SZITTYAKÜRT HÍRSZOLGÁLATA:
 
SZEMBEN AZ ÁRRAL !,
 
Geönczeöl Gyula riportja, Felvidékről. - 2001 március 24
 
A felvidéki magyarok hosszabb ideje ostromolták a Magyarok Világ Szövetsége elnökét, Patrubány Miklóst azzal a kéréssel, hogy az MVSZ rendezze a MVSZ Felvidéki Tanácsának ügyes – bajos dolgait.
 
Az eddigi gyakorlat ugyanis az volt, hogy a különböző anyaországi rendszerek által vezetőknek kinevezett felvidékiek az anyaországi pillanatnyi renszer kivánsága szerint és sose a felvidéki magyarok bevonásával intézkedett. Ennek megfelelően ezek a magyaroknak kijelölt személyek, akik között túlnyomó részben az Aczél időszakban is a magyarság nevében szereplő pártkáderek, besúgók foglaltak helyet, állandóan intézkedtek, nyilatkoztak a felvidéki magyarság ügyeiben. 1989-et követően pedig az anyaországból jelentős anyagi támogatásban is részesültek, amit az anyaországi adófizetőktől vontak el, de hivatalosan a „felvidéki magyarságnak” adták. Ezek a jelentős pénzösszegek elszámolatlanul, minden esetben eltűntek. A vita a politikai szintéren régen elmérgesedett.
A magyarságot képviselő pozsonyi Magyar Koalició Pártja vezetősége egy kis csoportból
került ki, amit Antall óta az anyaországi rezsim tart fenn, és amely saját jólétével törődik, a
magyarság problémáival nem.
 
Az egy évvel ezelőtt, májusban megtartott MVSZ tisztújitó közgyűlésen tehát az anyaországi kérésnek megfelelően az addigi felvidéki képviselet az anyaországi rezsim elvárásainak megfelelően Boross Péter volt belügyminiszter jelölését támogatta, az erdélyiek akaratával szemben. Tudni kell azonban azt, hogy Erdélyben a lakosság az MVSZ Erdélyi Tagozatát támogatta az anyaországi rezsim erdélyi politikusai és jelöltjei ellenében. Magyarán, Erdély végezte el először a kommunista rendszer által hátramaradt pártkáder „díszmagyarok” részbeni kisöprésének munkálatait a magyarság közéleti vezetői posztjaiból a magyarság szervezeteiben. Ez akkor még a Felvidéken csak érlelődött.
 
A Felvidék magyarsága fölháborodottan figyelte meg azt, hogy az anyaországi rezsimek által kitenyésztett vezető réteg a felvidékiek nevében az erdélyi magyarsággal szemben ellenséges nyilatkozatokat tesz.
 
Ezért már az MVSZ tavaly májusi közgyűlését követően is többen javasoltuk Patrubány Miklósnak, hogy csináljunk közösen rendet a Felvidéken és hivatalosan is jegyezzük be az MVSZ Felvidéki Tagozatát. Ez ugyanis minaddig nem történt meg és az addigi csoport teljesen nemhivatalosan, mint egy gittegylet működött. Patrubány Miklós azonban óvatos volt. Ő még a régi Erdélyben él, ahol a régi magyar világ szellemében az emberek egymással szemben udvariasak, tisztelettel és becsületesen cselekszenek, mint a Monachia idején. Patrubány Miklós nem értette, hogy az, hogy Ő Kolozsvárról, Budapestre érkezett azzal Ő nem főlfelé lépett, mert a mai „anyaországi elit” semmit sem vett át a régi világ
őszinteségéből, lovagiasságából és nem ismerik és nem tisztelik a magyar történelem értékeit. Sőt „szégyelli magyarságát” és csak az érdekli, mit adhat el idegeneknek a megmaradt országból. Egy év alatt azonban sokat tapasztalt és fejlődött Patrubány Miklós Magyarországon. Éppen nála jártam március elején, amikor az adóhivatal levette a Világszövetség számlájáról a megmaradt 25 millió forintot.
 
