SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ 2O12-ben

(Meghívó)

 

A Turul Szövetség szervező bizottsága nevében szeretettel és tisztelettel várom Önt ………………………… és a társaságában levő …. főt (igény, ill. előzetes jelentkezés alapján kitöltendő és magukkal hozandó!) a hagyományos Szittya Világtalálkozóra (SZVT), mely most is az év egyik kiemelkedő nemzeti eseményének ígérkezik.

A szabadon látogatható 2 napos rendezvény 2012. június 2-án (szombaton) 10 órakor kezdődik Budapesten, a Magyarok Háza Széchenyi termében. (1052 Semmelweis u. 1-3. Megközelíthető: a piros metróval, a 47-es és 49-es villamossal, vagy a 7-es autóbusszal az Astoria megállóig.) A regisztráció mindkét napon 9-től 12-ig folyamatos lesz. A belépti díj 5000 Ft/fő (ez alól csak a felkért előadók mentesülhetnek, ill. az elcsatolt országrészekből érkező testvéreink 20 % kedvezményt kaphatnak), amit belföldi postai utalványon szíveskedjenek feladni (legcélszerűbb csoportosan – pl. 5 fő = 25000 Ft) Siklósi András lakcímére (6723 Szeged, Becsei u. 3.; tel.: 62/890-564 és 20/443-1830; e-mail: siklosi.andras@digikabel.hu), legkésőbb május 20-ig. A pénz megérkezése a részvételi szándékot egyértelműen jelzi, ezért szükségtelen párhuzamosan levélben vagy telefonon is jelentkezni. Az 5000 Ft a helyszínen is kiegyenlíthető, ám garantált ülőhelyet csupán az előzetesen fizetőknek tudunk biztosítani; először ugyanis őket engedjük be, a többieket legföljebb utána. (Külön 1-1 napra a belépés 3000–3000 Ft.) A névvel ellátott kitűző-kártya viselése végig kötelező, másra át nem ruházható, s elvesztése esetén nem pótolható! Az utazás egyénileg történik, szállásról (elegendő 2-án éjszakára, mert 3-án este bárki hazajuthat) és étkezésről magunknak kell gondoskodnunk. Büfé lesz (ásványvíz, kávé, sör, szendvics stb.). Ebédre (kb. 1000 Ft) mindkét napon ajánljuk Nyers Csaba mesterszakács ősmagyar fogásait. Az ebédigényeket lehetőleg előre jelezzék (pl. a befizetési csekken) a felkészülés végett. Egyéb felvilágosítást csak válaszboríték ellenében, ill. telefonon és drótpostán adunk.

Mindkét napon megvásárolhatók DVD és CD felvételeink, ill. különböző könyveink. Kérjük itthoni és külföldi nemzeti érzésű honfitársainkat, hogy minél többen vegyenek részt a kitűnő szakemberek nevével fémjelzett, színvonalas SZVT-n, és élőszóban, ill. e program fénymásolásával, internetes terjesztésével is tudassák ismerőseikkel, barátaikkal. Szeretnénk, ha adományaikkal is segítenének anyagi gondjainkon, mivel a belépőkből származó pénzmag nem fedezi összes költségeinket, s hivatalos támogatást sehonnan sem kapunk. Felhívjuk szíves figyelmüket a türelmes, kulturált viselkedésre, s az előadók jogainak tiszteletben tartására. A várható melegre való tekintettel mindenkinek könnyű, nyári öltözéket javaslunk.

(Ős)történeti és nemzetvédelmi találkozónk célja: népünk eredetének, őshonosságának, kultúrájának és hagyományainak büszke fölmutatása, történelmi- és nemzettudatunk elmélyítése, sorskérdéseink, valós lehetőségeink és kötelességeink számbavétele. Jelmondatunk: „Ismerd a múltat, és harcolj a jövőért!” Az előadások közt időnként versmondással és dalokkal (2-án Vesztergám Miklós tárogatóművész, 3-án Szabó Andrea Asharti énekes) élénkítjük a figyelmet; továbbá az ebédszünetekben megtekinthetjük a házban levő képzőművészeti kiállításokat is. Kérjük előadóinkat, hogy a félórás időkeretet ne lépjék túl, s felszólalásuk után az előadásuk anyagát, CD-n vagy e-mailben (tördeletlenül), adják át, küldjék el Siklósi Andrásnak, hogy később valamennyit közölhessük a Tárogatóban. Az előadásokhoz dia- és írásvetítőt, valamint laptopot és projektort biztosítunk. Vitát, ill. kérdéseket, hozzászólásokat nem tervezünk, mert nincsidő. A program folyamatos lesz, az ebédek kivételével szüneteket nem tartunk. (Saját használatra hangfelvételt bárki készíthet, videót azonban nem.)

