, hogy ?k együtt vannak.

ELNÖK: Elnézést kérek, nem az édesapádra kérdeztem rá, hanem hogy édesapádon kívül
más is volt-e olyan, akit eltettek láb alól.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Még vagy 2-3 ügy van ilyen. De ez a banda csinálta, a
Litauszky, a Flaisz, a Nyúl, a Bozóki.

ELNÖK: Ezeknek a nevei megvannak-e?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Én ezzel az egész históriával nem akarok foglalkozni.
Megmondtam a Kovács Lajoséknak is, hogy ezért nem mentem a Kakashoz dolgozni,
Mondtam hogy nekem ilyen gyilkosokra, ilyen zsarolásokra, ilyen fegyveres rablási
ügyekre - külön terrorista volt Kiskorösön, aki ilyen fegyveres ügyekkel foglalkozott -
nekem nincs idegrendszerem, és nem foglalkoztam vele. Ezért nem mentem, nem azért, mert
nekem a Flaisszal bajom volt, hanem úgy elmélyültek ezek a stiklik, hogy olyan
gátlástalanok lettek, hogy nem számított semmi. Mondok egy példát: az az ügy is el lett
tussolva, hogy apunak föltörték a Mercedesét Flaisznak a birtokán. Ott épp parti volt, és
Flaisz bejelentette: aki itten nálam... És akkor másnapra megtalálták a telefont, és a manusz
agyon volt ütve. Ennyi. És a rend?rségen jegyz?könyvezték, hogy leesett a biciklirol.
Ennyi volt az egész história. Ezek a stiklik utána... nekem apu elmesélte..., mondom, nekem
erre nekem nincs idegrendszerem, hogy én ott legyek ezek között.

ELNÖK: Köszönöm. (Balogh László jelentkezik.) Balogh képviselo úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen. Több kérdésem lenne. Az egyik, hogy az
el?bbi információk szerint jól látom-e, hogy ön hasonló jellege, hasonló tartalmú vallomást,
mint amit itt mi hallottunk, tett már a BRFK-nál.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Igen. Nem a BRFK-nál, hanem az ORFK szervezett
b?nözésénél, az Aradi utcában, és ezeket az irataimat megtalálta a rend?rség, és akkor ez
ott volt Kecskeméten, hát most mit tudom én...

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Jó. Tehát ez gyakorlatilag egy vallomás fölvétele hivatalos
eljárás során.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem vettek föl vallomást Pesten. Csak én elmondtam a...


BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Tehát arról nem készült se jegyz?könyv, semmi.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Csak a gyilkossági üggyel foglalkoztunk.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Tehát, ami itt elhangzott, az ott nem hangzott el.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: De szóban elmeséltem, hogy mi újság van.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Értettem. Köszönöm. A másik: többször utalt arra, hogy
különböz? rendori és titkosszolgálati emberek jelenleg is nyomoznak, akik segítenek
önnek, akiknek csak apropó kell, a mi apropónk, hogy be tudjanak menni megnézni
házkutatás szempontjából azt a helyet, amit ön megjelöl. Tudhatjuk-e, hogy ez egy önnek
szóló magángesztus, tehát ezek a titkosszolgálati és rend?ri emberek önszántunkból,
munkaid?n kívül önnek segítenek, vagy egy hivatalos eljárás részeként folyik ez a munka?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Sok titkot mondtak apuról... Kapcsolatban voltak
valamilyen úton-módon ?k. Azt mondták, nekik presztízskérdés, hogy a barátjuk
meglegyen.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Bocsánat, még mindig nem értem. Tehát ez egy hivatalos
eljárás...