Kivácsi lennék, mi lenne pl. az USÁ-ban, ha az adóhivatal az adó alol mentesitett egyházak, vagy egyetemek számlájáról adótartozás címén leemelne 25 millió dollárt. Sajnos Magyarországon a mai napig brutális állapotok uralkodnak az igazságszolgáltatás,stb. területén. Éppen azt terjesztették Patrubány Miklósról a sajtóban, hogy Kövér László FIDESZ elnők „valamit” tudhat Patrubány Miklósról, hiszen valaha „titokminiszter volt
Kövér". Magyarán a sugdosás és ál-,illeteve rémhírterjesztés az, ami ennek a politikai „elitnek" a társadalompolitikai programja. Tehetik, hiszen az ország alkotmányát Kulcsár
Kálmán, kommunista igazságügyminiszter írta 1988-ban és a hazai rendszer a kommunista párt ideologiai elképzeléseinek megfelelően politizál. Az ősi magyar alkotmányról ezek a kommunisták és követőik kijelentették, hogy az „nem korszerü”. Korszerű az angoloké, amerikaiaké, stb., de a miénk Arany Bullástól nem korszerű. Nekik!
 
Tehát elmondtam Patrubány Miklósnak, hogy Magyarországon törvény van arról hogy hogyan lehet „átvilágítani". Ez abból áll, hogy egy három tagú bizottság, amelynek mindhárom tagja bíró volt, bekér minden anyagot a különböző titkos irattárakból, amiben
a kivizsgálandó személy neve valamilyen formában előfordul. Majd eldönti, hogy az illető
besúgó, kém, kommunista, vagy közveszélyes gazember volt e. Ezt Kövérnek tudnia kellene és Kövér nem üzengethet senkinek sem. Pl. azt, hogy a jobboldal káros az országra nézve, vagy, hogy „kiirtják” azokat, akik szembeszállnak és nem azt csinálják a Világszövetségben, amit ők a Titkosszolgálatok, avós, stb. szellemben előírnak.
 
Szegény becsületes Patrubány Miklós csak a magyarok összegyüjtésével akart foglalkozni, persze mindennek elmondták már ezt a kolozsvári székely-magyart. Dehát ez a „divat" Budapesten.
 
Sok unszolásra tehát az MVSZ engedett és a felvidékiek, sok kérését követően segitett abban, hogy az MVSZ Felvidéki Tanácsa végre Alapító Tanácskozásra gyűljön össze 2001 március 24-én PÁRKÁNYBAN. Az egyik párkányi magyar elintézte, hogy kapjanak termet az inasiskolában. Az űlést a Horvátországi Tanács elnöke vezette le és jelen volt Borbély Imre a Kárpát-medence régió elnöke is. Az ülés délelőtt 11-kor kezdődött és délután 5-ig tartott. Közben tartottak ebédszünetet is gulyást tálaltak, mindenki maga fizetett, de hoztak pogácsát bort, ásványvizet is a résztvevők, amiből mindenkinek jutott elég. 163 küldött érkezett meg, akik között helyet foglalt 31 olyan személy is akik a korábbi nemhivatalos csoportban már tagok voltak.
 
Ugyanebben az időben POZSONYBBAN délelött 11-kor gyűlést szerveztek az anyaországi és a Csoóri féle szakadárok emberei is Rózsa Ernő vezetésével. Őket abból a pénzből finanszirozta a hazai rendszer amit a Világszövetségtől anyaországi rezsim elvett.
POZSONYBAN 23-an jelentek meg.
 
A PÁRKÁNYI NAGGYŰLÉS 17 tagú küldöttséget és 17 küldöttségi póttagot is választott.
Megválasztották a SZLOVÁKIAI MAGYAROK ORSZÁGOS TANÁCSA elnőkét, Soóky László író személyében. Soóky Laci régi veterán,kb 46 év körüli. Arról híres, hogy a 70-s évek közepén megunta a kommunizmust. Pozsony határában leparancsolta a helyi buszjárat vezetőjét a buszról, majd nekihajtott a nyugati határátkelőnek. Nem törte át a sok sorompót, ugyanis a buszsöför még telefonon riasztotta a rendőrséget és azok a nehéz sorompókat is leengedték. Lacit géppisztollyal összelőtték, de nem halt meg. Utána börtönbe vetették és a rendszer számkivetettjeként élt szabadulása után az országban. A rendőrség állandóan zaklatta, aztán egy ovónő elbujtatta és azt el is vette feleségül. Két kislányuk van. 1989-t követően Marcellházán, ami talán a legnagyobb magyar falvak egyike, polgármesterré választották. Ő volt az, aki elsőnek függesztette ki a falu magyar nevét a falu határában. Ezeket a Meciarista belügy le akarta szedetni, de Laci őrséget nevezett ki a táblák mellé, majd bejelentette, hogy eltorlaszolja az utakat és nem engedi a belügyes csapatoknak, hogy a faluba lépjenek. Politikai csatározását megnyerte, mára minden magyar falu, város határában a település neve ki van írva magyarul. Vannak ugyan vitás helyek, de ez mindenesetre haladás volt.
 
