SZITTYA HIRSZOLGÁLAT: Kommunista tolvajoknak a börtönben a helye.
 
 
Újra lemondásra szólították fel Medgyessy Pétert.


Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyeket ellenőrző bizottságok soros elnöke nyilvánosságra hozta Medgyessy Péter miniszterelnököt lemondásra szólító testületi határozatot.

Dr. Cseicsner Éva közlése szerint a bizottságnak azt kellett ellenőriznie, Medgyessy Péter betöltötte-e olyan politikai vagy állami tisztséget, amelyben a törvényben meghatározott a adatokról tájvolt III/III-as csoportfőnökség feladatkörébe tartozott ékoztatást kapott.

A bizottság azt nem vizsgálta, hogy a kapott információkat felhasználták-e. A tájékoztatás szerint a bizottság jogerősen megállapította, hogy Medgyessy Péter miniszeterelnök-helyettes tisztsége idején, 1987 és 1990 között, kapott ilyen adatokat.

A bizottság ezért felszólította Medgyessy Péter országgyűlési képviselőt, a Magyar Köztársaság miniszterelnökét, hogy országgyűlési képviselői mandátumáról és miszterelnöki tisztségéről a határozat készhezvételétől számított harminc napon belül mondjon le.

A Magyar Szocialista Munkáspárt és a Minisztertanács vezetői belügyminisztériumi tájékoztatásának továbbfejlesztéséről szóló 1982. évi október 4-én kelt, 29/1982. számú Belügyminiszteri parancs 1-3. pontjai, valamint az ennek végrehajtására kiadott 5/1982. számú Belügyminisztériumi államtitkári intézkedés 3/a pontja elrendelte, hogy más tisztségek betöltői mellett a Minisztertanács elnökhelyetteseivel az általános politikai tájékoztatás keretében - a vezetői munkájukban történő hasznosítás céljából - napi, illetőleg más időszakos rendszerességgel többek között tájékoztató jelentés formájában közölni kell: "az állami, társadalmi, a gazdasági irányításban hasznosítható - operatív vagy más bizalmas forrásból származó - politikai információkat, amelyek hazánk és szövetségi rendszerünk biztonságát érintik és segítik az ellenséges erők terveinek, tevékenységének időbeni megismerését, állami, társadalmi és gazdasági céljaink megvalósítását."

Továbbá: "az ellenséges tartalmú röpcédula szórását, más ellenséges propaganda anyagok terjesztését, azok jellegét, illetve elkövetési, észlelési helyét és időpontját. Az ellenséges tartalmú falfeliratot, falragaszt, ha azt nyilvános helyen észlelték, zászlótépést, zászlórongálást és égetést. A hazánkban működő külképviseletek által engedély nélkül terjesztett propaganda anyagok és kiadványok jellegét, számát és a foganatosított intézkedéseket".

Ugyanekkor alkalmazni kellett az egyes vezetői feladatkörökhöz, munkaterületekhez kapcsolódó jelentések úgynevezett szakelosztós rendszerét is.

Dr. Medgyessy Péter, mint miniszterelnök-helyettes a jelzett tájékoztatókat a belügyminiszter 1-00331/1997. számú levelében foglaltak szerint az alábbiak szerint kapta meg:

Időpont
1987.12.16-tól 1988.05.10-ig
1988.05.23-tól 1988.07.15-ig
1988.07.26-tól 1988.10.24-ig
1988.11.25-től 1988.12.19-ig
1988.12.19-től 1989.03.14-ig
1989.03.14-től 1989.04.12-ig
1989.04.14-től 1989.04.18-ig
1989.04.18-tól 1989.06.27-ig
1989.06.27-től 1989.10.09-ig
1989.10.10-től 1989.10.24-ig
1989.10.24-től 1990.03.21-ig
1990.03.21-től 1990.05.22-ig