SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT: Nem kell olyan Isten aki nem tud magyarul szabad magyaroknak nem kell ilyen Úr..
 
 

[Lapszemle] ÚJPOGÁNY VALLÁSOK MAGYARORSZÁGON

Posted by: "Nemzeti Hirhalo" hirhalo@fw.hu   khome_new

Tue Sep 12, 2006 2:32 am (PST)

ÚJPOGÁNY VALLÁSOK MAGYARORSZÁGON
Mi van a rovásukon ?
HVG 2003/39 09.27.
97-99. Társadalom cikk

Jobboldali körökben egyre nagyobb teret nyernek az ősmagyarkodó, újpogány vallások, a Magyar Katolikus Egyház vezetői ezért pásztorlevélben készülnek felemelni szavukat a jelenség ellen. A keresztény és a keleti filozófiákból is csipegető mozgalmak hangja nagyobb, mint társadalmi támogatottságuk.

Keresztényellenesnek bélyegezte Szörényi Leventének egyik, a pogány hitvilágot népszerűsítő, a Vasárnapi Újságban elhangzott nyilatkozatát, illetve a Magyar Demokrata egyik hasonló hangvételű, közelmúltban megjelent cikkét Pápai Lajos győri megyés püspök a Barankovics- emlékülésen elmondott előadásában, amelynek szövege az Orbán Viktor-féle Szövetség a Nemzetért Polgári Kör lapjában, a Szövetségben is megjelent. A katolikus egyházi vezető - a két, ízelítőnek szánt példára hivatkozva - kemény hangon bírálta azokat a jobboldali nyilvánosságban megjelenő nézeteket, amelyek szerint a kereszténység és az ősmagyar, pogány hitvilág elvei összeegyeztethetők, és amelyek Jézusról - anyján, Szűz Márián keresztül - mint a magyarokkal biológiai rokonságban álló "pártusról", "hercegről" beszélnek. "Az ilyen keresztényellenes támadásoknak helyet adó, azt vállaló vagy támogató mozgalmakkal, sajtóval egy gyékényen nem árulhatunk" - jelentette ki a püspök, hozzátéve, a püspöki kar a közeljövőben dokumentumot ad ki, hogy megkönnyítse a zavaros, tudománytalan nézetek kiszűrését azok számára, "akiknek nincs a hitükről értelmiségi szintű ismeretük"
(A judeokereszténységgel  lehet egy gyékényen árulni ?)

Lehetetlen pontosan feltérképezni, hány kisegyház, vallási közösség hitvallásában jelennek meg Magyarországon a fenti nézetek, és a kérdés megválaszolásához az elnevezések is csak ritkán adnak fogódzót. Annyi azonban az 1 százalékos adófelajánlásokból is kitűnik, hogy jelentősebb támogatása egyiknek sem lehet, az ötszáznál több felajánlást kapott egyházak között ugyanis egyetlen neopogány, ezoterikus vagy ősmagyarkodó jelzővel illethető vallási közösség neve sem szerepel (HVG, 2003. szeptember 20.). Ugyanakkor a médiában megszólalók sem sorolják magukat ezen egyházak tagjai közé: magánzókról van szó, akik szimpátiájukról biztosítják a hasonló nézeteket vallókat.

Történetileg nézve egyébként jelentősebb múltja csak két "ősmagyar" egyháznak van: a Magyar Vallás Közössége (MVK) és az Ősmagyar Egyház (ŐE) a második világháború előtt alakult, a szocializmus idején a nyugati emigráció tartotta életben őket, és csak a rendszerváltás után települtek vissza Magyarországra. A Szegedi Tudományegyetem vallástudományi tanszékének kutatása szerint a mintegy 150-200 tagot számláló, 1992-ben bejegyzett MVK és a hasonló taglétszámú, Kaliforniából az "anyaföldre" 1998-ben visszatért ŐE nézetei egyébként nem állnak távol a keresztény egyházakéitól. Ezzel is magyarázható, hogy követőik közül szinte mindenki tagja a katolikus vagy a református egyháznak. Az MVK és az ŐE is az egyistenhitet vallja, tanaikban azonban a keresztény hitelvek keverednek például az asztrológiával. Vallási kötelmeik között szerepel ugyanakkor a magyarság történetével kapcsolatos emlékek ápolása, az őstörténet- kutatás, s már-már hittételszerűen vallják a magyar nép sumér eredete és a Jézus magyar "vérvonala" teóriát.

