VÁLASZTÁSI VISSZAÉLÉSEK !!!

Dr. Szeszák Gyula Főügyész  jogi véleménye, amit kérésünkre megirt ebben a témakörben.
A tervezettnél valamivel hamarabb sikerűl válaszolnom. Ideiktatom a Magyar Büntető Törvénykönyv 211.§-át és az ahhoz kapcsolódó [szegényes] jogmagyarázatot.

A lényeg az, hogy aki az urnából valamely pártra leadott szavazatot kivesz és elvonja az összeszámlálás elől, büncselekményt követ el [lásd az aláhúzott részt.]

A teendő tehát az, hogy a tényállás és a bizonyítékok leirásával ismeretlen tettes ellen feljelentést kell tenni.

A választási törvény lehetővé teszi a választási eredmények megsemmisítését is. Erre engedelmével este térek vissza, mert tárgyalásról szöktem el, hogy írhassak és vissza kell mennem.

211. § Aki az országgyűlési képviselők, illetőleg a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, illetőleg a nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzati képviselők választása, valamint az országos vagy helyi népszavazás és a népi kezdeményezés során
a) a jelölési eljárás szabályait megszegve erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel vagy anyagi juttatással szerez ajánlást,
b) népszavazás vagy népi kezdeményezés indítványozása érdekében erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel vagy anyagi juttatással szerez aláírást,
c) jogosultság nélkül szavaz,
d) jogosulatlanul aláír, hamis adatokat tüntet fel,
e) arra jogosultat a választásban, illetőleg a népszavazásban akadályoz,
f) megsérti a választás, illetőleg a népszavazás titkosságát,
g) meghamisítja a választás, a népszavazás, illetőleg a népi kezdeményezés eredményét,
    bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Btk. 211. § g) pontja rendeli büntetni azt, aki meghamisítja a választás, népszavazás, illetőleg a népi kezdeményezés eredményét. A szavazatok összeszámlálásának eredményét a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvben rögzíti. A bűncselekményt az követi el, aki e jegyzőkönyvben a leadott szavazatokat nem valóságos tartalmuknak megfelelően tünteti fel. Elkövetheti a bűncselekményt az is, aki a jegyzőkönyvek továbbítását követően a szavazatok összesítése során hamisítja meg a valós választási eredményeket.

Szeszák Gyula.