cikkek1.gif (12524 bytes)

OKTÓBER 2005 - 2010
Szittyakürt 01. szám - 2005. szeptember-október
Szittyakürt 02. szám - 2005. november-december
Szittyakürt 03. szám - 2006. január-február
Szittyakürt 04. szám - 2006. március-április
Szittyakürt 05. szám - 2006. május-június
Szittyakürt 06. szám - 2006. július-augusztus
Szittyakürt 07. szám - 2006. szeptember-október
Szittyakürt 08. szám - 2006. november-december
Szittyakürt 09. szám - 2007. január-február
Szittyakürt 10. szám - 2007. március
Szittyakürt 11. szám - 2007. április
Szittyakürt 12. szám - 2007. május
Szittyakürt 13. szám - 2007. június
Szittyakürt 14. szám - 2007. július
Szittyakürt 15. szám - 2007. augusztus
Szittyakürt 16. szám - 2007. szeptember
Szittyakürt 17. szám - 2007. október
Szittyakürt 18. szám - 2007. november
Szittyakürt 19. szám - 2007. december
Szittyakürt 20. szám - 2008. január
Szittyakürt 21. szám - 2008. február
Szittyakürt 22. szám - 2008. március
Szittyakürt 23. szám - 2008. április
Szittyakürt 24. szám - 2008.június
Szittyakürt 25. szám - 2008.július
Szittyakürt 26. szám - 2008.augusztus
Szittyakürt 27. szám - 2008.szeptember
Szittyakürt 28. szám - 2008.október
Szittyakürt 29. szám - 2008.november
Szittyakürt 30. szám - 2008.december
Szittyakürt 31. szám - 2009.január
Szittyakürt 32. szám - 2009.február
Szittyakürt 33. szám - 2009.március
Szittyakürt 34. szám - 2009.április
Szittyakürt 35. szám - 2009.május
Szittyakürt 36. szám - 2009.június
Szittyakürt 37. szám - 2009.július
Szittyakürt 38. szám - 2009.augusztus
Szittyakürt 39. szám - 2009.szeptember
Szittyakürt 40. szám - 2009.október
Szittyakürt 41. szám - 2009.november
Szittyakürt 42. szám - 2009.december
Szittyakürt 43. szám - 2010.január
Szittyakürt 44. szám - 2010.február
Szittyakürt 45. szám - 2010.március
 
MÁJUS - JÚNIUS 2004
II. RÁKÓCZI FERENC MAGYARORSZÁG VEZÉRLÔ FEJEDELME
Kalasnyikov helyett - Ifj. Tompó László

Még egyszer a kultúrárol - Ungvári Gyula 

 
 
MÁRCIUS - ÁPRILIS 2004
HÚSVÉT ÍGÉRETE: FELTÁMADUNK! - Major Tibor
Merjünk Antijudaisták Lenni! - Ifj. Tompó László
A nyugati kultúra és társadalom hanyatlása a tudomány, 2. - Ungvári Gyula
Szálasi Ferenc emlékezete (2.) - Ungvári Gyula
Kinek van joga a hatalomhoz Magyarországon? - Geönczeöl Gyula
A magyar szent korona története (2.) - Gróf Ambrózy Gyula koronaôr
Zsidó Könyörület - Dövényi Nagy Lajos
A magyarság múltja, jelene és jövôje (3.) - Dr. Méhely¨ Lajos
 
JANUÁR - FEBRUÁR 2004
ÉBREN LÉGY MAGYAR! ÔRT KI ÁLL, HA NEM TE HAZÁDÉRT! - Major Tibor
Szól a cenzor - Tompó László
Szálasi Ferenc emlékezete (1.) - Ungvári Gyula
A nyugati kultúra és társadalom... Đ Ungvári Gyula
Csángóországban, az ›si magyarság nyomán (3)  -  Széfeddin Sefket bey
Sz. István Magyarország elsô Királya Dekrétumainak elsô könyve Sz. Imre herceghez. (2.)
A MAGYAR SZENT KORONA TÖRTÉNETE (1)   - Gróf Ambrózy Gyula korona›r
AZ AKARAT SZABADSÁGA - Tudós-Takács János
ISTEN HATODIK ÉS KILENCEDIK PARANCSA  Katolikus katekizmus
MINDEN JÓL LESZ   Szabó Dezs› Csodálatos élet c. regényéb›l
ANTISZEMITA- KÁTÉ (3)  Szerkesztette: Ráth Ferenc és Zimándy Ignác - 1884
A magyarság multja, jelene és jöv›je (2) - Dr. Méhely Lajos
Igazságtételt Bárdossy Lászlónak, a nemzet igaz h›sének ! - Bellák Frigyess
 