 

Az SZVT részletes programja

(A tervezett sorrend és időbeosztás rugalmasan változhat.)

Június 2-án (szombat)

 

10-10,30  Általános tudnivalók + zene, Himnusz, Magyar hitvallás

10,30-11  Siklósi András: A halál torkából a radikális megújulásig (megnyitó előadás)

11-11,30  Rostás László: „Világ világa, virágnak virága”

11,30-12  Ft. Hegedűs Loránt: Isten mindent megtesz értünk, de semmit helyettünk

12-12,30  Végvári József: Állapot és folyamat nyelvünkben és műveltségünkben: két szócsaládról

12,30-13  Nagy Attila: Janus-arcú szabadkőművesség

13-13,30  Varga Csaba: A legtisztábban fennmaradt ősnyelv

13,30-14  Rácz Sándor: 1956-os és jelenlegi helyzetünk párhuzamai s a lehetséges kiutak

  14-15         EBÉDSZÜNET

15-15,30  Orosz Mihály Zoltán: Az élhető és biztonságos település kialakításának elvrendszere és módszertana

15,30-16  Gyárfás Ágnes: A magyar ősmonda Mezopotámiában és a Kárpát-medencében

16-16,30  Szeszák Gyula: Alkotmány, alaptörvény, sarkalatos törvények

16,30-17  Deák Dezső: A kiskunhalasi rováspálcák vizsgálatának eredményei

17-17,30  Hasznos Miklós: A mai magyar társadalom és problémái

17,30-18  Bakk Erzsébet és István: Szakrális hagyományaink – a pálosok

18-18,30  Ifj. Tompó László: Vérbírósági perek Nürnbergtől Budapestig

18,30-19  Varga Zoltán: Móricz János kutatásai Dél-Amerikában

19-19,30  Nagy Jenő: Szamizdattal a valódi rendszerváltásért

19,30-20  Horkovics-Kováts János: A magyar ősnyelv bizonyítékai

20-20,30  Eva Maria Barki (Ausztria): Magyarország szuverenitása és a magyarság önrendelkezése

20,30-21  Berényi László: Mágikus jelképeink az „egységtudat” hirdetői

 

Június 3-án (vasárnap)

 

  9-9,30    Énekek + emlékezés Árpád apánkra

 9,30-10   Molnár V. József: A magyarság küldetése

10-10,30  Halász József: A Szentkorona-tan és a Szentkorona-értékrend közti különbségek

10,30-11  Kovács József: A természetgyógyászat lehetőségei korunk betegségeinek orvoslásában

11-11,30  Varga István: Hogyan kerüljük el a csődöt egy kaotikus világban?

11,30-12  Cser Ferenc (Ausztrália) és Darai Lajos: A magyar népművészet történelmi vonatkozásai

12-12,30  Bene Gábor: Alkotmánysértésekből fakadó közjogi küzdelmeink a középkortól máig

12,30-13  Farkasinszky Tibor: Urmia-tó környéki őshazánk 21 bizonyító körülménye

   13-14        EBÉDSZÜNET

14-14,30  Lipusz Zsolt: Modernizáció és politika a kiegyezés utáni Magyarországon

14,30-15  Szendrey Marót Ervin: Az Élet vallása és az őskörösztény Szentháromság

15-15,30  Király B. Izabella: A magyarság arculata és önképe

15,30-16  Gondos Béla: Kárpát-medencei erődtemplomok

16-16,30  Budaházy György: Igazságszolgáltatásunk visszásságai egy hazafi meghurcoltatásainak tükrében (interneten)

16,30-17  Nagypál Botond: A Tarihi Üngürüsz és a magyar őstörténet

17-17,30  Tejfalussy András: Hogyan védekezzünk a hazai bűnszövetkezet szándékos népirtása ellen?

