image001.jpg@01CBE73E.B10710D0

 

ONLINE HÍRSZOLGÁLAT www.szittya.com/hirek.htm

 

 

.............szép kis névsor! TÖRTÉNELEMHAMISÍTÁS!

 

Ahogyan "jó" Konrád Gyuri mondta: Az a pechetek, hogy mi jobban

gyűlölünk benneteket, mint ti minket.

 

(Igy szépen egyben könnyebb a neten terjeszteni, hadd tanuljon magyar,

orosz, lengyel, német stb....)

 

Széles körben ismert, hogy a Meyer-féle lexikon a habsburgokat egy

római zsidó gettóig vezeti vissza. (Szabadságharcunkat vérbefojtó I.

Ferenc József tehát zsidó származású)

 

De hogy a jobbkeze és az aradi tizenhármak gyilkosa is zsidó

származású, az talán nem lehet a véletlen műve. Nos ideje

helyretennünk ezt is: báró Julius Jacob von Haynau táborszernagy

Haynau IX. Vilmos hessen-kasseli választófejedelem és Rebecca Richter

zsidó patikuslány törvénytelen fiaként született 1786-ban.

 

Vajon mikor kerülhet a diákok kezébe hiteles történelemkönyv?

Miért modják nekünk azt, hogy I.Ferenc József vagy Haynau osztrák? Ők

osztrák zsidók voltak.

 

Miért modják azt, hogy Sztálin grúz volt, ő grúziai zsidó volt.

Miért mondják azt, hogy a leninizmus és sztálinizmus tömeggyilkosai, így

V.I. Lenin legfelső diktátor,

Leon Bronstein (Trotsky): a szovjet vörös hadsereg főparancsnoka,

Grigory Apfelbaum (Zinovjev): végrehajtó-bizottsági tag, szovjet

titkosrendőrség,

Yuri Andropov: a szovjet KGB igazgatója, később a Szovjetunió

legfelsőbb diktátora,

Jacob Sverdlov: a Szovjetunió első elnöke,

Jacob Yurovsky: a szovjet biztonsági rendőrség parancsnoka, a cári

család kiirtója,

Lazar Moiseyevich Kaganovics: Sztálin fő tömeggyilkosa, milliók

halálát rendelte el, és a keresztény emlékhelyek és templomok nagybani

lerombolását, beleértve a Megváltó Krisztus nagy katedrálisáét is.

Genrikh Yagoda: A szovjet titkosrendőrség feje, rendkívül "hatásos"

tömeggyilkos. (A zsidó költő, Romain Rolland, a Nobel-díj nyertese,

himnuszt írt Jagoda dícséretére.)

Matvei Berman és Naftaly Frenkel: A Gulág haláltábor rendszer alapítói.

Boris Berman: a szovjet titkosrendőrség végrehajtó tisztje és Matvei fivére.

K.V. Pauker: a szovjet NKVD titkosrendőrség működésének vezetője.

Firin, Rappoport, Kogan, Zhuk: haláltáborok és a rabszolgamunka

komisszárjai, ők felügyelték a dolgozók tömeges elhalálozását a

Fehér-tenger-Balti-tengeri csatorna építésénél.

Leiba Lazarevich Feldbin (Aleksandr Orlov): parancsnok, szovjet

Vöröshadsereg; tiszt, szovjet titkosrendőrség. Feldbin volt a vezetője

a szovjet belügyi rendőrségnek a spanyol polgárháborúban. Ő felügyelte

a katolikus papok és parasztok lemészárlását.

Ilja Ehrenburg, szovjet propagandaminiszter és németellenes

gyűlöletirodalom terjesztője az 1930-as évektől. Ehrenburg arra

bujtogatta a szovjet Vöröshadsereg katonáit, hogy német civileket

erőszakoljanak és öljenek meg.

Egy másik brosúráról, melyet a Vöröshadseregben osztogattak, amikor a

katonák Danzig felé közeledtek, ezt írja egy történész: "A csapatoknak

brosúrák millióit dobták le Ilja EhrenburgŰ üzenetével és Sztálin

aláírásával: 'Vöröshadsereg katonái! Öljétek a németeket! Öljetek meg

minden németet! Öljetek! Öljetek! Öljetek!" (Christopher Duffy, Vörös

vihar a Birodalom előtt (=Red Storm on the Reich)).

