SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT: Quo vadis Székelyföld? Konferencia
 
"Világszövetség Erdélyi Társasága"
 
 
Zárónyilatkozat - Székelyföld-konferencia
Sun, 22 Jun 2003 15:45:41 +0300
 
 
Szombaton, június 21-én Csíkszeredában lezajlott a Magyarok Világszövetsége
Erdélyi Társasága által kezdeményezett Quo vadis Székelyföld? konferencia,
melyet megelőzően az MVSz elnöke Rácz Sándorral és Dr. Csapó Józseffel
együtt Székelyföld kilenc településén tartott találkozókat, amelyeknek
tárgykörét képezte a térség jövője az EU küszöbén.
A Csíkszeredai konferencia megfogalmazta Székelyföld és a székelység
autonómia-törekvéseit, melynek alapját a székely nép és a székely székek
évszáyadok során kialakult és megélt önkormányzata képezi.
 
Quo vadis Székelyföld? Konferencia
 
Zárónyilatkozat
 
Emlékezve arra, hogy az I. világháborút követően létrejövő román állam önkormányzatot
ígért az erdélyi magyarságnak, valamint arra, hogy 1919. december 9-én Párizsban, a Társult Főhatalmakkal megkötött szerződésben Románia kötelezettséget vállalt a székelyek autonómiájának szavatolására, mely önkormányzási lehetoség Isten színe elött minden népet megillet, üdvözölve az Európa Tanács Parlamenti Közgyulésében megfogalmazott szándékot a regionális autonómia elveinek jogi érvényesítésére,  arra, hogy Székelyföldön – mely föld megközelíti az EU-tagvárományos Szlovénia nagyságát – az összefüggő területen élő székelység 87%-át adja a közel egymillió lelket számláló népességnek, felidézve azon gazdag és kikristályosodott rendszert alkotó önkormányzati hagyományokat, amelyek a rendtartó székely települések falutörvényeitől az 1505. november 23-án elfogadott Székely Constitutio-ig terjednek, amely az európai jogalkotást két évszázaddal megelőzve törvényerőre emeli a személy szabadságát, a Csíkszeredai Konferencia a következőket nyilatkozza:
 
A történelmi Székelyföldön meghonosult önkormányzást a székely székek szervezettsége és hatásköre testesítette meg. A székek területi autonómiával éltek, saját közigazgatással, sajátos társadalmi felépítéssel és jogokkal.
 
 A székely nép Székelyföldön őshonos tudatában van kulturális öröksége gazdagságának és birtokában egy saját írásmódnak, a székely rovásírásnak.
 
 A Magyarok Világszövetsége által kezdeményezett székelyföldi tanácskozás-sorozat és ennek záró rendezvénye, a Csíkszeredai Konferencia, a székely népnek, mint a magyar nemzet szerves részének magára találását, önkormányzási törekvéseinek megismerését szolgálta és szolgálja.
 
 Ismerve és elismerve az Európai Parlament, az Európa Tanács és az Európai
Biztonsági és Együttműködési Értekezlet nemzeti önazonosság védelmére
vonatkozó elveit és dokumentumait, Székelyföld lakosaik halaszthatatlannak tartjuk a történelmi székely székek alkotta Székelyföld eurórégióvá minosítését és a többségben lévő lakosság nemzeti önazonosságának védelmében, a közigazgatási hatáskörök mellett, sajátos
közösségi jogokkal való felruházását, mely területi önkormányzás Székelyföld minden polgárát megilleti. Amikor időszeruvé válik, az Európai Unió biztosítson Székelyföld eurórégió részére a számarányának megfelelő képviseletet az Európai Parlamentben.
Székelyföld őshonos közösségének tagjaiként, el akarjuk nyerni az Európai
Unió államaiban gyakorlattá vált, a Nemzeti Kisebbségek Védelmére Vonatkozó
Európai Keretegyezményben jogként feltüntetett, és a székelység történelme során már megélt teljes és tényleges egyenlőséget.
 
 Igényeljük a székely székek és a Székelyföld területi autonómiájának örvényerejű statum általi helyreállítását.
 
 Felszólítjuk az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményező Testületének
tagjait, késedelem nélkül kezdeményezzék a települési és a széki nemzeti
tanácsok, a Székely Nemzeti Tanács megalakulását, az Agyagfalvi megemlékezés
méltó köszöntésére.
 
Székelyföld autonómiáját csakis együtt, közös akarattal érhetjük el. Legyen
ennek az útnak első mérföldköve az Isten ajándékaként elnyert székely rovásírás közkinccsé tétele. Kérjük pedagógusainkat és a szülőket, tanítsák gyermekeinket, hogy sajátítsák el e kincset. Kérjük székely településeink önkormányzati testületeit, hogy a helységtáblákon tüntessék fel a települések nevét a  székely róvásírással is.
 
 
Csíkszereda, 2003. június 21-én
Isten áldása legyen a munkánkon!
 
A Quo vadis Székelyföld? Konferencia