NOVEMBER - DECEMBER 2003
A Magyaszabadság elárulása - Major Tibor
Felkelés! - David Irving
Takács János Gondolatok David Irving muvének fordításaközben
Széfeddin Sefket bey: CSÁNGÓORSZÁGBAN, AZ ÔSI MAGYARSÁG NYOMÁN (2)
Geönczeöl Gyula: Katasztrofális földtörvény a Felvidéken
Karácsonyi meditáció - Dr. Ráttkay Kálmán
Zsidók susogása - Sértô Kálmán
Antiszemita-káté
A magyarság múltja, jelene és jövôje (1.) - Dr. Méhely Lajos
 

SZEPTEMBER - OKTÓBER 2003

Magyarország a magyaroké! - Major Tibor

OKTÓBER 15. A MODERN MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE - Molnár Lajos
Széfeddin Sefket bey:  CSÁNGÓORSZÁGBAN,  AZ ÔSI MAGYARSÁG NYOMÁN (1.)
Hun lovastemetkezések magyar vonatkozásokkal - Németh Gyula:
Vatha lázadása.  Szent Gellért
Modern keresztények templomépítési tilalma - Ifj. Tompó László
Antiszemita-káté
Dobszay Károly-WASS ALBERT, A HUNGARISTA  avagy a hülyeség ámokfutása (2.)
Hogyan lettem ,,háborús bűnös”? (4.) - Vitéz Szilágyi Lajos színművész vallomásai
A MAGYAR NEMZETI PANTHEON KITAGADOTTJA - Fiala Ferenc 1904–1988
 
JÚLIUS - AUGUSZTUS 2003
Hol vagy István király, magyarok királya!
Jogtalanság vagy kötelességteljesítés? - Ifj. Tompó László
A SZABADKÔMŰVESEK KISKÁTÉJA
A Trianont elôkészítô hazaárulások leleplezése (4.) -  Nyékhegyi István
2700 Éves Királyi Szkíta Örökségünk ! - Molnár Lajos
Lefebvre érsek és a II. Vatikáni zsinat - Tudós-Takács János
Az ember végsô célja (2.) - Evetovics Kunó O. C.
Antiszemita-káté (2.) - Szerkesztette: Ráth Ferenc és Zimándy Ignác – 1884.
WASS ALBERT, A HUNGARISTA - Dobszay Károly
Hogyan lettem ,,háborús bűnös”? (3.)
 
MÁJUS - JÚNIUS 2003
MAGYARORSZÁG SZÉTDARABOLÁSA - Major Tibor
Gondolatok a Hôsök Napján - Szalay Róbert
Volt egyszer egy kiállítás Kôszegen - Ifj. Tompó László
CSENDÔR TESTAMENTUM
66 kérdés és felelet a holokauszt legendáról
Nyékhegyi István:  A Trianont elôkészítô hazaárulások leleplezése (3.)
Adalékok Szent István élettörténetéhez (3.) - Padányi Viktor
Isten létének bizonyítása a világ célszerűségébôl
AZ EMBER VÉGSÔ CÉLJA
HORTOBÁGY - Kuthy Lajos
 