Két alelnököt is választottak a felvidékiek és kilenctagu elnökséget. Ezek: Drozik Sándor
vállalkozó Párkányból, Princkel József tanár Lekér-Zselizről, Radványi Jenő borkereskedő Dunaszerdahelyről, Bödők Zsigmond író Ogyalláról, Nagy Ferenc, Borbély József Dunaszerdahelyről, Turján Melinda ovónő, Kolon Teréz és Geönczeöl Zsuzsanna Léváról.
 
Ezenkivűl megválasztották az Ellenőrző Bizottságot, a Számviteli Bizottságot, majd Nyilatkozatot adtak ki, amiben elitélik Rózsa Ernő, Duray eddigi viselkedését és az Erdéllyel való szembeállitást. A Naggyűlés befejező szakaszában Patrubány Miklós is
megérkezett és üdvözölte a Naggyűlést.
 
Mindez egy űzenet a Világ Magyarságának, hogy fogjunk össze, ne türjük a bitorlok önkényeskedéseit és az ősi magyar szokások szerint testvéri egyetértésben nyissunk utat a magyar társadalom fejlődése előtt.
 
Feljegyezte Geönczeöl Gyula,Cleveland Ohio, telefonbeszélgetéseim alapján Fiammal, aki küldöttségi pottaggá lett választva, illetve hugommal, aki elnökségi tag, illetve itt üdvözlöm örömmel, hogy Soóky Laci elnök lett, neki is gratulálhattam, mert a telefont fiam átadta Lacinak is a még morajló Naggyűlés sikeres befejezésekor.

Tisztelt Szerkesztőség!
 
Az MVSZ sajtószolgálata alább megküldi Önöknek a Magyarok Világszövetsége szlovákiai tagjainak Közgyűlése által elfogadott határozatokat.
 
Tekintettel a határozatok fontosságára, tisztelettel kérjük Önöket a benne foglaltak közzétételére.
 
Budapest, 2001. március 25.
 
MVSZ Sajtóiroda
 
A Magyarok Világszövetsége szlovákiai tagjainak közgyűlése által elfogadott
Határozatok
 
Párkány, 2001. március 24.
 
1.. Az MVSZ Kárpát-medencei régióelnöke által 2001. február 28-án - az MVSZ Kárpát-medencei Regionális Tanácsának 2000. decemberi ülésén hozott határozatára, illetve az MVSZ Alapszabályának 23.§ - ra való hivatkozással - összehívott Közgyűlés, mely az MVSZ szlovákiai tagjai akaratának legfőbb megtestesítője, és amely 2001. március 24-én határozatképesen összeült, az alábbi határozatot hozza:
1.. ezennel feloszlatja az MVSZ korábbi szlovákiai Országos Tanácsát, valamint minden választott testületét, és hatályon kívül helyezi annak valamennyi szabályzatát;
2.. ezennel visszahívja tisztségükből az MVSZ mindazon szlovákiai küldötteit és pótküldötteit, akik az MVSZ illetékes testületeinek döntésével és alapszabályának rendelkezésével szembeszegülve, illetve azokat semmibe véve jelen közgyűlésről igazolatlanul távol maradtak;
3.. ezennel elismeri MVSZ tagságát mindazoknak a szlovákiai polgároknak, akik e tagságot - a megfelelő belépési nyilatkozatot kitöltve - jelen Közgyűlés összehívását megelőzően kérték, és akiknek kérelme e napig elbírálatlanul maradt;
4.. ezennel megalakítja az MVSZ új szlovákiai Országos Tanácsát, majd elfogadja annak alapszabályát, megválasztja vezető testületeit, valamint az MVSZ új szlovákiai küldötteit és pótküldötteit;
5.. jelen és valamennyi, a mai napon elfogadásra kerülő határozatot - tudomásul vételre - megküldi az MVSZ Elnökségének és Kárpát-medencei Regionális Tanácsának;
6.. a mai ülésen elfogadásra kerülő Alapszabályt - jóváhagyásra - megküldi az MVSZ Elnökségének;
g.. elismeri MVSZ tagságát azoknak a szlovákiai polgároknak, akik jelen Közgyűlés összehívása és összeülése között kérvényezték az MVSZ tagságot, és a mai Közgyűlésen tanácskozási joggal való részvételükhöz hozzájárul.
Az MVSZ szlovákiai tagjainak Közgyűlésén jelen van az MVSZ elnökhelyettese Király Zoltán, a Kárpát-medencei régió elnöke Borbély Imre és annak helyettese Csörgits József, valamint régiótitkára Tőkés József. A Közgyűlés határozatai e magas tisztségviselők jelenlétében és az ö tudomásukkal születnek.
 
