SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT: Újabb fejlemények az ARANYVONATRÓL !

Magyar zsidók Amerikától követelik az Aranyvonat tartalmának értékeit. Az alábbi cikk 2000 augusztus 31-én jelent meg dél floridai Sun-Sentinel lapban. A cikk magyarnyelvű forditása  és az eredeti angol nyelvű cikk igy szól:
A biró engedélyezi a pert  az elveszett vagyonért.
 
Jeff Shields  riportja
 
A magyar zsidók egy csoportja, akiknek a tulajdonát a Holocaust alatt elkobozták és az USA hadsereg végűl eladta, engedélyt kap az Egyesült Államok elleni kártéritési perre.
A 13 felperes belevéve a Holocaust túlélöket vagy azok leszármazottait, pénteken nagy győzelmet jelentettek, a US  kerületi bíró Patricia Seitz szerdai határozata alapján. Ő ugy határozott, hogy sem idő sem törvény nem menti fel az USA kormányát az "Aranyvonat" esetében tanusitott viselkedés felelőségétől.
 
Seitz, egy 18 oldalas rendeletben, monta ki, hogy az USA hadsereg egy bizalmi pozicióban volt 1945 májusában, amikor feltartoztatta a $200 millió értékkel megrakott Aranyvonatot, nagy része aranyban, amit  németek magyarországi inváziója után, a magyar zsidóktól koboztak el. Ezért, szerződésszegés miatt lehet perelni.
 
A döntés, amely az ügy előrehaladását engedélyezi, de nem biztositsa a felperes győzelmét, ugyancsak  kimondja a  kormány nem hivatkozhat törvény elévülési határidőre, mert Seitz irta "rossz kormány-igazgatással a felpereseket rábírták vagy becsapták engedve a beadvány határideje lejárásának." "Mi nagyon boldogok vagyunk most, hogy az első menetet megnyertük és lehetőségünk lesz az összes informáciokhoz jutni, amit  távol tartottak tölünk az évek során",mondta David Mermelstein egy magyar holocaust  túlélő, aki az egyik a nyolc Miami-i felperes közül.
 
A pereskedést a President's Advisory Commission on Holocaust Assets ( A Holocaust Vagyon Elnöki Tanácsadó Bizottság) 1999 és 2000-ben kiadott riportja  sugalmazott, mely részletezi, hogy a több mint 40 vagonból álló szerelvény útban volt Németország felé, mikor az amerikai csapatok Ausztriában, Salzburg közelében feltartoztatták. Egy évi raktározás után a rakomány, beleértve arany, ezüst, drágakövek és más személyi értékeket a hadsereg nem kinyomozhatónak nyilvánitott, minek következtében kiosztották a tiszteknek, eladták árverésen, vagy segélyszerveknek adták át.
 
"A Holocaust  Bizottság munkája és a levéltári adatok bizonyitják...az Egyesült Államok elmulasztotta a vagyonok visszaszolgáltatását, nem őszintén válaszolt  a Magyar Zsidó Közösségi Szervezetek kérésére vagyon felvilágositásról és a tényeket 50 évig eltitkolta" mondta Samuel Dubbin, a felperes ügyvédi csoport egyik tagja.
 
A vagyon tulajdonosok hangsulyozzák a tárgyak tisztán érthetően voltak leltározva családi nevekkel és zárt tartályokba voltak helyezve. Dubbin mondotta ez be lesz bizonyitva az ügy  elkövetkező feltárási fázisában. "Mi meg vagyunk gyöződve, a kormány tulajdonában vannak olyan dokumentumok melyek leleplezik kinek a tulajdonát vették el és mit vettek el tőlük", mondotta.
 
Az USA Igazságügyi Minisztérium ügyvédje Caroline Lewis Wolverton  nem volt elérhető  kommentárra. Ugy gondolják ez a per az első eset amely az Egyesült Államokat veszi célba mint  vádlottat. Több mint $50 milliárd követelés volt már kifizetve Holocaust túlélőknek, és más Holocaust éra perek voltak beadva a Francia vasutak ellen melyek zsidókat szállitottak, Német gyógyszervállalatok ellen, melyek embereken kisérleteket hajtottak végre és Europa-i kormányok ellen akik rabszolga mukásokat alkalmaztak. 
 
Seitz nem engedte a felpereseknek a kár követelést az alkotmány modositás  ötödik pontja alapján, mely tiltja a privát tulajdon közhasználatra  való elkobozását igazságos ellenszolgáltatás nélkül. A biró mondotta hogy vonakodott az alkotmány Egyesült Államokon kivüli nem állampolgárokra való alkalmazását, utalva az állampolgári állapotukra az elkobzás idelyén.