MÁRCIUS - ÁPRILIS 2003
Emlékezés a Nemzetvezetôre
MÁRCIUSI ÜZENET - Major Tibor
Megmaradni vagy megsemmisülni - Ifj. Tompó László:
66 kérdés és felelet a holokauszt legendáról
Mi történt 65 évvel ezelôtt?
A Trianont elôkészítô hazaárulások leleplezése (2.) - Nyékhegyi István:
TRIANON SZÁMOKBAN
Adalékok Szent István élettörténetéhez (2.) - Padányi Viktor
A HÁZASSÁG - Pater Matthias Gaudron
Tisztán az oltárig, híven a sírig - Tóth Tihamér püspök
Tizenöt hónap alatt új templom épült Szombathelyen 
Látogatás a Babona Népének konyhájában
KRISZTOFÓBIA
A zsidók „faji” sajátságai - Pater Bangha Béla S.I.
Hogyan lettem ,,háborús bűnös”? (1.)
PROHÁSZKA OTTOKÁR ANTISZEMITIZMUSA
 
JANUÁR - FEBRUÁR 2003
Védjük nemzetünk fundamentumát! - Major Tibor
Hôsiesség vagy rabszolgaság? - Ifj. Tompó László
GÉZA FEJEDELEM MÁSODIK HÁZASSÁGA - Padányi Viktor
A TISZTÍTÓTŰZ és a pokol - Pater Matthias Gaudron
Erkölcsi megújulást! - Mészáros Károly
Magyar sors - Gárdonyi Géza
Hihetetlen történet - Szalay Róbert
Bárdossy László ll2 éve született - Bellák Frigyes
Hóman Bálint gondolatai
Lágyi Csiszár Árpád emlékére - Tomory Zsuzsa
A MAGYAR LÁTNOK - Ifj. Tompó László
 
NOVEMBER - DECEMBER 2002
GYERMEKHÔSÖK SÍRJAI KÖTELEZNEK! - Major Tibor
Az elárult forradalom - Szalay Róbert
Bolsevista cenzúra Magyarországon - Ifj. Tompó László
56-os szervezetek és a D-209-es miniszterelnök
Bűnhôdjenek az ártatlanok!
,Mondd el a fiaidnak”
Könyv a forradalomról
Nemzeti egység?
A ,,nemzeti” pártok és 1956
Az ellopott rendszerváltozás
Kezelhetetlen államadósság, hazaáruló kormánnyal - RÉVFFY LÁSZLÓ
A PAKTUM
NEMZETISÉGEK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN - Botos László
AZTLAN, MEXIKÓ TRIANONJA ! - Molnár Lajos
Az elárverezett Horn elvtárs
Érzések zűrzavara - Szôcs Zoltán
Mennyit ér a Nobel-díj?
Sértô Kálmán emlékezete
A magyar fajvédelem tragikus sorsú úttörôje Egan Ede - Bellák Frigyes
,,FELSZABADÍTÓK” - Marschalkó Lajos
 
 
SZEPTEMBER - OKTÓBER 2002
Igazságot 56-nak! - Szalay Róbert
OKTÓBERI VETÉSEK - Major Tibor
Üzenet a feljelentô ,,bátor” magánszemélyeknek! - Révffy László
Megkésett bajtársi válaszlevél Hábel János, egykori ,,pesti srác”-nak!
Cirkusz helyett ! - Bátory Géza
FELHÍVÁS A NEMZETHEZ! - Wittner Mária
Magyarok a Kárpát-medencében
Meddig leszünk még a magyar érdek vazallusai?
Öntudatra ébredô magyar fiatalok
VII. Országos VTE Tábor
Leni Riefenstahl 100 éves
Demokrácia
Hétköznapi gondolatok - Átányi László
Levél Medgyesi Péternek
Tudathasadás a politikában és a művészetben
Fából vaskarika
LILI MARLEEN... ,,Kívül a kaszárnyán...”
Zsidó áfium – magyar orvosság
Mirôl szól az Ördög Bibliája?
200 éve született Kossuth Lajos
A hazugoknak fáj az igazság
 