2. Az MVSZ szlovákiai tagjainak közgyűlése sajnálattal állapítja meg, hogy az MVSZ több szlovákiai küldöttje 2000. májusa és decembere között státuszához méltatlan magatartást tanúsított, és megfeledkezett azon tagok véleményét kikérni, akiknek képviseletét ellátni voltak hivatottak. A Közgyűlés különösen sérelmezi:
 
1.. azt, hogy a 17 szlovákiai küldött közül 2000. május 26-án 16 küldött kivonult, és ezzel tevőlegesen hozzájárult ahhoz, hogy az MVSZ Küldöttgyűlése határozatképtelenné váljék, tetemes anyagi kárt és jelentős működési zavart okozva a Magyarok Világszövetségének;
2.. azt, hogy az MVSZ Elnökségébe megválasztott Dobos László és az MVSZ Stratégiai Bizottságának tagjává vált Duray Miklós vállalt kötelességüket nem teljesítve önként felfüggesztették munkájukat e testületekben;
c.. azt, hogy egy fő kivételével, a szlovákiai küldöttek bojkottálták az MVSZ 2000. Decemberében megtartott rendkívüli küldöttgyűlését, amely azt volt hivatott elvégezni, amit a tavasszal határozatképtelenné tett ülése befejezetlenül hagyott;
d.. azt, hogy Rózsa Ernő korábbi OT elnök e rendkívüli küldöttgyűlést nem az építő munkára, hanem az MVSZ elleni hangulatkeltésre használta fel. Ezért a Közgyűlés elrendeli új küldöttek és új pótküldöttek választását.
 
3. Elfogadhatatlan és megbízatás nélküli bojkottja miatt Közgyűlés visszahívja az MVSZ Elnökségéből Dobos Lászlót, és helyébe az MVSZ Szlovákiai Országos Tanácsának ma megválasztásra kerülő elnökét jelöli.
 
4. Elfogadhatatlan és megbízatás nélküli bojkottja miatt a Közgyűlés visszahívja az MVSZ Stratégiai Bizottságából Duray Miklóst. Az új jelölt állítását az MVSZ Küldöttgyűlésén résztvevő szlovákiai küldöttekre bízza.
 
5. A Közgyűlés az MVSZ 2000. májusában megtartott Küldöttgyűlése határozatainak ismeretében megállapítja, és megütközik azon, hogy Duray Miklós félretájékoztatta a közvéleményt, amikor azt állította, hogy 2000. májusában az MVSZ Küldöttgyűlésén a trianoni dekrétum felülvizsgálatát kérő határozat a szlovákiai küldöttek távozása után született volna, és ő maga azt nem szavazta volna meg.
A Közgyűlés, hasonlóképpen megütközését fejezi ki azért a kollektív rágalomért, amellyel Duray Miklós 2000. decemberében az MVSZ vezetőit és tagjait ismételten illette /"jóhiszemű naivak, őrültek és gazemberek Világszövetsége." /
A Közgyűlés Duray Miklós magatartását magyar közéleti ember részéről elfogadhatatlannak tartja, és ezért ügyét az Etikai Bizottság elé küldi.
 