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem, ezek privátul csinálják, mit tudom én hogyan.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Tehát, ha jól értem, a helyi rend?rség megpróbálja a dolgot
eltussolni, ugyanakkor vannak olyan rend?rök a testületben máshol, aki titkosszolgálati
barátaikkal együtt azon dolgoznak, hogy az ön igaza is kiderüljön, és az édesapja holtteste
megkerüljön.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Igen.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Lenne még két kérdésem. Az egyik, hogy milyen vagyon fölött
rendelkezik most ön.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Én? Hát nekem nincs semmim. Nem lehetett, mert
köröztek, és 16 millióval vádoltak.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Jó, én nem azt kérdeztem, hogy most a zsebben mi van, de
ilyen el?élet után és családi kapcsolatok után, amir?l beszéltünk, és röpködtek a
százmilliók, én azt szeretném kérdezni, hogy biztos anyagi háttér áll-e ön mögött, tehát
bírja-e ezt a munkát, vagy napi problémák, gondok vannak.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Én eddig apunak a fölkutatására 10 millió forintot
fordítottam, nem esetett nehezemre.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Értem. Még egy kérdésem lenne. Ön ugyan a bevezet?jében,
amikor az olajügyekr?l beszélt, akkor azt mondta, hogy az els? ilyen megvesztegetési
ügyeket '93 környékén kellett elkezdeni, mert addig ment a rendszer a maga módján.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem így mondtam. '93. május 15-éig vesztegették meg.
Többszáz szerelvény beérkezett az országba mint gázolaj, és mindenki HTO-nak vámolta,
és ehhez kellett a vesztegetés, hogy HTO..., vagyis ne legyen befestve.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Értem, akkor én értettem félre. Tehát én arra szeretnék
rákérdezni, hogy ön utalt arra, hogy volt a vesztegetési vonalban egy bizonyos
MDF-vonal, utalt arra, hogy Szabó Iván és Lezsák Sándor együtt próbálta ezt az ügyet
vinni. Jó lenne, ha részleteket kaphatnánk arról, hogy az a bizonyos telepbérbeadás hogy
történt, milyen teleprol beszélt ön, mert csak egy utalás volt erre, és ki intézte ezeket a
dolgokat, hogy és miképpen.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Apuval arra az álláspontra jutottunk, minden kormány
kialakítja a saját társaságát, aki ezekre a b?ncselekményekre hajlandó és kapható. Abban
az id?ben, '90-tol '94-ig f?leg az MDF-vonal, a Burányi nevezete illet?... Annak többször
szerepelt már a neve, ? kecskeméti illet?, ?neki volt Helvécián a telepe, ott két tároló van.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Neki volt valami köze az MDF-hez?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: ? volt az MDF-fel. Az MDF-t?l jött a pénz, apu nekem
mesélte, hogy valahol valamit kiutaltak, támogatást vagy mit tudom én, hogy tudja
finanszírozni. Egy szerelvény olaj 15-20 millió forint volt,

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Elnézést, de nem mindegy, hogy valahonnan valahogy, hanem
mit tud?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Ennyit tudok...

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): MDF-t?l vagy bármelyik párttól jönni pénznek...

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Nem úgy... ráhatással pénzhez jutott bankokon meg mit
tudom én... A Csont László szintén zenész. ? '93-ban olajsz?kítésen bukott meg, 8 millió
litert... ? is szintén ugyanígy importorködött, talán az MDF-vonalon. Err?l a Gerencsér úr -
az a bank - pontosan be tud számolni, mert az tartotta velük a kapcsolatot.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Akkor most err?l a bubapesti telepr?l, a csepeli telepr?l, ha...

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Csepelen egy hatalmas tároló van. Nem tároló, hanem ez
egy nagy ipartelep. Ott hátul vannak - én voltam bent - a Csont Lacinak a tartályai. Azok a
tartályok ott voltak, mi is ott sündörögtünk, hogy kéne sz?kíteni, mert mi állandó telephely
után nézegettünk. Az volt nekem a dolgom, hogy mászkáljak új telephely után, melyik
olyan csendes, és akkor ráakadtam erre a helyre tiszta véletlenül. Utána mondtam, hogy mi
újság van e körül a telephely körül. Elmondtam a Zorroéknak, ? Bánffy Tibor
Hódmezovásárhelyr?l, Zorrónak hívják. Nagy lendülettel elmentek, lepaktáltak " és '94
nyarától, olyan augusztustól, szeptembert?l nyomták ott végig '94 decemberéig. ?k
intézték, hogy most ki melyik emberrel, ki fizetett, meg hogy... ?tolük kéne megkérdezni...
De soron kívül kapták az olajat. Szombaton is kaptunk a Moltól olajat, amikor nincs kiadás.
Elmentünk a Molhoz szombati nap, és tankoltunk 10-15 autót semmi papírra.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Egy pillanat, lehet, hogy én értettem félre valamit az el?z?
beszámolójából, ön akkor azt mondta, hogy ezt a telepet, Lezsák Sándor telepét valakin
keresztül lehetett bérelni ott Csepelen.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Tulajdonképpen ez, hogy most ki kié... A Lezsák biztos
nem írta ott alá. Ezt a telepet valaki kibérelte hamis papírokkal, és akkor a Lezsákék
biztosították a HTO-t, és ?k vitték el a gázolajat.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Ez hányban volt?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Ez '94, hát mit tudom én, mikor bérelték, a nyáron végig
dolgoztak, ameddig volt olaj, és ott ügyködtek.

BALOGH LÁSZLÓ (NLDF): Azt tudja, hogy '94 tavaszán volt egy országgyelési
választás...

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Igen, igen.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF) ...ahol változott a politikai irányultság...