Group allowed to sue U.S.

By Jeff Shields
Staff writer
Posted August 31 2002

A group of Hungarian Jews, whose property was confiscated during the Holocaust and eventually sold off by the U.S. Army, will be permitted to sue the United States for damages, a federal judge in Miami ruled.

The 13 plaintiffs, including Holocaust survivors or their descendants, declared a major victory Friday following Wednesday's ruling by U.S. District Judge Patricia Seitz. She decided that neither time nor law exempts the U.S. government from accounting for its behavior in the case of the so-called "Gold Train."

Seitz, in an 18-page order, said the U.S. Army was in a position of trust when, in May 1945, it intercepted the Gold Train, laden with $200 million in property, much of it gold, taken from Hungarian Jews after the Germans invaded Hungary. Therefore, it may be sued for breach of contract.

The ruling, which allows the case to go forward but does not guarantee victory for the plaintiffs, also says the government can't invoke a statute of limitations because, Seitz wrote, "Plaintiffs were induced or tricked by the government's misconduct into allowing the filing deadline to pass."

"We are very happy now that we have won the first round and will have the chance to get the full information that was kept from us all these years," said David Mermelstein, a Hungarian Holocaust survivor who is one of eight Miami plaintiffs in the lawsuit.

The litigation was inspired by reports issued in 1999 and 2000 by the President's Advisory Commission on Holocaust Assets, which details how the train, made up of more than 40 cars, was on its way to Germany when it was intercepted by American troops outside Salzburg, Austria. After lying in storage for a year, the property, including gold, silver, gems and other personal valuables, was declared untraceable by the Army, which subsequently distributed it to officers, sold it at auction, or gave it to relief groups.

"The work of the Holocaust Commission and archival records demonstrate that ... the United States failed to return these assets, did not truthfully respond to requests from Hungarian Jewish Community Organizations for information about the property, and concealed those facts for 50 years," said attorney Samuel Dubbin, a member of the plaintiffs' legal team.

The suit is thought to be the first of its kind to target the United States as a defendant. Jeff Shields can be reached at jshields@sun-sentinel.com or 954-356-4531.

Copyright © 2002, South Florida Sun-Sentinel


Az Aranyvonat  dokumentációs anyag másolatát  Pallag László  kisgazda frakcióvezető-helyettes közvetitésével három éve átadtuk  a Nemzeti Kulturális Örökség minisztériumának. A mai  napig néma csend. Nincs egy képviselő, nincs egy párt, szervezet, sajtó amely szót emelne az Aranyvonat ügyében.  Lehetetlenség nincs csak tehetetlenség van és a Nemzeti Kulturális Örökség minisztériuma felelős, ha az Aranyvonat ügye holt vágányra kerül. A Magyar Zsidóság vagyonának legnagyobb része  a német Becker teherautó karavánnal Berlinbe ment.Ne az Aranyvonaton keressék.Az a néhány vallási ereklye és más tárgyak ami az Aranyvonaton volt mind át lettek adva a Zsidó szervezeteknek. Mindenről át lettek adva a dokumentumok a Nemzeti Kulturális Örökség minisztériumának.


AZ ARANYVONAT TÖRTÉNETE

CLEVELANDTÓL - BUDAPESTIG

A Hungária Szabadságharcos Mozgalom (HSZM) történész csoportja az elmult évtizedben fáradthatalan munkával felderitette és megszerezte Kenneth Alford Amerikai kutatótól az aranyvonat történetének dokumentációs anyagát, melyet a mai napig őrizetben tart.

Már 1995-ben a Szittyakürt július ? augusztusi összevont számában erről hírt adtunk ?Kongresszusi kivizsgálást kérünk? cím alatt azzal a szándékkal, hogy ezt a lezáratlan ügyet felül kell vizsgálni és állami szinten képviselni. Miután mozgalmunk az USÁ.ban székelő Magyar Nemzeti Világ Tanács (MNVT) tagja, melyhez több mint 80 Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK) számos Csendőr és más szervezet tartozik, felkértük ennek elnökét Dr Dömötör Tibor püspököt, hogy nevezzük ki Geönczeöl Gyula történész szakértöt a Világtanács Budapest-i képviseletére és bizzuk meg az aranyvonat USA-beli levéltárgyanyagának átadásával. 1999 július 23-án Geönczeöl Gyula megbízólevelet kapott a MNVT-tól erre a feladatra, aminek azóta eleget is tett.

