Szalay Róbert Alezredes Védelmében
 
2000 november  7-én és 8-án  a Magyar Hírlap és a Népszabadság  méltatta Szalay Róbert  történész nyugállományu őrnagy alezredessé való előléptetését az  1956-os Szabadságharcban való példás részvételéért. Sajnos a cikkirók nem Szalay érdemeiről szóltak, hanem Szalay  „ A forradalom igaz története” című könyvéből kiragadott  Szálasi Ferenc  tetteiről szoló pár soros ismertetésből, egy idézetet hoztak hogy Szálasi „élére állt a bolsevizmus elleni nemzetvédő harcnak, ami egyben Európa védelmét  is jelentette az ázsiai barbársággal szemben.”  Nyilvánvaló, hogy ebben a fene nagy demokráciában a bolsevizmus elleni harcról még mindig nem szabad történelmi tárgyilagossággal írni,
megbélyegzés nélkül.
 
Igy ír a Magyar  Hírlap:    

 
MAGYAR HÍRLAP
Karhatalmistából lett nyilasvédő az előléptetett Szalay alezredes
2000-11-08 (a nyomtatott MH cikke) 


A Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára, Homoki János
egyetértésével és
támogatásával léptették elő október 23-a alkalmából alezredessé a munkáiban Szálasi Ferencet méltató Szalay Róbert történészt. Szabó János honvédelmi miniszter kijelentette, hogy elévülhetetlen ötvenhatos érdemei miatt tiszteli Szalayt. Az újdonsült alezredes 1956 novemberétől pufajkásként teljesített szolgálatot.

Hétfői cáfolata után kedden a Honvédelmi Minisztérium megerősítette azt az
értesülésünket, hogy október 23-a alkalmából nyugalmazott alezredessé nevezték ki a munkáiban Szálasi Ferencet méltató Szalay Róbert történészt. A tárca Szalay '56-os tevékenységével indokolja az előléptetést. Közleményük szerint az elismerést Pongrátz Gergely, az '56-os Magyarok Világszövetségének elnöke kezdeményezte, a javaslattal pedig egyetértett és azt támogatta Homoki János politikai államtitkár. "Az '56-os forradalmár, aki akkori helytállása miatt joghátrányt szenvedett, aki ma is aktív, s ezért
1990-ben történt rehabilitásakor nyugállományú őrnaggyá nevezték ki." 
A közlemény idézi azt a törvényt, amely alapján az előléptetés jogszerű, nem tér ki azonban
Szalay történészi tevékenységére. Az 1956-os forradalom igaz története című munkájában
Szalay a kommunizmus elleni küzdelem kezdetének Szálasi - szerinte teljesen törvényes -
hatalomra juttatását nevezi meg, aki a Hungarista Mozgalommal átvette a hatalmat és
"élére állt a bolsevizmus elleni nemzetvédő harcnak, ami egyben Európa védelmét is
jelentette az ázsiai barbársággal szemben". 
Szalay az október 23-ai kinevezések hivatalos listáján nem szerepel, a központi
ünnepségen sem volt ott. Az előléptetéséről szóló dokumentumot értesülésünk szerint
Homoki János 21-én, a Corvin Köz Bajtársi Közösség vacsoráján adta át. Szabó János
honvédelmi miniszter nyilvánosan kijelentette, hogy személyesen nem ismeri Szalay
Róbert könyvét, de azt tudja, hogy elévülhetetlen érdemeket szerzett az 1956-os
harcokban. 
Szakolczai Attila történész lapunknak elmondta, hogy ismeretei szerint Szalay Róbert
1956-ig századosként a Petőfi Politikai Akadémián oktatta a tisztjelölteket. 
Október 23-án valóban megjelent a Kilián laktanyában, és ott fegyvert követelt a
felkelőknek, ám másnapra eltűnt, és attól kezdve semmiféle forradalmi cselekményben nem
szerepel a neve. A szovjet csapatok bevonulása után - szemben az akkori honvédtisztikar
negyedével - aláírta az eseményeket ellenforradalomnak elismerő, és az orosz csapatok
bevonulását szükségesnek nyilvánító tiszti nyilatkozatot, majd március végéig
Karhatalmistaként szolgált. A honvéd Karhatalom tagjait hívta a köznyelv
"pufajkásoknak" - jelentette ki az ötvenhatos események szakértője. 
Szalay könyvét az a Bánkuty Géza nevű Amerikában élő milliomos üzletember adta ki, és
jegyezte az előszót is, akinél az Egyesült Állomokban idén januárban látogatást tett Lányi
Zsolt, a kisgazdapárt alelnöke. Akkor a politikus úgy nyilatkozott lapunknak, hogy több
kitétel neki sem tetszik a kiadványból, Bánkuty Géza viszont évtizedes jó barátja. Szalay
művét egy lapunk birtokában lévő fotó tanúsága szerint személyesen Bánkuty Géza
nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnöknek a parlamentben, a kép hátterében Lányi Zsolt
látható. Információink szerint az eset után vesztette el állását a miniszterelnök
protokollfőnöke. Szalay Róbert annak a szélsőjobboldali Szittyakürt nevű folyóiratnak
vezető munkatársa, amelynek megjelenését Bánkuty Géza tette lehetővé.