6. Okulva abból a tényből, hogy az előző években a szlovákiai magyarokat a Magyarok Világszövetségében képviselő személyek között sokan voltak akikről okkal feltételezhető, hogy a kommunista titkosszolgálat besúgói voltak, a Közgyűlés elhatározza, hogy a jövőben nem lehet az MVSZ Szlovákiai Országos Tanácsa egyetlen választott testületének tagja, sem küldötte, sem az MVSZ központi testületeinek tagja az a személy akinek a neve szerepel a titkosszolgálati ügynökök névsorát tartalmazó, elhíresült Rude Krávó listáin.
 
7. Az MVSZ szlovákiai tagjai elhatározzák, hogy Szlovákiai szervezetüknek jogi személyiséget kívánnak adni. E jogi személyiséget a már ideiglenes bejegyzést nyert szervezet, a Szlovákiai Magyarok Országos Szövetsége /SZMOSZ/ keretében kívánják kiteljesíteni. Ezért valamennyien belépnek a Szlovákiai Magyarok Országos Szövetségébe /SZMOSZ/, és hasonló lépésre hívják az MVSZ valamennyi meglévő és eljövendő szlovákiai tagját. A SZMOSZ alapszabályaként a ma elfogadott alapszabályt tekintik, a SZMOSZ vezetőinek pedig a ma megválasztott testületeket ismerik el.
 
8. A Közgyűlés elfogadta az MVSZ Szlovákiai Országos Tanácsának új alapszabályát. Elnököt és két elnökhelyettest magába foglaló, tizenkét főből álló elnökség áll a szervezet élén. A Közgyűlés hat főből álló Alapszabály Bizottságot választott, melynek az a feladata, hogy begyűjtse a működés során születő módosító indítványokat és azokat beépítse abba az új tervezetbe amelynek, mint eddig is, összhangban kell az MVSZ Alapszabályával, Szlovákia törvényeivel és a szlovákiai magyar közösségek területi tagoltságával.
 
9. A Közgyűlés, három jelölt közül megválasztotta az MVSZ Szlovákiai OT elnökét. A másik két jelöltet elnökhelyettesi tisztségbe választotta:
 
a.. Soóky László, újságíró, elnök
b.. Mihajlovics József, vállalkozó, elnökhelyettes
c.. Tóth Attila, mérnök, elnökhelyettes
10. A Közgyűlés megválasztotta az MVSZ Szlovákiai OT Elnökségének további kilenc tagját: Borbély József, Bödők Zsigmond, Drozdik Sándor, Geönczeöl Zsuzsa, Horony Teréz, Nagy Ferenc, Princkel József, Radványi Jenő, Turián Melinda.
 
11. A Közgyűlés elhatározta, hogy az MVSZ Küldöttgyűlésén, a szlovákiai országos tanácsot megillető 17 küldött helyére jelöli és megválasztja az újonnan megválasztott elnökség tizenkét tagját, valamint az elnökségi választásokon a következő öt helyezést elért MVSZ tagot: Csizmadia Béla, Fodor Nándor, Kovács Ilona, Mrva Olga, Tarnóczi István.
12. A Közgyűlés megválasztotta, az MVSZ Küldöttgyűlésen - bármely küldött akadályoztatása esetén - ugyancsak részvételre jogosult 17 pótküldöttet.
 
A Közgyűlés által megválasztott Mandátum Ellenőrző Bizottság 163 MVSZ tag jelenlétét igazolta.
 
A Közgyűlés megelégedéssel nyugtázta, hogy az ugyanarra a napra Rózsa Ernő által szabálytalanul összehívott közgyűlésen mindössze 23 MVSZ tag jelent meg. A Közgyűlés a Pozsonyban hozott határozatokat semmisnek tekinti, és megbízta az MVSZ Szlovákiai Országos Tanácsának újonnan megválasztott elnökségét, hogy vegye birtokba az MVSZ SZOT korábbi vezetőségéhez befizetett tagdíjakat és egyéb javakat. Az új vezetőség a soron következő Közgyűlést még az év vége előtt összehívja.
 
Párkány, 2001. Március 24.
 
Az MVSZ szlovákiai tagjainak
 
Közgyűlése