Rendet akarunk! - Molnár Tamás, a Jobbik alelnökének írása

Magyarországon az elmúlt politikai megmérettetések során mindig csak büntettek az emberek, soha nem választottak igazi alternatívák között. Volt rá okuk, hiszen módszeresen csapták be és fosztották ki őket. Ma 1988-as életszínvonalon élünk; elloptak tőlünk 18 évet! Elloptak tőlünk egy fiatal, reményekkel teli életkort! Elég volt! Most elérkezett az idő, hogy ne csak a felkínálkozó kisebbik rosszat válasszuk, hanem végre a jót, a jobbat, a Jobbik Magyarországért mozgalmát, amely elindult a kitörés irányába a Harmadik Úton! Ha tényleg így akarják, akkor sokan leszünk. Akkor közös akarattal és felhatalmazással lesz rend! Akkor végre lezárhatjuk ezt a kegyetlen átmenetet, ezt a hazug múltat. Ezt megígérhetjük!

RENDET AZ ORSZÁGBAN!


1. Befelé gondoskodó, kifelé érdekvédő, erős és puritán nemzetállamot! Erős hazát, amely nem felejti el Trianon bűneit!
2. Kereszténységet, halálbüntetést, Szent Korona tant az új magyar alkotmányba! A nép által választott, magyarságtudatot és nemzetvédelmet megtestesítő Köztársasági Elnököt!
3. Kétkamarás törvényhozást, képviselői visszahívhatóságot, meg kell szüntetni a politikai álláshalmozást! Új és hiteles közmegegyezést!
4. Szentkoronás címert a nemzeti lobogóra! Törvény szigorával védett vallási és nemzeti jelképeket!
5. Parlamentből kiszorított, felszámolt és betiltott SZDSZ-t!

RENDET A KÖZÉLETBEN!


1. Új és csalásoktól mentes választójogi rendszert!
2. Megbecsült köztisztviselői kart, korrupció-, és politikamentes bírói testületet, "Tiszta kezek mozgalmát" az ügyészségen!
3. Könnyített mandátummal parlamentbe beemelt nemzeti kisebbségeket!
4. Átlátható pártfinanszírozást, kitakarított állampárti kapcsolati tőkét, felszámolt gazdasági pártmaffiát! A háttérhatalmat meg kell szüntetni!
5. Még több pénzt, befolyást és ellenőrzési jogot az önkormányzatoknak és civil szervezeteknek!

RENDET A FEJEKBEN!

1. A diktatúra irányítóinak végleges eltiltását a politikai közélettől! A kommunista vezetőket és bűnösöket fel kell kutatni és meg kell büntetni!
2. Nyilvánosságra hozott titkos irattári anyagokat, feltárt ügynökmúltat!
3. Társadalmi összefogással felépített Regnum Marianum templomot és visszaállított Szabadság-téri Trianon emlékművet! Méltó megemlékezést és emlékhelyeket a kommunizmus áldozatainak!
4. Rehabilitált magyar múltat! Pokolba a bűnös nép gondolatával! Illő helyet Horthy Miklósnak és Wass Albertnek! Nemzetközi per elindítását a Benes-ügyben!
5. Felszámolt, betiltott és az ország elhagyására kényszerített Soros György érdekeltségeket és intézményeket!

RENDET A RENDVÉDELEMBEN!

1. Adómentes jövedelmet a rendvédelmi dolgozóknak! Felszámolt rendőri korrupciót és megszüntetett külföldi érdekeltségű őrző-védő szolgálatokat! Szigorított fegyvertartást!
2. Sorozott, erős, nemzeti érzelmű hadsereget, köztársasági elitgárdát, nemzetőrséget, polgárőrséget! Megbecsült tisztikart! Idegen földről
hazahozott katonákat!
3. Fel kell számolni a pozitív diszkriminációt és a megélhetési, etnikai bűnözést! A magyarellenes rasszizmust meg kell torolni!
4. Halálbüntetést a kegyetlen gyermekgyilkosokra! Kemény fizikai munkát a bebörtönzött bűnözőknek!
5. Megszigorított idegen-rendészetet, letelepedést és munkavállalást! Az Egyesült Államokkal szembeni vízumkényszert!

RENDET A GAZDASÁGBAN!