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Igen, és utána szüntették be a HTO-t, mert az az el?z?
társaság bulija volt, és utána jött ez az ipari mahináció, ez pedig az új társaság. Olvastam az
újságot, a mai nap, benne van az Expressz rovatban, még a mai nap is olajoznak, szóval
nem kell itten..., hogy kinek milyen érdeke..., f?t?olaj megrendelhet?. Ezekkel mind megy az
autó, és a mai napig az Expressz újságban hirdetik a rendorség szeme láttára meg mindenki
szeme láttára, hogy olyan anyagot árulnak, ez ilyen fekete, és ezzel megy az autó. Az
összes fuvaros; az a félegyházi kisgazda képvisel?, akinél volt a buli, ezt megf?zik nagy
h?mérsékleten, és kimegy a szín bel?le, és akkor ezt használják üzemanyagként.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Bocsánat, most hallottunk errol a kisgazda-vonalról,
ennek van még egy eleme, ha jól értettem az elején, Zsíros Géza és Molnár László.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Molnár László '96-ban autóbalesetben meghalt, a
képvisel? urak ezt az ügyet intézik is ott Békésben, hogy most hogy halt meg, mint halt
meg. Molnár László több millió liter HTO-t hozott ki Mol-telepekrol és adott el gázolajat, és
Zsíros Géza biztosította Békés megyében a 42 tsz-t. Ezt a nagy mennyisége olajat el kellett
valahova adni. Márciustól dolgoznak a tsz-ekben októberig a mez?gazdasági gépek, a
kombájnok, a traktorok, és valakinek el kellett adni, leszámlázni, kifizetni. Olyan tudta csak,
én hiába mentem oda, nekem nem fizették ki, olyannak fizették ki soron kívül hamis
számlákkal, mert ezek a számláknak nincs alapjuk, mert olyan gázolajak lettek leszámlázva,
ami nem is létezett. Gázolaj volt, csak nem létezett. És ezekhez kellett olyan embereket
keresni minden megyében, az egész országban ment ez a cirkusz, meg lehet nézni, a Moltól
nyáron minek hoznak ki HTO-t, és akkor Zsíros Géza 42 tsz-ben felhajtott telepeket és ahol
lehet sz?kíteni, és el is adta az olajat, ami volt, és Molnár Laci volt az összeköt?, mert ?
lakott ott.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Szintén egy nem közvetlenül a témához tartozó kérdésem
lenne. Önt megfenyegették. Ön a végére akar járni a dolgoknak, tehát eltökélt. Az eddigi
tapasztalatok szerint a legnagyobb védelmet és a legnagyobb biztonságot a nyilvánosság
jelenti. Miért nem vállalta ennek az ülésnek a nyilvánosságát? Nyilván tudja, hogy az
üléseink nyilvánosak. Miért nem vállalta ennek az ülésnek a nyilvánosságát, hiszen a
legnagyobb védelmet az ön számára és a legnagyobb hatásfokot az ön által elérend?k
szempontjából a nyilvánosság adhatja.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Eloször is én úgy voltam vele, hogy a képvisel? úr azt
mondta, hogy mindenki "C" típusú vizsgálaton esett át, és úgy voltam vele, hogy holnap
reggelre nem pletykázzák ki, hogy én tettem itt vallomást. Ez az els?. A második. Ha én itt
elmondom hivatalosan, itt mindenki kapkodja a fejét, mert ezek megtörtént dolgok, és már
egyszer lépésel?nyben lesznek a bizottsággal szemben, mert mindenkit meglepetésként
érnek majd a vizsgálatok, és akkor már tudják, hogy milyen kapcsolatban voltak velem, és
mire készüljenek, mit kell hazudni. Így nem fogják tudni, hogy ki mondta el.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Ön most els?sorban a Bács megyei és az arra a környékre
koncentrálódó vagy ott központot fenntartó vagy onnan meköd? szervezetr?l szólt, és azt
is említette, hogy több százan, több ezren foglalkoztak olajozással.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Így van.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Hallott-e és van-e tudomása arról, hogy más cégek más
helyütt az országban, Szabolcsban, Zalában, nem tudom én hol, ugyanilyen módon
sz?kítettek, ugyanilyen módon vesztegettek, és ugyanilyen módon tartottak politikai
kapcsolatot különböz? politikai er?kkel? Tehát van-e err?l tudomása?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Tulajdonképpen HTO-t azért hoztak be az országba,
mert megvehették volna a Moltól, és azért kellett behozni a HTO-t, mert 20-30 forintos
árréssel el lehetett adni. Tulajdonképpen ehhez korrupció kellett. Itt több száz szerelvény
bejött gázolajként és HTO-ként lett vámolva. Most miért nem hoznak be, amikor nincs
üzlet? Akkor hozott be mindenki, amikor tudtak panamázni. És tulajdonképpen itt mindenki
összefonódott mindenkivel, mert ezekr?l a dolgokról tudtak a minisztériumban, akik az
engedélyt kiadták, akik beimportáltak, a vámosok, akik levámoltak, a rend?rség.
Tulajdonképpen szinte az egész apparátus nagymértékben..., lassan úgy kell vadászni,
hogy ki nincs korrumpálva. Ezekhez mindenkinek hozzá kellett járulni, az ügyvédek védték
ezeket, akik a céget alapították, akik fuvaroztak, olyanok, akik mi voltunk. Itt mindenki
mindenkivel összekeveredett, és olyan pénzekrol volt szó, hogy mindenkinek csak az ára
volt a kérdéses, hogy kinek mennyi. Mi nem is foglalkoztunk vele. Ennek az embernek
ennyi az ára, a másiknak annyi az ára, és mindenki megvehet? volt. Itt az emberek
megalapozhatták száz évre a sorsukat. Most már nincs ilyen üzlet.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Már azért nincs ilyen üzlet, merthogy nincs ez az árkülönbség?


NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Tulajdonképpen, amit most fölolvastam, még mindig
megy, csak most már 10 cég csinálja, vagy 5 cég csinálja. Itt nem szabadna megengedni
ebben az országban, hogy magánimportban jöjjön be, mert most az idén fölment 50
százalékkal a Mol eladása. Miért? Csak azért, mert nincs már annyi magánimport. Nem
sz?kít, nem kever-kavar, nincs petróleum, nincs semmi. És ahogy nincs, rögtön a Molnak;
mert tulajdonképpen itt nem volt semmi, ez egy adócsalási gazdasági história, nem az
államkasszába csörögtek itt a forintok, hanem tízezer ember zsebében. Ennyi volt itt a
probléma, semmi más.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Még egy dolgot...

ELNÖK: Bocsánat, átadom az alelnök úrnak a vezetést, ki kell mennem egy percre. (Az
elnöklést Juhász Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Azt szeretném még kérdezni, hogy említette az édesapja bizonyos ügyeit, ami az
agancsok ellenértékeként külföldr?l jött, mint fegyver, robbanószer, kábítószer. Ezeknek a
sorsa, az útja ismeretes?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Igen, egy kisk?rösi illet? hordta fel ezeket a dolgokat
ezeknek az alvilági figuráknak, akik szerepelnek a tévében.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Tehát ha megnézek most és visszamen?leg néhány ilyen
tévém?sort, illetve lapot, akkor az ott rámköszön? emberek nagy valószín?séggel onnan
szerezték.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Igen.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Elnézést kell kérnem, de lassan jönnek vissza azok a
gondolatok, amelyeket a hosszú tájékoztatása alatt az ember meg akar fogalmazni, és nem
tudjuk, hogy lesz-e még alkalom ezekre a kérdésekre, és így lehet, hogy többször visszatér
a kérdez? más-más kérdéssel. Azt szeretném megkérdezni, hogy említette itt a
tájékoztatásában az Energolt. Szeretném egy kicsit jobban tudni, hogy mi volt ez az
energolos kapcsolat, ön ismerte oket, kiket ismert név szerint, hogyan találkoztak velük,
mit tud a letartóztatás és a kiengedés körülményeirol.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Tulajdonképpen én az Energolban Dékány Istvánt
ismerem, most ? kés?bb szállt be vagy hogy..., ez az Energol pécsi székhelye cég,
Nagyk?rösön folytatott importori tevékenységet, akkor meséltem el, hogy az els?
két-háromszázezer litert nem festették be, és a többit megkaptuk mi. Ott találkoztam én
velük, amikor csengetni kellett a HTO árát. Bementem a telepre, és akkor feltöltötték az
autót, megvolt, hogy 30 liter 26 forintjával 760 ezer forint, és akkor odaadtam neki, és én
Dékányt el?tte ismertem, mert Orgoványon a Kakasék, ahol a t?zvész volt a telep körül, ?k
hordták-vitték, és ott mutatták be nekem el?ször, hogy o a Dékány István. Utána n?tték ki
magukat itt az import?rködésben, hogy Energol Rt. és... Napi kapcsolatban voltunk, úgy,
hogy én telefonon mindig pletykáztam velük mindenféle ügyr?l, és én sokat beszélgettem
velük, nemcsak olajügyekr?l, hanem hülyéskedtünk. Én voltam köztük a legfiatalabb.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Dékányt ismerte?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: A többit is lehet, hogy ismertem látásból. De én nem
mentem oda a telepre érdekl?dni, hogy "te ki vagy" meg "hogy vagy", mert nem szerették.
Én odamentem, a Dékány fogadott, és akkor lógattam ki a pénzt neki, amennyi járt neki,
beszélgettünk, és akkor mentek az autók.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Akit el?zetes letartóztatásba helyeztek közülük, arról mit
tud? Késobb kijöhettek az elozetes letartóztatásból. Ezekr?l a részletekrol mit tud?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Múlt héten engedték ki az utolsót, a Dobrikot vagy nem
is tudom... (Dr. Kóródi Mária közbeszólására:) Igen, annyira én nem merültem bele, mert én
nem követtem ezeket a dolgokat. '97-ben indult ellenük eljárás, valami rend?r keveredett ott
is a képbe, hogy ? volt az ügyvezet?, vagy mit tudom én mi volt ott a história, de én
annyira nem tartottam velük a kapcsolatot, csak ha Kakas küldött egy kocsi olajért. De az
az igazság, hogy a fonökök sose voltak ott nagyon a telepen. Azért találkozott velem a
Dékány, mert engem ismert. ?k nem akarták sosem, hogy az arcukat lássa valaki, hogy ki
kivel ügyködik vagy ki kivel van. Mivel tudták, hogy a Flaisz az egy név volt ebben az
olajügyben, és ott pénzügyi probléma nincs, ezért volt amikor én mentem és fizettem 10
milliót, 15 millió, 20 milliót. Volt, amikor megvettem az egész szerelvényt, majd kifizettem. És
akkor így volt, hogy tudták, hogy mi nem sumákolunk, mi visszük a pénzt, intézkedünk.
Folyamatosan jöttek, még veszekedtünk is, hogy ki áll ott a sorban, vagy kinek töltik meg
az autóját, mert általában éjszaka volt jó szállítani, amikor a rend?rök alszanak, és nem
látták, hogy hova vonulnak el a tankerok, melyik tanyákba, melyik telepekre. Mi 10 és 4 óra
között hordtuk szét, akkor lesz?kítettük, és akkor másnap délután vitték vagy még délel?tt.
Forgott a... Ide hetente biztos jött 2-3 szerelvény, folyamatosan özönlött oda az áru, és
olyan 30 százalékban volt sárga, azt a Pócsa Laci vitte el, mert a Dékánynak volt vagy tíz
autója, és a többit mi megkaptuk, mert nem volt idejük levámolni. Ennyit tudok az
Energolról. És utána annyit hallottam, hogy valami rend?r lett ott az ügyvezeto vagy mi...,
de úgy nem is érdekelt. Bukott itt mindenki jobbra-balra, nem gy?ztem én követni ezt a sok
stiklit.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Köszönöm szépen.