1999 november 20-án és 27-én a Napi Magyarországban erről két cikk jelent meg ?Az Aranyvonat fekete krónikája? és ?Az Aranyvonat kincse a Magyar Nemzeté? címeken Rozgics Mária riportjában. A cikkekben vázolta az aranyvonat történetét és ismertette, hogy Geönczeöl Gyula

a MNVT budapesti megbizottja Pallag László kisgazda frakciovezető-helyettes közvetitésével a Nemzeti Kulturális Örökség minisztériumának átadta a dokumentációs anyag másolatát.

A kutatás további elősegitése érdekében 1999 december 14-én Patrubány Miklós a Magyarok VilágSzövetségének (MVSZ) elnökhelyettese meghívta Kenneth Alford Richmond Virginia-i pénzügykutatót Budapestre, hogy tartson előadást a Magyar Aranyvonat igaz történetéről. Az előadás idopontja 1999 december 17-re volt meghirdetve a MVSZ Benczur utca 15 alatti székházába. Csóri Sándor író a MVSZ elnöke, Aczél György egykori kebelbarátja megakadályozta az előadás megtartását a MVSZ nek székházában és így december 18-án a Magyarok Székházának Semmelweis utca 1-3 alatti szinháztermében került megrendezésre. Az előadás nagy sikerrel zajlott le és a sajtókonferenciákat nagy érdeklődés kisérte. Kenneth Alford ezt Patrubány Miklós és Geönczeöl Gyulához intézett levelében köszönettel nyugtázta.

Kenneth Alford megitélése szerint az 52 vagonból álló Aranyvonat rakományának értéke 1945-ös becslések szerint 206 millió USA dollár aminek mai értéke 2 milliárd 60 millió dollár. A második világháborut követően 60 láda vallási ereklyéket tartalmazó értékeket visszaszolgáltattak a nyugatizsidó hitközségeknek és a Magyar Nemzeti Bank monetáris aranykészletét az Amerikai Egyesült Államok visszaszolgáltatta Magyarországnak amiből a Rákosi rendszer mellveregetve megvalositotta a Forintot. A müvészeti tárgyak egy részét a hatvanas évek elejéig egy Bécs melletti monostorba tárolták egyebek, között 1181 felbecsülhetetlen értékü festményt. Ebben az időben Ausztria átadta ezeket a Magyar Államnak, amit a Kommunisták a Bizományi Áruház Vállalat rendelkezésére bocsájtottak értékesítés céljából. A kormány nem közölte a lakossággal ezt, és az eredeti tulajdonosok sem kapták vissza értékeiket. Hogy ezek a tárgyak mennyiért keltek el és kiknek volt joguk felvásárolni azt adatok hiányában az olvasok fantáziájára bizzuk.

1945 decemberében a Párizsban megtartott kárpotlási konferencia 8. paragrafusa a náci üldözés hontalan áldozatainak kártéritésére szánt vagyontárgyak ügyében az Egyesült Államokat, Angliát, Franciaországot , Csehszlovákiát és Jugoszláviát bízzta meg azzal, hogy a Menekültek Kormányközi Bizottságával (MKB) egyetértésben a humanitárius célok megvalositásának tervét dolgozza ki. A US Külügyminisztérium utasitása szerint azok a vagyontárgyak melyek személyi tulajdonosát nem volt praktikus megállapitani külföldön elárverezhetök. A magyar vagyontárgyak az MKB tulajdonába kerülve 1,807,000 dollár értékben keltek el

Az amerikai hadsereg a háború végén a Weiss Manfred család 1,856,000 dollár értékű eltulajdonitott műkincseit megmentette és az Osztrák Nemzeti Bankban letétbe helyezte S3.3001Sa és S3.3002Sa megjelöléssel. Ezeket az értékeket 1947 március 10-én az amerikai hadsereg a svájci határra vitte és átadta a Jewish Agency for Palestine szervezetnek átvételi levél ellenében.

Kenneth Alford a Blikk-nek adott nyilatkozata szerint 600 milliárd forint kár érte Magyarországot amikor az amerikai hadsereg tagjai ellopták az aranyvonat kincseit.

Alapos és körültekintő további tanulmányozást vesz igénybe az adathalmaz kiértékelése és sok tisztázatlan kérdés megvilágitása. Nagy feladat vár a Nemzeti Kulturális Örökség minisztériumára ebben a munkában. Magyarország jogosult a kártéritésre és Amerikának erkölcsi kötelessége ezt megtenni.