Zakharovich Mekhlis: Sztálin fő kivégzője.

 

A bolsevik irányítás 545 tagjának összetétele:

447    zsidó

30    orosz

34    lett

22    örmény

12    német

3    finn

2    lengyel

1    grúz

1    cseh

1    magyar

 

Szóval miért hazudják róluk, hogy oroszok voltak?

 

Kun Miklós műsoraiban bemutatja a gaztetteket, amit elkövettek, de egy

valamiről mélyen hallgat, hogy mind oroszországi zsidó volt, nem pedig

orosz ember.

 

Persze, hogy hallgat erről, hiszen ő maga is zsidó, Kun Bélának (Kohn

Béla) az unokája. Ha itt tartunk felmerül a kérdés: Miért nem írják le

a történelemkönyveink, hogy nem magyarok voltak, akik elkövették a

magyar nép elleni gaztetteket?

 

Hogy:

Kéri Pál, Tisza István miniszterelnök elleni merénylet megszervezője

és lebonyolítója,

Kun Béla (Kohn Béla) 1919-es diktátor, magyargyilkos

Ságvári Endre (Spitzer Endre) rendőrgyilkos, terrorista

Szamuely Tibor (Samuel Tibor) az 1919-es "így arat az új rend" (a

nyakig földbe ásott parasztok fejét kaszával üttette le + Szamuely

hírhedt halálvonata stb.

Haubrich József szociáldemokrata politikus, hadügyi népbiztos és

hadügyminiszter a Tanácsköztársaság idején.

Haase Sándor

Pogány József (Schwarz József) Tisza István egyik gyilkosa, népbiztos

1919-ben

dr. Rónai Zoltán (Rosenthal Zoltán) Igazságügyi (halálosztó) népbiztos

1919-ben

dr. Hamburger Jenő

Vágó Béla (Weiss Béla)

Kunfi Zsigmond (Kohn Zsigmond)

Vántus Károly

Landler Jenő

Böhm Vilmos

Kalmár Henrik (Kohn Henrik)

Lukács György (Lőwinger György)

Láday István

Bokányi Dezső

Erdélyi Mór (Ehrlich Mór)

Dvorzsák Antal

Csizmadia Sándor

Hevesi Gyula (Honic Gyula)

Ágoston Péter (Angenstein Péter)

Varga Jenő (Weissfeld Jenő)

Friedler Rudolf

Horovicz Jenő

és lehetne sorolni a Tanácsköztársaság népbiztosainak a magyar

emberekkel szemben elkövetett bűneit. Kezükhöz magyarok vére tapad, de

ők nem magyarok voltak, hanem magyarországi zsidók. A 25 népbiztosból

24 zsidó volt.

 

Majd néhány év, és újra tombolnak a gének:

Rákosi Mátyás (szül. Rosenfeld Mátyás) Magyarország keresztényeinek

tömeggyilkosa

Gerő Ernő (Singer Ernő) tömeggyilkosi és nemzetrontói tevékenységéért

soha nem büntették meg

Farkas Vladimír (szül. Lőwy Vladimír) ÁVH-s kihallgatótiszt, alezredes

Aczél György (eredetileg Appel Henrik)

Apró Antal (Klein Antal) 1956-ban a Kossuth téri tömegbe lövetett a

Magyar Nemzeti Bank bécsi fiókjának kifosztásában jeleskedett, amit

végül be is zártak. /Gyurcsány feleségének a nagyapja/

Biszku Béla Az 56 utáni megtorlások irányítója

 

Egy se volt magyar - mind zsidó.

 

A háború utáni Lengyelország teljesen zsidó uralom alatt volt, mint a

titkosrendőrség vezetője, a kínzások mestere, Jacek Rozanski, a

politbüro parancsnoka Jacob Berman és a komisszárok Minc, Specht

(Olszewski) és Spychalski. Ezek az emberek katolikus lengyelek

tízezreit gyilkolták meg vagy deportáltak Kolymára és más sarkköri

haláltáborba. Sziléziában a kommunista titkosrendőrség tisztjeinek

75%-a zsidó volt.

 

Ennyit a történelemtanításról...