(Az elnöklést Pallag László, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Van-e még valakinek kérdése? (Nógrádi Zsolt: Nekem még van mondanivalóm.)
Tudom. Akkor kérjük, hogy folytasd, légy szíves, a tanúvallomást.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Ugyanilyen áthúzódó: Kiskunfélegyházán is van egy
ilyen olajtelep, '91-t?l m?ködik még a mai napig. Sziráky nevezete - ugyanilyen sz?kítési
história - iparvágányt épített, ide is jártunk mi be. Üzemanyag, benzin és ezeket kevertük
ott össze. Kisk?rösön még két ember tartotta igazán a kormányzat felé a... Az egyik
Kecelen volt, Pintér Józsefnek hívják, ? a köztársasági elnök tanácsadója, ? volt
kapcsolatban a Kakasékkal és a Sz?cs Attilával. A Pintéren keresztül sok üzemanyagot
eladtunk vagy a Flaiszék a honvédségnek, mert a Pintérnél telepítették le... Most lett
fölavatva az a nagy honvédségi park vagy mi tudom én. Tulajdonképpen ezeknek a
pénzeknek a vándorlására a Pintér Józsinak elengedték a 800 milliós tb-s adótartozását
'93-94-ben. Még egy ember, aki közel tudott férkozni: Polyák nevezete, ez egy test?r, egy
híres test?r még most is, szinte minden kormány komolyabb ügyekben ? védi... ? volt, aki
tartotta a kapcsolatot, vitte-hozta a híreket. Most még egyrol szeretnék szólni. Beszélhetek
a borügyekrol?