Haszán Zoltán, Vig György
http://stand.euroweb.hu/ujsag.asp?cim=Magyar%20Hírlap%20Online&url=www.magyarhirlap.hu
  

 
Ez a cikk  a  Népbírosági háborus bünösségi perek szellemében iródott. Amig Japánban
Nemzeti hősként és szentként tisztelik a győztes hatalmak által kivégzett vezetőket addig
nálunk még a nevük leírása is bün. A Szálasi kormány a bolsevizmus feltartoztatásával idöt nyert, hogy a magyarok tizezrei  nyugatra menekülhessenek. A háboruban való bennmaradás pedig  a  magyar zsidoság  létkérdését biztositotta. A bizonyiték erre az alábbi dokumentum az angol külügyi hivatal jegyzéke amit a Magyar Hírlap figyelmébe ajánlunk.
 

                   Notes of the British Foreing Office of October 13 & 14, 1943.

 Situation in Hungary: position of Jews.

             Record conversation with Professor Namier of the Jewish Agency who feared premature desertion of Germany by the Hungarian Government might result in German occupation of Hungary followed by extermination of the 800.000 Jews who now enjoy comparative security there. Mr. Randall said this was already suggested as a reason for Hungary’s not making a move to the Allied side. Professor Namier only hoped that the Hungarian Government would not move until it was certain the Germans would not be able to re-act.

 (Hand writing):

We have this point very much in mind as one of the arguments against pressing the Hungarians to make an immediate open stand against the Germans which might involve the risk of German occupation. We are inclined to think that the risk at present is slight.

 Helyzet Magyarországon: A zsidók álláspontja.

             Hivatalos beszélgetés alkalmával Namier professzor a Zsidó Képviselettől (Agency) azon félelmének adott kifejezést, hogy Magyarországot megszállnák a németek, ha a magyar kormány túl korán hagyná cserbe Németországot, ami a 800,000 zsidó megsemmisítését eredményezné, akik jelenleg viszonylagos biztonságban vannak. Randall úr azt mondta, hogy ezt már előterjesztették mint okot, amiért Magyarország ne álljon át a szövetségesek oldalára. Namier professzor azt remélte, hogy a magyar kormány nem mozdul addig, amíg bizonyos nem lesz, hogy a németek már nem tudnak visszavágni.

 (Kézírás):

E kérdést megkülönböztetett figyelemmel kísérjük, és nem követeljük a magyaroktól, hogy nyíltan álljanak ki a németek ellen, amely a német megszállást eredményezné. Úgy véljük, hogy e kockázat jelenleg kicsi.

 (Second page):

             Professor Namier of the Jewish Agency told me yesterday that his people were most seriously concerned at the possible consequences to the 800,000 Jews, who now enjoy comparative security in Hungary, of any premature desertion of Germany by the Hungarian Government. The Jews here, he said, felt that Germany could not possibly tolerate Hungarian defection and as long as the German army was in position to react, would answer such a move by the Hungarian Government by German occupation of the country, the result of which would be extermination of the most important body of Jewry left in Europe.

            I said that this possibility was already being put forward in public (e.g. an article in the current “Tablet”) as a reason for Hungary not making any premature move to the Allied side.