A "legnagyobb magyarként" tisztelik Jézust az Ezoterikus Tanok Egyházában is, amely viszont már egy teljesen új alapítású egyház: 1996-ban jegyeztették be. "Ha a katolikusok, reformátusok, evangélikusok azt hiszik, hogy kisajátíthatják Jézust, nagyon tévednek: Isten mindenkié" - mondta a HVG-nek Bodor Ernő alapító. Az egyház hitelve ugyanakkor olyan turmix, amelyben szinte minden jelentősebb vallási irányzatból van egy-egy csipetnyi. Jézust - akit "apunak" neveznek - például elfogadják megváltónak, a Bibliát viszont már nem tekintik hiteles alapnak a megismeréséhez. Hisznek a lélekvándorlásban, ennélfogva legközelebbi rokonuknak a krisnásokat tartják. A meglehetősen zártan, a vallásalapító szerint 5 ezer taggal működő Ezoterikus Tanok Egyháza - amelyet az idén 359 egyszázalékos felajánló támogatott - "bevállalja a magyarságot, ősmagyarostul, Nagyboldogasszonyostul együtt" - mondta Bodor, utalva arra, miként került tanításuk középpontjába például a sumérnyelv-kutatás, az ék- és rovásírás is. Politikai szervezetekhez viszont nem kötődnek.

Egyszerre táplálkozik az ősmagyar, a keresztény és a keleti hitvilágból az Egyetemes Szeretet Egyháza (ESZE) is, amelynek "temploma" a Kismaros fölötti hegyekben található: egy 32 hektáros, nagy pusztaság. Az egyházat 1996-ban megalapító Gyurcsok József "távgyógyító" tulajdonában lévő birtok középpontjában egy földből-sárból készített jurta áll, de vannak itt a magyarság múltjára utaló "szilaj" lovak és más őshonos állatok. Beszédes jelkép a többméteres világfa, a karóra tűzött lókoponya, és még egy sor olyan kellék, amely a hely "szent és magyar" szakralitását hivatott kifejezni. Az ESZE - meditációból és felolvasásokból álló - szertartásain éppúgy szó esik Jézusról, mint az indiai kultúrában isteni inkarnációként említett Sri Sathya Sai Babáról. Az egyházat a Legfőbb Ügyészség korábbi gyanúja szerint pusztán azért alapították, hogy Gyurcsok engedély- és adómentesen gyógyíthassa a hozzá fordulókat (HVG, 2000. augusztus 12.). A per végül azzal zárult, hogy a bíróság betiltotta a meditációk keretében történő gyógyítást, de az egyházat nem törölték a bírósági nyilvántartásból.

A test és a lélek gyógyulását ígéri követőinek az Ősmagyar Táltos Egyház is. "Egyházként való bejegyeztetésünket az is motiválta, hogy ebben a formában egyszerűbb volt a szervezet működtetése, mint egyesületként" - árulta el a HVG-nek Kovács András, hozzátéve, politikai kapcsolataik nekik sincsenek. A rendszerváltás utáni indulást az alapító azzal magyarázta, viszonylag későn jött a megvilágosodás, hogy ereiben táltosok vére csörgedez. "Már a felmenőim között is voltak olyanok, akik például a népi gyógymódokkal, piócákkal, növényekkel orvosolták a hozzájuk fordulókat" - mondta a Táltos Egyház alapítója, aki egy ideig dacolt az örökséggel. Tanácsi előadóként dolgozott, amikor egyszer csak - állítja - "beütött a ménkő". Egy szerencsétlen mozdulat után "beállt" a dereka, amiből a táltos gyógymódok tanulmányozása és alkalmazása segítette ki. Azóta - mint mondta - gerincbetegek, nőgyógyászati gondokkal küszködők, siketek százait sikerült meggyógyítania. A táltos módszerek tanítására létrehozott iskola, illetve a klinika, amit az Energia Klinika Kft. működtet, azonban elkülönül az egyháztól - állította Kovács. A tanfolyamokon oktatják például a távgyógyítást, az esőfelhő-oszlatást és más mágikus tudományokat, az egyház eközben az "univerzum sokrétű üzeneteinek megértésével és tolmácsolásával" foglalkozik. Hitéletének alapelve, hogy az ember anyagból, szellemből és lélekből áll: a testet a Földanya adja, a szellemet a Mennyei Atya.

A Táltos Egyház tagjai - számukról a vezető nem nyilatkozott - a "genetikailag magyar származású" Jézusban Istent imádják, a Szentírás számukra is szent írás, de kiegészül a pogány hagyományok tiszteletével. Összejöveteleiket rendszerint a természetben tartják: erdei forrásokat, Mária-kegyhelyeket keresnek fel, de tagjaik - hófehér öltözetükben - olykor megjelennek katolikus rendezvényeken is. A keresztény ünnepek mellett megülik a "táltosünnepeket", például a téli és a nyári napfordulót, a tavaszi és az őszi napéjegyenlőséget.