ELNÖK: Természetesen.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Tulajdonképpen ahogy ezeknek az olajsz?kítési
ügyeknek vége lett, minden telepen borcsinálás indult meg. Így bukott meg a Flaisz is.
Tulajdonképpen - most csak föl akarom hívni a figyelmet - a Kisgazdapárt most adott egy
olyan kibúvót, hogy aki bors?rítményt ad le, azt támogatják, azt, aki a s?rítményt
befogadja. Ez a pálinkaf?z?knél, vagyis a lepárlóknál van, és most az összes borpancsoló...
Nem azok viszik be, akiknek tényleg van 10 hektó bora vagy kis mennyisége.; pont a
borpancsolók tudják eladni, mert itt a legrosszabb minoség? bor... Azért megy itt a
borcsinálás is, mert szinte kedvezett a mostani kormány. Ugyanolyan lett szinte, le van
privatizálva megint a vám?rség, akinek ezt ellen?rizni kéne, mert a vámosok vigyáznak öt
forintért/liter azokra a telepekre, ahol megy ez a machináció. F?leg megint a mi
környékünkön meg az "arany háromszögben" van a borcsinálás, Kunfehértó most a
legnagyobb. Beszállítják a rossz minoség? borokat, ezt el? lehet állítani 22-25 forintért, és
38-at kifizetnek érte, és itt valami támogatási ügy van, amit engedélyezett mit tudom én, a
Földm?velésügyi Minisztérium. És pont az olajmaffiának, akiknek volt pénzük, és
befektették a borba, pont azoknak van kedvezve ezzel, mert nemcsak ismer?sök hordhatják
be... Ez az újabb história. Ez ugyanolyan méreteket öltött már. Most volt lent Pestr?l
ellen?rzés, és úgy ment, hogy a vámos mondta, hogy kimegyek vécére, és akkor odaszólt a
telepeknek, hogy mindenki t?njön el. Öt forintot kérnek azért, hogy vigyázzanak. És akkor
mindig egy-egy embert lebuktatnak, hogy lássák, hogy végzik a munkájukat. Mondjak még
neveket, hogy ki szokített? (Az elnök bólint.) A Nyúlnak az apósa: Danka Dénes, Nyúl
József, Horváth Lajos - ez egy bajai illet? -, Vajda Ferenc - ez keceli -, Dudás József - ez
bócsai, ? a Sepsinek a sógora, az a Sepsiker-es -, Gerencsér Béla, Forgó László. A
Gerencsér kiskorösi, a Forgó Laci... Beszélhetek most még egy '94-es ügyr?l? '94-ben a
Bácsimpex nevezet? cég Kecskeméten kibérelt egy telephelyet, és oda szállítottak nagy
mennyiséget, és onnan a Schoberék adták el a gázolajat a Terminál-Full-on keresztül. Ide
bejött olyan 15 millió liter kisz?kített... Pont a megsz?nés el?tt. Angéla intézte. Azóta
körözés alatt van a f?nök, a Kolláth István, Portugáliában van, és szabadlábon van a
felesége. Van egy cég, amely 20 millió litert.. A HTO-kihozásról nem beszéltem. Ez úgy
ment, hogy odamentek a Molhoz, és a Mol-osok kértek két forintot, hogy kiadják ezeknek
a cégeknek az olajat, és két forintot kellett pluszba fizetni a brókereknek, akik tovább
számlázták. A Molnál annak is utána lehet nézni, hogy mennyi olaj... Mi hordtuk a Molnak
a szajoli telephelyérol, Csepelr?l, Szászhalombattáról, Pécs mell?l. Nagy tárolók voltak,
Tolnam?zs, ott a Cetántours Kft., oda járt le Boros Tamás, mert egyszer sokat kellett
szaladnom, mert ahogy én rend?rt láttam, mindig elszaladtam, mert köröztek. És akkor
lejöttek egyszer Boros Tamásék, és akkor tele volt, 25 millió liter, de azért kellett szaladnom,
elmondom, mert ha olajtelepen fognak engem meg, akkor mindenkit begy?jtenek, és akkor
ha ismer?sökkel vagyok, valamelyiknek eszébe jutott volna, hogy ez nem az a személy, aki,
és akkor már állt volna a bukta. Ennyi volt. És akkor még hamis iratok, meg minden,
nézhettem volna ottan, hogy most mi újság van, akkor a m?anyaglakat is rám rohadt volna.
És akkor is lejött Boros Tamás, és Tolnam?zsén nem tudom, kié volt a telep, jöttek a
rend?rök intézkedésre, és 25 millió litert lehetett betárolni. Brókereim voltak még, a Nagy...,
a Tiszáék sokat adtak el, Tisza József, de néztem a tévében, nem akar tudni semmir?l. ?k
96-ban behoztak a m?trágyagyár mellé öt millió liter valami lakkbenzint, vagy mit, de ott
volt gázolaj és ipari tüzeloolaj, szintén minden gázolajként lett hasznosítva. De azt néztem a
tévében, hogy ? nem akar tudni, hallani semmir?l. Nekem Nagy Mihály nevezete
hódmezovásárhelyi illet? szállított, vagy az ? cége hozott ki Kiskunhalason nekünk, amikor
volt a rend?rségi ügyünk, ? hordta bácsimpexes autóval, mindig folyamatosan ugyanazok
hozták. ? is meghalt. Hát ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem van még egy kérdésem. Korábban volt álnéven egy
feljelentés. Annak mi volt a hatása, vagy volt-e annak eredménye?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Semmi. A rend?rség tudta, hogy mennyit tudok. Nem
csináltam nagy boltot.