17,30-18  Rumi Tamás: Csíksomlyói napkövek

18-18,30  Zetényi-Csukás Ferenc: Magyar hősök a sztálinista hódítók elleni finn önvédelmi háborúban

18,30-19  Záhonyi András: Kettős vagy hármas honfoglalás? (Emlékezés László Gyulára)

19-19,30  Zárónyilatkozat, befejezés + Szózat, Székely himnusz, esetleg kötetlen dalolás (gitárkísérettel)

 

Honfitársi üdvözlettel: vitéz Siklósi András, az SZVT főrendezője, a Turul Szövetség elnöke

 

Szeged, 2012. március 8-án

 

         (Rövidebb változat)

Szittya Világtalálkozó 2012-ben

 

Időpont: június 2-án 10-21 és 3-án 9-19,30

Helyszín: Budapest V. ker. Semmelweis u. 1-3., Magyarok Háza, Széchenyi terem

Regisztráció: mindkét napon 9-től 12-ig folyamatos

Részvétel: a rendezvény nyitott, belépti díj 5000 Ft/fő, ill. csak 2-re 3000 Ft, csak 3-ra 3000 Ft

Jelentkezés az SZVT főrendezőjénél: Siklósi András, 6723 Szeged, Becsei u. 3., tel: 62/890-564 és 20/443-1830,

e-mail: siklosi.andras@digikabel.hu; befizetés: belföldi postai utalványon május 20-ig, vagy a helyszínen

 

Az (ős)történeti és nemzetvédelmi Világtalálkozó célja: népünk eredetének, őshonosságának, kultúrájának és hagyományainak büszke fölmutatása, történelmi- és nemzettudatunk elmélyítése, sorskérdéseink, valós lehetőségeink és kötelességeink számbavétele; 36 kiváló szakember előadásában (pl. Ft. Hegedűs Loránt, Eva Maria Barki, Rácz Sándor, Molnár V. József, Halász József, Gyárfás Ágnes, Rostás László, Hasznos Miklós, Szeszák Gyula, Végvári József, Varga Csaba, Budaházy György, ifj. Tompó László, Varga István, Orosz Mihály Zoltán, Király B. Izabella, Bene Gábor, Gondos Béla stb.).

 

DVD-, CD- és könyv-ajánlataink

 

1.) Beszélgetés vit. Siklósi Andrással időszerű nemzetpolitikai kérdésekről, 3 részben

A mosonmagyaróvári televízióban készült kiváló 3 órás felvétel szinte minden fontos problémánkat felöleli, s a maga nemében valódi szenzáció.

A dupla DVD ára belföldre 4000 Ft, külföldre (légipostával) 35 euro. Ismerje meg Ön is ezt a gondolatgazdag, szókimondó, az élet dzsungelében világosan eligazító interjút, s lepje meg vele barátait, ismerőseit is!

 

2.) Siklósi András: A pusztulástól a magyar újjászületésig

2 órás előadás a magyar történelmi tragédiákról, küzdelmekről, jelenkori helyzetünkről és nemzeti föltámadásunk esélyeiről.

A DVD ára belföldre 3000 Ft, külföldre (légipostával) 30 euro.

 

3.) Siklósi András: A magyar örökség visszaszerzése

2 órás előadás elveszett és elbitorolt nemzeti értékeinkről, kultúrkincseinkről, szakrális hagyományainkról, valamint megtépázott önképünkről és küldetéstudatunkról.

A DVD ára belföldre 3000 Ft, külföldre (légipostával) 30 euro.

 

4.) Siklósi András: A magyarság sajátos küldetése és legfőbb kerékkötői

 + Toroczkai László: A nemzeti ellenállás múltja, jelene és jövője

Két 1,5 órás előadás hangfelvétele a Szegedi Közéleti Kávéház Nemzetpolitikai Klubjában, melyek népünk égető sorskérdéseit tárgyalják.

A 3 órás CD ára belföldre 2000 Ft, külföldre (légipostával) 25 euro.

 

5.) Forrás a rejtekből – a Keresztény Kulturális Akadémia szépirodalmi antológiája,

benne Siklósi András nyertes pályázatából közölt versekkel és prózával.

A könyv ára (csak belföldre!) 2000 Ft (ebből 400 Ft a postaköltség).

 

Valamennyi (saját célra és ajándékozásra egyaránt alkalmas anyag) megvehető a Szittya Világtalálkozón, ill. ettől függetlenül is megrendelhető az alábbi címen:

Siklósi András, 6723 Szeged, Becsei u. 3.

Tel.: 62/890-564, mobil: 20/443-1830, e-mail: siklosi.andras@digikabel.hu

(A megjelölt árak a postaköltséget is tartalmazzák.) Kérem a szükséges összegeket belföldi (rózsaszínű) postai utalványon előre feladni, ill. a valutát közvetlenül a bankszámlámra utalni:

OTP Bank NyRt. Dél-Alföldi Régió, H-6720 Szeged, Takaréktár u. 7.

IBAN number: HU89 1177 3353 0112 5766 0000 0000

BIC (SWIFT) code: OTPVHUHB

Vásárlásukkal a Szittya Világtalálkozót s a Turul Szövetséget is támogatják, amit előre is köszönünk.