1. Munkanélküli segély helyett jól szervezett közmunkát! Ésszerű közmunkaprogramokat az egész országban!
2. Átfogó ország-leltárt, leállított privatizációt! A nemzetstratégiai területeken azonnali visszaállamosítást!
3. Vagyonadót és leltárt a milliárdosokra! Megadóztatott tőkejövedelmeket, büntetőjogilag üldözött uzsorát, feketemunkát és feketetőkét!
4. Mindenhol magyar munkavállalói érdekképviseleteket és esélyegyenlőséget a multinacionális vállalatokkal szemben!
5. Erős, értékálló forintot! Megfékezett eladósodást! Államilag ellenőrzött magyar bank- és kereskedelmi szektort! Szigorú és igazságos
adóbehajtást, öt perc alatt kitölthető, egyszerű adóbevallást!

RENDET A MEZŐGAZDASÁGBAN!

1. Szolgaföldben nem nyughatunk, anyaföld védelmet! A magyar föld nem árú, idegeneknek nem eladó!
2. Nem lesz több öngyilkos magyar gazda! Erős paraszti érdekvédelmet, vidékszeretetet, életképes kisgazdapártot!
3. Adó- és építési kedvezményekkel támogatott, modern tanya-rendszert! Környezetbarát mezőgazdasági technológiákat! Mozgókonténeres gyümölcs- és zöldségfeldolgozókat, közkutakat és közkemencéket a falvakba!
4. Szervezett őstermelőket és fedett, korszerű piacokat minden településre! Génkezelt termékek tilalmát, támogatott őshonos állat- és
növényi kultúrát!
5. Mezőbanki hitelrendszert, erős falugazdász hálózatot, igazságosan elosztott európai támogatásokat!

RENDET AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN!

1. Adómentes jövedelmet az ápolóknak, tisztességes fizetést az orvosoknak! Korszerű járműparkot a mentésekhez!
2. Kizárólag munkajövedelmek után folyósított állami társadalombiztosítást!
3. Diploma azonnali megvonásával felszámolt hálapénz rendszert! (Kizárólag intézmény fogadhat el adományt!) Önzetlen keresztényi szeretetet és gondoskodást a betegeknek!
4. Közellenségnek minősített daganatos és érrendszeri megbetegedéseket, a korai halálozás megszüntetését! Magzatvédelmet, szigorított abortuszt! Egészséges táplálkozást!
5. A kórházak nem eladók! Kordába szorított gyógyszer-lobbit! Világszínvonalra emelt orvosképzést és tudományos kutatást!

RENDET AZ OKTATÁSBAN!

1. Adómentes jövedelmet a pedagógusoknak! Megerősített közalkalmazotti státuszt és érdekképviseletet!
2. A Tízparancsolat erkölcsét az iskolákba! Erős egyházi befolyást és szerepvállalást az oktatásban! Minőségi embereket!
3. Vallás-, erkölcs-, illemtan-, magyar őstörténet és a határainkon túli magyar testvéreinkkel kapcsolatos ismereteket mindenkinek!
4. Tradicionális, kísérletezésmentes, nevelést! Antikommunista, hazafias oktatást! Újra alkotott nemzeti tankönyveket! Elhazudott történelem helyett igazságot!
5. Aktívan politizáló közéleti vitákat a felsőoktatásban! Államilag támogatott szellemi innovációt, magyar leleményt és kreativitást
mindenhová! Magyar feltalálók és tudósok kiemelt állami támogatását!

RENDET A KULTÚRÁBAN!

1. Fokozott magyar identitásépítést, patrióta ellenkultúrát a kártékony globális hatásokkal szemben! Nemzeti szubsztanciát és minőséget!
2. Minden településre korszerű közművelődési és közösségi intézményeket! Államilag támogatott olvasási kultúrát!
3. Állami mecenatúrát, nemzeti kulturális mozgalmakat, a hagyományőrzés elsőbbségét! Magyar Őstörténeti Intézetet! Új, XXI. századi kulturális infrastruktúrát, támogatott magán- és közgyűjteményeket!
4. Országos alkotó- és művésztelep hálózatot, nyílt műterem és galéria rendszert, nemzeti érzelmű film- és színházi műhelyeket, értékközvetítő vizuális kultúrát!
5. Szellemi műhelyeket, vitákat, szabadságot, friss levegőt! Kurzusművészek helyett értékteremtést! Közösségépítést mindenáron!

RENDET A MÉDIÁBAN!