ELNÖK: És ez hova lett beadva?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Ezt a szervezett b?nözéshez '99 áprilisában postáztam el
három példányban, több helyen adtam fel az országban, ugyanezekr?l van benne szó. Nem
tudom hogy foglalkoztak-e vele vagy nem, de elvileg még senkit nem piszkáltak azon a
környéken.

ELNÖK: Ez pontosan hova lett feladva?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: A szervezett b?nözés elleni osztály, Aradi utca nem
tudom hány szám.

ELNÖK: '99-ben?

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: '99-ben, egy éve.

ELNÖK: Köszönöm.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Ezt küldtem el, amit önnek is...

ELNÖK: Igen.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Akkor elpostáztam, gondolom, odaértek, nagy borítékba
raktam bele. Nem történt semmi. Úgy kerestem, még mászkáltam is a cím után.

ELNÖK: Van-e még valakinek kérdése? (Senki sem jelentkezik.) Fogjuk kérni, hogy a nevek
pontosítása végett.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Hát én nagyon sokat kihagytam, de megjegyezni ezt a
sok stiklist nem lehet. Még van benne vagy kétszáz név, telephely meg mit tudom én. Ezt
külön lediktálnám majd. Most hirtelen már azt sem tudom, hogy mit mondtam el, meg mit
nem.

ELNÖK: Írásban kellene ezt egyébként összeállítani. Külön leíratjuk majd ezeket. És azokat
a feljegyzéseket, amelyeket...

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Persze, itt van az egész, csak most fejb?l mondtam el
ezeket a dolgokat, de egy csomót kihagytam.

ELNÖK: Jó. A feljegyzéseket fogjuk kérni, hogy a neveket tudjuk pontosítani a
jegyz?könyvben. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése? (Senki sem
jelentkezik.) Nincsen. Akkor megköszönjük a részletes tájékoztatót. A bizottság tagjait még
kérem, hogy egy perc erejéig maradjunk.

NÓGRÁDI ZSOLT meghallgatott: Viszontlátásra!

2000-02-08 - Olajgate: eljárás újabb rendôrök ellen
2000-02-18 - Olajgate: újabb rendôr gyanúsított
2000-03-14 - Négyezer-háromszáz olajb?nügy Györgyi Kálmán beszámolójában
2000-03-17 - Élesedô politikai vita az olajügyi bizottságban
2000-03-18 - A BBC a magyar b?nözésrôl
2000-04-04 - Olajbizottság: nyilvános ülések következnek
2000-05-09 - B?ncselekménnyel vádolta feletteseit az egykori hajdú-bihari fôügyész
- A Legfôbb Ügyészség cáfol
2000-05-15 - Újabb dokumentumok Pallag bizottsága elôtt
2000-05-16 - Két volt rendôrtiszt válaszolt az olajbizottság tagjainak kérdéseire
2000-06-10 - Cáfolják Pallag tanúját
2000-06-10 - Pallag ismét olajat öntött a t?zre
2000-06-13 - Rendkívüli olajbizottsági ülést tartanak
2000-06-14 - Lezsák is feljelentette Pallag Lászlót
2000-06-14 - Olajsaga: folyt. köv.
2000-06-15 - Pintér is feljelentette az olajbizottság elnökét
2000-06-16 - Polt nem kapott jegyzôkönyvet az olajbizottság elnökétôl
2000-06-17 - Négyszemközt Pallag Lászlóval
2000-06-21 - Vádemelési javaslat békési rendôrök ellen
2000-06-26 - Újabb tanúk vallomására számít az olajbizottság
2000-06-27 - Nógrádi az ügyészségen tesz vallomást
2000-06-28 - Keresik az olajügyek félszáz szereplôjét
2000-06-28 - Majtényinak nincs joga ellenôrizni a bizottság jegyzôkönyvét
2000-07-01 - Polt Péter elutasította az SZDSZ javaslatát
2000-07-04 - Újabb olajforduló kezdôdik a fôvárosi fôügyészségen
2000-07-05 - Dávid Ibolya gyorsítana
2000-07-06 - Soron kívül tárgyalják az olajügyeket a bíróságokon
2000-07-07 - Távozna Békésbôl a rendôrfôkapitány
2000-07-08 - Vitatják a mentelmi jog megváltoztatását
2000-07-11 - Még nem döntöttek az ügyészségi nyomozásról
2000-07-17 - Nyilvánosságra kerülhet a ,kitakart" tanúvallomás
2000-07-18 - Szigorúan nyilvános olajbizottsági jegyzôkönyv
2000-07-18 - A bizottság lesöpörte az adatvédelmi biztos szempontjait
2000-07-19 - Nógrádi nem tanú és nem is védett
2000-07-19 - Hiába kérték Majtényi tanácsát
2000-07-19 - Aggályos a nyilvános közlés
2000-07-19 - Szaporodnak Pallag László sikeres ügyei
2000-07-21 - Maffiatrükk az ismert nevekre hivatkozás?
2000-07-22 - A parlament is perelhetô a jegyzôkönyv nyilvánosságra hozatala miatt
2000-07-26 - Pallag László folytatja a leltárt
2000-07-28 - Olajügy: nyomozás ismeretlen tettes ellen
2000-08-01 - A titokminisztérium tagadja Nógrádi állításait
2000-08-01 - Olajcégeikrôl nyilatkozhatnak a politikusok
2000-08-02 - Pintér Sándor is beperli a tanúskodó Nógrádi Zsoltot
2000-08-02 - Nógrádi Zsolt súlyos vádjai
2000-08-02 - Megfenyegeti a kormányt az MSZP
2000-08-03 - Olajgate: cáfol a Malév és a Mahart
2000-08-04 - Olajgate: tart a hírzárlat az ügyészségen
2000-08-05 - Százmilliárd forint körülire becslik az olajszôkítés hasznát
2000-08-05 - Érintettnek tartják a közélet szereplôit olajügyben
2000-08-05 - Egyre nô a demokrácia deficitje