            Professor Namier said that the only hope is for, as the Jews are concerned, was that the Hungarians would choose not to move until it was practically certain that the Germans would not be able to re-act.

 (Magyar fordítás):

Namier professzor a Zsidó Képviselettől (Agency) tegnap közölte velem, hogy az ő emberei nagyon aggódnak, ha netán a magyar kormány idő előtt cserben hagyná Németországot, ami Magyarország megszállását eredményezné, és veszélyeztetné az ott élő 800,000 zsidót, akik jelenleg viszonylagos biztonságban vannak. A zsidók itt - mondta ő - úgy vélik, hogy Németország nem engedi meg a magyarok háborúból való kilépését mindaddig, amíg a német hadsereg azt megtudja akadályozni, sőt nyomban megszállná Magyarországot, amely a legnagyobb számú Európában még meglévő zsidóság megsemmisítését eredményezné.

            Azt mondtam, hogy e lehetőség már elő lett terjesztve (lásd a “Tablet” legutóbbi számának egyik cikkét) mint ok, amiért Magyarország ne kezdeményezzen korai átállást a szövetségesek oldalára.

            Namier professzor azt mondta, hogy az egyetlen remény, ahogy a zsidóság látja, ha a magyarok nem mozdulnak, amíg gyakorlatilag biztosítva nem lesz, hogy a németek már nem tudnak visszavágni.

                                                                                                                               A.W.S. Randall

            A fennti angol külügyminiszteri jegyzék részben megjelent Juhász Gyula: Magyar-Brit titkos tárgyalások 1943-ban című könyvében. (Kossuth Könyvkiadó, 1978.)

 Lucy S. Dawidowicz

 The War Againts the Jews 1933-1945  (Bantam Books, 1981. 7. kiadás.)

 Dawidowicz könyvet írt az európai zsidóság sorsáról, történetéről a II. Világháború és az azt megelőző évek zsidókkal kapcsolatos eseményeiről. Dawidiwicz Magyarország német megszállásáról könyve 513. oldalán a következőket írja: “On March 22 (1944) a new Hungarian government was formed under Prime Minister General Dome Sztojay, formely the Hungarian minister in Berlin. The real rulers in Hungary thenceforth were the SS and Reich Plenipotentiary Edmund Veesenmayer. All political parties and trade unions, with their press, wer suppressed. The Stojay government could not, however, maitain itsef because of overt opposition from the right - the Hungarian National Socialist and the Fascist Arrow Cross, under Ferenc Szalasi.” A valóság az, hogy Hitler és Szálasi soha se kedvelték egymást olyannyira, hogy 44 augusztusában a jobb oldal Szálasi vezetésével döntötte meg a Sztójay kormányt. A Lakatos kormány leallította a zsidók deportálását.

            A szovjet csapatok előre nyomulása következménye volt, hogy 44 október 15-én Szálasi vette át az ország vezetését. Német nyomásra Szálasi beleegyezett, hogy irásos garancia ellenében a németek munkaszogálatra zsidókat vihessenek ki az országból, amelyről Dawidowicz a következőket írja az 517. oldalon: “The exigencies of war rendered rairoad transportation impossible, and so the Germans marched off 27,000 Jews on a terrible trek of over 100 miles to Austria. But Szalasi soon stopped these marches because of the high death rate.” Egy pillanatra se kell azt gondolni, hogy Dawidowicz Szálasi párti volt. Tények azonban tények, még akkor is, ha ezek a győzteseknek nem tetszenek.

            Dawidowicz az 520. oldalon a román csapatok előrenyomulásával kapcsolatban ezeket írja: “With the invasion of the Soviet Union and the recapture of northern Bucovina and Bessarabia, unbridle plunder and murder of Jews were authorized by the Romanian  army’s high command. The first major wartime pogroms occured is Iasi in June 1941, organized by special Romanian troops assigned to roundig up, deporting, and murdering Jews. Thereafter, thousands of Jews were packed in cattle cars on the pretext that they were signaling to Rusian planes; and shipped off whitout food or water, to no particular destination. Those who did not die of suffocation were shot. About 8,000 died. In and around Czernowitz (Cernauti) and Storojinetz, 12,000 werw killed; in Bessarabia, over 200,000. Romanian army units working with Einsatzgruppe D in southern Russia dismayed the Germans with their passion for killing and their disregard for disposal of the corpses.” Dawidowicznak a magyar hadsereg előre nyomulásával kapcsolatban ilyen feljegyzése nincs.