JÚLIUS - AUGUSZTUS 2002
EURÓPA SZENTISTVÁNJA - Major Tibor
VÁLASZTÁSOK ELÔTT, VÁLASZTÁSOK UTÁN - Sasvári István
110 éve Csehimindszenten született Mindszenty József
Vészhelyzet - Perkátai
Vitéz PÁKH SÁNDOR 95 éves születésnapjára - Révffy László
Tisztelt Szerkesztôség! - Révffy László
Wass Albert irodalmi est Budapesten - Gál Margit
Kápolnaavatás 1956 emlékére
ÉLET A MEOTISZBAN II. - Kôvári László
A Himnusz költôje és a zsidókérdés - Dr. Krüger Aladár
KRITIKrax - Terebessy Emôke
Újvidék – újragondolva - Reményi Hajnalka
Magyarország orosz szemmel
Könyvsors – sorskönyv
Köszönetnyílvánítás - Sándor József László
 
MÁJUS - JÚNIUS 2002
TRIANON NYOLCVANKETTEDIK GYÁSZOS ÉVFORDULÓJÁN - Major Tibor
Nyílt levél Magyarország Köztársasági Elnökének - Molnar Lajos
Hungaria Aeterna
A Raoul Wallenberg legendához - Major Tibor
Képviselôválasztás Magyarországo - Szalay Róbert
Amirôl a történelemkönyvek nem írnak - Révffy László
A budapesti gettó megmenekülése a Szálasi-kormány idején - Reményi Hajnalka
56-os forradalmár magyar katonatiszt Moszkvában a TV kamerái elôtt
A MAGYAR JOBBOLDAL IDENTITÁS-ZAVARA - Mag F. Károly
Élet a Meotiszban I. - Kôvári László
Vannak még csodák! - TerebessyEmôke
Funar elszállíttatná a Mátyás-szobrot - Pataki István
DÉLVIDÉK - Guszton András
Felvidék: korlátozott nyelvhasználati jogok - Neszméry Sándor
Gondolatok a Hôsök Napján - Sz. R.
Könyvismertetés
 
MÁRCIUS - ÁPRILIS 2002
Major Tibor 1848. MÁRCIUS 15
A RÓMAI SZÁZADOS - Marschalkó Lajos
A Roul Wallenberg legendához - Major Tibor
Szombathely legfiatalabb 56-os mártírja Balázs László (1941–1957)
A Finnugorizmus Végnapjai - Erdélyi István
KEDVES OLVASÓ! - Sisa István
HOVA TÜNT A KOMMUNISTA MSZMP VAGYONA? - Révffy László
Ne csak nézz, láss is! - Murányi László
Magyarok a kárpát-medencében - Zilizi Tihamér
Prágában és Pozsonyban van min gondolkodni
Akiket elfeledtünk...Brogyányi Mihály
Délvidéki Magyarok Közössége
Ezernyi apró kereszt - SZÁSZI ZOLTÁN Szlovákia
Történelmi áprilisok - Szalay Róbert
A hazaáruló ,,Vörös Gróf” - Révffy László
Gondolatok a ,,Terror házá”-ról - Szente Benjámin Magyarország
A magyar holocaust... - ,,Magyarok Vasárnapja” California
Kende Péter: 1956 értékelése - Baji József ügyvezetô elnök POFOSZ
Az igazat, csakis az igazat! - Gyarmati Géza
Mit tervez Bush? - Terebessy Emôke
A Kis Szent Teréz Templom Zentán
Az emberiség parazitáiról... - Kindler László
Könyvismertetô
Az OTTHONI Magyaroknak... - Kindler László
 
JANUÁR - FEBRUÁR 2002
A SZERVEZETT ORSZÁGROMBOLÓK PERGÔTÜZÉBEN - Major Tibor
Gyôzelem vagy halál – 1945. február 13.
Pogány újévi köszöntô - Wass Albert
Nyitott társadalom!?
Mit hoz nekünk 2002 ? - Terebessy Emôke
A terrorizmus szülôapja - Révffy László
EMLÉKEZZÜNK! - Kindler László
ENNEK A KORMÁNYNAK MENNI KELL! - Pérkátai Dénes Béla
ORVOS VOLT A HERCEGEK ÉS HERCEG AZ ORVOSOK KÖZÖTT! - Bellák Frigyes
Drezdára emlékezve – Szalay Róbert

