SZITTYA HIÍRSZOLGÁLAT:
 
 
Út Székelyföld autonómiája felé
 
A Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete augusztus 5-én Sepsiszentgyörgyön elfogadta a Székely Nemzeti Tanács megalakításának ütemtervét. Dr. Csapó Józsefet megválasztották a Kezdeményező Testület szóvivőjévé.
 
Az ülésen részt vett az MVSZ elnökségének mindkét erdélyi tagja András Imre és Borsos Géza, akik egyben a Kezdeményező Testület tagjai. A sepsiszentgyörgyi ülésről ezt nyilatkozták:
 
András Imre: "Ezért lehet és érdemes is dolgozni, mert ezt magunknak csináljuk."
 
Borsos Géza: "Most minden székely közösség, amely jövőjének biztosítékát az autonómiában látja, élhet a lehetőséggel. Meg vagyok győződve, hogy minden közösségben lesznek akik felhasználják ezt a lehetőséget."
 
Alábbiakban ismertetjük a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Testületének Közleményét.
 
MVSZ Sajtószolgálat
 

Közlemény

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS KEZDEMÉNYEZŐ TESTÜLETE  SEPSISZENTGYÖRGYI ÜLÉSÉRŐL

2003. AUGUSZTUS 5.

 A Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete (SZNT KT) Sepsiszentgyörgyön tanácskozott a Székelyföld autonómiájának elnyerését elősegítő további tennivalókról és elhatározta:

- a Székely Nemzeti Tanács létrehozását megelőzik a székely településeken 2003. október 12-én szervezett gyűlések, amelyeken a közvetlen demokrácia gyakorlata szerint  megalakulnak a Települések Székely Tanácsai és megválasztják a széki küldötteket;

- a székely települések küldöttei október 19-én létrehozzák a nyolc Széki Székely Tanácsot (Kézdi szék, Orbai szék, Sepsi szék, Maros szék, Csík szék, Gyergyó szék, Udvarhely szék és Bardoc-Miklósvár szék), amelyek megválasztják a Székely Nemzeti Tanács küldötteit;

- a Székely Nemzeti Tanács, amelynek hatásköre a Székelyföld Autonómia Statútumának közvitára bocsátása, véglegesítése és előterjesztése parlamenti jóváhagyás végett  október 26-án alakul meg;

- az SZNT KT munkadokumentumként elfogadta a dr. Csapó I. József által kidolgozott Székelyföld Autonómia Statútumának tervezetét;

- az SZNT KT felkérte dr. Csapó I. Józsefet a testület szóvivői teendőinek ellátására, továbbá létrehozta az ügyvivői tisztséget, amelyet minden alkalommal az SZNT  KT soros szervezője lát el.

 

A fenti határozatok alapjául a székelység történelmi öröksége, illetve az alábbi nemzetközi jogi dokumentumok szolgálnak:

- az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1118/1997. számú határozata által elfogadott  Regionális Autonómia Európai Chartája, amely szerint a területi  autonómia elismerése magába foglalja az állam iránti lojalitást is, a régiót, mint az állam lényeges összetevőjét saját önazonossága révén Európa sokféleségének tanúbizonyságaként;

- az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1334/2003. számú határozata, amely előírja, hogy az államoknak a belső feszültségeket olyan rugalmas alkotmányi vagy törvényhozási szintű egyezségekkel kell megelőzniük, amelyek elébe mennek ezen elvárásoknak, hatalmat, illetve hatásköröket adva a kisebbségeknek saját ügyeik intézésére;

- a Helyi Autnómia Európai Chartájának megfelelően a helyi választott testületek hatásköre nem sértheti a közösségek közvetlen demokráciáját érvényesítő olyan eszközöket, mint amilyenek a település kollektivitásának gyűlése, illetve a népszavazás.

Sepsiszentgyörgy, 2003. augusztus 5.

Tulit Attila,                                                  Dr. Csapó I. József,

az SZNT KT soros ügyvivője                      az  SZNT KT szóvivője