csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   Ajánlások

 

ki egyszer is kezébe vette az 1896-ban kiadott Corpus Iuris Hungarici bármelyik kötetét és kereste az őt érdeklő törvényt, legyen az akár Szent László király dekrétumainak első könyvéből a tüzes vas és forró víz próbájánál való tanúságról, akár a bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. törvénycikk, az tudja igazán értékelni ezt az új számítógépes kiadványt, amellyel történelmünk részeként élő jogtörténetünk bármely törvénye – a korszerű technika segítségével – könnyen előkereshető. S bár ez a jogtár nem adhatja vissza a könyvek patináját, célszerűsége, gyors keresési lehetőségei mai világunk felgyorsult ritmusához igazodik.
A társadalomban a jog szerepe: az életviszonyok megnyugtató rendezése, a társadalmi morálhoz és erkölcshöz igazodó helyes döntések megalapozása. Helyes döntést csak akkor lehet hozni, ha a döntéshozó tisztában van az előbb említett keretekkel, össze tudja hangolni a különböző rendelkezéseket, ismeri a hasonló ügyekben született határozatokat.
A jogtár nem helyettesítheti magát a jogalkalmazót, de képessé tudja tenni törvényes, gyors, szakszerű döntés meghozatalára. Amennyiben ennek a kritériumnak meg tud felelni, akkor nem csak fontos és szükséges eszköz, hanem nélkülözhetetlen is. Ez a jogtár megfelel ennek az elvárásnak.

Budapest, 2003. december 2.

 

Polt Péter
a Magyar Köztársaság
legfőbb ügyésze