 

NOVEMBER - DECEMBER 2001
Az Elárult Semleges Magyarország - Major Tibor
Ellesett párbeszédek az amerikai katasztrófa után.... - Terebessy Emőke
PÁR SZÓ A SZABADKÔMŰVESSÉGRÔL... - Révffy László
EGY ESET A SOK KÖZÜL - Perkátai Dénes Béla
Átvilágítás helyett fizetésemelés? - Dezsô
November 4-re emlékezve - Szalay Róbert történelemtanár
Atányi László - Meddig lehet még gyalázni a magyart?!
Mag F. Károly - NÉHÁNY SZÓ A DIKTATURÁKRÓL
Szalay Róbert, történelemtanár -Lajtabánság 1921
Révffy László - KULISSZA-TITKOK A KOMMUNIZMUS ÉVEIBÔL (PÉTER GÁBOR)
TUDÓSÍTÓ - FELAVATTÁK SÉRTŐ KÁLMÁN SÍREMLÉKET
Gömöri Látó - Az új paradigma világa
Tudósító - 45. évfordulót ünnepeltek
 
SZEPTEMBER - OKTÓBER 2001
Major Tibor - 1944. OKTÓBER 15.
Szalay Róbert - Forradalmár hôsök, vagy kommunista mártírok?
Péterffy Gyöngyi - Tovább vittük Európát!
Major Tibor - 1849. OKTÓBER 6.
Hála és köszönet, az alábbi névsorban feltüntetett magyaroknak a nagyvilágban,
Alföldi Géza - Még él a faj
Révffy László - AZ IGAZI HÁBORÚS BŰNÖSÖK EGYIKE
THE DAILY TELEGRAF CIKKE
Dr. Fazekas Árpád - Vörösterror Nyíregyházán
Abelovszky Eliz - 1958 EMBERE
Pihál György - Meghalt, csak másképp
Kôvári László - M I É R T ?
Szerkesztő - Szoborpaktum
Durban: Egy korszak végnapjai 
Hellák Frigyes - Levitézlett Kádár-huszárok lefejezték a Magyar Rádió egyetlen jobboldali adását 
Medgyessy a hazafi 
A BECSÜLETSZÓ HÔSEITÔL BÚCSÚZVA!
Tóth Judit - A gyalázkodás magasiskolája
Jelentés a magyarországi helyzetrôl az 1956. november 4. 1200 órai állapot alapján
Minden kommunista hazaáruló! - Átányi László
„Talpa Magyar!” Ne Higgyetek! - Szônyi Gyula
Kik találták ki a könyvégetést? - Terebessy Emôke
Magyar fohász - Tamási Áron
Emelkedô nemzet - Németh László
Magyarellenesség megnyilvánulása a román viccekben és anekdotákban 
Dövényi Nagy Lajos: Tarnopolból indult el... 
Gede Tibor: Tisztelt Szerkesztôség!
Mag F. Károly: Magyarhonban Romanisztán 
El kell olvasni! 
LEGYILKOSOZTÁK FRUNDÁT
 
OKTÓBER - NOVEMBER 1998
ŐSZIRÓZSÁS ORSZÁGROMBOLÁSRÓL - MAJOR TIBOR

MÁJUS - JÚNIUS 1997
HONFOGLALÓ OSEINK EMLÉKÉNEK TISZTELEGVE - M. KATONKA MÁRIA
VILÁGNÉZETI KÉRDÉSEK - MAJOR TIBOR

MÁRCIUS - ÁPRILIS 1997
PÉNZISTEN RABSZOLGÁI - BAKOS GYULA
ÖTÖDIK HADOSZLOP - SZALAY RÓBERT
ISMÉT MEGSZÁLLTÁK HAZÁNKAT ! - SIKLÓSI ANDRÁS
ERDÉLY ÖSLAKÓI - B KOVÁCS FRÉDA
KESERVES MULTUNK ! - MAJOR TIBOR
ÁRPÁD NÉPE - KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE ENDRE
MENTSÜK MEG A HAZÁT - SIKLÓSI ANDRÁS