1. Kőkemény adókkal sújtott, felszámolt szellemi környezetszennyezést! Erőszak, pornó és trágárságmentes médiát! Törvényi szigort a hazugságok és rágalmazások ellen!
2. Az országból kiszorított külföldi médiatulajdonosokat, felszámolt előnytelen szerződéseket, megszüntetett agy- és pénzmosást!
3. Giccsadót bulvár- és kereskedelmi médiumokra! Minden területen megkövetelt közszolgálatiságot!
4. Új médiatörvényt és tájékoztatási egyensúlyt! Átlátható intézmény- és médiafinanszírozást! Nemzeti laphálózatokat, sajtóalapítványokat, közhasznú társaságokat! Nemzeti médiaértelmiség képzést!
5. Szabad sajtót! Eltörölt véleménydiktatúrát, megszüntetett kétpárti médiahatalmat, felszámolt politikai cenzúrát!

RENDET A TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN!

1. Szigorú, büntetőjogi szankciókat a szennyezőkkel, szemetelőkkel szemben! Nulla toleranciát a köz- és magánvagyonok rongálói ellen!
2. Fokozottan támogatott természetbarát energiafelhasználást! Adókedvezményt a nap-, szél-, víz, termikus hő, biogáz felhasználóknak!
3. Az édesvízkészletünk nem eladó! Fokozott ivó- és karsztvíz védelmet! Folyamrendezést, hajóutakat, csatornázást, öntözési- és tórendszereket, erdőtelepítéseket a felmelegedés károkozásai és az éghajlati változások ellen!
4. Kíméletlen harc elindítását az alkoholizmussal szemben!
5. Feltámasztott és beindított "Tiszta udvar, rendes ház" mozgalmat! Országos kampányt az illemhelyek, közvécék állapotának javítása érdekében! Állami parlagfű-felvásárló telephelyeket! Az allergiát okozó gyomnövények kipusztítását! A szemétdombbá változott ország kitakarítását!

RENDET A CSALÁDBAN!

1. Kizárólag tanuláshoz, az iskola-kötelezettség szigorú betartásához kötött szociális támogatást a gyerekeknek! Az analfabétizmust és
gyermekéhezést meg kell szüntetni!
2. Bevezetett és adókedvezményekkel támogatott, intézményesített főállású anyaságot! Elsőbbséget a családi vállalkozásoknak!
3. Megszigorított abortusztörvényt! Országos küzdelmet a népességfogyás ellen! Eszményképünk az ötgyermekes, iskolázott családmodell!
4. Fokozott nyugdíjtámogatást és adókedvezményeket áldozatvállalásukért a felsőoktatásban végzett fiatalok időskorú szüleinek!
5. Fiatalkorú munkanélküliség felszámolását! Tűzzel-vassal kiirtott drogkereskedelmet és fogyasztást! Jövőképet és perspektívát a magyar
fiatalságnak!

Összegezve, amit akarunk:

Beavatkozó, értékteremtő, puritán államot. Kiszámítható, tervezhető, az esélyegyenlőség elvén működő gazdasági környezetet. Keresztény elvekre épülő oktatást és egészségügyi gondoskodást. Patrióta kultúrát és értékteremtő állami mecenatúrát. Megalkuvás nélküli, szigorú szellem- és környezetvédelmet. Nemzeti médiát és fegyveres testületeket. Átlátható, erkölcsös, élhető, büszke és független országot. IGEN, mi vállaltan keresztények, nacionalisták és szigorúan rendpártiak vagyunk! Mi hiszünk a tradicionális nemzetállam fejlődésében! Elutasítjuk az érték-semleges, liberális, nyitott-társadalom elméletét!

Mi konzervatív értékek mentén kívánjuk korlátozni az álságos szabadversengést, megvédjük a torz piaci viszonyokkal szemben kiszolgáltatott társadalmat! A káosszal, az anarchiával, a kiüresedett önfelzabáló fogyasztással szemben, mi hiszünk az Isten által teremtett világ igazságos rendjében és szeretetében! A tudatos, jövőképpel rendelkező, önbecsülésére építkező nemzet közös céljaiban és erejében! Mi hiszünk a győzelemben, Magyarország feltámadásában!

Molnár Tamás,
a Jobbik alelnöke,
a MIÉP-Jobbik a Harmadik Út képviselőjelöltje
_______________________________________________________
Jobbik Magyarországért Mozgalom - az antiliberális párt
http://jobbik.hu