NYÍLT VÁLASZLEVÉL A MAGYAR HÍRLAPNAK

A Magyar Hírlap ez év november 7-én megjelent számában Haszán Zoltán cikket
írt. (Gratulálok, jó dátumot választott!) Írásának alapján úgy vélem, hogy a
cikk írója el van maradva néhány "brossurával".

Szalay Róbert az 1956-os Magyar Forradalom igaz története című munkájában a
"Szálasi Ferenc érdemeit méltató" rész - a munka egészéhez viszonyítva -
igen elenyésző, főleg ha azt valaki egy szövegkörnyezetből, mint "két
mondatot" ragadja ki. Az egész nem több, egy hasábon 7 sornál. Ellenben, ez
elég volt ahhoz, hogy "nagy vihart kavarjon" és ezzel felhívja a figyelmet
arra a tanulmányra amelyik a Magyar Néphadsereg '56-os dicstelen
szereplésével foglalkozik. Volt ugyan néhány tiszt, akik ott hagyták
csapattestüket és csatlakoztak hozzánk, a Corvin-köziekhez. Ez azonban nem
volt jellemző.

Igaz, hogy Szalay Róbert aláírta a tiszti nyilatkozatot, mint ahogy azt,
több ezer tiszt is aláírta, (akik közül többeket, sokukat kivégeztek), mert
egyszerűen katona akart maradni. Ez viszont semmit nem von le az ő 56-os
tevékenységéből. Csiba Lajos százados, a Kilián laktanya akkori
parancsnokának egyik leveléből idézek.

"A Szalay százados beszámolója igen felkavart. Látszik, hogy ott volt és mi
találkoztunk is. Azt olvasva mint egy lázálomban , emlékben ismét végigéltem
azt az éjszakát. Én nem voltam rá felkészülve, engem úgy ért mint derült
égből a villámcsapás. Ezt én soha nem fogom elfelejteni. Úgy él az
emlékezetemben, mintha tegnap történt volna." ..."Tisztelet és becsület
illeti meg őt, mert ő előbb ismerte fel a helyzetet mint én vagy akár
Maléter is. Jó szándék vezette és ez elismerésre méltó." A kézzel írt levél,
a birtokomban van.

Érdekes és talán nem véletlen, hogy a Szalay Róbert előléptetésébe kötött
bele a liberális és talán kommunista befolyás alatt lévő "szabad" sajtó.
Arról a több ezer tisztről, akik miután aláírták a tiszti nyilatkozatot,
miért feledkeztek meg?

1956 október 30-án kb 40 tiszt jött hozzánk a Corvin közbe, a Zrinyi
Vezérkari Akadémiáról, hogy átvegyék a parancsnoki beosztásokat. Nem
engedtem. Ellenben minden csoport parancsnok mellé, egy tisztet osztottunk
be, mint tanácsadót. Ezek voltak azok a tisztek, akik november 4-én, a
második szovjet támadás idején az első félórában úgy eltűntek, mint a
kámfor. A Pesti srácok ismét magukra maradtak és november 15-ig harcoltak
szerte Budapesten. A tisztek gyorsan "visszarendeződtek". Mégis, az
úgynevezett rendszerváltás után, ők kapták a kitűntetéseket és
előléptetéseket. Ismerek olyat, aki szakaszvezetőből lett ezredes. És mit
kaptak a Pesti Srácok? A további létbizonytalanságot, a nyomort.

Ezt kellene felkutatni és a közvélemény elé tárni, erről kellene írni a
tollforgatóknak, még a Magyar Hírlapban és a Népszabadságban is..

Én hiszek a damaszkuszi útban. Hiszem, hogy Saulból lehet valaki Szent Pál.
Azt azonban nem szeretem, amikor Szent Pál úgy viselkedik, mint Saul.

Budapest, 2000. november 8.
Pongrátz Gergely
(a felterjesztő

Kérjük az MTI OS, Országos Sajtószolgálatát, a nyilt levél közzétételére.
56-os MVSZ