A parlament is perelhet? a jegyz?könyv nyilvánosságra hozatala
miatt
2000-07-22 (a nyomtatott MH cikke)

Legalább három parlamenti képvisel?, illet?leg Nógrádi Zsolt és Pallag László ellen
érkezett feljelentés a F?városi Ügyészség Nyomozó Hivatalába - értesült a Magyar
Hírlap. Továbbra sem d?lt el, tesz-e ellenlépést az adatvédelmi biztos azt követ?en, hogy a
parlament olajbizottsága hétf?n úgy határozott: teljes terjedelmében nyilvánosságra
hozza Nógrádi Zsolt meghallgatásának jegyz?könyvét.

Az adatvédelmi törvény el?írásait sérti, hogy a parlament ad hoc bizottságának kilenc
tagja megszavazta (kett? tartózkodott): hozzák nyilvánosságra Nógrádi Zsolt június 8-ai
meghallgatásának zárt ülésen készült jegyz?könyvét az ott elhangzott nevek teljes
közlésével. (MH, 2000. 07. 18.)
Majtényi László a Magyar Hírlapnak elmondta: tisztában van azzal, hogy a parlamenti
bizottság nem köteles számára megindokolni, miért hagyta figyelmen kívül az ügyben kért
jogi tanácsát. Az ombudsman egyébként ezt már kedden - július 18-án - kiadott
kommünikéjében is leszögezte (MH, 2000. 07. 19.).
Majtényi László tegnap lapunknak hozzátette: ez nem jelenti azt, hogy a bizottság tagjai
nem kötelesek megindokolni választóik számára döntésüket, amellyel a törvényeket
figyelmen kívül hagyták.
Az ügy érdekessége, hogy az országg?lési vizsgálóbizottság ebben az esetben úgy
viselkedett, mintha polgári engedetlenséget folytatna önmagával szemben, ami
jogállamban mindenesetre különös eset.
Legalább három parlamenti képvisel?, illet?leg Nógrádi Zsolt és Pallag László ellen
érkezett feljelentés a F?városi Ügyészség Nyomozó Hivatalába.
Emellett több, a vallomásban szerepl? személy is ide irányította feljelentését. Ám ezeket -
attól függ?en, hogy magánvádas vagy közvádas b?ncselekményr?l van szó - az
ügyészségi nyomozó hivatalból tovább küldték az illetékes b?nüldöz? szerveknek vagy
bíróságoknak.

Kártérítést fizethet a T. Ház

További kérdés, mi történjék akkor, ha az alaptalanul "bevádolt" személy nem büntet?
feljelentést tesz, hanem jó hírnevének megsértése címén kártértérítési pert indít. Szakért?k
szerint ebb?l különös precedens lehet: az illet?k a képvisel?kön kívül polgári eljárás alá
vonhatják a honatyák összességét, vagyis magát a parlamentet. Az Országgy?lés ugyanis
- szemben a képvisel?csoporttal - jogi személy: önálló (anyagi) felel?sséggel tartozik
m?ködéséért. Szakért?k szerint kártérítést kérhetnek t?le akár a soha el nem ítélt, s így
makulátlannak tekintend? maffiózók is.

Ferenczi Krisztina